ورود به پنل کاربری
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات:

دکتری از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی ،1376

کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرّس در رشته زبان و ادبیات فارسی ، 1365

کارشناسی از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی ، 1361

موضوع رساله دکتری:زبان شعر نظامی

موضوع پایان نامه ارشد: ویژگی های سخن نظامی

موضوع پروژه کارشناسی : ادبیات انقلاب اسلامی

*********

  زمینه های مطالعاتی و پژوهشی :

ادبیات منظوم غنایی

ادبیات منظوم عرفانی

متون نثر کلاسیک

تاریخ ادبیات فارسی

*********

سابقه تدریس:

دانشکده دریانوردی چابهار(وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان) ، از آذر 1365 تا دی 1366

دانشگاه یزد ، از بهمن 1366 تا شهریور 1369

دانشگاه خوارزمی(تربیت معلّم سابق) ، از مهر 1369 تا کنون

دانشگاه آزاد یزد ، از 1366 تا 1369

دانشگاه آزاد کرج ، از1369 تا 1378

دانشگاه آزاد نظرآباد ،از سال 1369 تا 1375

دانشگاه آزاد تهران-جنوب و پیام نور تهران طی سالهای 1377 تا1379

مرکز آموزش ضمن خدمت امیرکبیر کرج ، از 1375 تا1381

*********

تدریس در خارج از کشور:

1. هندوستان(دهلی نو) -   باز آموزی زبان و ادبیات فارسی به استادان و دانشجویان هند ،از تاریخ 22/9/81 تا1/10/81

2. روسیه  (شهرولادی قفقاز یا اوستیای شمالی)-   تدریس زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان روسی از تاریخ 11/9/82 تا 30/9/82    

3. اکراین(شهر کی یف)-  تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های شفچنکو ، اینّیاز و جهان شرق ، در از آبان 1387 تا شهریور 1389

*********

 دروسی که از ابتدای اشتغال در دانشگاه تا کنون بارها تدریس کرده ام :

الف –دروس مقطع کارشناسی زبان وادبیا ت فارسی :

فارسی عمومی ، سفرنامه ناصر خسرو و تاریخ بلعمی ، رودکی و منوچهری ، شاهنامه فردوسی ، قصاید ناصر خسرو ، مخزن الاسرار نظامی ، قصاید خاقانی ، اشعار مسعود سعد ، منطق الطیر عطار ، مثنوی 1 و 2 ، بوستان سعدی ، غزلیات سعدی ، غزلیات شمس ، حدیقه سنایی ، اشعار صایب ، تاریخ بیهقی ، متون تفسیری و کشف الاسرار ، سیاست نامه وقابوسنامه ، مرصاد العباد ،گلستان  و بیان .

ب- دروس مقطع کارشناسی ادبیات داستانی:

داستان های منظوم عاشقانه ، داستان های منظوم عرفانی 1 ، داستان های منظوم عرفانی 2 ، داستان های منظوم تعلیمی و حکمی ، نظیره های داستانی.

ج- دروس مقطع کارشناسی ارشد :

تاریخ بیهقی ، خاقانی و نظامی

د- دروس مقطع دکتری:

تحقیق در ادبیات غنایی ، تحقیق در متون نظم فارسی

*********

سمت ها :

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از تاریخ  1/2/1377 تا31/5/1379

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از تاریخ 16/2/1385 تا 11/4/87

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از تاریخ 17/2/1393 تا 19/2/95         

معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 11/9/1380 تا 21/7/1382

عضو کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی از 2/9/1377 به مدت دو سال

 عضو کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی از1/12/1380 به مدت دو سال

عضو کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی از3/12/1382 به مدت دو سال

عضو کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی از27/10/1384 به مدت دو سال

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 16/ 12/1377  به مدت دو سال

عضو هیات تحریریه مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی از 23/11/1390 تا کنون

مدیر داخلی مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی از27/12/1381 تا27/12/1382

عضویت در گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از 1/6/1377 به مدت دو سال

مسؤول برگزاری بیستمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان خارجی ، که از 5/5/78 تا5/6/78 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

مسؤول برگزاری سی و سومین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان خارجی ، که در مرداد 1381 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

عضو هیات داوران سومین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال1377

 عضو هیات داوران چهارمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال1378

عضو هیات داوران پنجمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال 1379

عضو هیات داوران ششمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال 1380

مقالات و کتب

فهرست مقالات:

1- عشق و عاشق راستین از نظر نطامی گنجه ای . ارایه شده در کنگره بزرگداشت حکیم نظامی گنجه ای، که در اول تا چهارم تیر 1370 در تبریز برگزار شد، این مقاله درمجموعه مقالات همایش توسط دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.

