ورود به پنل کاربری
معاونت فرهنگی و اجتماعی
میزان حضور علم و دانش جاری در دانشگاه ها در کلیه امور استرانژیک و عملیاتی کشورها را می توان یکی از شاخص های توسعه یافتگی دانست که در تولید این علم و بکارگیری آن نقش اساسی را باید از آن نیروهای زبده و متخصص دانست که توان حضورو فعالیت در تیم های تخصصی و هم راستا شدن و هم افزایی در مسیر تحقق اهداف عالی کشور را داشته باشند.
در همین راستا سازمان های دانشجویی همچون انجمن های علمی دانشجویی،کانون های فرهنگی و هنری، نشریات دانشجویی می توانند در یادگیری ،تمرین  ،کسب تجربه و درک هنجارها و ارزش های فعالیت در یک تیم در میان دانشجویان نقش به سزایی داشته باشند.
img_yw_news
جلسه معارفه دانشجویان ورودی دانشکده علوم جغرافیایی
تاریخ:یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
ویژه برنامه بزرگداشت روز جهانی عصای سفید
تاریخ:یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۸ دانشکده علوم مالی
تاریخ:چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
انتخابات شورای مرکزی کانون فرهنگی ،هنری رامش
تاریخ:چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته تاریخ
تاریخ:یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
جلسه معارفه ی جدیدالورودهای رشته ی مشاوره
تاریخ:یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
جلسه معارفه دانشجویان ورودی دانشکده علوم تربیتی
تاریخ:یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
نشست مدیران مسئول، سردبیران و فعالین نشریات
تاریخ:یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
بازدید علمی از جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود
تاریخ:یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته مهندسی مکانیک
تاریخ:چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
دیدار و هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی,هنری,اجتماعی و دینی دانشگاه خوارزمی با سرکار خانم دکتر دیوسالار مدیریت فرهنگی
تاریخ:چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
img_yw_news
برگزاری سمینار مباحثی در صرفه جویی و بازیابی انرژی حرارتی
تاریخ:چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی