اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم آموزشی
شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
ثبت نام بسته اینترنتی ویژه دانشجویان
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
برنامه دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۹
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اطلاعیه مهم آموزشی
پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹
قابل توجه دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی
مقالات برگزیده دانشجویان دانشکده اقتصاد
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹
مقالات برگزیده دانشجویان دانشکده اقتصاد در سال ۹۸
برنامه هفته پژوهش در دانشکده اقتصاد
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹
قابل توجه کلیه پژوهشگران محترم
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته اقتصاد انرژی
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته اقتصاد انرژی
جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۹
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
قابل توجه دانشجویان گروه اقتصاد امور عمومی
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۴ - ۳ مهر ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۷ – ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۵ دی ۱۴۰۰
امتحانات: ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱: ۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال آینده: ۲۱ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۹۹: ۱-۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