ورود به پنل کاربری
هیات نظارت در آموزش عالی استان البرز

در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان البرز، موضوع تشکیل و فعالیت هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی بر عهده دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خوارزمی قرار گرفته است، فعالیت های نظارتی این دفتر بر عملکرد آموزشی مؤسسات آموزش عالی استان اعم از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، مراکز آموزش عالی جامع علمی-کاربردی، واحدها و مراکز پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، دانشگاه های آزاد اسلامی، مراکز فنی- حرفه ای و موسسه های پژوهشی از سال 1395 آغاز شد.


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی