دانشکده‌ها
 • ادبیات و علوم انسانی
  • گروه آموزشی تاریخ
   • مقطع کارشناسی
    رشته تاریخ
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی > رشته تاریخ

    این رشته در سیصد و سی و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی در مورخ 23/10/1375 به تایید رسیده است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تاریخ - تاريخ ايران اسلامي
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

    گرایش تاریخ ایران اسلامی از سال ۱۳۸۰ در این گروه تاسیس شده است.

    رشته تاریخ انقلاب اسلامی
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ انقلاب اسلامی

    رشته تاریخ انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ در این گروه تاسیس شده است.

    رشته تاریخ - تاریخ اسلام
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ - تاریخ اسلام

    گرایش تاریخ اسلام از سال ۱۳۸۰ در این گروه تاسیس شده است.

    رشته تاریخ تشیع
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ تشیع

    رشته تاریخ تشیع سال ۱۳۹۱ در این گروه تاسیس شده است.

    مقطع دکترا
    رشته تاریخ ایران بعد از اسلام
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع دکترا > رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

    رشته تاریخ ایران بعد از اسلام در سال ۱۳۸۶ در این گروه تاسیس شده است.

  • گروه آموزشی زبان های خارجی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زبان و ادبیات انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی > رشته زبان و ادبیات انگلیسی

    آشنایی با تاریخ ادبیات انگلیسی و فنون و صناعات ادبی

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته آموزش زبان انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آموزش زبان انگلیسی

    آشنایی با روش‌ها و نظریه‌هاي تدريس، روش‌هاي پیشرفته تحقیق، ارزشیابی زبان و سایر مباحث رشته زبان‌شناسی کاربردي

    رشته زبان و ادبیات انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات انگلیسی

    آشنایی با تاریخ ادبیات انگلیسی و فنون و صناعات ادبی

    رشته زبان انگلیسی - مترجمی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان انگلیسی - مترجمی

    آشنایی با اصول و روش ترجمه، نظریه‌هاي ترجمه، ترجمه مکاتبات و اسناد و مباحث پژوهشی در این خصوص

    مقطع دکترا
    رشته آموزش زبان انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع دکترا > رشته آموزش زبان انگلیسی

    آشنایی با روش‌ها و نظریه‌هاي تدریس، روش‌هاي پیشرفته تحقیق، ارزشیابی زبان و سایر مباحث رشته زبانشناسی کاربردي

    رشته زبان و ادبیات انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع دکترا > رشته زبان و ادبیات انگلیسی

    آشنایی با تاریخ ادبیات انگلیسی و فنون و صناعات ادبی

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زبان و ادبیات عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع کارشناسی > رشته زبان و ادبیات عربی

    با توجه به نیازهاي کشور به زبان عربی در سطوح مختلف، وجود این رشته یکی از ضرورت‌هاي مهم در نظام آموزشی است.

    رشته مترجمی زبان عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع کارشناسی > رشته مترجمی زبان عربی

    آشنایی به زبان عربی و انجام وظایف محوله در حوزه ترجمه همه نوع متون است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زبان و ادبیات عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات عربی

    آشنایی و فهم عمیق زبان وحی و متون عربی

    مقطع دکترا
    رشته زبان و ادبیات عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع دکترا > رشته زبان و ادبیات عربی

    آشنا شدن و تخصص پیدا کردن دانشجویان در حوزه‌هاي گوناگون رشته زبان و ادبیات عربی

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زبان و ادبیات فارسی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی > رشته زبان و ادبیات فارسی

    هر ساله دنشجو پذیرش می‌شود.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زبان و ادبیات فارسی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات فارسی

    هر ساله دانشجو پذیرش می‌شود.

    رشته زبان و ادبیات فارسی - ادبیات معاصر
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات فارسی - ادبیات معاصر

    مجوز در شهریور ماه ۱۴۰۰ از وزارت علوم اخذ شده است و برای سال آینده دانشجو پذیرفته می شود .

    رشته زبان و ادبیات فارسی - ادبیات روایی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات فارسی - ادبیات روایی

    مجوز در شهریور ماه ۱۴۰۰ از وزارت علوم اخذ شده است و برای سال آینده دانشجو پذیرفته می شود.

    رشته زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی

    در این رشته گرایش فقط یک سال دانشجو گرفته شده و فارغ‌التحصیل شده‌اند.

    مقطع دکترا
    رشته زبان و ادبیات فارسی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع دکترا > رشته زبان و ادبیات فارسی

    هر ساله دانشجو پذیرش می‌شود.

  • گروه آموزشی جامعه شناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته جامعه شناسی
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی > رشته جامعه شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مددکاری اجتماعی
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی > رشته مددکاری اجتماعی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جامعه شناسی
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جامعه شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته پژوهش علوم اجتماعي
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته پژوهش علوم اجتماعي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته سياستگذاري فرهنگي
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع دکترا > رشته سياستگذاري فرهنگي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع دکترا > رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم قرآن و حديث
    گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث > مقطع کارشناسی > رشته علوم قرآن و حديث

    جذب دانشجو از سال 1393 تا کنون به جز (96 و 97)، محل تحصیل کرج

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم قرآن و حديث
    گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم قرآن و حديث

    جذب دانشجو از سال 1399 تا کنون در کرج

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
    گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث > مقطع کارشناسی ارشد > رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث

    جذب دانشجو از سال 1383 تا 1393؛ محل تحصیل (کرج و تهران)؛ جذب دانشجو از سال 1394 تا 1398 در تهران

  • گروه آموزشی فلسفه
   • مقطع کارشناسی
    رشته فلسفه و حكمت اسلامي
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی > رشته فلسفه و حكمت اسلامي

    ورود دانشجو از سال 1378 تا کنون، محل تحصیل کرج

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی

    ورود دانشجو از سال 1383 تا 1396، جذب دانشجو در کرج و تهران

    رشته فلسفه و کلام اسلامی
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فلسفه و کلام اسلامی

    ورود دانشجو از سال 1397 تا کنون، جذب دانشجو در کرج

    رشته فلسفه دین
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فلسفه دین

    ورود دانشجو از سال 1393 در کرج، جذب دانشجو از 1394 تا 1398 در تهران، جذب دانشجو از 1399 تا کنون در کرج

    مقطع دکترا
    رشته حکمت متعالیه
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع دکترا > رشته حکمت متعالیه

    جذب دانشجو از سال 1394 تا کنون (به جز 1398)، محل تحصیل کرج

 • اقتصاد
  • گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم اقتصادی
    گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی > مقطع کارشناسی > رشته علوم اقتصادی

    از آن جهت که سرنوشت یک کشور در زمینه‌های مختلف اجتماعی،‌ علمی، تکنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، رشته اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد.

    با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می‌شود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اهمیت است، بسیار مهم و حساس خواهد بود. لذا در کشورهای پیشرفته در میان رشته‌های دانشگاهی اقتصاد را در قیاس با رشته‌های پزشکی و مهندسی، بالاتر ارزیابی کرده و به آن بهای بیشتری می‌دهند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي
    گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي

    این دوره شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی صنایع می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای دانش در این رشته در زمان حال می گذرد را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت برنامه ریزی، بهینه سازی و نظارت بر اجرای سیستم‌های مدیریتی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند.

  • گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته اقتصاد انرژي
    گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته اقتصاد انرژي

    اقتصاد انرژی کاربرد اصول، مدل ها و آموزه های اقتصاد در زمینه یک کالای مهم، ضروری و استراتژیک بنام انرژی و حامل های آن است. از سوی دیگر از مهم ترین و مقدس ترین اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقویت و استحکام بخشیدن به استقلال اقتصادی و فراهم آوردن زمینه های رشد اقتصادی در قالب موازین اسلامی است که از ضروریات حصول این هدف، تربیت و تجهیز افرادی است که از لحاظ علمی بتوانند نسبت به برنامه ریزی کلان تولید و مصرف انرژی اقدام کنند.

  • گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم اقتصادي - اقتصاد اسلامي
    گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم اقتصادي - اقتصاد اسلامي

    از جمله اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نیل به تحقق و شکل گیری اقتصا کشور مبتنی بر مولفه های اسلامی است. یکی از ضروریات حصول به این هدف عمده و اساسی، تدوین تئوری های اقتصادی و سیاست ها با توجه به اهداف اقتصا اسلامی می باشد. تئوری های مورد بحث باید ضمن انجام آموزش و پژوهش منسجم در سطوح عالی، تفکر اقتصادی لازم برای کارگزاران اقتصادی کشور، مبتنی بر مبانی اسلامی را فراهم آورند.

    رشته علوم اقتصادي - بانكداري اسلامي
    گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم اقتصادي - بانكداري اسلامي

    هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مدیریت کلان بانکی و عملیات بانکهای تجاری اعمال کنند، رفتارهای اقتصادی مردم را به درستی تحلیل کنند و ضمن ارتقاء دانش بانکداری اسلامی، توانایی فرهنگ سازی در رفتار اقتصادی مردم را بر اساس اسلام داشته باشند.

    رشته علوم اقتصادي - مالی اسلامي
    گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم اقتصادي - مالی اسلامي

    دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامی به آموزش و پژوهش در مباحث مربوط به مطالعات مالی بر اساس آموزه‌ها و احکام اسلامی می پردازد. با توجه به اینکه صاحب نظران علوم اقتصادی متعارف و اقتصاد اسلامی مطالعات خود را در حوزه های مالی و مالی اسلامی به سرعت گسترش داده و می‌دهند ، اولویت شکل‌گیری رشته مذکور ذیل دانشکده‌های اقتصاد نسبت به مدیریت بیشتر می باشد.

    در این رشته واحدها به گونه ایی برنامه ریزی شده که دانش آموخته این رشته بتواند در دروس اصلی مطالعات مالی دست کم در سطح دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت مالی رایج باشد و افزون بر آن آموزه های اسلامی را نیز فرا گرفته باشد و در عین حال آمادگی کافی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد یا مدیریت مالی یا دکترای مالی اسلامی را داشته باشند.

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته بيو مكانيك ورزش
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته بيو مكانيك ورزش

    بیومکانیک علم بررسی و تحلیل حرکات انسان از منظر حرکت شناسی و مکانیک می باشد. ارتقاء عملکرد حرکتی ورزشکاران و افراد عادی و همچنین بررسی اختلالات حرکتی و بهبود حرکتی انسان در فعالیتهای روزمره از اهداف رشته بیومکانیک ورزش می باشد.

    رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی- تمرینات اصلاحی
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی- تمرینات اصلاحی

    در گرایش تمرینات اصلاحی به بررسی اختلالات سیستم اسکلتی عضلانی انسان پرداخته می شود. هدف از این رشته شناسایی اختلالات سیستم اسکلتی عضلانی ورزشکاران و افراد عادی جامعه به منظور ارائه برنامه های پیشگیرانه و طراحی برنامه های اصلاحی برای رفع ناهنجاری ها می باشد.

    رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی- تربیت بدنی ویژه
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی- تربیت بدنی ویژه

    گرایش تربیت بدنی ویژه به بررسی اختلالات حرکتی سیستم اسکلتی عضلانی افراد دارای شرایط خاص مانند معلولین حرکتی و همچنین افراد فعال در ورزش معلولین می پردازد. ارائه برنامه های حرکتی پیشگیرانه و طراحی تمرینات اصلاحی برای افراد ویژه از اهداف مهم این گرایش می باشد.

    رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی - امدادگری ورزشی
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی - امدادگری ورزشی

    بررسی و تحلیل آسیب‌های ورزشی در ورزشکاران از اهداف گرایش امدادگری ورزشی است. ارائه و طراحی برنامه های حرکتی جهت پیشگیری از آسیب و بازگشت سریع ورزشکار به فعالیت ورزشی توسط متخصصان این گرایش صورت می گیرد.

    مقطع دکترا
    رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع دکترا > رشته آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی

    ارائه و طراحی برنامه های حرکتی جهت پیشگیری از آسیب و بازگشت سریع ورزشکار به فعالیت ورزشی و همچنین بررسی و آنالیز وضعیت بدنی افراد عادی و ورزشکار و طراحی برنامه جهت رفع اختلالات اسکلتی عضلانی از اهداف مهم این رشته می باشد.

    رشته بيومكانيك ورزش
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع دکترا > رشته بيومكانيك ورزش

    بیومکانیک علم بررسی و تحلیل حرکات انسان از منظر حرکت شناسی و مکانیک می باشد. ارتقاء عملکرد حرکتی ورزشکاران و افراد عادی و همچنین بررسی اختلالات حرکتی و بهبود حرکتی انسان در فعالیت‌های روزمره از اهداف رشته بیومکانیک ورزش می باشد.

  • گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فيزيولوژي ورزشی تندرستي
    گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيولوژي ورزشی تندرستي

    رشته فیزیولوژی ورزشی از مهم ترین رشته هاي بين دانشگاهي است که تعامل بين فعاليت بدني ، فعاليت ورزشي و واکنش‌هاي فيزيولوژيکي بدن را مورد بررسی قرار می دهد. كاربردهاي اين رشته متنوع و جدا از امر تدريس و آموزش مياني آن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، محققان را ياري مي رساند تا راه هاي پيشگيري از بروز بيماري ها را به كمك فعاليت هاي بدني منظم و روزانه بدست آورند.گرایش فیزیولوژی ورزشی تندرستی با تمرکز بر سازگاری های بلند مدت فعالیت ورزشی، نقش و اهمیت فعالیت ورزشی در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف را مدنظر قرار می دهد.دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایش تندرستی نحوه ارزیابی و سنجش های وابسته به بیماری ها و راهکارها و نحوه تنظیم برنامه های تمرینی ورزشکاران ،مدد جویان حوزه تندرستی را آموزش می بینند.

    <
    مقطع دکترا
    رشته فيزيولوژي ورزشي
    گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی > مقطع دکترا > رشته فيزيولوژي ورزشي

    کاربردی کردن مبانی علمی علوم ورزشی به منظور بهره گیری از اطلاعات فیزیولوژی ورزشی در مراکز گوناگون و به کار گیری یافته های علمی جدید این رشته در مراکز آموزش عالی، به کارآمدتر کردن خدمات مشاوره‌ای در این حوزه و علمی شدن ساختارهای سنتی ورزش در جامعه کمک نموده و به اهمیت و ضرورت ایجاد دکتری فیزیولوژی ورزشی اشاره دارد. دانشجویان با مطالعه موضوعات فیزیولوژی ورزش عصبی و عضلانی، فیزیولوژی ورزش قلب، عروق و تنفسی و بیوشیمی و متابولیسم ورزشی می توانند سازگاری ها و تعامل های اندام های مختلف بدن در پاسخ به فعالیت ورزشی را آموزش دیده و دیدگاه پژوهشی جامعی به دست آورند.

    هدف این گرایش تربیت افرادی است که توانایی های زیر را داشته باشند:

    1. توانایی اجرا و هدایت برنامه های فعالیت ورزشی ویژه افزایش قدرت و استقامت عضلانی ورزشکاران نخبه

    2. توانایی برنامه ریزی و اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی درباره عصب و عضله و تحلیل مشکلات عصبی عضلانی

    3. توانایی برنامه ریزی و اجرای کلینیک های ورزشی در حوزه عصب و عضله

    4. توانایی هدایت و مشاوره رساله های دکتری در حوزه های مربوط به فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله

    5. همکاری موثر و کارآمد با مراکز توان بخشی قلبی برای برنامه ریزی، برنامه های ورزشی بازتوانی

    6. انجام خدمات مشاوره ای در کلینیک های ورزشی، کنترل بیماری های قلبی

    7. توانایی برنامه ریزی و هدایت آزمون های ورزشی و تفسیر نتایج آن ها در مراکز فیزیولوژی ورزشی

    8. هدایت پایان نامه و رساله های فیزیولوژی ورزشی و تدریس رشته در مقاطع مختلف

  • گروه آموزشی مدیریت ورزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزش
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزش

    در گرایش بازاریابی ورزشی، شخص با مفهوم بازاریابی، اهمیت، ابعاد، فرایندهای آمیخته و جدیدترین فلسفه بازاریابی، طراحی برنامه ها، منابع درآمدهای ورزشی، بازاریابی ورزشی زنان و نقش اینترنت در بازاریابی را آموزش می بیند.

    رشته مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

    در گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، نحوة تجزیه و تحلیل مسایل مهم و برجستة سازمان با هدف کنترل منابع در محیط‌های داخل و خارج از سازمان آموزش داده می‌شود.این فرایند شامل مشخص کردن ماموریت، چشم انداز، دارایی‌های سازمان و توسعه برنامه‌های و سیاست سازمان‌های سازمان و همة فعالیت‌هایی که برای نیل به آنها نیاز است، نیز می‌شود.

    رشته رفتار حركتي - رشد حركتي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رفتار حركتي - رشد حركتي

    گرایش رشد حرکتی، شامل آموزش نحوة ارزیابی شاخص های رشد حرکتی در طول زندگی انسان است و از این رو به تحلیل حرکات انسان و ارزیابی آنها نسبت به رفتار ناهنجار می پردازد. این گرایش بر روی رشد و توسعه مهارتها تمرکز دارد. فارغ التحصیل رشد حرکتی قادر است تا با طراحی و تجویز فعالیت های بدنی متناسب رشدی با هر سن و جنس، محیط فعالیت بدنی سالم و مؤثر را فراهم کند.

    رشته رفتار حركتي - يادگيري حركتي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رفتار حركتي - يادگيري حركتي

    گرایش یادگیری حرکتی حاوی مطالب مهمی در حوزة برنامه ریزی و اجرای مهارت آموزی در رشته های ورزشی مختلف دارد. در این گرایش همراه با بررسی اثر اطلاعات حسی و محدودیت‌های تکلیف بر عملکرد و یادگیری حرکتی انسان به ارائه روش های نوین آموزش، و بازخورد می‌پردازد. در این گرایش بینش لازم نسبت به امر استعدادیابی ایجاد می گردد. همچنین این گرایش با ارزیابی نقاط ضعف و قوت اجرای مهارت های ورزشکاران در رویدادها و با طراحی تمرینات مداخله‌ای نقش مهمی در رسیدن به اوج مهارت و اجرای ورزشکاران حین مسابقات دارد.

    مقطع دکترا
    رشته مديريت ورزشي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی > مقطع دکترا > رشته مديريت ورزشي

    دکتری مدیریت ورزشی، به پرورش پژوهشگران حوزة راهبردهای موثر برای توسعه ورزش و ایجاد زیرساخت های علمی جهت توسعه ارتباطات و تقویت توان اقتصادی کشور میپردازد. یکی دیگر از اهداف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند بخش های گوناگون صنعت ورزش را مدیریت نمایند. فارغ‌التحصیلان این رشته با انجام کارهای علمی در حوزه های تعیین شده (مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی و ...) و تحقیقات در حوزه های مورد علاقه خود می توانند به تخصصی مشخصی دست یابند.

    رشته رفتار حرکتی
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی > مقطع دکترا > رشته رفتار حرکتی

    دوره دکترای رفتار حرکتی، با هدف تربیت پژوهشگر در حوزة برنامه ریزی و اجرای مهارت آموزی در دوران رشدی مختلف دارد. در این گرایش به آموزش ارزیابی پیشرفته عملکرد انسان در شرایط واقعی و آزمایشگاهی پرداخته میشود. متخصصین این رشته در سطح دکترا از طریق طراحی تمرینات مداخله ای کارامد و دستکاری محیط، ورزشکاران را به اوج مهارت در حین مسابقات میرسانند. همچنین دانش آموختگان این رشته بواسطه آشنایی با اختلالات حرکتی بینش مهمی نسبت به بهبود حرکت افراد مبتلا دارند.

  • گروه آموزشی مربیگری ورزشی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم ورزشی
    گروه آموزشی مربیگری ورزشی > مقطع کارشناسی > رشته علوم ورزشی

    هدف این رشته تربیت متخصصان در زمینه علوم مرتبط با ورزش شامل فیزیولوژی ورزش، بیومکانیک ورزش، یادگیری حرکتی و غیره است به نحوی که فارغ التحصیلان این رشته بتوانند پس از اتمام تحصیلات در زمینه تربیت ورزشکاران، بهبود سواد بدنی جامعه، سلامت انسانها به ویژه گروه‌های خاص همچون سالمندان، بازتوانی افراد پس از بیماریها مثل افراد دچار سکته مغزی، و موارد بسیار زیاد دیگر برای جامعه سودمند باشند.

    چشم انداز این رشته در اینده می تواند تفکیک رشته بر اساس هر کدام از کاربردهای آن در جامعه باشد تا بتوان در دوره کارشناسی بسیار دقیق تر و جزیی تر موارد مربوط به هر کدام را آموزش داد.

 • حقوق و علوم سیاسی
  • گروه آموزشی حقوق بین الملل
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته حقوق بین الملل
    گروه آموزشی حقوق بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حقوق بین الملل

    بررسی و شناخت قواعد حاکم بر روابط دولت با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور توسعه تعاملات بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رشته حقوق بین‌الملل که دارای گرایش تحصیلات تکمیلی در دوره دکتری نیز می‌باشد، با هدف افزایش دانش حقوقی دانشجویان در زمینه ارتباطات بین‌المللی دولت شناسایی شده است.

  • گروه آموزشی حقوق جزا
   • مقطع کارشناسی
    رشته فقه و حقوق اسلامي
    گروه آموزشی حقوق جزا > مقطع کارشناسی > رشته فقه و حقوق اسلامي

    آشنایی با اندیشه‌های بنیانگذار حقوقی، مقدمه و فلسفه علم حقوق.

    آشنایی با گرایش های مختلف حقوق در مقطع کارشناسی مانند حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بین الملل (حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی) حقوق خصوصی (حقوق تجارت، مدنی، خانواده و ...)، حقوق کیفری (حقوق جزای ماهوی و شکلی) آشنایی با مباحث مهم فقهی که بخش عمده‌ای از حقوق ایران، مُلهم از آن است.

