ورود به پنل کاربری
img_yw_news

دوره‌های تخصصی امنیت فناوری اطلاعات

ثبت نام دوره‌های تخصصی امنیت فناوری اطلاعات

مرکز تخصصی آپا خوارزمی
با توجه به افزایش تعداد حوادث امنیتی کامپیوتری و لزوم وجود مراکز پژوهشی دانشگاهی برای پشتیبانی و رفع نیازهای پژوهشی جامعه در این حوزه، مرکز تخصصی آپا دانشگاه خوارزمی تابستان ۱۳۹۵ تاسیس گردید.
هدف از ایجاد این مرکز تخصصی انجام فعالیت سازمان‌ یافته پژوهشی در زمینه آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری به منظور ارتقای دانش، تکنولوژی و ایجاد بستری مناسب برای پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای جامعه و کمک به تربیت نیروی پژوهشگر در این زمینه می‌باشد.
 
سرپرست محترم دانشگاه بر اجرای قانون و پرهیز از ایجاد سلایق، شایسته سالاری، داشتن دانشگاه کارآفرین، حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم، استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری، اهتمام برای رسیدگی به مسائل معیشتی و رفاهی، تکریم و ارج نهادن به سرمایه های جاری دانشگاه و...تأکید کردند.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
سرپرست دانشگاه خوارزمی