ورود به پنل کاربری
دکتر بهرام علیزاده
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی -  فلسفه معاصر – 1392

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران – دانشکده الهیات و معارف اسلامی -  فلسفه اسلامی – 1386

کارشناسی: حوزه علمیه قم - 1383

                   

تجارب تدریس

دانشگاه تهران – پردیس فارابی – مدعو - متافیزیک [1393-1392[

دانشگاه تهران – مدعو -  فلسفه اخلاق [- 1393[

دانشگاه خوارزمی –  فلسفه اخلاق - تاریخ فلسفه – فلسفه اسلامی [- 1394[

مقالات و کتب

مقالات ژورنالها

1- "اراده آزاد و آموزه هاي ديني (نقد و بررسي پاسخ هاي انديشمندان غربي به مساله تقدير انگاري)"، فصلنامه آينه معرفت ، سال هشتم، شماره 22 ، بهار 1389.

2- "دیدگاه های معاصر دربارۀ اراده آزاد"؛ مجله نقد و نظر شماره 57 ، بهار 1389.

3- "مسئله نفس - بدن؛ يگانه انگاري صدرايي و نوخاسته گرايي"؛ ذهن؛ شماره 45 ، بهار 1390.

4- "نقش مثبت توهم در مسئله اراده آزاد (بررسی دیدگاه ساول اسمیلانسکی)"، ذهن ، شماره 48 ، سال دوازدهم زمستان 90

5- "آیا ارادۀ آگاهانه توهم است؟" قبسات، شماره 66، سال هفدهم ، زمستان 91.

6- "تحلیل مفهوم معرفت در میان فیلسوفان مسلمان"، نشریه باور فلسفی، شماره 1، اردیبهشت 92.

7- "مسئولیت پذیری، تصادف و شانس: ملاحظاتی در باب اراده آزاد و ایندترمینیسم" رابرت کین، بهرام علیزاده ، محمد کیوانفر (مترجم) ، ارغنون، دوره جدید شماره 1و 2 ، بهار و تابستان 93.

8- "نقدی بر اختیارگرایی دکارتی"، ذهن، شماره 68، سال هفدهم، زمستان 95.

 

مقالات کنفرانسها

"نظریه جسمانیت نفس در تفکر اسلامی"، همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن، اسفند 1389. چاپ در نشریه نقد و نظر دوره 16، شماره 63، پاییز 1390.