2- تصویرها در جام جم. ارایه شده در همایش اوحدی مراغه ای در مراغه، سال1374

3- رابطه صوت و معنی در شعر نظامی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم- سال نهم- شماره 32-بهار 1380.

4- اشاره ای به همای و همایون. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم- سال یازدهم- شماره 42 و 43- پاییز و زمستان 1382.

5-لیلی و مجنون مکتبی شیرازی از منظر سبک شناختی. فصلنامه پژوهش های ادبی- سال دوم-شماره هشتم- تابستان 1384.

6- سخنی پیرامون احوال و آثارمحمد بن عبدالجبار نفری. منتشر شده در مجموعه مقالات یادنامه استاد خسرو فرشیدورد – انجمن آثار و مفاخر فرهنگی-سال 1377.

7- نقش خیام در پدید آمدن ساقی نامه ها. فصلنامه هستی- سال ششم- شماره 22- تابستان 1384.

8- تامّلی در تحفه الاحرار جامی. چاپ شده در مجموعه مقالات" هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سده نهم"- دانشگاه هرمزگان- اسفند 1383.

9- پروین و نظامی. مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی به کوشش محسن ذوالفقاری- انتشارات دانشگاه اراک- 1386.

10- زمینه های غنایی و شیوه های پرداخت آن در شعر پروین اعتصامی. مجموعه مقالات نکوداشت پروین اعتصامی- به کوشش منوچهر اکبری- خانه کتاب- 1386.

11- رمز و راز جاودانگی رودکی. منتشر شده در مجموعه مقالات به مناسبت سال رودکی با نام "رودکی سرآمد شاعران فارسی" به کوشش منوچهر اکبری- خانه کتاب- 1387.

12- تصویر دل در مخزن الاسرار، مشترک با عباس ماهیار، غلامعلی فلاح و صدیقه سلیمانی(دانشجوی مقطع دکتری).  مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم سابق)، شماره 65.

13- تصویرگرایی در هفت پیکر با رویکردی بر گلها و درختان، مشترک با سمیرا نظری(دانشجوی کارشناسسی ارشد)، مجله نامه پارسی، سال شانزدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1390.

14- تحلیل عرفانی افسانه پنجم هشت بهشت امیر خسرو دهلوی. فصلنامه پژوهش های ادبی، سال هشتم، شماره سی و یکم.

15- درباره کبک شکستن. فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)، شماره 73 پاییز1391

16- مجنونِ لیلی به روایت عطاّر. پژوهشنامه عرفان، شماره 11، پاییز و زمستان 1393

17- نکته ای چند در باره تحوّل شکلی و معنایی ساقی نامه ها.  مجله ادب فارسی ،1393

18- بازتاب اندیشه صوفیانه در داستان جمشید و خورشید. متن پژوهی ادبی، سال 19، شماره 66، زمستان 1394

*********

فهرست آثار:

1. نگار پرنیان پوش (گزیده ای از مثنوی های نظامی گنجه ای)، انتشارات جام گل، 1380.

2- رزمه گل (فارسی عمومی)، مشترک با غلامعلی فلاح، انتشارات دانشگاه خوارزمی، چاپ اول:1380، چاپ چهارم :1392 

3- گزیده ای از متون تفسیری، انتشارات سمت، چاپ اول:1385، چاپ دوم: 1388.

4- منظومه های کهن عاشقانه (از آغاز تا قرن ششم)، انتشارات چشمه، چاپ اول: بهار1387، چاپ دوم: بهار1388.

5- نظیره های غنایی منظوم شامل: هشت بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین،  انتشارات چشمه، چاپ اول، پاییز 1390 .

6- داستانهای منظوم عرفانی، شامل: داستانهایی از حدیقه سنایی و چهار مثنوی از عطار، نشر علم، چاپ اول، تابستان 1392 .

7- داستانها و پیامها در مثنوی، نشر علم، چاپ اول، تابستان 1392 .

8- سرخ گلی غنچه مثال ( گزیده ای از مخزن الاسرار نظامی)، انتشارات علم، چاپ اول، 1393 .