ورود به پنل کاربری
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
شهرسلول
img_yw_news

آغاز عملیات عمرانی ساخت اولین "شهرسلول" کشور

شهرکی برای توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور

img_yw_news

ساخت اولین شهرسلول کشور

حامیان: ستاد توسعه علوم و فناوری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شهرسلول
 رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: در نظر داریم اولین شتاب‌دهنده سلول‌های بنیادی و دانش‌بنیانی را در این دانشگاه ایجاد کنیم.


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی