ورود به پنل کاربری
img_yw_news

خدمات جدید 1

img_yw_news

خدمات جدید2

img_yw_news

خدمات جدید3

img_yw_news

خدمات جدید 4

img_yw_news

خدمات جدید 5

img_yw_news

خدمات جدید 6

img_yw_news

خدمات جدید 7

img_yw_news

خدمات جدید 8

مدیریت خدمات دانشجویی
مدیریت خدمات دانشجویی پاسخگوی نیازهای رفاهی؛ تغذیه و خوابگاه‌های دانشجویی است. ادارۀ تغذیه خدمات خود را از طریق سلف سرویس‌های دانشجویی (در سه نوبت صبح، ظهر و شب)، رستوران‌های آزاد و بوفه‌های دانشجویی ارائه می‌نماید. ادارۀ رفاه دانشجویی با کمک صندوق رفاه دانشجویان مسئول ارائۀ خدمات رفاهی از قبیل ارائۀ انواع وام‌های دانشجویی و ... است. ادارۀ امور خوابگاه‌ها یکی از مهم­ترین و حساس‌ترین اداره‌های تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی است که وظیفۀ اصلی آن برنامه­‌ریزی برای ارائۀ خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی در چهارچوب مقررات موجود است.
 
سرپرست محترم دانشگاه بر اجرای قانون و پرهیز از ایجاد سلایق، شایسته سالاری، داشتن دانشگاه کارآفرین، حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم، استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری، اهتمام برای رسیدگی به مسائل معیشتی و رفاهی، تکریم و ارج نهادن به سرمایه های جاری دانشگاه و...تأکید کردند.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
سرپرست دانشگاه خوارزمی