اطلاعیه ها
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰
۲ تیر
درخواست های آموزشی
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
۲۶ خرداد
اطلاعیه شماره ۴ متقاضیان مصاحبه دکتری
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
۲۵ خرداد
اطلاعیه شماره ۳ متقاضیان مصاحبه دکتری
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
۱۹ خرداد
اطلاعیه شماره ۲ متقاضیان مصاحبه دکتری
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
۱۲ خرداد
فرم شماره ۱ (مخصوص داوطلبان مرحله دوم دوره دکتری
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
۱۲ خرداد
اطلاعیه شماره ۱ متقاضیان مصاحبه دکترا
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
تابلو اعلانات دفاعیه ها
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۴ - ۳ مهر ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۷ – ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۵ دی ۱۴۰۰
امتحانات: ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱: ۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال آینده: ۲۱ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۹۹: ۱-۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