اهداف و وظایف
توضیحات مربوط به مدیریت یا معاونت در این قسمت قرار می‌گیرد.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار و اطلاعیه
نتایج آزمون زبان دوره شانزدهم
۱۴۰۱/۳/۲۲
اطلاعیه شرکت در آزمون زبان دوره شانزدهم
۱۴۰۱/۳/۱۵
نتایج آزمون زبان دوره پانزدهم
۱۴۰۱/۳/۳
آخرین مهلت ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی (kelt)
۱۴۰۱/۲/۳۱