ورود به پنل کاربری
دکتر سـهراب یزدانی مقدم
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

 

 
تحصیلات:

کارشناسی: علوم سیاسی – دانشگاه ملی ایران ( شهید بهشتی ) – 1350 .

کارشناسی ارشد: تاریخ اروپا – دانشگاه کیل ( Keele  ) – انگلستان – 1356.

دکتری: جامعه شناسی سیاسی – دانشگاه کیل – 1361.

 

تدریس دانشگاهی:

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان – از 1363 تا 1372.

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی – از 1372 تا کنون.

 

جوایز علمی:

1-  کتاب مجاهدان مشروطه کتاب فصل تاریخ ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ، زمستان 1388.  

2- کتاب اجتماعیون عامیون : کتاب شایسته تقدیر حوزهُ تاریخ نگاری در ششمین دورهُ جایزهُ ادبی جلال آل احمد. ( آذر 1392.) 

3- کتاب اجتماعیون عامیون : کتاب شایسته تقدیر در سی و یکمین دورهُ کتاب سال  جمهوری اسلامی ( بهمن 1392).

 

ویراستاری علمی:

1ـ مأخذشناسی تحلیلی توصیفی جنبش جنگل  ( تألیف : دکتر عباس پناهی ـ انتشارات دانشگاه گیلان ـ 1396).  

 

ارائهُ مقاله در همایش های داخلی :

1- همایش بزرگداشت استاد دکتر عبدالهادی حائری ( دانشگاه تهران : مهر 1379 ) .

2- همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران ( دانشگاه تهران : دی 1382 ) .

3- همایش بین المللی بزرگداشت صدمین سالگرد مشروطیت ( دانشگاه تهران : اردیبهشت 1384 ) .

4- همایش بین المللی بزرگداشت صدمین سالگرد مشروطیت ایران ( دانشگاه تبریز : اردیبهشت 1384 ).

5- همایش ملی گیلان در انقلاب مشروطیت ( دانشگاه گیلان : اسفند 1391. )

6. همایش ملی بازشناسی نهضت جنگل ( دانشگاه گیلان : آذر 1393 )

 

ارائهُ مقاله در همایش های خارجی :

1- همایش " دین و جامعه در ایران دورهُ قاجار" ( دانشگاه بریستول ، انگلستان : سپتامبر 2000 ).

2- همایش " امپراتوری ها و انقلاب ها : تقابل ایران و روسیه از 1800 تاکنون " ( مدرسه مطالعات خاوری و افریقایی – SOAS – دانشگاه لندن ، ژوئن 2009 ) .

 

مقاله های چاپ شده :

1- " تاریخ معاصر ایران به روایت ژنرال سایکس " ، نشر دانش ( شهریور 1366 ).

2- " مسئله ارضی و دهقانی در انقلاب مشروطیت ایران" ، نگاه نو ، ش 8 ( خرداد- تیر 1371) . 

3- " زندگی سیاسی بنیانگذاران کمیته مجازات در کشاکش مشروطیت" ، نگاه نو ، ش 17 ( آذر- دی 1372 ) .

 4- " انجمن های ملی در مشروطیت ایران " ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( دانشگاه تربیت معلم) ، دوره جدید، سال چهارم و پنجم ( بهار 1375- زمستان 1376). 

5- " اندیشهُ پیشرفت در رسالهُ اقتصادی صوراسرافیل" ، فصلنامهُ فرهنگ اندیشه ، س اول ، ش اول ( بهار 1380 ).

6- " سیاست در چرند پرند دهخدا " ، تاریخ – مجلهُ تخصصی گروه تاریخ دانشگاه تهران ، س چهارم، ش 4 ( 1382 ).

7- " مجاهدان و مقاومت تبریز" ، فصلنامهُ تاریخ – فصلنامهُ تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی محلات ، س یکم ، ش یکم ( تابستان 1385 ).

8- " درباره فرقه اجتماعیون عامیون " ، فصلنامه تاریخ ، س یکم ، ش سوم ( زمستان 1385 ).

9- " مجاهدان تبریز، ستارخان و مجاهدان" ، مجموعه مقالات همایش مجاهدان تبریز ، 1393 .

10- " تأثیر تحولات برون مرزی بر جنبش جنگل"، مجموعه مقالات همایش بازشناسی نهضت جنگل، 1394 

11- " شیوه مبارزه دهقانی در مشروطیت ایران" ، فصلنامه مردم نامه ، ش یکم ( پاییز 1395 ) .

  

مقاله های انگلیسی :

1- “Heterodox Intellectuals of the Iranian Constitutional Revolution”, in Robert Gleaves (ed.), Religion and Society in Qajar Iran, London and New York: Routledge Curzon, 2005.

2- “The question of the Iranian Ijtimaiyuni Amiyun Party “, in Stephanie Cronin (ed.), Iranian- Russian Encounters, London: Routledge, 2013.  

 

کتاب های منتشر شده :

1- کسروی و تاریخ مشروطهُ ایران ، تهران ، نشر نی ، 1376 ؛ (  چاپ دوم : 1383 ؛ چاپ سوم :  1392؛ چاپ چهارم :  1396)

2- صوراسرافیل : نامهُ آزادی ، تهران ، نشر نی ، 1386.

3- مجاهدان مشروطه ، تهران ، نشر نی ، 1388 ؛ ( چاپ دوم : 1389.)  

4- اجتماعیون عامیون ، تهران ، نشر نی ، 1391؛ ( چاپ دوم : 1393. )   

5ـ  کودتاهای ایران ، تهران ، نشر ماهی ، 1396.