ورود به پنل کاربری
img_yw_news

برگزاری دوره های آموزشی

https://eri.khu.ac.ir/page/6281/کارگاه-های-اموزشی

img_yw_news

برگزاری دوره های آموزشی

https://eri.khu.ac.ir/page/6281/کارگاه-های-اموزشی

img_yw_news

برگزاری کارگاه آموزشی

https://eri.khu.ac.ir/page/6281/کارگاه-های-اموزشی

موسسه تحقیقات تربیتی
موسسه تحقیقات تربیتی که در سال 1342 بنیان گذاری شده است، در حال حاضر  با عنوان موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی شناخته میشود. این موسسه، یکی از اولین نهادهای پژوهشی ایران با قدمتی 100 ساله و یکی از موسسات پژوهشی در دانشگاه خوارزمی است. دکتر علی شریعتمداری از با سابقه ترین اساتید حوزه تعلیم و تربیت و روان شناسی ایران، از افتخارات موسسه تحقیقات تربیتی محسوب می شوند. 

پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی