اطلاعیه ها
بازگشایی کتابخانه دانشکده علوم مالی
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
سومین کنفرانس سالانه فناوری مالی
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دهمین کنفرانس ملی مهندسی مالی
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
آرشیو
اخبار
گزارش کرسی نظریه پردازی و آزاداندیشی استاد سید حسین حسینی عراقی
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
یکشنبه12آبان ماه سالن پیامبر اعظم(ص) دانشکده علوم مالی
سوء‌استفاده کافی‌نت‌ها از پایان نامه‌های دانشجویی (96/08/06)
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نسبت به سوء استفاده از پایان نامه های دانشجویی،هشدار داد.
مدیر گروه حسابداری منصوب شد
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم سمیرا غریبی
بررسی تاثیر استفاده از شبیه سازی موردی کلان داده ها در آموزش بر توانایی دانشجویان ...
زمان: یکشنبه ۰۳/۳۰/ ۱۴۰۰ ساعت ۱۳
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای فخرالدین امینی
تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی نقش تاریخ مجمع شرکت اصلی
زمان: سه شنبه ۲۶ /۱۲/ ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
پایان نامه های دفاع شده
اطلاعات بیشتر
آرشیو
همایش ها
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
۱۷ خرداد
دهمین کنفرانس ملی مهندسی مالی
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
۱۷ خرداد
نهمین کنفرانس انجمن حسابداری مدیریت ایران
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
۱۷ خرداد
سومین کنفرانس سالانه فناوری مالی
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۴ - ۳ مهر ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۷ – ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۵ دی ۱۴۰۰
امتحانات: ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱: ۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال آینده: ۲۱ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۹۹: ۱-۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