اهداف و وظایف
Student Vice Chancellor is one of the active departments in the university that has university policies and policies, planning, monitoring and implementation of welfare services (nutrition, housing, loans, insurance, service centers, student transportation services, etc.) . ), Sports, treatment and counseling to Iranian and non-Iranian students and, if necessary, to other respected academic groups (professors and staff) and other extra-organizational missions that, at the discretion of the responsible authorities, through 6 organizational units, describe specific tasks and structure. Organizational to perform assigned tasks.
اطلاعیه ها
تقدیر و تشکر از همکار بازنشسته خوابگاه ها سرکار خانم دانشی
2021/06/14
کسب مقام مرکز مشاوره فعال توسط مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
2021/06/8
تمدید مهلت ثبت نام وام های داشجویی
2021/05/17
وبینارهای این هفته مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
2021/05/1
۹ اردیبهشت روز روانشناس مبارک
2021/04/28
تمدید مهلت ارسال آثار مسابقه ملی- دانشجویی( دانشجو- کرونا- نوروز)
2021/04/19
نشست مجازی روسا و کارشناسان مرکز مشاوره
2021/03/13
کارگاه پیش شرطهای ازدواج موفق
2021/03/13
تهیه و توزیع ارزاق بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه کریم اهل بیت در دانشگاه
2021/03/10
افتخاری دیگر برای کانون همیاران سلامت مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی
2021/03/10
طرح همدلی و احوالپرسی با دانشچویان ( مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی جوانه)
2021/03/8
کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه در هفته جاری
2021/03/6
اطلاغیه تخلیه خوابگاه های دانشجویی
2021/03/3
وبینار های این هفته مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دردوران کرونا
2021/02/27
وبینار مداخلات و درمان روانشناختی سوگ
2021/02/27