ورود به پنل کاربری
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
مدیریت خدمات دانشجویی
مدیریت خدمات دانشجویی
مدیریت خدمات دانشجویی پاسخگوی نیازهای رفاهی؛ تغذیه و خوابگاه‌های دانشجویی است. ادارۀ تغذیه خدمات خود را از طریق سلف سرویس‌های دانشجویی (در سه نوبت صبح، ظهر و شب)، رستوران‌های آزاد و بوفه‌های دانشجویی ارائه می‌نماید. ادارۀ رفاه دانشجویی با کمک صندوق رفاه دانشجویان مسئول ارائۀ خدمات رفاهی از قبیل ارائۀ انواع وام‌های دانشجویی و ... است. ادارۀ امور خوابگاه‌ها یکی از مهم­ترین و حساس‌ترین اداره‌های تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی است که وظیفۀ اصلی آن برنامه­‌ریزی برای ارائۀ خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی در چهارچوب مقررات موجود است.

پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی