ورود به پنل کاربری
شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه

شبکه ملی جامعه و دانشگاه با هدف اثرگذاری بیشتر نخبگان در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در باب مسائل جامعه با مشارکت وزارت کشور، سازمان برنامه بودجه، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز کرد. 


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی