توصیف مختصر

توضیحات استاد

نجف آقایی

ایران،تهران ،دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم ) تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آدرس الکترونیکی:             aghaei.hamid@gmail.com

تلفن:    09109087921

تسلط به زبان های:

فارسی

انگلیسی  صحبت کردن و نوشتن کمی هم اسپانیایی

فرانسه

 

سوابق تحصیلی:

- گذراندن دوره POST-DOC  در دانشگاه مک گیل کانادا در سالهای 1384 تا 1390

- دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی – دانشگاه تربیت مدرس تهران ،1382 با معدل 18.2 (رتبه اول)

- کارشناسی ارشد تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس،1376 با معدل 17.77 (رتبه اول)

- کارشناسی تربیت بدنی،دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران،1374 با معدل 16.04

سابقه تدریس:

-- تدریس در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ی  مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی در دانشگاه تربیت معلم تهران از سال 1390 تا کنون

-- -- تدریس در دوره کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی در دانشگاه شهید رجایی از سال 1395

- تدریس در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی در دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1381 تا 1390

- تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی در دانشگاه  تربیت مدرس  از سال 1391

- تدریس در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی پیام نور  کرج وهمدان از سال 1387 تاکنون

- تدریس در دوره کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر از سال 1376 تا 1378

- تدریس در آموزش و پرورش شیراز از سال 1371 تا 1376

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1381/09/19
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
2
تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران در بازیهای اسیایی و المپیک
نجف آقایی
تکمیل شده
1395
3
Developing evaluation Indicators of Iranian athletes performance in Asian and Olympic Games
Najaf Aghaei
تکمیل شده
2016
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارتباط بین عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
کیوان مشیری
2
ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران
بهمن عسگری زردابی
3
ارتباط جوسازمانی بارفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
مرتضی امینی
4
بررسی ارتباط بین تعالی سازمانی با تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی تهران وتهیه پیشنهادات کاربردی
سعید عبادی
5
ارتباط تعهد سازمانی و سازمان یاد گیرنده بر اساس مدل dloq بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان غرب
علی ضیایی
6
ارتباط سیک رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران
ایمان بخشوده نیا
7
ارتباط هوش هیجانی و مشتری مداری با میانجی گری رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان پارک های آبی مشهد
مصطفی پاکباز
8
ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی ووفاداری مشتریان در استخرهای استان قزوین
علی بابائی نژاد
9
پیاده سازی مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از فن کیفیت (SERVQUAL)در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی
محمود فاضل بخششی
10
تدوین برنامه راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد سپاهان و ارائه مدل پیاده سازی آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن
محمدحسن عبدالهی
11
تدوین الگوی مسئولیت های اجتماعی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران
محمدصادق افروزه
12
مدیریت اثربخشکاروان های اعزامی به بازیهای آسیایی و المپیک
اصغر رحیمی حسینیه
13
طراحی مدل صلاحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی ایران
فرناز سادات میر حسینی
14
تعیین رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران
محمد شهریاری
15
رابطه مسولیت پذیری اجتماعی فدراسیون با رضایت مندی وفاداری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران در لیگ جهانی والیبال
سجاد خادمی پیرایش
16
طراحی مدل کسب و کارهای ورزشی با رویکرد کارآفرینانه
ناصر غلامی
17
تدوین الگوی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران
محمدتقی حسن زاده
18
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه ها بر نیات رفتاری هوادارن لیگ برتر فوتبال ( نقش واسطه ای کیفیت رابطه )
روح اله باقری
19
طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی دوره پیش دبستانی ایران
مرتضی ملیجی
20
نقش میانجی‌گری سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیریان با رفتار شهروندی هواداران باشگاه‌های فوتبال
سعید حاتمی
21
راهکارهای توسعه ورزش همگانی در مدیریت شهری تهران براساس حکمروایی خوب شهری
سید مرتضی حسینی
22
تدوین الگوی توسعه درآمدزایی فدراسیونهای ورزشی ایران
مجید واحدی زاده
23
تآثیر ارزش ویژه برند مقصد بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران پیستهای اسکی استان تهران
حسین میری
24
تعیین انگیزاننده‌ها و بازدارنده‌های مشارکت ورزشی دانش‌آموزان در فعالیت های اوقات فراغت
علی وثوقی
25
نقش میانجی نوآوری در ارتباط علّی بازارگرایی و عملکرد برند در باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران
امین شری زاده
26
بررسی تاثیر هیجانات تماشاگران بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ جهانی والیبال، نقش واسطه ای رضایت تماشاگران
جاوید رحیمی نژاد
27
تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک
لیلا شفیعی
28
تدوین الگوی مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیت های ورزشی
حمید سارانی
29
شناسایی و الویت بندی ارزش پیشنهادی مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی و آبی شهر تهران
زینب امیدوار
30
آینده پژوهی فعالیت بدنی زمان فراغت در ایران با استفاده از رویکرد سناریونویسی
علی ضیایی
31
تأثیر هویت اجتماعی، فردی و تیمی بر رفتارهای مثبت تماشاگران فوتبال لیگ برتر
حفیض الله طنازی اصل
32
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی، با نقش میانجی مزیت رقابتی، شهرت سازمانی و رضایتمندی در میان هواداران باشگاه پرسپولیس
سمانه سعیدپور
33
تدوین الگوی توسعه ورزش حرفه ای ایران
علی رغبتی
34
تدوین الگوی مدیریت فعالیتهای فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران
ایت اله دهقان
35
بررسی استارت آپ های نوپا کسب و کارهای کوچک
مهدی اخروی محبی
36
تاثیر مسئولیت اجتماعی، نگرش زیست محیطی و برندگرایی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه های ورزشی شهرداری تهران با نقش میانجی بازارگرایی سبز
اباذر ضیائی
37
عوامل موثر بر راه اندازی و توسعه کسب و کار ورزشی در دانش آموختگان رشته تربیت بدنی
محمد امین زکائی
38
تاثیر بازاریابی چریکی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه خدمات ورزشی با نقش میانجی مزیت رقابتی
فرنوش طائی
39
تاثیر تایید کننده مشهور بر خرید وسواسی مشتریان برند نایک با میانجیگری مادی گرایی و مد گرایی: نقش تعدیل گری آگاهی مصرف کننده و جنسیت
فائزه قراداغی
40
تدوین الگوی اکوسیستم استارت آپ های ورزشی در ایران
حکیمه متفکری
41
تاثیر هوش استراژیک مدیران بر عملکرد سازمانی کمیته ملی اُلمپیک با نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار و چابکی سازمانی
مهرداد دهقان
42
تدوین مدل بازار یابی اخلاقی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی ایران
حسین ندرلو
43
تاثیر نوستالژی بر نیات رفتاری گردشگران ورزشی اسکی با نقش میانجی دلبستگی مکانی و تعدیل کنندگی شخصیت مصرف کننده
ماهان سلطانیان
دروس ترم جاری
858 - رفتار سازمانی درورزش - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
855 - سمینار در مدیریت ورزشی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
851 - مدیریت اوقات فراغت و ورزش - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
858 - رفتار سازمانی درورزش - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
560 - سمینار در مدیریت سازمان ها وباشگاههای ورزشی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:00
548 - مدیریت منابع انسانی در ورزش - روز: شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
562 - روابط عمومی ورزشی - روز: شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:00
546 - ارتباطات ورزشی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
555 - بازاریابی جهانی در ورزش - روز: شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
272 - مدیریت اوقات فراغت وورزش های تفریحی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
272 - مدیریت اوقات فراغت وورزش های تفریحی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
256 - مبانی مدیریت - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
256 - مبانی مدیریت - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00