توصیف مختصر

توضیحات استاد

رزومه

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.

پایان نامه ها و رساله ها


سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1396/11/10
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
ارزیابی و اولویت سنجی احداث تقاطع های غیر همسطح کلانشهر کرج با رویکرد مدیریت ارزش
زهرا السادات اردستانی, سید حسین حسینی لواسانی
تکمیل شده
1395
2
تدوین دستورالعمل طراحی ساختمان های مسکونی در راستای ارتقای کارایی در مقابله با بیماری های دنیاگیر
زهرا السادات اردستانی, الهام پرویزی, احمدرضا کشت کار قلاتی
تکمیل شده
1399
3
طرح مشاوره پژوهشی فنی و تخصصی و اقتصادی تکمیل پروژه و مقاوم سازی ساخت اسکلت بتنی مسجد امام رضا (ع) محله نظام آباد تهران
سید حسین حسینی لواسانی, زهرا السادات اردستانی
تکمیل شده
1400
4
مشاوره پژوهشی فنی و تخصصی و اقتصادی تکمیل پروژه و مقاومسازی ساختمان اسکلت بتنی مسجد امام رضا محله نظام آباد تهران
سید حسین حسینی لواسانی, زهرا السادات اردستانی
تکمیل شده
1400
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
عوامل موثر بر عملکرد شغلی مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی
علی بردبار
دروس ترم جاری
035 - پروژه نهایی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 12:00
035 - پروژه نهایی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:00 تا 17:00
022 - تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
012 - زبان تخصصی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
028 - کارگاه شهرسازی2 - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
028 - کارگاه شهرسازی2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
028 - کارگاه شهرسازی2 - روز: شنبه - از ساعت 13:00 تا 17:00
028 - کارگاه شهرسازی2 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
020 - کارگاه شهرسازی5 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
020 - کارگاه شهرسازی5 - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
018 - برنامه ریزی بافتهای فرسوده و تاریخی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
018 - برنامه ریزی بافتهای فرسوده و تاریخی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
020 - کارگاه شهرسازی5 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
020 - کارگاه شهرسازی5 - روز: شنبه - از ساعت 13:00 تا 17:00
035 - پروژه نهایی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 12:00