    آمادگی دانشجویان برای شرکت در آزمون‌های شغلی مختلف مانند آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و مقاطع تحصیلات تکمیلی)

    البته، گفتنی است بهتر است در این رشته، مباحث علوم جنایی تجربی همچون جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و ... در سرفصل های این رشته در آینده پیش‌بینی شود.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
    گروه آموزشی حقوق جزا > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

    معمولا این رشته زیر مجموعه دانشکده الهیات است، لذا ماهیت این رشته در نگاه اول الهیاتی است اما چون فقه زیربنای حقوق ایران است ماهیت حقوقی هم دارد و لذا فقه متضمن حقوق اسلامی می باشد و این رشته تلقیفی از الهیات و حقوق است و بیشتر ناظر به حقوق اسلامی است.

    مقطع دکترا
    رشته حقوق جزا و جرم شناسي
    گروه آموزشی حقوق جزا > مقطع دکترا > رشته حقوق جزا و جرم شناسي

    آشنایی با سیاست جنایی، حقوق کیفری بین‌المللی، فلسفه حقوق کیفری، تاریخ حقوق کیفری، آینده پژوهی حقوق کیفری، جرایم اقتصادی، جرایم حوزه محیط زیست، مباحث نوین، همچون مباحث جرم شناختی(جرم‌شناسی‌های انتقادی، آسیب اجتماعی‌شناسی، کیفرشناسی، جرم شناسی جرایم دولتی، جرم شناسی فساد و ...)

    آمادگی دانشجویان برای نگارش رساله دکتری و ادامه پژوهش‌های نوین در این حوزه

  • گروه آموزشی حقوق خصوصی
   • مقطع کارشناسی
    رشته حقوق
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع کارشناسی > رشته حقوق

    دوره کارشناسی رشته حقوق با هدف آموزش و ارتقای دانش حقوقی به دانشجویان مقطع لیسانس طراحی شده است تا با رفع نیازمندی های قضایی نظیر نیاز روزافزون کشور به قضات خبره، وکلای مدافع، مشاوران و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نیز بخش خصوصی گامی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی برداشته شود. اعطای مدرک کارشناسی حقوق منوط به گذراندن ۱۴۰ واحد درسی می باشد. داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط لازم برای شرکت در آزمون هایی نظیر قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی می باشد.

    به دليل نياز گسترده افراد و سازمانها به کارشناسان حقوقي، بازار کار وسيعي براي دانشجويان رشته حقوق وجود دارد. البته با عنایت به وجود تعداد کثیر فارغ التحصيلان این رشته، بدیهی است که آن دسته از فارغ التحصیلانی که داراي مهارت و دانش بيشتري باشند فرصت هاي شغلي بهتر و بيشتري پيش رو خواهند داشت.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته حقوق خصوصی
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حقوق خصوصی

    حقوق خصوصی یکی از دو شاخه کلی و اصلی علم حقوق به شمار می‌رود و در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. بر همین اساس حقوق خصوصی در میان سایر گرایش های حقوقی جایگاه بسیار ممتازی دارد.

    دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی به جنبه های نظری و پژوهشی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر می پردازد. به عبارتی دیگر، قواعد حاکم بر روابط تجاری، عقود و قراردادها، روابط خانوادگی و تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر همه مربوط به حقوق خصوصی می باشند. برنامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود.

    هدف اصلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، تربیت افراد متخصص در حوزه های مربوط به این رشته علم حقوق و نیز پرورش پژوهشگرانی توانمند در این عرصه به منظور کار و پژوهش در زمینه ی کلیه مسائل و مطالعات مرتبط با حقوق خصوصی می باشد.

    رشته مطالعات زنان(گرایش حقوق زنان در اسلام)
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مطالعات زنان(گرایش حقوق زنان در اسلام)

    مطالعات زنان یک رشته تحصیلی بین رشته ای است که به مسائل حقوقی و انسانی و اجتماعی بانوان در جامعه می پردازد تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد ۵ ترم است. امروز در کشور ما ادامه تحصیل در مقطع دکترا هم در برخی دانشگاه‌ها میسر شده است.

    مقطع دکترا
    رشته حقوق خصوصی
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع دکترا > رشته حقوق خصوصی

    رشته حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي حوزه حقوق است. بسياري از گرايش هاي جديد مجموعه حقوق، از اين رشته منشعب شده است. حقوق خصوصي بخشي از حقوق داخلي است که به روابط اشخاص جامعه با يکديگر و تنظيم آنها مي پردازد. در اين رشته بيشتر مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت و حقوق بین الملل خصوصی تدريس مي شود.

  • گروه آموزشی روابط بین الملل
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روابط بين الملل
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روابط بين الملل

    هدف از آموزش دوره ارشد روابط بین الملل، تربیت دانشجویان توانمند در زمینه شناخت و تحلیل مسایل و رخدادهای بین المللی است. گرایش روابط بین‌الملل، شاخه ای از حوزه علوم سیاسی است که شامل مطالعات پیرامون سیاست خارجی، اقتصاد جهانی، حقوق و سازمان های بین المللی و ارتباطات است. این رشته بنا بر ماهیت خود، برخی از مهم‌ترین مسائل جهانی را که امروزه بشر با آن‌ روبروست، مورد مطالعه قرار می‌دهد. دانشجویان در این گرایش به گونه ای هدایت می شوند تا با تقویت توانمندی های مطالعاتی و پژوهشی خود، امکان همکاری با نهادهایی همچون وزارت خارجه، بخش های بین الملل نهادهای مختلف حکومتی و رسانه ها را دارا باشند.

    گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی در حوزه های آموزشی در نظر دارد گرایش های تخصصی و بین رشته ای مرتبط با مطالعات روابط بین الملل را گسترش دهد. در همین ارتباط با همکاری دانشگاه علامه، اقدام به تهیه سرفصل گرایش اقتصاد سیاسی بین الملل کرده است که مراحل نهایی تصویب در وزارت علوم را می گذراند. گسترش گرایش های مطالعات منطقه ای نیز در همین راستا مد نظر است. همچنین جذب دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در گرایش روابط بین الملل، دنبال شده است و در خلال سال های اخیر، بیش از 150 دانشجوی خارجی، در مقاطع ارشد و دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی جذب شده اند. متنوع سازی و کیفی سازی جذب دانشجویان خارجی، جذب استاد وابسته خارجی، همکاری با دانشگاه های مطرح خارج از کشور در زمینه برگزاری گردهم آیی های علمی و برگزاری دوره های مشترک، از برنامه های مطرح در چشم انداز گروه روابط بین الملل است.

    رشته مطالعات منطقه‌اي - مطالعات اروپا
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مطالعات منطقه‌اي - مطالعات اروپا

    اروپا به ویژه در چارچوب اتحادیه اروپا، بازیگری مطرح در صحنه روابط بین المللی است. در حوزه مطالعات اروپا، هدف گروه روابط بین الملل، تربیت دانشجویانی است که ضمن آشنایی با مسائل مختلف مرتبط با کشورهای اروپایی، از توانایی لازم برای شناخت و تحلیل کشورهای مهم این قاره و همچنین رفتار و بازیگری اتحادیه اروپا در عرصه بین المللی، بهرمند باشند. تماس های منظم تر علمی با مراکز علمی و پژوهشی دست اندرکار مطالعات اروپا در داخل و خارج از کشور، جزو برنامه چشم‌انداز گروه در این زمینه است.

    رشته مطالعات منطقه‌اي - مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مطالعات منطقه‌اي - مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا

    منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بخش مهمی از حوزه کشورهای جهان اسلام را تشکیل می دهد و در اولویت جهت گیری های سیاست خارجی کشور قرار دارد. تربیت دانشجویان علاقمند ومتمرکز بر شناخت و تحلیل مسائل کشورهای مهم این منطقه، جزو برنامه های چشم انداز گروه در این گرایش مطالعاتی است.

    مقطع دکترا
    رشته روابط بین الملل
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع دکترا > رشته روابط بین‌الملل

    تربیت پژوهشگران و کارشناسان متخصص و ایده پرداز در حوزه روابط بین‌الملل، جزو اهداف گرایش مقطع دکتری روابط بین الملل است. همکاری با اساتید وابسته خارجی، اجرای دوره های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور و بروز سازی سرفصل دروس، جزو برنامه های چشم انداز گروه در این مقطع است.

  • گروه آموزشی علوم سیاسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم سیاسی
    گروه آموزشی علوم سیاسی > مقطع کارشناسی > رشته علوم سیاسی

    آشنایی دانشجو با گرایش ها و زیر شاخه های مختلف دانش های سیاسی، توانایی تحلیل پدیده های سیاسی و آشنایی اجمالی با روش ها و الگوهای رایج در دانش سیاسی و در نهایت تبدیل شدن به کارشناس مطالعات سیاسی

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم سیاسی
    گروه آموزشی علوم سیاسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم سیاسی

    کسب دانش عمیق درباره نظریه ها و رویکردهای علم سیاست، آشنایی با روش ها و ابزارهای پژوهش در علوم سیاسی و بکار بردن آنان برای تحلیل پدیده های پیچیده سیاسی و اجتماعی، کسب تجربه پژوهش و توان تخصص نسبی در یک حوزه یا گرایش خاص در حوزه علم سیاست و هدف تربیت یک مشاور در امور سیاسی است.

 • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم تربیتی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی > مقطع کارشناسی > رشته علوم تربیتی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی > مقطع کارشناسی > رشته علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته برنامه‌ریزی درسی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته برنامه ریزی درسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تحقیقات آموزشی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تحقیقات آموزشی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته برنامه‌ريزي درسي
    گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی > مقطع دکترا > رشته برنامه‌ريزي درسي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مدیریت آموزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت آموزشي
    گروه آموزشی مدیریت آموزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت آموزشی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مديريت آموزشي
    گروه آموزشی مدیریت آموزشی > مقطع دکترا > رشته مدیریت آموزشی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آموزش عالی - مديريت آموزش عالی
    گروه آموزشی مدیریت آموزشی > مقطع دکترا > رشته آموزش عالی - مديريت آموزش عالی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تكنولوژي آموزشي
    گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تكنولوژي آموزشي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
    گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
    گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت > مقطع دکترا > رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
    گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت > مقطع دکترا > رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مشاوره
   • مقطع کارشناسی
    رشته مشاوره
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی > رشته مشاوره

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مشاوره شغلي
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مشاوره شغلي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مشاوره خانواده
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مشاوره خانواده

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مشاوره مدرسه
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مشاوره مدرسه

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مشاوره
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع دکترا > رشته مشاوره

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
    گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی > مقطع کارشناسی > رشته علم اطلاعات و دانش شناسي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - مدیریت اطلاعات
    گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - مدیریت اطلاعات

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - بازيابي اطلاعات و دانش
    گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی > مقطع دکترا > رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - بازيابي اطلاعات و دانش

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی روانشناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته روانشناسی
    گروه آموزشی روانشناسی > مقطع کارشناسی > رشته روانشناسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روانشناسی عمومی
    گروه آموزشی روانشناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روانشناسی عمومی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته روانشناسی
    گروه آموزشی روانشناسی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی روانشناسی بالینی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روانشناسی بالینی
    گروه آموزشی روانشناسی بالینی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روانشناسی بالینی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته روانشناسی بالینی
    گروه آموزشی روانشناسی بالینی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی بالینی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته روانشناسی سلامت
    گروه آموزشی روانشناسی بالینی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی سلامت

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روانشناسی تربیتی
    گروه آموزشی روانشناسی تربیتی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روانشناسی تربیتی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته روانشناسی تربیتی
    گروه آموزشی روانشناسی تربیتی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی تربیتی

    توضیحات در مورد رشته

 • شیمی
  • گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
   • مقطع کارشناسی
    رشته شیمی محض
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی > رشته شیمی محض

    آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا آب یخ می زند یا چگونه نایلون ساخته می شود؟ آیا دوست دارید همه چیز را فقط برای سرگرمی مشخص کنید؟ اگر پا به عرصه شیمی بگذاریم، خواهیم دید که دو گرایش کلی برای این شاخه از علم وجود دارد: شیمی محض و شیمی کاربردی. اگرچه این دو به هم مرتبط هستند، اما تفاوت های بسیار منحصر به فردی دارند. شیمی محض توانایی مطالعه شیمی، جهت ارتقای دانش است. انتخاب رشته شیمی محض می تواند راه را برای طیف وسیعی از گزینه های شغلی باز کند. از دانشمند عملی تا تکنسین تحقیقی تا متخصص دانشگاهی، و تا حدی می توان از طریق این رشته به منابع اطلاعاتی چندین علم بین رشته ای معاصر دست یافت. این رشته شما را به مجموعه ای از مهارت ها برای ورود به دنیای کار مجهز می کند، از جمله توسعه مهارت های آزمایشگاهی، ارتباطی، توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات، همکاری مشترک به عنوان بخشی از یک تیم. در این رشته ها موضوعات و نمونه هایی مورد بحث قرار می گیرد که از آخرین تحقیقات گرفته شده است، که بیشتر آنها در اینجا توسط دانشگاهیان این رشته انجام شده است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته شیمی آلی
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی آلی

    شیمی آلی شناخت ساختار، خواص و واکنش‌های ترکیبات حاوی اتم‌های کربن (همه ترکیبات آلی) است. شیمی دانان آلی روی انواع مختلف ترکیبات آلی طبیعی و یا مصنوعی، در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی و دارویی آزمایش و مطالعه می‌کنند. در این رشته روی مطالعه ساختار، استریوشیمی، نامگذاری، سنتز، خواص و واکنش‌های اصلی ترکیبات آلی تمرکز می شود. مولفه آزمایشگاهی شامل یک سری آزمایشات است که سنتز ترکیبات آلی و جداسازی محصولات را بدست می دهد. همچنین تأکید زیادی بر تکنیک‌های تحلیلی برای جداسازی و خالص‌سازی محصول و کاربرد ابزار دقیق به عنوان ابزارهای مطالعاتی خواص و خصوصیات ترکیبات جدا شده می باشد.

    رشته شیمی پلیمر
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی پلیمر

    شیمی پلیمر (Polymer Chemistry) یا شیمی ماکرو مولکول ها (Macromolecular Chemistry) گرایشی از علم شیمی محسوب می شود که در مورد خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی درشت‌ مولکول ‌ها یا همان پلیمر ها (بسپار) و روش ساخت آنها مطالعه و بررسی می کند. به دلیل ویژگی های جالب و منحصر به فرد بسپار ها، این مواد در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی، خودرو سازی، نفت، پلاستیک، پزشکی و … مورد استفاده قرار می گیرند. این رشته دانشگاهی اهميت فوق ‌العاده‌ای در تکنولوژی دارد. زیرا همانطور که می‌دانید، هرکجا که باشید یکی‌ از فرآورده ‌های‌ صنعت‌ پلیمر در اطراف‌ شما خواهد بود. هدف رشته شیمی پلیمر در حقیقت کمک به تولید کلیه محصولات پلیمری از جمله پلاستیک، لاستیک، چسب، رزین و سایر مواد مورد نیاز صنعت و همچنین پزشکی می باشد. فارغ‌التحصیلان گرایش شیمی پلیمر در تعیین ساختار و ساختمان پلیمر ها، سنتز آنها، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی پلیمرها، بررسی طیف سنجی این ترکیبات، بررسی تکنولوژی پلیمرهای متنوع، پیداکردن کاربردهای بیشتر برای این ترکیبات، مکانیسم پلیمری شدن، فرآورش پلیمر ها، مطالعه کامپوزیت‌ها و بسیاری موارد دیگر توانمند می باشند.

    رشته فیتوشیمی
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فیتوشیمی

    فیتوشیمی (Phytochemistry) یا گیاه ‌شیمی گرایشی از علم شیمی محسوب می شود که در مورد خواص شیمیایی و دارویی گیاهان و همچنین شناسایی و استخراج ترکیبات شیمیایی آنها مطالعه و بررسی می کند. این رشته در واقع یک گرایش ترکیبی از رشته بنیادی شیمی و علوم گیاه شناسی و داروسازی می باشد. اهمیت تحصیلات تکمیلی رشته فیتوشیمی، تربیت و پرورش شیمیدانانی با تفکرات خلاق و پویا برای کار در موسسات آموزشی، پژوهشی و یا شرکت ها و کارخانه های داروسازی کشور می باشد. در واقع فارغ‌التحصیلان این گرایش در زمینه گیاهان دارویی (جهت شناسایی و استخراج مواد موثره آنها) توانمند می باشند.

    مقطع دکترا
    رشته شیمی آلی
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع دکترا > رشته شیمی آلی

    شاید تعجب آور نباشد، مدرک دکتری در شیمی آلی شامل دوره هایی، در زمینه مطالعه مواد شیمیایی آلی است. دوره های آموزشی ای که به طور خاص برای آموزش دانشجویان در زمینه مطالعات پیشرفته و عمیق در زمینه شیمی آلی، بیوشیمی، شیمی ترکیبات طبیعی، شیمی دارویی و برخی زمینه های دیگر شیمی آلی طراحی شده است. برنامه های دکترا در شیمی آلی به طور معمول حداقل چهار سال و اغلب بیشتر طول می کشد. رساله تحقیقاتی یا پروژه تحقیقاتی دیگر برای اتمام دوره، مورد نیاز است. هدف اصلی در بسیاری از برنامه های دکتری، تحقیق و نگارش رساله است.

  • گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
   • مقطع کارشناسی
    رشته شیمی کاربردی
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع کارشناسی > رشته شیمی کاربردی

    همانطور که از نام این رشته مشخص است نگاهی کاربردی به شیمی دارد، بنابراین تمایل دارد که از آموخته ‌های علم شیمی در صنایع استفاده کند. در رشته دانشگاهی شیمی کاربردی در واقع به موارد مربوط کاربرد های شیمی در صنعت پرداخته می شود. این رشته شامل گروه‌ های شیمیایی مختلفی می باشد که بر روی مواد متنوع و کاربرد های آنها همانند ترکیبات فلزی، ترکیبات معدنی، ترکیبات آلی، پلیمر ها، پروتئین‌ها و غیره تحقیق می کند. به بیان دیگر، شیمی کاربردی در واقع حد فاصل میان شیمی محض و مهندسی شیمی می باشد. در نتیجه فارغ التحصیلان آن می توانند در صنایع مختلف شیمیایی مانند صنایع غذایی، صنایع داروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع رنگ و رزین، صنایع پلاستیکی، صنایع تولید لوازم خانگی، علم کشاورزی، علم مواد، چرم، پلیمر، راه و ساختمان و الیاف مصنوعی و … مشغول شوند. لازم به ذکر است که با پیشرفت علم، نیاز به این دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز بیشتر خواهد شد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته شیمی تجزیه
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی تجزیه

    شیمی تجزیه را در حقیقت می‌توان به عنوان علم جمع‌آوری، پردازش و برقراری ارتباط میان اطلاعات حاصل از ترکیب و ساختار ماده تعریف کرد. به عبارت دیگر شیمی تجزیه شاخه ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش های جداسازی، شناسایی و بررسی کمّی اجزای یک ماده می پردازد. انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل های مختلف در این علم به کار گرفته می شوند که در نگاه کلی می توان آنها را به دو دسته اندازه گیری های (تحلیل ها) کیفی و کمّی تقسیم کرد. این رشته یکی از محبوبترین گرایش های کارشناسی ارشد شیمی هست. یکی از مهمترین دلیل آن می تواند کاربرد زیاد آن در صنعت و تکنولوژی باشد. این گرایش به دلیل موقعیت های شغلی مناسب محبوبیت بالایی در میان بسیاری از داوطلبان کارشناسی ارشد شیمی دارد. شیمی تجزیه در ایران در چهار زیر شاخه اصلی دسته بندی می شود.

    رشته شیمی کاربردی
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی کاربردی

    از دیدگاه وزارت علوم شیمی کاربردی رشته‌ای است که برای فارغ‌التحصیلانش فرصت های شغلی مناسبی ایجاد می‌کند و مشاغلی مانند: شیمیدان، پژوهشگر، استاد دانشگاه و معلم، به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد. شیمی کاربردی در صنایع پتروشیمی و کنترل کیفیت وزارت دفاع ونیرو نیز کاربرد دارد. در این رشته، حتی شخص می تواند تولید مواد شیمیایی را در کارگاهی کوچک وبا هزینه ای بسیار کم انجام دهد در ضمن تحصیل تا دکتری در دانشگاههای ایران مقدور میباشد. درشیمی کاربردی نسبت به محض محاسبات نقش اساسی دارد و در شیمی کاربردی برای پیدا شدن شغل باید دروس عملی آزمایشگاه در سطح عالی باشد. خوبی گرایش کاربردی این است که علاوه بر داشتن بازار کارهای شیمی محض، بازار کار برخی از حوزه های مهندسی شیمی و پلیمر را نیز می تواند داشته باشد.

    مقطع دکترا
    رشته شیمی تجزیه
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع دکترا > رشته شیمی تجزیه

    هدف از تحصیل در مقطع دکتری گرایش شیمی تجزیه از علم شیمی فراگیری عمیق‌تر مباحث تئوری مربوط به علم شیمی تجزیه در کنار پژوهش متمرکزتر در زمینه های مختلف شیمی تجزیه اعم از الکتروشیمی (الکتروسنتز، باتری‌ها، سنسورها، پیل‌های سوختی و سلارسل‌ها)، روش‌های جداسازی و کروماتوگرافی، روش های طیف سنجی به منظور فراگیری تخصص های لازم جهت تحقیق و توسعه روش‌های اندازه گیری کیفی و کمّی جدید و اندازه گیری آنالیت ها و نمونه های مهم طبیعی می باشد. دانشجویان این مقطع تحصیلی پس از فراگیری آموزش های لازم و کسب مهارت های مختلف آموزش و پژوهش می توانند به عنوان هیئت علمی جذب دانشگاه ها و مؤسسات علمی و یا در صنایع مختلف به عنوان افراد متخصص در زمینه تحقیق و توسعه روش های اندازه گیری و دستگاهی نوین مشغول به کار شوند.

  • گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته شیمی فیزیک
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی فیزیک

    دورة كارشناسي ارشد شیمی فیزیک بنحوي طراحي شده است كه دانشجو را با آخرين دستاوردها در حوزه شیمی فیزیک و شاخه های آن از قبیل ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی، شیمی فیزیک حلالها و کاربرد آن در صنعت ، بررسی سینتیک فرایندهای مختلف شیمیایی و صنعتی، و کاربرد محاسبات نظری و کوانتومی در پیش بینی و تفسیر نتایج تجربی آشنا ساخته و امكان بهره‌گيري از آموخته‌هاي علمي در انجام پروژه های مرتبط را فراهم مي‌سازد. در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش آشنا شده و آموزش هاي لازم براي نحوه تعريف و بررسي پژوهش در رابطه با يك موضوع را فرا میگیرد و شامل مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش شيمي فیزیک از اهميت خاص برخوردار بوده و رسالت ويژه دانشجويان را تشكيل مي‌دهد. هدف ازاین دوره تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمد در رشته شیمی فیزیک و شاخه های مرتبط است که توانايي درك مشكلات علمي جامعه و حل آنها با استفاده از دانش شیمی فیزیک را داشته باشند.

    رشته شیمی معدنی
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی معدنی

    دورة كارشناسي ارشد شیمی معدنی بنحوي طراحي شده است كه دانشجو را با آخرين دستاوردها در حوزه شیمی معدنی و شاخه های آن از قبیل کریستالوگرافی، تقارن مولکولی صنایع معدنی، سرامیک ها، کاتالیز، مواد پیشرفته مانند نیم رساناها و ابررساناها آشنا ساخته و امكان بهره‌گيري از آموخته‌هاي علمي در انجام پروژه های مرتبط را فراهم مي‌سازد. در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش آشنا شده و آموزش هاي لازم براي نحوه تعريف و بررسي پژوهش در رابطه با يك موضوع را فرا میگیرد و شامل مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش شيمي معدنی از اهميت خاص برخوردار بوده و رسالت ويژه دانشجويان را تشكيل مي‌دهد. هدف ازاین دوره تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمد در رشته شیمی معدنی و شاخه های مرتبط است که توانايي درك مشكلات علمي جامعه و حل آنها با استفاده از دانش شیمی معدنی را داشته باشند.

    رشته نانوشیمی
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته نانوشیمی

    دوره كارشناسي ارشد نانو بنحوي طراحي شده است كه دانشجو را با آخرين دستاوردهاي علوم و فناوري نانو در شاخه شیمی آشنا ساخته و امكان بهره‌گيري از آموخته‌هاي علمي در انجام پروژه های مرتبط را فراهم مي‌سازد. در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش آشنا شده و آموزش هاي لازم براي نحوه تعريف و بررسي پژوهش در رابطه با يك موضوع را فرا میگیرد و شامل مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش نانو شيمي از اهميت خاص برخوردار بوده و رسالت ويژه دانشجويان را تشكيل مي‌دهد. هدف ازاین دوره تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمد در رشته علوم و فناوري نانو است كه داراي تفكري خلاق و مستقل باشند و به روشهاي پيشرفته پژوهش در زمينه علوم و فناوري نانو احاطه داشته باشند. همچنین، توانايي درك مشكلات علمي جامعه و حل آنها با استفاده از فناوري نانو را داشته باشند.

    مقطع دکترا
    رشته شیمی فیزیک
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع دکترا > رشته شیمی فیزیک

    دوره دکترای شیمی فیزیک بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این رشته است که به اعطای درجه دکترای شیمی فیزیک منتهی می شود. این دوره شامل مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی شامل دروس تخصصی مربوط به زیرشاخه های شیمی فیزیک مانند ترمودینامیک آماری پیشرفته، مکانیک کوانتومی پیشرفته، آشنایی با خصوصیات شیمی فیزیکی حلالها و بررسی اثر و کاربرد آنها در صنایع شیمیایی و نفت، بررسی سینتیک فرایندهای مختلف شیمیایی در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، کاربرد محاسبات نظری و کوانتومی در پیش بینی و تفسیر نتایج تجربی است. در این دوره خلاقیت، نوآوری و گسترش مرزهای دانش شیمی فیزیک از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از دوره تربیت پژوهشگران متخصص و کارآمد با تفکر خلاق و مستقل برای کار در دانشگاهها، موسسات پژوهشی و رفع نیاز نیروی متخصص در صنایع کشور به ویژه صنایع نفت و پتروشیمی است.

    رشته شیمی معدنی
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع دکترا > رشته شیمی معدنی

    دوره دکترای شیمی معدنی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این رشته است که به اعطای درجه دکترای شیمی معدنی منتهی می شود. این دوره شامل مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی شامل دروس تخصصی مربوط به زیرشاخه های شیمی معدنی مانند کاتالیز، پلیمرهای معدنی، ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی و زیست شیمی معدنی است. در این دوره خلاقیت، نوآوری و گسترش مرزهای دانش شیمی معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از دوره تربیت پژوهشگران متخصص و کارآمد با تفکر خلاق و مستقل برای کار در دانشگاهها، موسسات پژوهشی و رفع نیاز نیروی متخصص در صنایع کشور به ویژه صنایع پتروشیمی و نفت و نیز صنایع معدنی است.

 • علوم جغرافیایی
  • گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي فضايي
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي فضايي

    دانش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به عنوان یکی از حوزه‌های بین دیسیپلینی در زمینه مطالعات گردشگری در سطح دنیا مطرح و دارای پیشینه است؛ انچه که روشن است، بدلیل تاثیر پذیری صنعت گردشگری از ظرفیتهای محیط جغرافیایی و از طرفی، تاثیر گذاری گسترده آن در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی، توسعه صنعت در گستره فضا و مقیاس های متفاوت مکانی را نمی توان به شانس و اتفاق واگذار کرد؛ در نتیجه توجه به ابعاد مکانی و فضایی برای رشد وتوسعه متوازن صنعت گردشگری همسوی با ظرفیتهای جغرافیایی - سرزمینی، ضرورت برنامه ریزی فضایی گردشگری را مطرح می نماید؛ در این راستا، شناخت سیستماتیک از توزیع فضایی ظرفیت‌های صنعت گردشگری بویژه جاذبه ها، فعالیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، تسهیلات و پیوندهای فضایی بازار گردشگری میان نقاط مبدا و مقصد، از جمله ی مهمترین موضوعات در دستور کار بشمار می آید؛ از سویی، همواره بدلیل پویایی نیروها و فرایندهای توسعه از منظر فردی، اجتماعی و محیطی، تحلیل عوامل پیش برنده و باز دارنده در تغییر الگوهای فضایی عناصر صنعت گردشگری و بازار و در نهایت جهت گیری برای نیل به شرایط مطلوب و سازماندهی فضایی مقصدهای گردشگری با هدف بهره گیری عادلانه از ظرفیتهای مکانی گردشگری و در نهایت الگوی توسعه فضایی متوازن مقصد ها در سطح منطقه‌ای و ملی حلقه‌های تکمیلی و موضوعی ماموریت راهبردی گرایش برنامه‌ریزی فضایی بشمار می آید.

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - گردشگری شهري
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - گردشگری شهري

    گردشگری و عناصر سیستمی آن پیوندی ذاتی و عمیق با پدیده های محیط جغرافیایی دارند، زیرا که صنعت گردشگری وابسته به مصرف ظرفیت‌های مستقر در مکان برای توسعه محصول – مقصد و به تبع آن بازار گردشگری در مقیاس های متنوع مکانی – فضایی است؛ مقصد های گردشگری شهری طی یک قرن اخیر از مهمترین عرصه های مورد بازدید گردشگران در سطح جهانی بوده و همچنان نیز در حال پیشرفت می باشد؛ لذا، برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در شهرها ضرورت دارد بر اساس رویکرد دانش جغرفیا و برنامه ریزی گردشگری، اجزای سیستمی از بعد عرضه و تقاضا(گردشگران، جاذبه‌ها، زیر ساخت‌ها، تسهیلات، فعالیت‌های بازاریابی و توزیع، مدیریت مقصد، استانداردها و ترفیع و درنهایت اجتماع محلی) در عرصه های شهری در معرض شناخت نظام پذیر واقع شده و پس از تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده، با رویکردی آینده پژوهانه چشم انداز توسعه و برنامه ی اقدام در حوزه توسعه محصول، بازار گردشگری، مدیریت مقصد و توسعه منابع انسانی تعریف و به مرحله اجرا گذارده شود.

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - گردشگري روستایی
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - گردشگري روستایی

    مکانهای روستایی برای بازدید گردشگران از قرن 19 دارای سابقه بوده است؛ لیکن، در چارچوب توسعه پارادایم گردشگری جایگزین، مقصد های گردشگری روستایی از دهه 90 میلادی بیشتر در کانون توجه و اقدام واقع شده اند و با نرخی شتابان همچنان نیز در حال پیشرفت می باشد؛ زیرا، گرایش برای کیفیت تجربه دیدار از محیط های اصیل و بدور از هیاهو جذابیت یافته است و از سوی دیگر گردشگری روستایی استراتژی مکمل برای پایداری معاش جوامع محلی روستایی بشمار می اید؛ لذا، برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در مکان های روستایی ضرورت دارد، اجزای سیستمی گردشگری روستایی از بعد عرضه و تقاضا (گردشگران، جاذبه ها، زیر ساخت ها، تسهیلات، فعالیتهای بازاری یابی و توزیع، مدیریت مقصد، استانداردها و ترفیع و درنهایت اجتماع محلی) در معرض شناخت و تحلیل همه جانبه واقع شده و با رویکردی اجتماع محور(CBT) چشم‌انداز توسعه و برنامه‌ی اقدام در حوزه توسعه محصول گردشگری روستایی، تقاضای گردشگری، مدیریت مقصد و توسعه منابع انسانی – مالی تعریف و به مرحله اجرا گذارده شود.

  • گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جغرافیای سیاسی- مطالعات ایران
    گروه آموزشی جغرافیای سیاسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیای سیاسی - مطالعات ایران

    جغرافياى سياسى پديده‏هاى سياسى را در فضاى درونى يك كشور مورد بحث قرار مى‏دهد كه به طور سنتى موضوعاتی تقسیمات کشوری و رقابت های مکانی، توسعه و نابرابری فضایی، مدیریت و نگهداری مرزها، مسائل و منابع آب، مسائل قومی، مهاجرت و پیامدهای آن، جغرافیای انتخابات، مدیریت سیاسی فضا و دولت محلی و ... از مهمترین مسائل مورد بررسی در این کشور است. مانند مرز، ملت، حكومت و سرزمين است. در گرایش ایران این موضوعات با تمرکز بر مشکلات و مسائل جاری ایران بررسی و مطالعه می شود.

    رشته جغرافياي سياسي - ژئوپلیتیک
    گروه آموزشی جغرافیای سیاسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافياي سياسي - ژئوپلیتیک

    اگر چه امروزه مسائل و گرفتاری های سیاسی امنیتی کشورهای جهان به شدت در هم پیچیده و چند وجهی شده است و به سختی می توان مرز بین مسائل داخلی و خارجی را ترسیم کرد، اما به طور سنتی حوزه مطالعات و بررسی های ژئوپلیتیک، موضوعات فراملی و حتی جهانی بوده است. به طور نمونه مناسبات قدرت در سطح جهان و راه‏هاى دست‏يابى به قدرت جهانى و افزايش آن، رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی در مناطق ژئوپلیتیک، دگرگونی های هرم قدرت جهانی، کنش های اقتصادی قدرت ها یا ژئواکونومیک، همچنین کنش های فرهنگی یا ژئوکالچر، رقابت بر سر منابع کمیاب زمین مانند انرژی و آب از مهمترین موضوعاتی است که در گرایش ژئوپلیتیک مطالعه و بررسی می شود.

    مقطع دکترا
    رشته جغرافیای سیاسی
    گروه آموزشی جغرافیای سیاسی > مقطع دکترا > رشته جغرافیای سیاسی

    جغرافیای سیاسی اگر چه نسبت به برخی گرایش های جغرافیا نوپاتر و نوپدیدتر است، اما به جهت گستردگی موضوعات و مسائل مورد مطالعه، گستره بزرگی از موضوعات را بررسی می کند. مسائل داخلی کشورها، از جمله تقسیمات کشوری، مدیریت سیاسی فضا، بحران های زمین پایه مانند کشمکش بر سر منابع آب و انرژی، بحران های مردم پایه مانند واگرایی و همگرایی و انسجام ملی، توزیع و تمرکز قدرت سیاسی و توسعه، موضوعات سرزمین پایه مانند مرزها و سرزمین‌های حاشیه‌ای و نیز مسائل فراملی مانند رقابت‌های ژئوپلیتیک و نیز امنیت پیرامونی از مهمترین مسائل مورد بحث در جغرافیای سیاسی در مقطع دکتری است.

  • گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سنجش از دور
    گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سنجش از دور

    این رشته در حقیقت علم و هنر کسب اطلاعات و مدلسازی پدیده های مختلف بدون تماس فیزیکی با آنها می باشد. با توجه به در دسترس قرار گرفتن تصاویر ماهواره ای و هوایی با قدرت تفکیک بالای هندسی, رادیومتری و طیفی و پوشش زمانی مناسب آنها تمامی علوم مرتبط با زمین و هواشناسی و عمران و نظامی و کشاورزی, منابع طبیعی و شهری و روستایی به صورت وسیعی از این رشته استفاده می‌کنند و متخصصین آنها نیاز به کمک کارشناسان حرفه‌ای این رشته دارند.

    رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سيستم اطلاعات جغرافيايي
    گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سيستم اطلاعات جغرافيايي

    این گرایش در حقیقت مجموعه‌ای از داده, سخت افزار, نرم افزار, الگوریتم و نیروی انسانی متخصص جهت ذخیره, تحلیل, مدلسازی اطلاعات مکانی دو بعدی و سه بعدی و فضاهای بسته داخلی را شامل می‌شود. این رشته در مطالعات شهری و روستایی, محیط زیست و منابع طبیعی, عمران و نقشه برداری, معماری و طیف وسیعی از علوم مختلف کاربرد دارد.

  • گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   • مقطع کارشناسی
    رشته جغرافیا
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی > رشته جغرافیا

    جغرافیا در حقیقت مطالعه روابط بین جوامع متشکل انسانی و محیط زندگی انسان است. به بیانی دیگر جغرافیا دانشی‌است که درباره سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب‌ و هوا، رستنی‌ها، خاک، لندفرم ها و پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط آن‌ها با انسان بحث می‌کند. جغرافیا مطالعه زمین و اراضی، سیما، جمعیت و پدیده‌هایش است. جغرافیای نوین نظم و انضباطی فراگیر است که در درجه نخست به دنبال درک زمین و همه پیچیدگی‌های انسان و طبیعت است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - اقتصاد روستایی
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - اقتصاد روستایی

    یکی از شاخه‌های علوم جغرافیا است که نگاهی جامع به وضعیت روستاها و فضاهای زندگی روستایی دارد و روستاشناسي در نگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارت است از معرفت همه جانبه به محيط طبيعي و انساني ده و دريافت استعداد‌هاي بالقوه و بالفعل آن به نحوي كه اين معرفت بتواند راهنمايي صديق در امر سرمايه‌گذاري و عمران باشد.

    رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی

    یکی از شاخه‌های علوم جغرافیا است که نگاهی جامع به وضعیت روستاها و فضاهای زندگی روستایی دارد و روستاشناسي در نگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارت است از معرفت همه جانبه به محيط طبيعي و انساني ده و دريافت استعداد‌هاي بالقوه و بالفعل آن به نحوي كه اين معرفت بتواند راهنمايي صديق در امر سرمايه‌گذاري و عمران باشد.

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري

    مسکن در زمره نیازها و حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود که عوامل گوناگونی آن را به گران‌ترین کالا در سبد هزینه خانوارها و یکی از مسائل اصلی شهرهای امروزی تبدیل کرده است. ابعاد جغرافیایی پیچیده و چندوجهی زمین و مسکن شهری این موضوع را در کانون توجه علوم جغرافیایی به ویژه جغرافیای شهری قرار داده است. به علاوه، محله‌های شهری نیز در گذر زمان، دچار فرسودگی و زوال شده و کارکردهای شهری و کیفیت محیط و سکونت را با مسائل اساس روبرو می‌کنند. بنابراین بازآفرینی بافت‌های شهری در راستای بهبود کارایی و ارتقای کیفیت محیط و سکونت محله‌های شهری، اهمیت و ضروزت زیادی یافته است. از اینرو، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گرایش تخصصی برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری دو موضوع حیاتی پیش‌گفته را در کانون توجه خود قرار داده و تلاش می‌کند از طریق کاربست نظریه‌ها، روش‌ها، مدل‌های تحلیل فضایی و جغرافیایی، نقش مهم و حیاتی خود را در فرایند برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی پایدار شهرها ایفا کند.

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري

    آمایش سرزمین، سیاست‌گزاری فضایی، مدیریت عقلانی فضا و برنامه‌ریزی تنظیم رابطه و برقراری تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت در مقیاس‌های محلی تا فراملی است. آمایش شهری نیز بخشی از آمایش سرزمین است که در محدوده‌ی جغرافیائی شهر عمل می‌کند. در گرایش تخصصی آمایش شهری، با بررسی و تحلیل چیدمان جمعیت و انواع فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... در گستره جغرافیایی شهر در ارتباط با خصلت‌ها، ظرفیت‌ها و توان‌های محیط طبیعی و انسانی و فرصت‌ها و تهدید‌های مربوط، تلاش می‌کند تا وضع موجود شهر را ساماندهی کند، آنچه در حال رخ دادن است را تنظیم و هدایت کرده و با پیش‌اندیشی و آینده نگری، موجبات تحقق توسعه فضایی پایدار شهر را فراهم آورد.

    رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - محیط زیست شهری
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - محیط زیست شهری

    شهرها به مثابه موتور توسعه و کانون اصلی مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار جوامع امروزی، وابستگی شدید به منابع طبیعی و اکولوژیکی داشته و در مقابل مخاطرات طبیعی، اکولوژیکی و زیست محیطی نیز به شدت آسیب‌پذیرند. به علاوه اثرات نامطلوبی نیز بر محیط زیست حتی فراتر از مرزهای خودشان دارند. گرایش محیط زیست شهری نوپا و پویاست که دامنه گسترده و گوناگونی از موضوعات و مسائل زیست محیطی را مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهد. از آنجایی که موضوع‌ها و مسائل اکولوژیکی و زیست‌محیطی، پیوند درهم‌تنیده‌ای با عناصر و خصلت‌های جغرافیایی دارند، "فارغ‌التحصیلان جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ گرایش محیط زیست شهری" با اتکای به بنیادهای نظری ـ کاربردی علوم جغرافیایی و کاربست آنها، فعالانه در تحقیقات، برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت امور مربوط به محیط زیست شهری مشارکت می‌کنند.

    مقطع دکترا
    رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع دکترا > رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

    یکی از شاخه‌های علوم جغرافیا است که نگاهی جامع به وضعیت روستاها و فضاهای زندگی روستایی دارد و روستاشناسي در نگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارت است از معرفت همه جانبه به محيط طبيعي و انساني ده و دريافت استعداد‌هاي بالقوه و بالفعل آن به نحوي كه اين معرفت بتواند راهنمايي صديق در امر سرمايه‌گذاري و عمران باشد.

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهری
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع دکترا > رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهری

    نظام اقتصادی ـ اجتماعی حاکم بر دنیا با شهر پیوند خورده و جوامع امروزی، موضوع‌ها و مسائل آنها به نحو بارزی شهری شده‌اند. در این راستا، برخی اندیشمندان بر نقش حیاتی شهرها در تعیین سرنوشت انسان‌ تأکید کرده‌اند. به علاوه شهری‌شدن و شهرها به عنوان فرایند و شکل اساسی ایجاد چشم‌اندازهای انسانی، مورد توجه ویژه جغرافی‌دانان قرار گرفته‌اند. از اینرو اندیشه‌ورزی و نظریه پردازی در ابعاد حیاتی شهرها، موضوعات فزاینده و گوناگون شهری از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در چارچوب رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به عنوان یکی از رشته‌های اصلی در حوزه تحقیقات و برنامه ریزی شهری، هدف بنیادی بسط و توسعه فلسفه اندیشی، اندیشه ورزی و نظریه‌پردازی در خصوص شهر و فضاهای شهری با استفاده از ظرفیت‌های علوم جغرافیایی است.

  • گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته ژئومورفولوژی - آمایش محیط
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژئومورفولوژی - آمایش محیط

    ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواریها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آنها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواریها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواریها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد. همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواریها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواریهای زمین علیرغم پیچیده بودن مساله دینامیک طبیعت، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگها و ساخت زمین و تغییر شکلهای تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران، در زمینه‌ی مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زلزله، فرسایش خاک، نشست زمین، بیابانزایی و ... دارای معضلات زیادی است؛ لذا اهمیت این رشته و جایگاه آن در شناسایی و مدیریت مخاطرات بیش از پیش نمود یافته است.

    رشته ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی نظری
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی نظری

    ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری‌ها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آنها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواری‌ها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواری‌ها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد. همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواریها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواری‌های زمین علیرغم پیچیده بودن مساله دینامیک طبیعت، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگها و ساخت زمین و تغییر شکلهای تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران، در زمینه‌ی مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زلزله، فرسایش خاک، نشست زمین، بیابان‌زایی و ... دارای معضلات زیادی است؛ لذا اهمیت این رشته و جایگاه آن در شناسایی و مدیریت مخاطرات بیش از پیش نمود یافته است.

    رشته مخاطرات محیطی
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مخاطرات محیطی

    با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در معرض 53 مخاطره طبیعی و انسانی، آموزش و تربیت نیروهای متخصص از اقدام های بسیار مهمی است که می‌تواند به طور چشمگیری به کاهش خسارات ناشی از مخاطرات کمک نماید. به طور کلی، وجود نیروی انسانی آموزش دیده برای امادگی در برابر مخاطرات از شاخص‌ها و استانداردهای اصلی امداد و نجات قبل از وقوع سانحه است.

