اخبار
میزکار خدمت دانشکده فیزیک
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
آرشیو
اطلاعیه ها
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
۳۱ خرداد
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
۲۳ خرداد
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
۲۳ خرداد
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
۲۲ خرداد
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
۱۸ خرداد
نهمین جشنواره ملی رویش 
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
۱۸ خرداد
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
۱۸ خرداد
کارگاه آموزشی تشخیص اختلال وسواس
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
۱۸ خرداد
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
۱۳ خرداد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
۱۲ خرداد
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
۱۱ خرداد
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
دفاعیه رساله دکتری آقای اباذر ضیایی
دفاعیه رساله دکتری: تاثیر مسئولیت اجتماعی، نگرش زیست محیطی و برندگرایی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه ...
یکشنبه 1400/03/30
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سپیده سرآبادانی تفرشی
تاثیر تمرینات ادراکی حرکتی منتخب بر مهارت نوشتن و مهارت های حرکتی ظریف در دانش آموزان ۸-۹ سال دارای اختلال نوشتن با وضعیت اقتصادی اجتماعی با
دوشنبه 1400/03/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه دکتری
آقای احمد هاشمی
مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی
زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای محمد صادق قاسمی
تشخیص احساس در گفتگو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
زمان: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مهیا آذری جعفری
ارائه مدل توزیع بار مبتنی بر کلونی مورچگان در محیط های مه
زمان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه دکتری
آقای احمد هاشمی
مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی
زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای مهدی بختیاری
مطالعه عددی بهسازی ساختگاه مخازن ذخیره سیال به روش پیش بارگذاری
زمان: شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۱ ساعت ۱۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای علی دهقان
معدنی سازی آلاینده آلی کاربامات به روش فتوکاتالیستی با اکسید روی اصلاح شده
زمان: شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ ساعت ۱۶
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۴ - ۳ مهر ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۷ – ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۵ دی ۱۴۰۰
امتحانات: ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱: ۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال آینده: ۲۱ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۹۹: ۱-۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