اهداف و وظایف
توضیحات مربوط به مدیریت یا معاونت در این قسمت قرار می‌گیرد.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار و اطلاعیه
عدم برگزاری آزمون زبان
 
۱۴۰۲/۱/۲۸
اعلام نتایج دوره هفدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۸/۳۰
دستورالعملها و ملاحظات ضروری شرکت در جلسه آزمون زبان دانشگاه خوارزمی دوره هفدهم (آبان ۱۴۰۱)
۱۴۰۱/۸/۲۴
آخرین مهلت ثبت نام جاماندگان دوره هفدهم آزمون زبان دانشگاه خوارزمی-KELT آبان ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۸/۱۰