    رشته آب و هواشناسی - تغییر اقلیم
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

    رشته آب و هواشناسی که اقلیم شناسی هم خوانده می‌شود، فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره‌ی زمین، حرکات جو و قانونمندی های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می‌کند. رشته‌ی آب و هواشناسی، در حقیقت پاسخی علمی است به این نیاز که انسان همواره در طول تاریخ تلاش کرده تا بتواند محدودیتهای جغرافیای طبیعی را تا اندازه ای تعدیل نموده و یا مثلاً مشکلات اقتصادی را از پیش رو بردارد و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را پیش بینی و در حل آنها بکوشد.

    رشته آب و هواشناسی - آب و هواشناسی سینوپتیک
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آب و هواشناسی - آب و هواشناسی سینوپتیک

    رشته آب و هواشناسی که اقلیم شناسی هم خوانده می‌شود، فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره‌ی زمین، حرکات جو و قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می‌کند. رشته‌ی آب و هواشناسی، در حقیقت پاسخی علمی است به این نیاز که انسان همواره در طول تاریخ تلاش کرده تا بتواند محدودیت‌های جغرافیای طبیعی را تا اندازه ای تعدیل نموده و یا مثلاً مشکلات اقتصادی را از پیش رو بردارد و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را پیش بینی و در حل آنها بکوشد.

    مقطع دکترا
    رشته ژئومورفولوژی
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع دکترا > رشته ژئومورفولوژی

    ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری‌ها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آنها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواریها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواری‌ها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد. همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواری‌ها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواری‌های زمین علیرغم پیچیده‌بودن مساله دینامیک طبیعت، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگها و ساخت زمین و تغییر شکل‌های تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران، در زمینه‌ی مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زلزله، فرسایش خاک، نشست زمین، بیابان‌زایی و ... دارای معضلات زیادی است؛ لذا اهمیت این رشته و جایگاه آن در شناسایی و مدیریت مخاطرات بیش از پیش نمود یافته است.

    رشته آب و هواشناسی
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع دکترا > رشته آب و هواشناسی

    رشته آب و هواشناسی که اقلیم شناسی هم خوانده می‌شود، فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره‌ی زمین، حرکات جو و قانونمندی های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می‌کند. رشته‌ی آب و هواشناسی، در حقیقت پاسخی علمی است به این نیاز که انسان همواره در طول تاریخ تلاش کرده تا بتواند محدودیت‌های جغرافیای طبیعی را تا اندازه ای تعدیل نموده و یا مثلاً مشکلات اقتصادی را از پیش رو بردارد و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را پیش بینی و در حل آنها بکوشد.

 • علوم ریاضی و کامپیوتر
  • گروه آموزشی ریاضی
   • مقطع کارشناسی
    رشته رياضيات و كاربردها
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی > رشته رياضيات و كاربردها

    رشته دانشگاهی ریاضیات و کاربردها از رشته‌های علوم پایه است که به درک و توسعه دانش ریاضی می‌پردازد. این رشته ترکیبی از دو گرایش ریاضی کاربردی و ریاضی محض می باشد. افردای که در این رشته تحصیل می‌کنند با قوه استدلال تجزیه و تحلیل بالا می‌توانند در بیشتر زمینه‌ ها به‌ گونه‌ای موثر، فعالیت داشته باشند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته آمار رياضي
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آمار رياضي

    با توجه به گسترش روزافزون کاربرد علم آمار در زمینه‌های مدیریت، برنامه‌ریزی، کشاورزی، پزشکی، مهندسی، اقتصاد، صنعت، جامعه‌شناسی، روانشناسی، ... و نیاز دانشگاهها و موسسات آموزشی و پزوهشی به متخصص آمار، نیاز مراکزی نظیر بانک‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران، و واحدهای تولید آمار در دستگاه‌های مختلف و همچنین برای تحقق استقلال و خودکفایی کشور، گرایش آمار ریاضی که یکی از گرایش‌های رشته آمار می‌باشد، به تربیت افرادی می‌پردازد که توانایی تجزیه و تحلیل نظری و کاربردی مسائل و مدل‌های آمار و احتمال را دارا باشند و بتوانند در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به امور اجرایی در زمینه‌های آماری بپردازند.

    رشته رياضي كاربردي - آناليز عددي
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي كاربردي - آناليز عددي

    در گرایش آنالیز عددی که یکی از گرایش‌های مهم رشته ریاضی کاربردی است، اهداف زیر دنبال می‌شود:

    1) ایجاد پل ارتباطی بین ریاضیات با سایر رشته‌های علوم کاربردی و مهندسی

    2) تبدیل زبان تخصصی ریاضیات محض به زبان کاربرد در دنیای واقعی

    3) یافتن مدل پدیده‌های دنیای طبیعی به زبان ریاضی

    4) طراحی و تجزیه و تحلیل الگوریتم‌های عددی برای حل مدل‌های ریاضی که جواب آنها به فرم بسته و دقیق در دست نیست.

    5) به کارگیری پیشرفت‌های علوم کامپیوتر، محاسبات علمی و زبان‌های برنامه‌نویسی در حل عددی مسائل ریاضی

    رشته رياضي كاربردي - بهینه سازی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي كاربردي - بهینه سازی

    بهینه‌سازی یکی از گرایش‌های مهم رشته ریاضی کاربردی است که به کمینه‌سازی یا بیشینه‌سازی یک یا چند تابع هدف (مانند سود، هزینه، ریسک و غیره) روی مجموعه‌ای شدنی از فعالیت‌ها می‌پردازد. این گرایش شامل جنبه‌های مختلف نظری، الگوریتم و محاسبات، استفاده از ابزارهای تحلیلی و جبرخطی عددی در پیشبرد بنیادی موضوع و کاربرد در زمینه‌های علمی، اقتصادی و صنعتی است. در این گرایش، هدف، تربیت افراد پژوهش‌گر متخصص در بهینه‌سازی(نظری، محاسباتی و کاربرد) و تأمین نیازهای تخصصی شرکت‌های اقتصادی، صنعتی، بیمه‌ای و مالی (نظیر بانک‌ها و بورس) است.

    رشته رياضي محض - آناليز ریاضی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي محض - آناليز ریاضی

    آنالیز ریاضی یکی از شاخه‌های ریاضی است که در پیشرفت ریاضی و دیگر علوم با تکیه بر تجزیه و تحلیل آنها بسیار مؤثر می‌باشد. جهت خودکفایی مملکت در تحقیقات جدید، لازم است متخصصینی که اشراف کامل به مسائل انالیز ریاضی داشته باشند، تربیت شوند تا مسائل در زمینه‌های فیزیکی، مهندسی و محاسباتی را تجزیه و تحلیل نمایند. پیدا کردن و تجزیه و تحلیل مدل‌های ریاضی در مسائل کاربردی از جمله مسائل مطرح در آنالیز ریاضی می‌باشد.

    رشته رياضي محض - جبر
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي محض - جبر

    بر ابزاری پرقدرت و توانا در ریاضیات است که نه تنها در تعامل با دیگر شاخه‌های ریاضی با اهمیت است، بلکه در مجردسازی مسائل بسیاری از علوم دیگر نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال در مطالعه و پیشرفت بسیاری از شاخه‌های ریاضیات همچون هندسه، توپولوژی، ترکیبیات، منطق، نظریه اعداد و رمزنگاری، ساختارهای جبری به کار می‌آیند. همچنین در ارتباط با علوم دیگر همچون، فیزیک، شیمی، آمار، زیست‌شناسی, علوم کامپیوتر یا حتی علوم اجتماعی و اقتصادی، ساختارهای جبری نقش به سزایی ایفا می‌کنند.

    مقطع دکترا
    رشته رياضي محض - آناليز ریاضی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي محض - آناليز ریاضی

    آنالیز ریاضی یکی از شاخه‌های ریاضی است که در پیشرفت ریاضی و دیگر علوم با تکیه بر تجزیه و تحلیل آنها بسیار مؤثر می‌باشد. جهت خودکفایی مملکت در تحقیقات جدید، لازم است متخصصینی که اشراف کامل به مسائل انالیز ریاضی داشته باشند، تربیت شوند تا مسائل در زمینه‌های فیزیکی، مهندسی و محاسباتی را تجزیه و تحلیل نمایند. پیدا کردن و تجزیه و تحلیل مدل‌های ریاضی در مسائل کاربردی از جمله مسائل مطرح در آنالیز ریاضی می‌باشد.

    رشته رياضي محض - جبر
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي محض - جبر

    بر ابزاری پرقدرت و توانا در ریاضیات است که نه تنها در تعامل با دیگر شاخه‌های ریاضی با اهمیت است، بلکه در مجردسازی مسائل بسیاری از علوم دیگر نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال در مطالعه و پیشرفت بسیاری از شاخه‌های ریاضیات همچون هندسه، توپولوژی، ترکیبیات، منطق، نظریه اعداد و رمزنگاری، ساختارهای جبری به کار می‌آیند. همچنین در ارتباط با علوم دیگر همچون، فیزیک، شیمی، آمار، زیست‌شناسی, علوم کامپیوتر یا حتی علوم اجتماعی و اقتصادی، ساختارهای جبری نقش به سزایی ایفا می‌کنند.

    رشته رياضي کاربردی - آناليز عددی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي کاربردی - آناليز عددی

    در گرایش آنالیز عددی که یکی از گرایش‌های مهم رشته ریاضی کاربردی است، اهداف زیر دنبال می‌شود:

    1) ایجاد پل ارتباطی بین ریاضیات با سایر رشته‌های علوم کاربردی و مهندسی

    2) تبدیل زبان تخصصی ریاضیات محض به زبان کاربرد در دنیای واقعی

    3) یافتن مدل پدیده‌های دنیای طبیعی به زبان ریاضی

    4) طراحی و تجزیه و تحلیل الگوریتم‌های عددی برای حل مدل‌های ریاضی که جواب آنها به فرم بسته و دقیق در دست نیست.

    5) به کارگیری پیشرفت‌های علوم کامپیوتر، محاسبات علمی و زبان‌های برنامه‌نویسی در حل عددی مسائل ریاضی

    رشته رياضي كاربردي - بهینه سازی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي كاربردي - بهینه سازی

    بهینه‌سازی یکی از گرایش‌های مهم رشته ریاضی کاربردی است که به کمینه‌سازی یا بیشینه‌سازی یک یا چند تابع هدف (مانند سود، هزینه، ریسک و غیره) روی مجموعه‌ای شدنی از فعالیت‌ها می‌پردازد. این گرایش شامل جنبه‌های مختلف نظری، الگوریتم و محاسبات، استفاده از ابزارهای تحلیلی و جبرخطی عددی در پیشبرد بنیادی موضوع و کاربرد در زمینه‌های علمی، اقتصادی و صنعتی است. در این گرایش، هدف، تربیت افراد پژوهش‌گر متخصص در بهینه‌سازی(نظری، محاسباتی و کاربرد) و تأمین نیازهای تخصصی شرکت‌های اقتصادی، صنعتی، بیمه‌ای و مالی (نظیر بانک‌ها و بورس) است.

  • گروه آموزشی علوم کامپیوتر
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم کامپیوتر
    گروه آموزشی علوم کامپیوتر > مقطع کارشناسی > رشته علوم کامپیوتر

    رشته‌ علوم کامپیوتر برای مطالعه‌ نحوه‌ محاسبات به وجود آمد و یک راه ارتباطی موثر بین دانش کامپیوتر و ریاضی است؛ مهمترین هدف این رشته، دستیابی به بهترین روش، برای حل یک مسئله در کمترین زمان و با بالاترین دقت است. خروجی رشته‌ علوم کامپیوتر، افرادی با دید ریاضی نسبت به مسائل منطقی در حوزه‌های مختلف مرتبط و غیر مرتبط با کامپیوتر است. نگرش فارغ التحصیلان این رشته به صورت پایه‌ای نسبت به موضوعات است و به عنوان مثال در آن، علاوه بر اموختن زبان‌های برنامه‌نویسی، نحوه‌ ساخت آن‌ها (زبان‌های برنامه‌نویسی) هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. فارغ از بحث ریاضیات، برخی ویژگی‌های شخصیتی که آمادگی ورود به دنیای علوم کامپیوتر را فراهم می‌کنند، عبارتند از: ذات کنجکاو و پرسشگر، علاقه به حل مسائل و معماها، شیوه تفکر منطقی و گام به گام، از زوایای نامتعارف به مسائل نگاه کردن، به دنبال یادگیری مسائل جدید به صورت روزمره بودن، تحمل دوره‌های طولانی عدم موفقیت، نحوه جستجو و مطالعه برای یافتن پاسخ سوالات (از طریق وب، کتاب‌های سنتی و الکترونیک، به صورت انفرادی و بدون نیاز به توضیح قضایا توسط شخص دوم)

    نکته‌ بعد در رشته علوم کامپیوتر، خلاقیت است. اشخاصی که در این رشته تحصیل می‌کنند، یا دانش آموخته‌ آن و در بازار کار مشغول هستند، نیاز است تا به دلیل رشد سریع فناوری و تغییر در تکنولوژی‌های روز، همیشه در حال یادگیری باشند؛ در مورد جهان اطراف خود کنجکاوی کنند و با دید تحلیلی به آن بنگرند، چرا که برنامه‌ها و سیستم‌ها در هر زمینه‌ای از زندگی و تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی، برنامه‌سازی پیشرفته، منطق ریاضی، نظریه محاسبه، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، کامپایلر، مدارهای منطقی، طراحی زبان‌های برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی سیستم‌های گسسته، نظریه زبان‌ها و اتوماتا، آنالیز عددی، داده کاوی و هوش مصنوعی درس‌های بسیار حائز اهمیتی برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر محسوب می‌شوند.

    زمینه‌های کاری و سطوح درآمدی متفاوتی در بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته علوم کامپیوتر وجود دارد؛ البته در نهایت میزان درآمد دانش آموختگان رشته مورد بحث را میزان قدرت رهبری آن‌ها، تسلط‌شان بر داده‌کاوی و راهکارسازی و توانایی‌شان در حل چالش‌ها و مشکلات اساسی سازمان‌ها تعیین می‌کند. برخی از مشاغل مرتبط یا علوم کامپیوتر عبارتند از: توسعه‌دهنده‌ نرم‌افزار، مدیر پایگاه‌ داده، تحلیلگر سیستم‌های کامپیوتری، مدیر پروژه‌های نرم‌افزاری، توسعه‌دهنده‌ی وب

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم كامپيوتر - علوم تصميم و دانش
    گروه آموزشی علوم کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم كامپيوتر - علوم تصميم و دانش

    علوم تصمیم و دانش به عنوان یک گرایش در مقطع کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر طبقه ‏بندی می‌‏شود و هدف آن ارائه راه‌حل‌های استخراج، ‌استنباط، تصمیم ‏سازی و پاسخگویی به پرسش‌‏ها و نیازهای جامعه امروزی،‌ براساس روش‌های علوم ریاضی و کامیپوتر است. از آنجا که ریاضیات چارچوب محکمی را برای مدل سازی و حل مسائل گوناگون ارائه می‏‌دهد، در صنعت و مهندسی بسیار مورد توجه است، به علاوه با ترکیب ریاضیات و روشهای محاسبات نرم که عموماً از طبیعت اتخاذ شده‌اند می‌توان به جوابی درخور و در زمان مناسب دست یافت. در یک کلام، علوم تصمیم و دانش، ‌تلاشی است برای پاسخگویی به این مهم.

    علوم تصمیم و دانش در تحلیل ساختارهای علمی و در دسترس قرار دادن نظامند اندوخته‌های علمی جهت کاربردهای تصمیم گیری و زمینه‌های کاربردی مانند مالی و اقتصادی (بازار بورس)، پزشکی (تحلیل داده‌های حوزه درمان)، روانشناختی (تحلیل منابع انسانی)، اجتماعی (تحلیل آسیب‌های اجتماعی) و بسیاری از علوم دیگر چون زیست محیطی می‌تواند مدل ارائه کند. در ادامه با عینیت بخشیدن به ذهنیت‌ها و استفاده از ابزارهای صحیح می‌توان نتایج بهتر و مناسب‌تری کسب نمود.

    از جمله دروس مهم این گرایش می‌توان به داده کاوی محاسباتی، یادگیری ماشین، الگوریتم‌های پیشرفته، بهینه سازی محدب، محاسبات نرم، متن کاوی و وب کاوی اشاره نمود.

 • علوم زمین
  • گروه آموزشی زمین شناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زمین شناسی
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی > رشته زمین شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زمین‌شناسی نفت
    گروه آموزشی زمین‌شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمین‌شناسی نفت

    زمین شناسی نفت مطالعه منشا، وقوع، حرکت، تجمع و اکتشاف سوخت های هیدروکربنی بوده و به مجموعه خاصی از رشته های زمین شناسی اشاره دارد که برای جستجوی هیدروکربن ها (اکتشاف نفت) به کار می روند. زمین شناسی نفت اساساً به ارزیابی هفت عنصر کلیدی در حوضه های رسوبی می پردازد: منشا، مخزن، مسدود شدن ، تله نفتی، سن سنجی، بلوغ و مهاجرت. همه این عناصر از طریق یک (یا احتمالاً چند) چاه اکتشافی به دنیای زیرسطحی مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این گرایش موضوعات متنوعی برمورد مطالعه قرار می گیرند.

    روش‌های اکتشافات ژئوشیمی آلی، یکی از اصلی ترین روش‌های اکتشافی تا قبل از شروع عملیات حفاری بوده و حتی پس از حفاری در افزایش توان تفکیک زون‌های تولیدی و تعداد لایه‌های مخزنی و حتی تعیین نوع و مقدار آسیب دیدگی مخزن کاربرد فراوانی یافته است. این افزایش کاربردها منجر به توسعه تجهیزات و سخت افزارهای آزمایشگاهی مورد استفاده به همراه تولید و توسعه نرم افزارهای خاص ژئوشیمیایی بخصوص باهدف برآورد هرچه بهتر و دقیق تر مناطق امیدبخش هیدروکربوری برای کاهش ریسک حفاری گشته است. نتایج حاصل از بررسی اطلاعات جمع‌آوری نشان میدهد که کاربرد ژئوشیمی آلی در امر اکتشاف شامل تعیین سنگ منشا نفت و گاز، چگونگی تحولات سنگ منشا، میزان تولید هیدروکربور از سنگ منشا، پی جویی مسیرهای مهاجرت، انطباق نفت موجود در مخزن با نفت تولید شده و یا سنگ منشا تولید کننده نفت و یا پی‌جویی‌های سطحی برای یافتن مخازن جدید هیدروکربنی است.

    شناسایی و توصیف سنگ‌های مخزن در تشخیص حدود، گستردگی و مقدار ذخیره نفت اهمیت بسزایی دارد. بررسی ویژگی‌های مخزنی همچون تخلخل، تراوایی و اشباع‌شدگی و عوامل موثر در از بین بردن و یا ایجاد آنها ارتباط زمین‌شناسی نفت را با رشته/گرایش‌هایی مانند مهندسی مخزن و سنگ‌شناسی رسوبی نشان می‌دهد. ارائه مدل سه بعدی زیر سطحی مخازن با تکیه بر دانش لرزه‌شناسی امکان‌پذیر است.

    رشته زمین شناسی ساختاری و تکتونیک(زمین ساخت)
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمین شناسی ساختاری و تکتونیک(زمین ساخت)

    زمین شناسی ساختاری مطالعه توزیع سه بعدی واحدهای سنگی با توجه به تاریخچه تغییر شکل آنها است. هدف اصلی زمین‌شناسی ساختاری استفاده از اندازه‌گیری‌ هندسه سنگ‌ها برای کشف اطلاعات مربوط به تاریخچه تغییر شکل (کرنش) در سنگ‌ها و در نهایت درک میدان تنش است که منجر به کرنش و هندسه مشاهده ‌شده می‌شود. این درک از پویایی میدان تنش را می توان به رویدادهای مهم در گذشته زمین شناسی مرتبط کرد. یک هدف مشترک درک تکامل ساختاری یک منطقه خاص با توجه به الگوهای گسترده منطقه ای تغییر شکل سنگ به دلیل تکتونیک صفحه است. مطالعه ساختارهای زمین‌شناسی در شاخه های دیگر زمین‌شناسی مانند زمین‌شناسی نفت، زمین اقتصادی و نیز زمین‌شناسی معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. لایه‌های سنگ چین خورده و گسل‌ خورده معمولاً تله‌هایی را تشکیل می‌دهند که سیالاتی مانند نفت و گاز طبیعی را انباشته و متمرکز می‌کنند. به طور مشابه، نواحی گسله و از لحاظ ساختاری پیچیده به‌عنوان مناطق نفوذپذیر برای سیالات گرمابی قابل توجه هستند که در نتیجه مناطق متمرکزی از ذخایر سنگ معدنی و فلزات گرانبها ایجاد می‌شود. رگه‌های کانی‌های حاوی فلزات مختلف معمولاً گسل‌ها و شکستگی‌ها را در مناطق پیچیده ساختاری اشغال می‌کنند.

    رشته ديرينه شناسي و چینه‌نگاری
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ديرينه شناسي و چینه‌نگاری

    دیرینه‌شناسی و چینه‌نگاری یکی از مهم‌ترین گرایش‌های زمین‌شناسی بوده که به مطالعه لایه‌های رسوبی، ارتباط عمودی و تغییرات جانبی آنها می‌پردازد. تطابق لایه‌های رسوبی با استفاده از محتویات فسیلی و ویژگی‌های سنگ شناسی جهت درک تسلسل اتفاقات زمین شناسی و بازسازی تاریخ زمین درکنار جهت پی جویی منابع هیدروکربنی و معدنی ارزش این گرایش از زمین‌شناسی را نشان می‌دهد.

    دیرینه‌شناسی در قالب علم زیست چینه نگاری درایجاد تطابق در چاه‌های اکتشافی، کنترل فرایند حفاری و توسعه میدان‌های نفتی کاربرد بسیار مهمی در صنعت نفت دارد.

    چینه‌نگاری نقش مهمی در زمینه‌های مختلف زمین‌شناسی اقتصادی دارد. از این علم در حفاری‌های مربوط به ذخایر نفت و آب و همچنین در کشف کانسارهای رسوبی و تعیین سن نسبی رگه‌های معدنی استفاده می‌نمایند.در حفاریهای مربوط به آب‌های زیرزمینی نیز برای شناسایی چگونگی وضع ساختمانی و یافتن طبقات غیر قابل نفوذ و عمق سطح ایستابی از چینه نگاری استفاده می شود.

