توصیف مختصر

توضیحات استاد

رزومه

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.

پایان نامه ها و رساله ها


طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
ارزیابی و اولویت سنجی احداث تقاطع های غیر همسطح کلانشهر کرج با رویکرد مدیریت ارزش
زهرا السادات اردستانی, سید حسین حسینی لواسانی
تکمیل شده
1395
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
عوامل موثر بر عملکرد شغلی مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی
علی بردبار
دروس ترم جاری
012 - زبان تخصصی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
022 - تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
043 - سمینار مسائل شهری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
053 - کاربرد مطالح ساختمانی در شهرسازی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
083 - طرح نهایی - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 17:00
012 - زبان تخصصی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
002 - اسکیس 2 - روز: چهار شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
053 - کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
035 - پروژه نهایی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00