    علم چینه‌نگاری کمک شایانی به کشف کانسارهای رسوبی از قبیل بوکسیت، سولفورها، نیترات‌ها، فسفات‌ها، خاک نسوز (کانی‌های رسی)، زغال سنگ که هر یک تحت شرایط خاص رسوبی در ادوار مختلف زمین‌شناسی تشکیل شده است، می‌نماید.

    رشته رسوب شناسي و سنگ رسوبي
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رسوب شناسي و سنگ رسوبي

    رسوب شناسی به مطالعه رسوباتی مانند ماسه، سیلت و رس و فرآیندهایی مانند فرسایش و هوازدگی، انتقال، رسوب و دیاژنز می پردازد. رسوب شناسان درک خود از فرآیندهای مدرن را برای تفسیر تاریخ زمین شناسی از طریق مشاهدات سنگ های رسوبی و ساختارهای رسوبی به کار می گیرند. ارتباط رسوب شناسی با سایر گرایش های زمین شناسی مانند آب زمین شناسی و زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی نفت بسیار زیاد است. سفره های آب زیر زمینی در رسوبات و سنگهای رسوبی بوجود میآید و یکی از ماموریت های رسوب شناسان پیدا کردن لایه های آبدار به همراه هیدروژئولوژیستها میباشد. برخی از مواد معدنی با ارزش مانند زغال سنگ، گچ، نمک، فسفات، سرب و روی در اثر فرایندهای رسوبی تشکیل می شوند و جزو کانسارهای رسوبی محسوب میشوند و در نتیجه برای پیدا کردن و اکتشاف آنها بایستی از علم رسوبشناسی استفاده شود. با مطاله رسوبات (درشت دانه) در رودخانه های سیلابی و سن یابی آنها از طریق ایزوتوپ کربن 14 میتوان دوره تناوب وقوع سیلاب را در منطقه پیش بینی نمود و از زمان احتمالی سیلاب بعدی آگاه شد. بدلیل ته نشست رسوبات در محل ایجاد سازه های دریایی و ساحلی مثل باراندازها و بندرگاه‌ها، ضروری است الگوی رسوبگذاری مناطق ساحلی و کم عمق به خوبی مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی تمرکز ومقدار آلودگی فلزات سنگین در رسوبات و بررسی ریسک اکولوژیکی آنها، علم رسوب شناسی را به زیست محیطی مربوط می کند.

    سنگ های رسوبی که حدود 75 درصد از سطح زمین را می پوشانند، بخش های زیادی از تاریخ زمین را در خود ثبت کرده اند. سنگ شناسی رسوبی ارتباط تنگاتنگی با چینه شناسی، مطالعه روابط فیزیکی و زمانی بین لایه ها یا طبقات سنگ دارد.مطالعه سنگ های رسوبی به دلیل داشتن منابع اقتصادی مهم نظیر نفت، گاز، زغال، آهن، اورانیوم و نیز مصالح ساختمانی ازاهمیت خاصی برخوردار است.

  • گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زمين شناسي مهندسي
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمين شناسي مهندسي

    زمين‌شناسي مهندسی، کاربرد دانش زمین¬شناسی در طرح‌های مهندسی است. اهمیت مطالعات زمین‌شناسی مهندسی را می‌توان با ارزیابی عملکرد طرح های مهندسی در زمان اجرا و بهره برداری مورد بررسی قرار داد. هر چه دقت و عمق بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی قبل از اجرای یک طرح بیشتر باشد ضمانت موفقیت طرح نیز بیشتر خواهد بود. دانش زمین‌شناسی مهندسی به عنوان یک گرایش میان رشته‌ای دامنه گسترده‌ای از فعالیت ها را دربر می‌گیرد. با توجه به ماهیت میان رشته‌ای گرایش زمین‌شناسی مهندسی، همپوشانی‌هایی با رشته‌هایی مانند عمران(گرایش‌های خاک و پی و محیط زیست)،معدن(مکانیک سنگ) و جغرافیا و سنجش از دور دارد. از آنجا که پایه اطلاعاتی دانشجویان این مقطع، به طور عمده دانش زمین شناسی است درس‌هایی به آن‌ها آموخته می شود تا دیدگاه های مهندسی آن¬ها را تقویت کرده و مهارت‌های لازم را در این زمینه کسب نمایند. بدین ترتیب جایگاه مناسبی در بازار کار در رقابت با دیگر دانش¬آموختگان رشته¬های مهندسی خواهند داشت.

    در مورد اهداف دوره کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    -شناسایی ویژگی‌های مصالح زمین(سنگ و خاک) و شرایط زمین‌شناسی آنها در ساختگاه طرح.

    -بررسی وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی و ارزیابی تاثیر آنها در اجرای طرح.

    -تعیین ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مصالح زمین از طریق نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها.

    -پیش‌بینی خطرهای زمین‌شناختی و پیشنهاد راه‌کارهایی به منظور کاهش اثر آنها و بهسازی زمین.

    دانشجویان با گذراندن مقطع کارشناسی ارشد در این گرایش توانایی لازم به منظور ارائه خدمات فنی گوناگون در طرح‌های عمرانی را پیدا می‌کنند که نمونه‌ای از آنها به شرح زیر است:

    - طرح‌های سدسازی: بررسی ویژگی‌های ساختاری و آب‌بندی ساختگاه سد، ارزیابی پایداری تکیه‌گاه‌ها و برآورد رسوب‌زایی در مخزن سد

    - طرح‌های راه‌سازی: اتنخاب گزینه‌های مناسب برای مسیر راه، ارزیابی پایداری دامنه‌ها در مسیرهای کوهستانی، شناسایی و تامین منابع قرضه مورد نیاز برای زیرسازی و قسمت‌های مختلف روسازی راه

    - طرح‌های پی‌سازی: انتخاب ساختگاه مناسب، اجرای طرح‌های بهسازی(میخ‌کوبی، میل‌مهار، خاک مسلح، تراکم دینامیکی، تراکم ارتعاشی)، تعیین شاخص‌های مقاومتی خاک و سنگ.

    - طرح‌های مصالح ساختمانی: شناسایی نوع مصالح، ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مصالح، برآورد ذخیره و شناسایی منابع قرضه.

    - طراحی نرم‌افزار و به‌کارگیری آن‌ها در مدل‌های دوبعدی و سه‌بعدی طرح و انجام محاسبات مرتبط با تحلیل‌های عددی.

    رشته آب زمين شناسي
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آب زمين شناسي

    دوره کارشناسی ارشد آب زمین شناسی یکی از رشته های تخصصی زمین شناسی است که مجموعه ای از دانش های مربوط به این رشته را در بر می گیرد. این شاخه از علم زمین شناسی از اواسط قرن بیستم در دانشگاه های آمریکا و اروپا تدریس شد. با توجه به نقش آب در کشاورزی و اهمیت مسائل مربوط به حفظ و حراست و بهره برداری از منابع آب و با توجه به منابع آب زیرزمینی و کارستی در تامین آب شرب شهری و روستایی، ضرورت و اهمیت این رشته در مقطع کارشناسی ارشد روشن می گردد. ایران با وسعت زیاد و آب و هوای معتدل نسبتا خشک، دارای آب محدودی است که مدیریت آنها ایجاب می کند متخصصینی با بینش و آگاهی های کافی تربیت شوند تا از عهده این مهم برآیند.

    هدف این دوره مطالعه منشاء آب حرکت آب در محیط متخلخل و سازندهای زمین شناختی و واکنش های بین آب و محیط زمین شناختی می باشد. هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصینی است که با کسب دانش لازم در زمینه های مذکور بتوانند به پژوهش، برنامه ریزی، هدایت و مدیریت منابع آب زیرزمینی پرداخته و در صورت لزوم به تدریس در این رشته بپردازند.

    داوطلبان این رشته علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید واجد شرایط اختصاصی دوره کارشناسی ارشد رشته های زمین شناسی بوده و فارغ التحصیل دوره کارشناسی زمین شناسی باشند. فارغ التحصیلان سایر رشته ها در سطح کارشناسی مانند مهندسی کشاورزی، آب و خاک و رشته های مشابه نیز می توانند داوطلب ورود به این رشته شوند. بدیهی است که این گونه داوطلبان پس از ورود به دوره کارشناسی ارشد آب زمین شناسی ، ملزم به گذراندن دروس کمبود بر اساس آئین نامه کارشناسی ارشد و تشخیص کمیته تخصصی مربوطه هستند.

    فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز مختلف از جمله مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی به عنوان مربی فنی، و در وزارت نیرو سازمان زمین شناسی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت های مهندسی مشاور به عنوان مدیر فنی، برنامه ریز و سرپرست پروژه انجام وظیفه نمایند.شرایط لازم برای اجرای این رشته در دانشگاه هایی امکان پذیر است که حداقل دارای دو نیروی متخصص با درجه دکتری در رشته آب زمین شناسی بوده و تجهیزات مورد نیاز برای انجام اندازه گیری های پارامترهای رایج در آب های سطحی و زیرزمینی را دارا باشند. وجود آزمایشگاه مستقل آب شناسی برای این منظور ضرورت دارد.

    طول دوره کارشناسی ارشد این رشته حداکثر 3 سال بوده و تعداد کل واحدهای درسی این دوره 30 واحد است که 6 واحد آن مربوط به پایان نامه می باشد.

    رشته لرزه شناسی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته لرزه شناسی

    ژئوفیزیک علم مطالعه زمین با استفاده از روش‌های کمی فیزیکی مانند روشهای الکتریکی، الکترومغناطیسی، رادیو اکتیویته، زلزله شناسی، زمین گرمایی، گرانی سنجی، لرزه شناسی و مغناطیس سنجی است. دوره کارشناسی ارشد لرزه شناسی یک برنامه آموزشی و پژوهشی شامل دروس نظری، عملی و کار پژوهشی است که با رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی حدود 20 تا 25 درصد هم پوشانی دارد. با توجه به ذخایر گسترده زیرزمینی در کشور و نیاز به اکتشاف این ذخایر ارزشمند چون نفت و گاز و معادن در راستای نیل به استقلال اقتصادی، خودکفایی و توسعه صنعتی کشور و همچنین کاربد روشهای لرزه شناسی در مطالعه بستر سازه ها ، مطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی و در عین حال نیاز کشور به نیروهای متخصص این حوزه، ضرورت و اهمیت این رشته در مقطع کارشناسی ارشد روشن می گردد.

    هدف این دوره ایجاد رشد علمی و بهره وری از آن در زمینه های لرزه شناسی اکتشافی است. دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود مهارت‌های علمی و عملی لازم را به گونه ای کسب نمایند که علاوه بر امادگی برای تحصیلات تکمیلی فراتر، بتوانند با استفاده از تجارب و مطالعات موجود در این زمینه، برای حل مسائل فیزیک زمین به مطالعات و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف، شامل تحقیقات علوم زمین، اکتشاف ذخایر زیرزمینی و طرح‌های مهندسی بپردازند.

    داوطلبان این رشته می‌توانند از کلیه رشته‌های علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی و علوم پایه و کشاورزی باشند. بدیهی است داوطلبان پس از ورود به دوره کارشناسی ارشد لرزه شناسی، ملزم به گذراندن دروس کمبود بر اساس آئین نامه کارشناسی ارشد و تشخیص کمیته تخصصی مربوطه هستند. طول دوره کارشناسی ارشد حداکثر 3 سال است. شکل نظام نیمسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال 16 هفته است.

    رشته زمین شناسی زیست محیطی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمین شناسی زیست محیطی

    زمین شناسی يکي از رشته‌هاي علوم پايه است که نقش مهمي در حل مشکلات مرتبط با کشاورزي، بهره‌برداري از منابع معدني زمين، حفاظت محيط زيست، خاک، آب، انرژي و ديگر منابع، حفاظت در برابر بلاياي طبيعي (مانند زمين لرزه، سيل، فورانهاي آتشفشاني، زمين لغزش و ...) و همچنين حفظ سلامت انسان و ديگر جانوران دارد. دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی از دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص به نحوی است که بتوانند براساس اطلاعات پایه¬ای خود از زمین شناسی زیست محیطی، از یافته‌ها و اصول این علم برای مدیریت محیط زیست در مقیاس جایگاهی (Site)، محلی، منطقه¬ای و کشوری استفاده کنند. این رشته در دو شاخه اصلی خطرات زمین شناختی (سیل، زلزله، زمین‌لغزش، نشست زمین و ...) و آلودگی‌ها (زمین شناختی و انسان‌زاد) با رویکرد زمین شناسی پزشکی فعالیت دارد. لازم به ذکر است که برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد "علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی" از تاریخ 11/7/1395 جایگزین عنوان برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد "زمین شناسی زیست محیطی" مصوبه جلسه 751 مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی شده است. با توجه به اهميت و پراكندگي انواع مسائل و بلاياي طبيعي (مانند سیلاب، زمین‌لرزه، انواع لغزشها)، آلودگی های آلی و معدنی منابع آب، خاک، رسوب و گیاه، بیماری های مرتبط با عناصر بالقوه سمناک، زهاب اسیدی معادن در گستره وسيع کشور، و مشکلات زیست محیطی در استان های تهران، البرز و دیگر استان های همجوار و تا حدودي بحراني بودن برخی از موارد نامبرده و عوارض زيست محيطي ناشي از آنها، ‏راه‌اندازي اين رشته و تربيت نيروي انساني مورد نياز مي تواند كمك شاياني به رفع عوارض زيست محيطي در درسطح منطقه‌ای، ملی و حتی کشورهای همجوار نمايد.

    فارغ‌التحصیلان این دوره براساس آموزش‌هایی که می‌بینند خواهند توانست مبانی نظری و عملی این علم را در سطوح دانشگاهی تدریس نموده و پژوهش‌های مرتبط با زمین شناسی زیست محیطی را به طور مستقل و یا در قالب گروه‌های پژوهشی به انجام برسانند. با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و ابعاد جهانی این مشکلات همچون گرمایش جهانی، بالا آمدن سطح آب دریا، تخریب لایه اوزون و غیره از یک سو، و لزوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در حل این مشکلات جهانی و اتخاذ تدابیر موثر برای محفوظ نگه داشتن کشور از آسیب‌های مرتبط با مشکلات زیست محیطی از سوی دیگر نیاز به تربیت پژوهشگران و اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه آلودگی‌های زیست محیطی و سوانح غیرمترقبه طبیعی بیش از پیش احساس می‌شود.

    مقطع دکترا
    رشته زمین شناسی مهندسی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع دکترا > رشته زمین شناسی مهندسی

    زمین‌شناسی مهندسی یک گرایش میان رشته‌ای است که ارتباط دانش زمین‌شناسی با سایر رشته های مهندسی را برقرار می‌کند. از آنجا که بیشتر طرح‌های عمرانی و زیربنایی در ارتباط مستقیم با زمین ساخته می‌شوند؛ بنابراین شناخت شرایط زمین شناسی و ویژگی‌های مهندسی خاک‌ها و سنگ‌ها در ساختگاه این‌گونه طرح‌ها نقش موثری در مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره‌برداری از آن‌ها خواهد داشت. در گرایش زمین-شناسی مهندسی دانسته‌های کیفی زمین‌شناسی با انجام آزمایش‌ها و فرآیندهای مختلف، کمی شده و به گونه‌ای معرفی می‌شوند که بتواند به‌طور مستقیم مورد استفاده مدیران و مهندسین در مراحل مختلف برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا داشته باشد.

    طبق تعریف مندرج در آئین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره دکتری بالاترین مقطع تحصیلی است که رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه‌های مختلف تخصصی در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با گرایش زمین‌شناسی مهندسی می‌باشد. در این گرایش موضوعات مختلف از جمله زمین‌شناسی مهندسی سازه‌های زیربنایی، بهسازی زمین، ژئوتکنیک لرزه‌ای، زمین شناسی مهندسی زیست محیطی و غیره مورد توجه واقع می‌شوند.

    هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصین و پژوهشگرانی است که با کسب مهارت‌های جدید فناوری و به روز جهانی بتوانند مشکلات زمین‌شناسی مهندسی مرتبط با طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور را سامان بخشیده و به آموزش نیروهای متخصص در دانشگاه‌ها مبادرت ورزند. همچنین تسلط یافتن بر موضوعاتی همچون تعلیم، تحقیق، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی در مرزهای دانش و حل مسائل عملی طرح‌های اجرایی در زمینه تخصصی زمین‌شناسی مهندسی.

    دوره دکتری زمین‌شناسی مهندسی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی است و با دفاع از رساله پایان می‌پذیرد. طول دوره مطابق با آئین‌نامه دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می‌شود.

    رشته آب‌های زیرزمینی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع دکترا > رشته آب‌های زیرزمینی

    آب زیرزمینی از منابع و ذخائر راهبردی هر کشور است. سرمایه گذاری و بهداشت و سلامت در کشورهای خشک و نیمه خشک بدون اطلاع از کمیت و کیفیت این منابع با ریسک بزرگی همراه است. برای درک مفاهیم و مسائل آب زیرزمینی علاوه بر شناخت دقیق از مبانی علوم زمین، آشنایی با فیزیک، شیمی و ریاضیات پیشرفته نیز اجتناب ناپذیر است. بنابراین بسیاری از مراکز معتبر دانشگاهی و علمی جهان در ایجاد و تقویت واحدهای آموزشی و پژوهشی آبهای زیرزمینی در عالی ترین سطح اقدام نموده اند. دوره دکتری آبهای زیرزمینی بالاترین مقطع تحصیلی در این رشته است که شامل موضوعات اصلی مانند جریان آب زیرزمینی در محیط متخلخل، آب زمین شیمی و آلودگی منابع آب زیرزمینی، مدل های پیشرفته آب زیرزمینی، آب زمین شناسی کارست و آشنایی با ایزوتوپ های مورد استفاده در مباحث آب زیرزمینی است. هدف این رشته تربیت متخصصین و پژوهشگرانی است که با کسب مهارت های جدید فناوری روز جهانی بتوانند مشکلات آب زیرزمینی کشور را سامان بخشند و به آموزش نیروهای تخصصی در دانشگاه ها مبادرت ورزند. شکل نظام بصورت ترمی- واحدی خواهد بود. هر واحد نظری معادل 16 ساعت و هر واحد عملی معادل 32 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی تدریس می شود. طول دوره حداکثر 5 سال است و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی مستقل از هم تقسیم می شود و با دفاع از رساله پایان می پذیرد. اجرای این رشته در دانشگاه ها و مراکز آموزشی پژوهشی ای امکان پذیر است که حداقل دارای سه نیروی متخصص با درجه دکتری آب شناسی بوده و دو نفر از آنها مرتبه علمی دانشیار یا استاد داشته باشند. همچنین، دارا بودن آزمایشگاه مستقل با تجهیزات لازم و فضای آموزشی مناسب برای این منظور الزامی است.

    شرایط عمومی ورود دانشجویان به دوره دکتری آب‌های زیرزمینی مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

  • گروه آموزشی ژئوشیمی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زمين شناسي اقتصادي
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمين شناسی اقتصادي

    رشته زمین‌شناسی اقتصادی در گروه علوم پایه و از مجموعه علوم زمین است. زمین‌شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل مواد معدنی، مورفولوژی و ریخت‌شناسی آنها، بافت و ساخت آنها، عوامل کنترل کننده پراکندگی مواد معدنی، و بالاخره تقسیم‌بندی ژنتیکی مواد معدنی بحث می‌کند. علاوه بر آن از این مطالعات و دستاورد‌ها در شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف مواد معدنی استفاده می‌شود. در رسیدن به اهداف فوق، روش‌های مختلف تجزیه مواد معدنی، روش‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام می‌گیرد. همچنین در انجام پروژه‌های مختلف اکتشافی باید به مسائل زیست‌محیطی نیز توجه داشت. اخیراً، شناخت تکتونیک صفحه‌ای منجر به یک انقلابی در درک تعامل پویا پوسته و گوشته زمین است. تکتونیک صفحه‌ای منشاء و پراکندگی بسیاری از کانسارها را تعیین می‌کند.

    دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرایش زمین‌شناسی اقتصادی با به کار بردن دستاوردهای جدید علوم زمین (به عنوان مثال تجزیه عناصر کمیاب، الکترون مایکروپروب، ژئوشیمی ایزوتوپی، مطالعه سیالات درگیر، مدل‌سازی و شبیه‌سازی ریاضی) می‌توانند نقش عوامل مختلف را در فرایندهای کانه‌زایی و شناسایی سیستم‌های تشکیل کانسارها مورد بررسی قرار دهند.

    با توجه به اهميت اکتشاف کانسارهای فلزی و غیرفلزی در پیشرفت اقتصاد یک جامعه، ‏نقش اين گرایش در تربيت نيروي انساني مورد نياز حائز اهمیت است و كمك شاياني به اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری منابع معدنی می‌کند. فارغ‌التحصیلان این دوره براساس آموزش‌هایی که می‌بینند خواهند توانست مبانی نظری و عملی این علم را در سطوح دانشگاهی تدریس نموده و پژوهش‌های مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی را به طور مستقل و یا در قالب گروه‌های پژوهشی به انجام برسانند. در زمينه اکتشاف، از نظر نيروي متخصص و تحصيل کرده و پژوهشگر در بخش زمين‌شناسي و اکتشاف مشکل اساسي وجود ندارد و تقريباً تمامي روش‌ها و مدل‌هاي جديد اکتشافي به صورت نظري در این دانشکده تدريس مي‌شود.

    رشته پترولوژی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته پترولوژی

    گرایش پترولوژی شاخه‌ای از رشته علوم زمین است که به طور کلی به مطالعه سنگ‌ها، شرایط تشکیل و تغییر و تحولات آنها می‌پردازد. در دیدگاه عام پترولوژی دربرگیرنده مطالعه همه انواع سنگ‌ها از جمله آذرین، دگرگونی و رسوبی است. گرچه دانشجویانی که در این رشته-گرایش تحصیل می کنند صرفاً در حوزه مطالعه سنگ‌های آذرین و دگرگونی وارد می‌شوند. به عبارتی مطالعه سنگ‌های رسوبی که تشکیل آنها مرتبط با فرایندهای سطحی زمین است با دیگر گرایش¬های زمین شناسی از جمله چینه‌شناسی قرابت بیشتری دارد. گرچه بخشی از مباحث پترولوژی آذرین که به مطالعه سنگ‌های پیروکلاستیک (آذرآواری) می‌پردازد از جهاتی با مباحث سنگ‌شناسی رسوبی آمیختگی پیدا می‌کند.

    در مبحث سنگ‌شناسی آذرین می‌توان به زیربخش‌هایی از جمله سنگ‌های آذرین درونی و سنگ‌های آذرین بیرونی (آتشفشانی) پرداخت که مطالعه آنها از جهات مختلف دنبال می‌شود. پتروگرافی اغلب نگاه توصیفی به ویژگی‌های سنگ‌ها از جمله بافت و ترکیب کانی‌شناسی سنگ‌ها دارد، در حالیکه پتروژنز به مطالعه تحلیلی ویژگی‌های سنگی در خصوص منشأ سنگ‌ها، ترکیب شیمیایی و تحولات آنها می‌پردازد. برخی از اطلاعات نیز ملزم به بهره‌گیری از دانش پترولوژی تجربی است که در آن با کمک دستگاه ها، شرایط مختلف دما-فشاری مرتبط با جنبه‌های مختلف دانش پترولوژی از جمله فرایندهای ذوب و تبلور مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه شرایط تشکیل سنگ‌های آذرین (مذاب) و دگرگونی با شرایط دما و فشار عمق زمین سروکار دارد، بخشی از یافته‌های پترولوژی نیز نیازمند بهره‌گرفتن از نتایج دیگر علوم از جمله مطالعات ژئوفیزیک لرزه‌ای است. از طرفی برخی از دانش لازم برای تحلیل ماهیت ساختمان و اجزاء عمقی زمین منبعث از مطالعه شهاب‌سنگ‌هاست. لذا از این نظر پترولوژی با مطالعات فرازمینی در قالب مطالعات کیهانی، منظومه شمسی و شهاب سنگ‌ها نیز ارتباط پیدا می‌کند. به علاوه در بحث تحلیل ژئودینامیکی و بازسازی تاریخچه گذشته زمین‌شناسی به ناچار لازم است محققان پترولوژی از نتایج دیگر شاخه‌های علوم زمین از جمله تکتونیک و چینه و فسیل‌شناسی و یا علوم دیگر همچون ژئومغناطیس نیز بهره‌مند شوند. در زمینه مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی نیز از آنجاکه منشأ برخی عناصر باارزش فلزی و نیز سنگ میزبان تشکیل کانسارها با سنگ‌های آذرین و دگرگونی ارتباط دارد، لذا مراجعه به مباحث پترولوژی آذرین و دگرگونی ناگزیر است. همچنین بسیاری از کانی‌ها و سنگ‌ها که در زمینه صنعت و گوهرها دارای ارزش اقتصادی هستند دارای منشأ آذرین و دگرگونی هستند و لذا از این دیدگاه نیز مطالعات پترولوژی می تواند مخاطبان خاص خود را داشته باشد.

    آنچه به عنوان ابزار در اختیار یک محقق پترولوژی قرار می گیرد، نمونه‌هایی از سنگ ها و کانی‌ها است که به طرق مختلف از جمله رخنمون سطحی سنگ-های آذرین درونی و دگرگونی، آتشفشان‌ها، افیولیت‌ها، نمونه‌برداری از کف اقیانوس‌ها، مغزه‌های حفاری و نمونه‌های فرازمینی در دسترس قرار گرفته است. مطالعات این نمونه ها از برخی جنبه های پترولوژی معمولاً از هزینه‌های بالایی برخوردارند. به طوری که تعیین ترکیب شیمیایی دقیق نمونه‌ها از نظر عناصر کمیاب و نسبت‌های ایزوتوپی و همچنین تکنیک‌های مختلف تعیین سن سنگ‌ها و کانی‌ها نیازمند امکانات آزمایشگاهی و تکنولوژی‌های بسیار دقیق و گران قیمت است که برخی از آنها محدود به معدود مراکز آزمایشگاهی در برخی کشورهای دنیاست.

    رشته زمین شیمی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمین شیمی

    پی‌جویی ژئوشیمیایی مواد معدنی، شامل هر روشی از اکتشاف مواد معدنی براساس اندازه گیری‌های سیستماتیک یک یا چند خاصیت شیمیایی رخداد مواد طبیعی است. خواص شیمیایی اندازه‌گیری شده عمدتاً محتوای برخی از عناصر یا گروه‌های عنصری است. رخداد مواد طبیعی ممکن است مانند سنگ، خاک، گوسان، واریزه یخچالی، گیاهان، رسوبات رودخانه‌ای یا دریاچه‌ای، آب یا بخار باشد. هدف از این اندازه‌گیری‌ها کشف الگوهای بی‌هنجاری‌های شیمیایی یا آنومالی‌های ژئوشیمیایی در رابطه با کانی‌سازی است. روش‌های ژئوشیمیایی از دیگر روش‌های جمع‌آوری داده‌های زمین‌شناسی کاربردی است. البته هدف از هر روش اکتشافی این است که نشانه‌هایی برای کمک به مکان‌یابی کانسارهای پنهان پیدا شود.

    دانشجویان گرایش زمین‌شیمی در این دوره، با تحرک و رفتار عناصر، ویژگی‌های ژئوشیمیایی هاله‌های دگرسانی، واحدهای سنگی، و سایر عوامل مرتبط با کانی‌سازی آشنا خواهند شد و می‌توانند با بکارگیری این رفتارها، به اکتشاف ذخایر معدنی کمک کند. با نمونه‌برداری از محیط‌های مختلف زمین‌شناسی آشنایی کلی پیدا خواهند کرد.

    در چند دهه اخیر پی‌جویی و اکتشافات برای دستیابی به منابع معدنی گسترش چشمگیری داشته است. اکثر شرکت‌های معدنی، تحقیقات دقیق و سازماندهی شده‌ای را برای اکتشاف و پی‌جویی توسعه داده‌اند. در سال‌های اخیر شاهد توجه بیشتری بر توسعه‌ی روش‌های زمین‌شناسی در اکتشافات مواد معدنی هستیم. علاوه بر این فعالیت‌ها، تلاش زیادی برای توسعه و کاربرد روش‌های جدید نقشه‌برداری ساختارهای زمین‌شناسی و روش‌های شناسایی موادمعدنی برای اکتشاف ذخایر پنهان در زیر پوشش سطحی انجام شده است. روش‌های سنجش از دور، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی از مهمترین روش‌های اکتشافی هستند. از این روش‌ها می‌توان در شناسایی کانسارهای پنهان استفاده کرد.

    در این دوره، دانشجویان با انواع روش‌های ژئوشیمی اکتشافی آشنا خواهند شد و آموزش این افراد با تخصص مرتبط می‌تواند در بهبود اقتصاد جامعه کمک شایانی داشته باشد. در گرایش زمین‌شیمی دانشگاه خوارزمی، دانشجویان می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله ژئوشیمی معدنی، ژئوشیمی آلی، ژئوشیمی اکتشافی، ژئوشیمی زیست محیطی، ژئوشیمی ایزوتوپی، هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی نفت آموزش به روز داشته باشند و وارد بازار کار در این رشته های کاربردی شوند.

    ژئوشیمی اکتشافی شامل کاربرد نظری اصول زمین‌شناسی و ژئوشیمی در فعالیت‌های اکتشافی با اهداف ویژه مانند اکتشاف نهشته‌های جدید فلزی یا هیدروکربوری است. بیشترین کاربرد ژئوشیمی اکتشافی برای اکتشاف نفت و مواد معدنی فلزی است.

    مقطع دکترا
    رشته زمین شیمی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع دکترا > رشته زمین شیمی

    پی‌جویی ژئوشیمیایی مواد معدنی، شامل هر روشی از اکتشاف مواد معدنی براساس اندازه گیری‌های سیستماتیک یک یا چند خاصیت شیمیایی رخداد مواد طبیعی است. خواص شیمیایی اندازه‌گیری شده عمدتاً محتوای برخی از عناصر یا گروه‌های عنصری است. رخداد مواد طبیعی ممکن است مانند سنگ، خاک، گوسان، واریزه یخچالی، گیاهان، رسوبات رودخانه‌ای یا دریاچه‌ای، آب یا بخار باشد. هدف از این اندازه‌گیری‌ها کشف الگوهای بی‌هنجاری‌های شیمیایی یا آنومالی‌های ژئوشیمیایی در رابطه با کانی‌سازی است. روش‌های ژئوشیمیایی از دیگر روش‌های جمع‌آوری داده‌های زمین‌شناسی کاربردی است. البته هدف از هر روش اکتشافی این است که نشانه‌هایی برای کمک به مکان‌یابی کانسارهای پنهان پیدا شود.

    دانشجویان گرایش زمین‌شیمی در این دوره، با تحرک و رفتار عناصر، ویژگی‌های ژئوشیمیایی هاله‌های دگرسانی، واحدهای سنگی، و سایر عوامل مرتبط با کانی‌سازی آشنا خواهند شد و می‌توانند با بکارگیری این رفتارها، به اکتشاف ذخایر معدنی کمک کند. با نمونه‌برداری از محیط‌های مختلف زمین‌شناسی آشنایی کلی پیدا خواهند کرد.

    در چند دهه اخیر پی‌جویی و اکتشافات برای دستیابی به منابع معدنی گسترش چشمگیری داشته است. اکثر شرکت‌های معدنی، تحقیقات دقیق و سازماندهی شده‌ای را برای اکتشاف و پی‌جویی توسعه داده‌اند. در سال‌های اخیر شاهد توجه بیشتری بر توسعه‌ی روش‌های زمین‌شناسی در اکتشافات مواد معدنی هستیم. علاوه بر این فعالیت‌ها، تلاش زیادی برای توسعه و کاربرد روش‌های جدید نقشه‌برداری ساختارهای زمین‌شناسی و روش‌های شناسایی موادمعدنی برای اکتشاف ذخایر پنهان در زیر پوشش سطحی انجام شده است. روش‌های سنجش از دور، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی از مهمترین روش‌های اکتشافی هستند. از این روش‌ها می‌توان در شناسایی کانسارهای پنهان استفاده کرد.

    در این دوره، دانشجویان با انواع روش‌های ژئوشیمی اکتشافی آشنا خواهند شد و آموزش این افراد با تخصص مرتبط می‌تواند در بهبود اقتصاد جامعه کمک شایانی داشته باشد. در گرایش زمین‌شیمی دانشگاه خوارزمی، دانشجویان می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله ژئوشیمی معدنی، ژئوشیمی آلی، ژئوشیمی اکتشافی، ژئوشیمی زیست محیطی، ژئوشیمی ایزوتوپی، هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی نفت آموزش به روز داشته باشند و وارد بازار کار در این رشته های کاربردی شوند.

    ژئوشیمی اکتشافی شامل کاربرد نظری اصول زمین‌شناسی و ژئوشیمی در فعالیت‌های اکتشافی با اهداف ویژه مانند اکتشاف نهشته‌های جدید فلزی یا هیدروکربوری است. بیشترین کاربرد ژئوشیمی اکتشافی برای اکتشاف نفت و مواد معدنی فلزی است.

    رشته زمین شناسی اقتصادی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع دکترا > رشته زمین شناسی اقتصادی

    رشته زمین‌شناسی اقتصادی در گروه علوم پایه و از مجموعه علوم زمین است. زمین‌شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل مواد معدنی، مورفولوژی و ریخت‌شناسی آنها، بافت و ساخت آنها، عوامل کنترل کننده پراکندگی مواد معدنی، و بالاخره تقسیم‌بندی ژنتیکی مواد معدنی بحث می‌کند. علاوه بر آن از این مطالعات و دستاورد‌ها در شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف مواد معدنی استفاده می‌شود. در رسیدن به اهداف فوق، روش‌های مختلف تجزیه مواد معدنی، روش‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام می‌گیرد. همچنین در انجام پروژه‌های مختلف اکتشافی باید به مسائل زیست‌محیطی نیز توجه داشت. اخیراً، شناخت تکتونیک صفحه‌ای منجر به یک انقلابی در درک تعامل پویا پوسته و گوشته زمین است. تکتونیک صفحه‌ای منشاء و پراکندگی بسیاری از کانسارها را تعیین می‌کند.

    دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرایش زمین‌شناسی اقتصادی با به کار بردن دستاوردهای جدید علوم زمین (به عنوان مثال تجزیه عناصر کمیاب، الکترون مایکروپروب، ژئوشیمی ایزوتوپی، مطالعه سیالات درگیر، مدل‌سازی و شبیه‌سازی ریاضی) می‌توانند نقش عوامل مختلف را در فرایندهای کانه‌زایی و شناسایی سیستم‌های تشکیل کانسارها مورد بررسی قرار دهند.

    با توجه به اهميت اکتشاف کانسارهای فلزی و غیرفلزی در پیشرفت اقتصاد یک جامعه، ‏نقش اين گرایش در تربيت نيروي انساني مورد نياز حائز اهمیت است و كمك شاياني به اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری منابع معدنی می‌کند. فارغ‌التحصیلان این دوره براساس آموزش‌هایی که می‌بینند خواهند توانست مبانی نظری و عملی این علم را در سطوح دانشگاهی تدریس نموده و پژوهش‌های مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی را به طور مستقل و یا در قالب گروه‌های پژوهشی به انجام برسانند. در زمينه اکتشاف، از نظر نيروي متخصص و تحصيل کرده و پژوهشگر در بخش زمين‌شناسي و اکتشاف مشکل اساسي وجود ندارد و تقريباً تمامي روش‌ها و مدل‌هاي جديد اکتشافي به صورت نظري در این دانشکده تدريس مي‌شود.

 • علوم زیستی
  • گروه آموزشی سلولی - مولکولی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زیست شناسی سلولي و مولكولي
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی > رشته زیست شناسی سلولي و مولكولي

    در این رشته دانشجویان با ساختار و عملکرد سلول، درشت ملکول ها، عوامل مؤثر بر بیان ژن ها و نحوه عملکرد آنها برای درک بهتر عملکرد سلول ها آشنا می شوند تا بتوانند به عنوان نیروهای متخصص نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را تأمین نمایند.

    رشته زیست فناوری
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی > رشته زیست فناوری

    در این رشته دانشجویان با روش‌های استفاده از موجودات زنده برای تولید فراورده‌های مورد نیاز انسان در مقیاس صنعتی آشنا می شوند. در این رشته دانشجویان باید از مفاهیم اساسی زیست فناوری، میکروبیولوژی و علوم سلولی و ملکولی ژنتیک، شیمی و مهندسی شیمی اطلاعات کافی داشته و جنبه های نظری و کاربردی آن را بخوبی بشناسند تا بتوانند در مراکز آموزش عالی وصنایع زیست فناوری خدمت نمایند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته بيوشيمي
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته بيوشيمي

    بیوشیمی مطالعه فرایندهای شیمیایی موجودات زنده است، لذا در این رشته دانشجویان با ساختار، عملکرد و فعل و انفعالات درشت مولکول های زیستی مانند پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، کربوهیدرات ها و لیپیدها و نیز متابولیسم بیو ملکول ها آشنا می شوند. همینطور بیوشیمی با زیست شناسی ملکولی ارتباط نزدیکی دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی، ساختار، عملکرد و فرایندهای بیولوژیکی مولکول‌ها و ماکرومولکول‌های مختلف را در سیستم‌های بیولوژیکی پیچیده بررسی می کنند. مباحث تحقیق در این رشته بسیار گسترده است و شامل اساس بیوشیمیایی بیماری‌های انسان، ساختار و تشکل فضایی پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، تنظیم مسیرهای بیوشیمیایی و طراحی دارو است. دانش آموختگان این رشته می توانند علاوه بر آموزش بیوشیمی در امور پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنایع مختلف و نیز آزمایشگاه‌ها همکاری داشته باشند.

    رشته ژنتيك
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژنتيك

    امروزه فراگیری علم ژنتیک برای درک بیماری‌های انسان، نمو گیاهان و حیوانات، تکامل گونه‌ها و ارتباط آنها با محیط زیست ضروری است. هدف از کارشناسی ارشد ژنتیک تربیت متخصصان و محققان در زمینه علم ژنتیک و آماده سازی آنها در زمینه‌های خاص علم و فناوری برای رویارویی با چالش های فعلی در این رشته است. دوره کارشناسی ارشد بر تحقیقات پایه و کاربردی ژنتیک، تکامل و پزشکی زیستی متمرکز است. در نتیجه ، فارغ‌التحصیلان در شرکت‌ها و موسسات مختلف از جمله بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فرصت هایی خواهند داشت.

    رشته علوم سلولي و مولكولي
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم سلولي و مولكولي

    مباحث اساسی در زیست شناسی سلولی و مولکولی، شیمی حیات، ساختار و عملکرد اندامک های سلولی، متابولیسم سلولی، فتوسنتز، تکثیر و تمایز سلول، ساختارDNA ، RNA، فرآیندهای رونویسی و بیان ژنها، سنتز پروتئین و بیوتکنولوژی می باشد. هدف از کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، آماده سازی متخصصانی با مهارت‌های علمی و فنی برای کار در تحقیقات پایه و کاربردی، در زمینه علوم سلولی، در آزمایشگاه های دانشگاهی و صنعتی می باشد.

    رشته بيوفیزیک
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته بيوفیزیک

    بیوفیزیک اصول و فنون فیزیک را در زیست شناسی بکار می برد. بیوفیزیکدانان برای تحقیق در مورد سؤالات اساسی زیستی، از فیزیک و علوم مرتبط با آن مثل شیمی، الکترونیک، ریاضیات و علوم کامپیوتر استفاده می کنند. موضوعاتي همچون تئوري اطلاعات، علوم كامپيوتر، هوش مصنوعي، ساخت حافظه هاي كامپيوتري با الگوگيري از مولكول DNA ، ساخت زيردريايي، رادارهاي صوتي، بررسي آثار امواج ماكروويو و امواج الكترومغناطيسي بي سيم بر مغز، توليد الكتريسيته توسط جانداران زنده، مدلسازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیک از جمله مسائل علمي پيش روي پژوهشگران در اين عرصه است. فارغ‌التحصيلان کارشناسی ارشد بیوفیزیک نيروي كار متخصص در مراكز آموزشي (دانشگاه ها) و پژوهشي (مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي) هستند.

  • گروه آموزشی علوم جانوری
   • مقطع کارشناسی
    رشته زيست شناسي - علوم جانوري
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع کارشناسی > رشته زيست شناسي - علوم جانوري

    زیست شناسی جانوری گرایش علوم جانوری یکی از رشته گرایش های زیست شناسی است که به مطالعۀ دقیق جنبه های مختلف رشد و نمو، فیزیولوژی، تاکسونومی، تکامل و تنظیم ژنتیکی فرایندهای سلولی، بافتی و اندامی در موجودات مختلف می‌پردازد. با توجه به نقش انکار ناپذیر موجودات زنده از جمله جانوران در ابعاد مختلف زندگی بشر نظیر تهیه خوراک، سنتز انواع داروها و تغییرات محیط زیستی، این گرایش از جمله مهم ترین گرایش های زیست شناسی بوده و دستاوردهای مطالعه در این حوزه برای توسعه و استقلال کشور ضروری است. لذا تربیت افرادی که بتوانند در این حوزه از زیست شناسی در مراکز تخصصی آموزشی و پژوهشی فعالیت نمایند بسیار ضروری است. تعداد واحدهای درسی مقطع کارشناسی این گرایش 135 واحد و به شرح ذیل است: دروس عمومی 22 واحد، دروس پایه 21 واحد، دروس تخصصی 78 واحد، دروس اختیاری 14 واحد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی

    زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعۀ مکانیسم های سلولی و مولکولی رشد در جانوران می پردازد. نتایج این مطالعات در حوزه های باروری و تولیدمثل، سلول بنیادی و پزشکی بازساختی و تولید داروهای جدید قابل استفاده است. فارغ التحصیلان این گرایش در نهایت قادر به فعالیت در مراکز دانشگاهی و پژوهشی خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این مقطع 28 واحد شامل: 12 واحد دروس الزامی، 10 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

    رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

    زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعۀ فرایندهای مختلف فیزیولوژیک در جانوران نظیر عملکرد دستگاه عصبی، ترشح و تنظیم فعالیت هورمون ها، فیزیولوژی دستگاه تولید مثل و مکانیسم بیماری های مختلف می پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش در نهایت قادر به فعالیت در مراکز دانشگاهی و پژوهشی خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این مقطع 28 واحد شامل: 12 واحد دروس الزامی، 10 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

    مقطع دکترا
    رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی

    زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع دکتری به مطالعۀ روندهایی می پردازد که در طی آن جانوران رشد می یابند. نتایج کاربردی این رشته شامل: درمان ناباروری، شناسایی مکانیسم عمل عوامل خطرناک برای رشد و نمو جنین، استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها، استفاده از مدل های حیوانی در شناخت مکانیسم های بیماری و ارزیابی روش های درمانی، تولید بافت ها و ارگان های مصنوعی و تولید و ارزیابی داروهای جدید است. تعداد واحدهای درسی دوره دکتری سلولی و تکوینی جانوری 36 واحد است که 14 واحد به صورت درس های نظری تخصصی و 22 واحد به صورت رسالۀ دکتری ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از اتمام تحصیلات خود در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مشغول به فعالیت شوند.

    رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

    زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی در مقطع دکتری به مطالعۀ ساختار و عملکرد اجزای مختلف جانوران از جمله پاسخ جانوران به محیط اطراف، نحوۀ تنظیم فعالیت بافت ها و اندام ها، نحوه تنظیم الگوهای پیچیده ژنتیکی و شناسایی وجوه مشترک این فرایندها در موجودات می پردازد. با توجه به نقش انکار ناپذیر جانوران در ابعاد مختلف زندگی بشر، ضرورت مطالعۀ وسیع و دقیق جنبه های فیزیولوژیک جانوری امری مهم است. تعداد واحدهای درسی دوره دکتری فیزیولوژی جانوری 36 واحد است که 14 واحد به صورت درس های نظری تخصصی و 22 واحد به صورت رسالۀ دکری ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از اتمام تحصیلات خود در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مشغول به فعالیت شوند.

  • گروه آموزشی علوم گیاهی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زيست شناسي - علوم گياهي
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی > رشته زيست شناسي - علوم گياهي

    زیست شناسی علوم گیاهی یکی از شاخه‌های زیست‌شناسی‌ است‌ که صرفاً موارد مربوط‌ به‌ گیاهان‌ را بررسی‌ می‌کند. با توجه به نقش انکارناپذیر گیاهان در ابعاد مختلف زندگی بشر، ضرورت مطالعه وسیع و دقیق جنبه های مختلف گیاهان بر کسی پوشیده نیست. به علاوه با توجه به نقش هر گروه از گیاهان به عنوان موجودات تولیدکننده در بوم سازگان ها و مطالعه آنها برای شناخت هر چه بهتر بوم سازگان ها و زندگی بشر اهمیت زیادی دارد. در این راستا شناخت و مطالعه گیاهان در سطوح مختلف سلولی، مولکولی، طبقه بندی و غیره در جهان در حال توسعه روزافزون است و دستاوردهای چنین تحقیقاتی برای توسعه و استقلال کشور بسیار ضروری و انکار ناپذیر است.

    متوسط طول دوره کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی، 8 نیمسال تحصیلی یا چهار سال است. تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی گیاهی 135 واحد شامل 22 واحد درس های عمومی، 21 واحد درس های پایه، 82 واحد درس های تخصصی الزامی و 10 واحد درس های اختیاری است.

    فارغ التحصیلان بخش علوم گیاهی می توانند در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور، به عنوان کارشناسان در وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی، موزه های علوم طبیعی، فضای سبز سازمان شهرداری، صنایع غذائی و داروئی، موسسات مرتبط با زیست فناوری، مشاوره های تخصصی در صنایع تولیدی مرتبط با کشت و تکثیر گیاهان و صنایع داروئی و کشاورزی و ایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت های دانش بنیان در زمینه رشته زیست شناسی گیاهی ایفای نقش کنند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

    فیزیولوژی گیاهی شاخه ای از علم گیاه شناسی است که در آن عملکرد گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. در مقطع کارشناسی ارشد مکانیسم فرایندهای مختلف فیزیولوژی گیاهی مطالعه می شود که عبارتند از: فتوسنتز، تنفس، تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد، نقش و عملکرد تنظیم کننده های رشد.

    هدف اصلی فیزیولوژی گیاهی بررسی قوانین حاکم بر فرایند های حیاتی در گیاه است و اینکه گیاهان درمقابل با تغییرات محیطی چه عکس العملی را بکار می گیرند و چگونه نسبت به تنش های محیطی مقاومت می کنند. در مقطع ارشد دانشجویان قادر به تعیین بهترین شرایط رشد گیاه خواهند بود و با محلول های غذایی و نحوه تیماردهی گیاهان آشنا خواهند شد. نحوه همزیستی گیاهان با قارچ ها میکوریزا و باکتری های ریزوبیوم بررسی شده و تغییرات فیزیولوژیکی گیاه در نتیجه این همزیستی مورد بررسی قرار می گیرد.

    رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك و بوم شناسي
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك و بوم شناسي

    موضوع این رشته طبقه بندی گیاهان و بررسی ارتباط آنها با محیط پیرامونشان است. هدف این رشته تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص آشنا به مفاهیم سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی است. حداقل 4 نیمسال و حداکثر 5 نیمسال و با توجه به آزمایشگاهی بودن رشته 6 نیمسال طول این دوره است. درس های الزامی 12 واحد و درس های اختیاری 10 واحد است. 4 واحد از درس های اختیاری می تواند از دو گرایش دیگر رشته علوم گیاهی انتخاب شود. پایان نامه 6 واحد است که ترجیحا در راستای رفع نیاز های کشور در زمینه های تعیین فلور مناطق مختلف، آرایه شناسی، گرده شناسی، سیستماتیک مولکولی، آناتومی، مردم گیاه شناسی و عناوینی از این قبیل است. فارغ التحصیلان این رشته باید به مسایلی از قبیل تاریخچه گیاه‌شناسی، فلور ایران، سیستماتیک کلاسیک، سیستماتیک مولکولی، جغرافی گیاهی، گرده شناسی، بوم شناسی گیاهی و آناتومی تسلط پیدا کنند. در نهایت فارغ التحصیلان این رشته باید به توانایی پیشنهاد عناوین مناسب و انجام پروژه های علمی در زمینه سیستماتیک و بوم شناسی رسیده باشند.

    رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

    یکی از رشته های اصلی علوم گیاهی محسوب می شود چرا که علم شناسایی مراحل رشد و نمو گیاهان است. کلیه روند تغییرات از لحظه تشکیل سلول تخم، تحولات صورت گرفته در مراحل رویان‌زایی و تشکیل دانه را دنبال می کند. به چگونگی رویش و جوانه زنی بذر و انواع مختلف بذر و رشد گیاهک می پردازد. شرایط محیطی موثر بر جوانه زنی بذر و رشد دانه رست را مد نظر دارد. تحولات صورت گرفته در مریستم انتهایی ساقه، چگونگی تشکیل برگ و ساقه، انواع تیپ رویشی گیاهان را بررسی می نماید. نحوه عملکرد مریستم انتهایی ریشه و تشکیل ریشه های فرعی در پاسخ به شرایط محیطی و سازگاری با اقلیم های مختلف را بررسی می نماید. چگونگی تبدیل مریستم رویشی به زایشی و تشکیل گل و نمو دانه های گرده و تکوین کیسه رویانی که منجر به لقاح گردیده و با شکل گیری سلول تخم و تبدیل آن به دانه و میوه، چرخه تولید مثلی گیاه را کامل می نماید را مورد مطالعه قرار می دهد. بمنظور دست یافت به آخرین یافته ای علمی چگونگی بیان ژنها و تنظیمات هورمونی در هر مرحله نموی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این دانش امروزه جنبه های علمی و کاربردی فراوانی در زمینه تولید گیاهان و فرآورده های فراسودمند و بازار تجاری کسب نموده است.

    رشته زیست شناسی گیاهی - علوم محیط زیست
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی گیاهی - علوم محیط زیست

    رشته علوم محیط زیست یک دانش بین رشته‌ای است و با بسیاری از گروه‌های علمی دانشگاه از جمله گروه‌های شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک، خاکشناسی و معدن همکاری نزدیک دارد.

    کسانی که توانایی رویارویی با مشکلات مرتبط با محیط زیست را دارند، اخذ رشته علوم محیط زیست بهترین گزینه انتخابی برای آنان خواهد بود. کسانی که به تحصیل در گرایش علوم محیط زیست علاقه مندند ملزم به مطالعه دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی و فرایندهایی که بر روی زمین اتفاق می افتد و با اجتماع، سیاست و فرهنگ و علوم محیط زیست در ارتباط است خواهند بود. به علاوه دانشجویان گرایش علوم محیط زیست ملزم به شناخت روابط پیچیده مابین انسان و محیط طبیعی با به کارگیری دامنه ای از اصول مختلف خواهند بود.

    مقطع دکترا
    رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

    هدف این رشته تحصیلی تربیت افراد متخصص و متعهد مسلط به جنبه های مختلف مراحل رشد و نموی و تکوین گیاهان است که امکان رفع نیاز های علمی مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تولیدی را بر طرف نمایند. طول دوره تحصیلی 4 سال بوده که در صورت نیاز تا 5 سال قابل تمدید است. تعداد واحدهای درسی 36 واحد شامل 14 واحد نظری و 22 واحد رساله است. 8 واحد تخصصی الزامی از بین دروس یاخته شناسی شناسی گیاهی پیشرفته، زیست شناسی تکوینی پیشرفته، رویان زایی و رویان شناسی گیاهی، ژنتیک تکوینی، تکون گیاهی مولکولی انتخاب می گردد و 6 واحد تخصصی اختیاری از بین دروس گرده شناسی پیشرفته، بیوتکنولوژی گیاهی، تمایز و اندام زایی در گیاهان، بافت شناسی و اندام شناسی در گیاهان، ژنتیک مولکولی گیاهی گذرانده می شود. پس از طی شدن واحد های نظری امتحان جامع بصورت کتبی و شفاهی از 3 تا 5 درس تخصصی برگزار می شود. پس از موفقیت در آزمون جامع با تسلط علمی کامل به سراغ رساله دکتری رفته و بر موضوعاتی که به حل مسایل علمی گیاهان مرتبط می باشد می پردازند. رساله های دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی پیرامون بررسی مراحل رشدو نمو و بر طرف نمودن مشکلات مطرح شده در زاداوری گیاهان و تولید محصول و عملکرد بیشتر در گیاهان است. مسایل موجود در حد مولکولی و ژنتیکی ارزیابی شده و دیدگاه های علمی جدید پیرامون آنها طرح و بحث می گردد. دانشجویان در حضور هیات داوران داخلی و خارجی از رساله خود دفاع نموده و موفق به اخد درجه دکتری می گردند. دانش آموختگان این رشته قادرند به رفع نیازهای علمی، تخصصی و کاربردی کشور در مراکز آموزش عالی و سازمان های پژوهشی بپردازند.

    رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

    در دوره دکتری رشته زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی افراد متخصص و آشنا به مباحث مختلف فیزیولوژی گیاهی تربیت شده که با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به فناوری های نوین دست می یابند. فیزیولوژی گیاهی با سایر علوم ازجمله بیوشیمی، بیوفیزیک و زیست شناسی ملکولی ارتباط تنگاتنگی دارد. در مقطع دکتری مباحث فیزیولوژی گیاهی بیشتر از جنبه ملکولی و بیوشیمی مورد بررسی قرار می گیرد، بطوری که جداسازی آنزیم ها و بررسی فعالیت آنها و همچنین اثر تنش های زیستی و غیر زیستی بر بیان ژن های مربوط به آنزیم ها ، ناقل های موجود در غشاهای سلولی و متابولیت های مختلف گیاهی بررسی می شوند. ساختمان و عملکرد متابولیت های ثانویه و نحوه استخراج آنها یکی از مباحث مربوط به مقطع دکتری است. یکی دیگر از مباحث مهم گیاه پالایی (phytoremediation) و شناسایی گیاهان بیش انباشتگر است که از جنبه برداشت آلودگی های محیطی بررسی خواهد شد. دانش آموختگان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، مراکز دخایر ژنتیک، فضای سبز سازمان شهرداری، صنایع مرتبط با زیست فناوری همکاری کنند. همچنین می توانند در تاسیس شرکت های دانش بنیان از جمله تولید گیاهان دارویی و زینتی ایجاد اشتغال کنند. طول دوره دکتری رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی 8 نیمسال است. مرحله آموزشی شامل 2 و حداکثر 4 نیمسال تحصیلی است. تعداد واحد های درسی 36 واحد است که شامل 14 واحد نظری و 22 واحد رساله است. بعد از گذراندن واحدهای درسی و موفقیت در امتحان جامع مرحله پژوهشی شروع می شود. در مرحله پژوهشی دانشجو باید به تدوین رساله و دفاع از آن بپردازد. در مرحله پژوهش دانشجویان می توانند با گرفتن پذیرش از یکی از دانشگاه های خارج یا داخل از فرصت مطالعاتی استفاده کنند. موضوع پژوهش در مدت فرصت مطالعاتی باید در زمینه موضوع رساله دانشجوی دکتری باشد.

    رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك گیاهی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع دکترا > رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك گیاهی

    دانش سیستماتیک گیاهی دربرگیرنده سه زمینه اصلی آرایه شناسی (Taxonomy)، زی سازگان شناسی (Biosystematics) و تبارزایی شناسی (Phylogeny) است، همچنین با درک روابط بین گیاهان با محیط و نقش آنها در بوم سازگان ها همپوشانی بسیاری با بوم شناسی (Ecology) دارد. موضوع این رشته نام گذاری، شناسایی و رده بندی گیاهان، بررسی ارتباط آنها با محیط پیرامون و بررسی جنبه های گوناگون جمعیت ها، گونه ها و آرایه ها، برای نمونه، از نظر نحوه تکامل، خویشاوندی، نظام زادآوری و پراکنش با استفاده از صفات مختلف ریخت شناختی و مولکولی است. هدف این رشته تربیت متخصصان با آگاهی عمیق و اساسی از مبانی و کاربست های سیستماتیک گیاهی و شناخت همه جانبه نظری و میدانی از منابع وراثت گیاهی است. طول این دوره 8 نیمسال است که با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تا یک نیمسال دیگر افزایش می یابد. درس های الزامی نظری و تخصصی 14 واحد و رساله برابر با 22 واحد است. رساله باید در محدوده موضوعات سیستماتیک گیاهی، با رویکردی جامع و معطوف به دستاوردهای باشد که ترجیحا به حل مشکلات و معضلات موجود در زمینه های تعیین فلور مناطق مختلف، آرایه شناسی، گرده شناسی، سیستماتیک مولکولی، مردم گیاه شناسی و مانند آن کمک کند. فارغ التحصیلان این رشته باید علاوه بر تامین مدرسان دانشگاهی در رشته های گیاه شناسی، کشاورزی، منابع طبیعی و کلیه رشته ها و گرایش های مرتبط، پاسخگوی نیازهای پژوهشی مراکز گیاه شناسی، جنگل و مرتع داری، نهادهای پژوهشی مرتبط با وراثت گیاهی و بانک ژن، سازمان حفاظت محیط زیست، بخش های صنعتی، تولیدی، تجاری، گردشگری و بومگردی مرتبط با گیاهان و تنوع زیستی و نظایر آن باشند.

 • علوم مالی
  • گروه آموزشی حسابداری
   • مقطع کارشناسی
    رشته حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری > کارشناسی > رشته حسابداری

    قدمت حسابداری به تاریخ تمدن بشری بر می گردد و همواره یکی از ملزومات لاینفک تجارت، و امور مالی بوده و هست و خواهد بود. به همین خاطر است که به حسابداری اصطلاحا زبان تجارت نیز می گویند. تحقیقات نشان می دهد که رشته حسابداری یکی از پرطرفدار ترین رشته ها در جهان است و حتی آمار منتشره توسط وزارت علوم تحقیقات وفناوری ایران نیز این رشته را پردانشجو ترین رشته معرفی نموده است. یکی از دلایل جذابیت رشته حسابداری، بازار کار خوب آن است. البته باید دقت داشت که بطور معمول افرادی موقعیت های شغلی بهتر را در این رشته از آن خود خواهند نمود که علاوه بر دانش کافی دارای تجربه کاری مفید نیز در این زمینه باشند.

    نکته ظریف دیگری که لازم است به آن دقت شوداین است که برخی " حسابداری " را محدود به دفتر داری ( ثبت مبادلات مالی در دفاتر روزنامه و کل و معین) می دانند در حالی که آنچه باعث شد این رشته قدم در عرصه دانشگاه گذارد، کارکرد کلیدی و فراتر از دفتر داری بودن حسابداری است. به گفته آیریش (Irish,۱۹۵۰): " حسابداری علم است و نگهداری حساب، فن".بنابراین اگر می خواهید جامعه به دید یک فرد علمی به شما بنگرد، حسابدار باشید و نه دفتردار. امروزه انتظاری که از حسابداری می رود فوق العاده بالاست و بواقع آنچه باعث اهمیت یافتن این رشته در جوامع پیشرفته شده است نقش حساسی است که حسابداران بعنوان قلب تپنده نهادهای اقتصادی می توانند ایفا نمایند. متخصصین این رشته پرطرفدار و به نوعی پولساز علاوه بر مباحث حسابداری لازم است از قوانین و مقرارت مالیاتی، حقوقی و تجارت اطلاع کافی داشته باشند و علاوه بر این از مهارت کلامی و نوشتاری لازم برای ارائه گزارشات مفید به تصمیم گیرندگان درون و برون سازمانی برخورد دار باشند. با توجه تغییر نگرش نهادهای اقتصادی به مشتری مداری و سوق یافتن اجباری بازارها به سمت رقابتی شدن دیگر بدون اطلاعات ومفید مالی هیچ شرکتی هرگز نخواهد توانست پابرجا باقی بماند و در این میان است که حسابداران به ایفای نقش می پردازند. یک حسابداری می تواند در موقعیتهای شغلی نظیر حسابدار، حسابرس ( داخلی، مستقل، مالیاتی)، مدیرمالی، مدیر/مسئول حسابداری صنعتی، بازرس قانونی و ذیحساب مشغول به کار شود.

    کشور ما شدیداً نیازمند متخصصان حسابدار متبحر و متخلق به اخلاقیات است. زیرا که اعتبار این حرفه به امین بودن و درستکاری متخصصان آن است. بعبارت دیگر، حسابداران مسئولیت حساس و پیچیده ای را برعهده دارند، آن هم تفسیر مبادلات و رویدادها و ارائه تصویری از نهاد اقتصادی در قالب گزارشات مالی است که گروههای ذینفع براساس این گزارشات، آن نهاد اقتصادی را می شناسند و از نحوه عملکرد آن اطلاع کسب می کنند. درواقع، حسابداران نمایندگانی هستند که باید حساب پس دهند وبابت تفسیرهایی که انجام می دهند، پاسخگو باشند. سازمان با حساب پس دادن به جامعه، خود را بعنوان یک هویت اخلاقی معرفی می کند. از اینرو می توان گفت حسابداری وجدان اخلاقی سازمان است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حسابداری

    آندسته از فارغ‌التحصیلان کارشناسی که علاقمند به یادگیری مطالب تئوری و نظری پشتوانه عملیات حسابداری هستند و می خواهند به تحقیق و پژوهش بیشتر در این رشته بپردازند می توانند ادامه تحصیل داده و وارد مقطع کارشناسی ارشد این رشته که در اکثر دانشگاههای کشور دایر است، شوند. دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید.

    دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی می‌باشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر ۲.۵ سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر ۴.۵ سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل ۸ واحد و حداکثر ۱۴ واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۰ واحد می باشد.

    رشته حسابرسی
    گروه آموزشی حسابداری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حسابرسی

    رشته کارشناسی ارشد حسابرسی، یکی از رشته‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از این رشته، آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز شامل حسابرسان مستقل و داخلی برای بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و مؤسساتی نظیر دیوان محاسبات، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، بورس اوراق بهادار، شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، بانکهای دولتی و خصوصی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی می‌باشد.

    ایجاد رشته حسابرسی در مقطع کارشناسی ارشد برای آموزش حسابرسی نوین و موضوعهای فراوانی است که در این رشته مطرح می‌شود و واحدهای بخش دولتی و خصوصی از خدمات دانش‌­آموختگان این رشته بهره خواهند گرفت.

    طول دوره کارشناسی ارشد حسابرسی دو سال، و شامل ۴ نیمسال است و تعداد واحدهای درسی در رشته کارشناسی ارشد حسابرسی ۳۲ واحد شامل ۴ واحد اختیاری، ۱۱ واحد تخصصی و ۱۱ واحد دروس پایه و شش واحد پایان نامه می باشد.

  • گروه آموزشی ریاضیات مالی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته ریاضیات مالی
    گروه آموزشی ریاضیات مالی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ریاضیات مالی

    رشته ریاضیات مالی در دوره کارشناسی ارشد دارای 29 واحد درسی، شامل دو عنوان درس اصلی و پنج عنوان درس اختیاری و همچنین دروس سمینار و پایان نامه می باشد. به طور کلی سرفصل های مصوب این رشته با هدف پرکردن فضای خالی مابین ریاضیات کاربردی و بازارهای مالی تهیه شده است. برای موفقیت در این رشته علاوه بر آشنایی با بازارهای مالی لازم است بر دروسی مانند تئوری احتمالات، آمار کاربردی، معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی تسلط داشت. در گروه ریاضیات مالی دانشکده علوم مالی درس پیشنیاز مدیریت مالی نیز با هدف آشنایی با بازارهای مالی در برنامه آموزشی آورده شده است. دروس اختیاری این امکان را فراهم می آورد تا بسته به علایق و استعداد، دانشجویان در یکی از حوزه های مالی مانند بازار بورس، بیمه، اقتصاد خرد و غیره فعالیت داشته باشند. وجود درس مباحث ویژه در بین دروس اختیاری نیز این امکان را فراهم می آورد تا در فاصله مابین بروز رسانی سرفصلها دانشجویان بتوانند با موضوعات جدید و کاربردی در مالی مانند کاربرد هوش مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی در بازارهای مالی آشنا شوند و در صورت علاقه در این حوزه به فعالیت بپردازند. خوشبختانه وجود رشته های مهندسی مالی، مدیریت مالی و حسابداری در دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی این فرصت کم نظیر را ایجاد کرده که دانشجویان به صورت عملی با مسائل موجود در حوزه مالی کشور آشنا شده و با ابزارهای ریاضی در صدد حل مسائل و مشکلات باشند.

  • گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی
   • مقطع کارشناسی
    رشته مدیریت مالی
    گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی > مقطع کارشناسی > رشته مدیریت مالی

    مدیریت مالی را یکی از ارکان اصلی هر سازمان یا شرکت (اعم از دولتی، خصوصی یا سهامی عام) در نظر گرفت که همپای مدیر اجرایی، مدیر نیروی انسانی و سایر مدیران، شرکت را در حرکت به سمت اهداف خود راهبری می‌کند. مدیر مالی ضمن نظارت بر درآمدها و هزینه‌‌های شرکت، منابع مالی سازمان اعم از وجوه نقد، دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای، اوراق بهادار و… را در جهت اهداف سازمان به صورت کارا و اثربخش هدایت می‌کند.

    مدیر مالی یک شرکت ضمن مشخص کردن دارایی های ثابت، سرمایه‌‌ای و جاری، تصمیماتی را در حوزه تامین وجوه، اخذ وام یا سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کند که این تصمیمات در رشد، رقابت و حتی بقای سازمان نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. لذا اغلب سازمان‌‌های متوسط یا بزرگ در انتخاب فرد مناسب برای این ایفای این نقش، حساسیت بسیار زیادی به خرج داده و به دنبال افراد مستعد و با سابقه می‌‌گردند.

    با پیشروی سیاست‌های اقتصادمحور و تشکیل بازارهای سرمایه در ایران و جهان موجب شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه‌ی فعالیت‌های مالی خود به مشاورین مالی نیاز داشته باشد. کسانی که بتوانند در حوزه‌ی مدیریت سرمایه تخصص داشته باشند و شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمک کنند.

    فارغ‌التحصیلان رشته‌ی مدیریت امور مالی در کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی متخصص می‌شوند.

    همان‌طور که گفته شد با افزایش تمایل مردم به شرکت در بورس و سرمایه‌گذاری و افزایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازار کار گسترده‌ای را پیش روی تحصیل‌کرده‌های رشته‌ی مدیریت امور مالی قرار داده است. این افراد علاوه بر مشاوره‌ی مالی که می‌توانند برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام دهند با دانششان، خود نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و درآمد خوبی داشته باشند.

    این رشته برای افرادی مناسب است که ضمن علاقه به کار با اعداد و ارقام، به مفاهیم مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز علاقه داشته باشند. پیشنهاد می‌‌شود نگاهی به یک صورت مالی بیندازید (به سایت Codal.ir مراجعه کرده و مثلاً صورت سود و زیان یکی از شرکت‌‌ها را ببینید). هریک از عناوین و مفاهیم این صورت‌‌های مالی از دغدغه‌‌های مدیر مالی سازمان بوده و تلاش در بهبود آن از وظایف مستقیم ایشان است.

    فارغ‌التحصیلان این رشته نباید انتظار داشته باشند که به محض اتمام تحصیل بتوانند به عنوان مدیر مالی در یک شرکت بزرگ یا حتی متوسط مشغول به کار شوند، زیرا همان‌‌گونه که اشاره شد، این موقعیت شغلی یکی از ارکان بسیار حساس در سازمان بوده و داشتن تجربه از الزامات آن است. اما خوشبختانه موقعیت‌‌های شغلی دیگری نیز پیش روی فارغ‌التحصیلان این رشته وجود دارد تا در آنجا به کسب تجربه بپردازند.

    با یک نگاه کلی به ترکیب پرسنل در بانک‌‌ها، شرکت‌‌های بیمه، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌‌های مشاوره مالی و سرمایه‌‌گذاری و نیز شرکت‌‌های فعال در گوشه و کنار بورس اوراق بهادار، می‌‌توانید تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مدیریت مالی را ببینید که در حال ایفای نقش هستند. فعالیت این افراد در حوزه‌‌های مختلفی به عنوان تحلیلگر مالی و اقتصادی، مشاور مالی، معامله‌گر، مدیر پرتفوی و بسیاری موارد مشابه صورت می‌‌گیرد.

    گرایش های رشته : سرمایه گذاری ، بیمه، مالی شرکتی، حقوق مالی، ریسک، بانکداری، مهندسی مالی

    گروه مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی در افق 5 ساله آتی، در صدد است تا با جذب اعضاء هیئت علمی توانمند و تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به عنوان قطب اول مدیریت مالی در کشور شناخته شده و در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی، به جایگاه ممتاز در بین دانشگاه‌های منطقه خاورمیانه و مطرح در سطح بین‌المللی دست یابد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت مالي
    گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت مالي

    انتخاب رشته کارشناسی ارشد، برای بسیاری از داوطلبان به خصوص در رشته هایی که دارای گرایش های مختلف هستند، بسیار سخت است. داوطبان با دو هدف ارتقاء سطح شغلی و یا تنها داشتن مدرک ارشد، تصمیم به تحصیل در این مقطع میگیرند. آشنایی با آن رشته و اینکه با تحصیل در آن چه موقعیت هایی را بدست می آورید، بسیار مهم است.

    یکی از رشته های ارشد مجموعه مدیریت، مدیریت مالی است. هدف رشته مدیریت مالی، مدیریت نقدینگی و پول، افزایش سوددهی است. فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مدیریت مالی، با ادامه تحصیل در مقطع ارشد، اطلاعات خود را در زمینه تئوری های نوین مالی و این چنین زمینه ها افزایش می دهند و می توانند در سمت های شغلی بهتری مشغول به کار شوند.

    مدیران ارشد مالی مسئول سلامت مالی یک سازمان هستد. آنها گزارش های مالی، فعالیت های مستقیم سرمایه گذاری و برنامه هایی را برای اهداف مالی بلند مدت سازمان خود ایجاد می کنند. دانشجویان این رشته برای کار در شرکت های خصوصی و دولتی آماده می شوند.

    با پیشروی سیاست‌های اقتصادمحور و تشکیل بازارهای سرمایه در ایران و جهان موجب شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه‌ی فعالیت‌های مالی خود به مشاورین مالی نیاز داشته باشد. کسانی که بتوانند در حوزه‌ی مدیریت سرمایه تخصص داشته باشند و شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمک کنند.

    فارغ‌التحصیلان رشته‌ی مدیریت امور مالی در کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده موردنظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی متخصص می‌شوند.

    همان‌طور که گفته شد با افزایش تمایل مردم به شرکت در بورس و سرمایه‌گذاری و افزایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازار کار گسترده‌ای را پیش روی تحصیل‌کرده‌های رشته‌ی مدیریت امور مالی قرار داده است. این افراد علاوه بر مشاوره‌ی مالی که می‌توانند برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام دهند با دانششان، خود نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و درآمد خوبی داشته باشند.

    بازار کار و آینده شغلی ارشد مدیر مالی در دنیا

    یک مدیر مالی وظیفه ارائه راهنمایی و پشتیبانی مالی از مشتریان و همکاران را بر عهده دارد تا آنها بتوانند تصمیمات تجاری مناسبی بگیرند. شما به عنوان یک مدیر مالی، برای ارقام و کار با مدل سازی و تجزیه و تحلیل پیچیده ، و همچنین درک صحیح از سیستم ها و رویه های مالی ، به سرمربی خوبی نیاز خواهید داشت.

    شما ممکن است در محیط های مختلفی از جمله سازمان های بخش دولتی و خصوصی مانند موسسات خیریه، موسسات مالی، شرکت های تولیدی، دانشگاه ها مشغول به کار شوید.

    مدیران مالی در بسیاری از صنایع از جمله بانک ها و شرکت های بیمه کار می کنند. بیشتر مدیران مالی تمام وقت و بعضی دیگر بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند. پیش بینی می شود اشتغال مدیران مالی طی ده سال آینده (تا 2029) 15 درصد رشد کند، که این میزان بسیار سریعتر از رشد متوسط برای همه مشاغل است.

    با یک نگاه کلی به ترکیب پرسنل در بانک‌‌ها، شرکت‌‌های بیمه، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌‌های مشاوره مالی و سرمایه‌‌گذاری و نیز شرکت‌‌های فعال در گوشه و کنار بورس اوراق بهادار، می‌‌توانید تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مدیریت مالی را ببینید که در حال ایفای نقش هستند. فعالیت این افراد در حوزه‌‌های مختلفی به عنوان تحلیلگر مالی و اقتصادی، مشاور مالی، معامله‌گر، مدیر پرتفوی و بسیاری موارد مشابه صورت می‌‌گیرد.

    :درآمد و حقوق ارشد مدیریت مالی در دنیا

    در حقیقت ، وقتی مشاغل پزشکی را از لیست خارج کنید ، مدیران مالی بالاترین میانگین دستمزد سالانه را دارند. متوسط حقوق مدیر امور مالی در ایالات متحده است 429,119 دلار در از تاریخ 17 آوریل 2021 است. حقوق این افراد می تواند بین بازه 107,713دلار تا 134,540 دلار باشد.

    :دانشگاه های برتر ارشد مدیریت مالی در دنیا

    دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد، موسسه فناوری ماساچوست، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

    گرایش های رشته: سرمایه گذاری، بیمه، مالی شرکتی، حقوق مالی، ریسک، بانکداری، مهندسی مالی

    گروه مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی در افق 5 ساله آتی، در صدد است تا با جذب اعضاء هیئت علمی توانمند و تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، به عنوان قطب اول مدیریت مالی در کشور شناخته شده و در زمینه های آموزشی و پژوهشی، به جایگاه ممتاز در بین دانشگاه های منطقه خاورمیانه و مطرح در سطح بین المللی دست یابد.

    رشته مهندسي مالي
    گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی مالي

    عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها. در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علوم ریاضیات مالی - ریاضیات کاربردی - علوم کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - انبارش داده های مالی محاسبات رایانه ای مالی - مدیریت مالی و مخاطره(ریسک) به حساب آورد.

    تفاوت عمده و مهم این رشته با مدیریت مالی در تمرکز ان بر کاربرد تحلیل­های ریاضی در حوزه مالی است که فقدان آن در دوره مدیریت مالی موجود در کشور احساس می­شود.

    هدف از راه اندازی رشته مهندسی مالی را می­توان در موارد زیر خلاصه نمود:

    ۱- استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری

    ۲- به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خزانه داری

    ۳- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی

    ۴- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مدیریت ریسک

    این اهداف با فراگیری فنون مهندسی مالی در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید(مهندسی اوراق بهادار)، مدیریت و مهندسی نقدینگی و مدیریت ترازنامه توسط مهندسان مالی محقق می گردد.

    دوره کارشناسی ارشد مهندسی مالی، یک دوره دوساله شامل ۴ نیمسال و مشتمل بر ۳۲ واحد درسی است که این دروس شامل ۱۲ واحد دروس اصلی، ۱۲ واحد دروس اختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان نامه و البته تعدادی دروس جبرانی به اقتضا شرایط دانشجوی ورودی می­باشد.

    برای پذیرش در این رشته، دارابودن مدرک کارشناسی از رشته های مهندسی یا علوم پایه و دارا بودن مدرک لیسانس با سابقه ۴ سال کار در این زمینه علاوه بر پذیرش در آزمون ورودی لازم است.

    گروه مهندسی مالی دانشگاه خوارزمی در افق ۵ ساله آتی، در صدد است تا با جذب اعضاء هیئت علمی توانمند و تقویت زیرساخت­ های سخت­ افزاری و نرم­افزاری، به عنوان قطب اول مهندسی مالی در کشور شناخته شده و در زمینه ­های آموزشی و پژوهشی، به جایگاه ممتاز در بین دانشگاه­ های منطقه خاورمیانه و مطرح در سطح بین المللی دست یابد.

    تعریف رشته:

    مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها. در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علوم زیر به حساب آورد: ریاضیات مالی - ریاضیات کاربردی - علوم کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - انبارش داده های مالی محاسبات رایانه ای مالی - مدیریت مالی و مخاطره(ریسک).

    راه اندازی رشته مهندسی مالی اهداف زیر را دنبال می کند:

    ۱- استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری

    ۲- به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خزانه داری

    ۳- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی

    ۴- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مدیریت ریسک

    این اهداف با فراگیری فنون مهندسی مالی در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید(مهندسی اوراق بهادار)، مدیریت و مهندسی نقدینگی و مدیریت ترازنامه توسط مهندسان مالی محقق می گردد.

    طول دوره و شکل نظام آن:

    کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی یک دوره دوساله، دارای چهار نیمسال مشتمل بر ۳۲ واحد درسی می باشد. متوسط طول این دوره ۲سال و حداکثر ۳ سال پیش بینی می شود. برنامه درسی در ۴ ترم به صورت زیر برنامه ریزی می شود. طول هر ترم ۱۶ هفته کامل بوده و برای هر واحد درسی ۱۶ ساعت موردنظر می باشد.

    نقش و توانایی فارغ التحصیلان:

    مهندسین مالی می توانند در حوزه های زیر نقش تعیین کننده داشته باشند:

    - صنایع بانکداری خصوصاً بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندس مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک مالی

    - حوزه تحققیات و مشاوره مالی

    - به عنوان کارشناس قیمت‌گذاری در بورس اوراق بهادار

    - در سازمانها به منظور مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها

    - در شرکت‌های کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه

    - طراحی نرم‌افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارت‌های بین بانکی

    - به عنوان کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

 • فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

    مهندسی‌ نرم‌افزار یکی از گرایش‌های مهندسی کامپیوتر است که هدف آن استفاده از اصول مهندسی برای تولید محصولات نرم‌افزاری با کیفیت و قابل اطمینان است. فرآیند تولید یک محصول نرم‌افزاری شامل مراحل تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و تست بوده که نیازمند استفاده از روش‌های اصولی و رسمی برای توسعه کارا و قابل اطمینان یک محصول می‌باشد. از انواع مختلف محصولات نرم‌افزاری می‌توان به محصولات اداری، چندرسانه‌ای، گرافیکی، بازی‌های رایانه‌ای، امنیتی، پردازش زبان‌های طبیعی و همچنین سامانه‌ها در بسترهای مختلف کامپیوترهای رومیزی، گوشی‌های هوشمند و همچنین وبی و غیر وبی اشاره کرد.

    در عصر حاضر که شاهد افزایش حجم، سرعت و تنوع تولید داده‌ها نسبت به گذشته هستیم توسعه محصولات نرم‌افزاری نیازمند استفاده از روش‌های هوشمند و تکنولوژی‌های روز می‌باشد. مهندسی‌ نرم‌افزار دارای کاربردهای متنوعی در زندگی اجتماعی انسان بوده که ضمن بالا بردن بهره‌وری، باعث دریافت خدمات بهتر و راحت تر می‌شود. این رشته در سال 1374 در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

    دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز سعی در خلق هوش ماشینی دارد، و هدف آن پرورش دانش‌آموختگانی است که بتوانند ماشین‌هایی بسازند که به عنوان یاور انسان و حتی جایگزین او در استدلال، تصمیم‌گیری، حل مساله و انجام وظیفه در امور روزمره و حوزه‌های مختلف صنعتی و کاربردی، استفاده شوند. این رشته در سال 1381 در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

    رشته مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری

    یکی از گرایش‌های مهم مهندسی کامپیوتر است که در آن دانشجویان ضمن آشنایی با مفاهیم اصلی معماری کامپیوتر و نحوه ارزیابی و کارایی سیستم‌های مختلف، می‌توانند توانایی‌های مختلفی از قبیل طراحی، پیاده سازی، و ساخت مدارهای دیجیتال و سیستم‌های نهفته و بلادرنگ، بررسی صحت عملکرد و آزمودن آنها، پباده‌سازی روش‌های تحمل‌پذیر اشکال و بررسی انواع انتقال داده را کسب کنند.

    امروزه با پیدایش و فراگیری هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی و یادگیری ماشین به عنوان ابزارهای کارآمد پژوهشی - صنعتی در گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند و باعث پیدایش زمینه‌های تحقیقاتی جدید در این گرایش شده است. در بیشتر دانشگاه‌های ایران، تحصیل در این گرایش تا مقطع پسا دکتری قابل انجام می‌باشد. این رشته در سال 1392 در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

    رشته علوم کامپیوتر - داده‌کاوی
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم کامپیوتر - داده‌کاوی

    دوره کارشناسي ارشد علوم کامپيوتر - داده‌کاوي رشته‌اي است که از ارتباط تنگاتنگ رشته‌هاي مهندسي و علوم کامپيوتر به وجود مي‌آيد و هدف آن پرورش دانش‌آموختگانی است که آگاه به روش‌هاي رياضي و نيز روش‌هاي هوشمند و نوين در مهندسي باشند و به کمک استخراج دانش از داده‌ها به عنوان تحليلگر داده به فعالیت بپردازند. این رشته در سال 1398 در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

    رشته مهندسی برق - کنترل
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی برق - کنترل

    مهندسی کنترل، شاخه ای از مهندسی است كه به مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل دینامیک سیستم‌ها‌ و در نهایت، طراحی سیستم های کنترل برای رسیدن به رفتار مطلوب می‌پردازد. مهندسی کنترل کاربرد گسترده‌ای در رشته‌های مهندسی هوافضا، صنایع شیمیایی، صنعت نفت و گاز، سیستم‌های تولید صنعتی، و حتی اقتصاد و زیست‌شناسی دارد. این رشته در سال 1392 در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

  • گروه آموزشی مهندسی صنایع
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي صنايع
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي صنايع

    شاخه‌ای از مهندسی است که می‌کوشد با توسعه، بهبود و یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیچیده، افراد، پول، دانش، اطلاعات، تجهیزات، انرژی و مواد، فرایندها، سامانه‌ها و سازمان‌های پیچیده را بهینه‌سازی کند.

    در مقطع کارشناسی آموزش‌های پایه‌ای جهت نیل به این اهداف ارائه می‌شود. این رشته از سال 1388 راه‌اندازی شد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسی صنایع - مهندسي لجستيك و زنجيره تامين
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - مهندسي لجستيك و زنجيره تامين

    رشته مهندسی لجستیک و زنجیره تامین به بررسی کلیه فعالیت‌ها از مرحله ارزیابی و انتخاب پیمانکاران تا طراحی و بازنگری شبکه های توزیع و حمل و نقل کالاها و خدمات انبارداری و مدیریت موجودی توزیع نهایی کالاها به مصرف کنندگان می پردازد .

    در کنار موارد ذکر شده طراحی سیستم اطلاعاتی جامع و مدیریت معکوس کالاها و خدمات احتمالی را در جهت بهینه سازی هزینه های عملیاتی افزایش سطح رضایت مشتریان مد نظر دارد. دانش آموختگان این رشته با توجه به وسعت حیطه فعالیت های فوق الذکر امکان فعالیت در شرکت‌های تولیدی و تخصصی توزیع و حمل و نقل و نگهداری موجودی را دارا می‌باشند. این گرایش از سال 1392 راه اندازی شد.

    رشته مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها

    گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها در بین سایر گرایش‌های رشته مهندسی صنایع، به عنوان قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین گرایش این رشته شناخته می‌شود. نکته حایز اهمیت برای دانشجویان این گرایش، تنوع در انتخاب موضوعات پژوهشی برای انجام پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد است. تمرکز این گرایش بر روی مدل‌سازی و بهینه‌سازی مسائل و سیستم‌های مختلف است. از فارغ‌التحصیلان این گرایش انتظار می‌رود در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی، ضمن درک صحیح از اکوسیستم موجود، بتوانند ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستم‌های تولیدی و غیر تولیدی را شناسایی و ضمن مدل‌سازی آنها، بتوانند آنها را بطور بهینه و کارآمد برنامه‌ریزی نمایند. این گرایش از سال 1394 راه‌اندازی شد.

    رشته مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

    مدیریت مهندسی یکی از گرایش‌های رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد است که با هدف: تربیت مهندسان برای مدیریت سازمان‌های صنعتی و خدماتی کشور اجرا می‌شود. در حقیقت فارغ‌التحصیلان این رشته با استفاده از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی صنایع به حل مسائل مبتلا به سازمان‌های مختلف در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و کسب و کار و ارتقاء بهره‌وری سازمان‌های مختلف می‌پردازند.

    همان‌گونه که از نام رشته نیز مشخص است، در این گرایش برگزیده‌ای از مباحث مدیریت و دروس منتخب گرایش‌های مختلف مهندسی صنایع تدریس می شود تا فارغ‌التحصیلان بتوانند با استفاده از اصول و فنون آموخته شده، بهره‌وری را به کمک اصول مدیریت علمی، در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی در کشور ارتقا دهند.

    فارغ‌التحصیلان این دوره خواهند توانست به کمک تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی‏ ها با نگرش سیستمی و علمی، به ارائه راهبردهای اجرایی برای بهبود عملکرد سازمان و همچنین مدیریت مشکلات با استفاده از روش‌های کمی و نظام‌گرا بپردازند و روش‌های مدیریت و حل مساله را در سازمان‌های ذیربط با توجه به تکنیک‌های روز جهان و شرایط خاص کشور، بهبود دهند. این گرایش از سال 1395 راه‌اندازی شد.

    رشته مهندسی صنایع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي

    گرایش سیستم‌های کلان به مطالعه و پژوهش در زمینه برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های بزرگ‌مقیاس و پیچیده مورد نیاز جامعه می‌پردازد. این سیستم‌ها همان طور که از نامشان برمی‌آید، عموما در ابعاد مختلف جامعه یا کشور مطرح می‌شوند. گرایش سیستم‌های کلان به دنبال مطالعه، مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌های مذکور با در نظرگرفتن پویایی آن‌هاست و تلاش می‌کند که با توجه به اولویت‌ها و امکانات هر جامعه، بهترین طراحی سیستم را پیشنهاد دهد. هدف این گرایش، تربیت تحلیل‌گرانی است که با ابزار و روش‌های مختلف، سیستم‌های پیچیده را شناسایی، تحلیل، پیش‌بینی، اصلاح و نیز در صورت لزوم طراحی کنند. دانشجویان این رشته با ابزارهای مختلف تحلیل سیستمها آشنا می‌شوند و تلاش می‌شود درک سیستمی و کل‌نگر در ذهن آن‌ها نهادینه شود. این گرایش از سال 1395 راه‌اندازی شد.

    مقطع دکترا
    رشته مهندسی صنایع
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع دکترا > رشته مهندسی صنایع

    دکتری مهندسی صنایع به جنبه‌های تئوری و تحقیقاتی طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌پردازد. سیستم‌هایی که دربرگیرنده انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات هستند. این سیستم‌ها برای تولید کالاها و ارائه خدمات مطلوب به کار می‌روند. چشم‌انداز فارغ‌التحصیلان دکتری شایستگی قابل توجه برای حل مسائل کلان بر اساس آخرین یافته‌های علمی در زمینه‌های ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری واحدهای صنعتی و خدماتی می‌باشند. این گرایش از سال 1392 راه‌اندازی شد.

  • گروه آموزشی مهندسی عمران
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي عمران
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي عمران

    مهندسی عمران یک رشته کاربردی است که به طراحی و اجرای سازه‌های مختلف می‌پردازد. مهندسان عمران با استفاده از دانش ریاضی و مکانیک، سیستم‌های مهندسی را تحلیل می‌کنند. این رشته دارای تنوع فراوانی است و سیستم‌های مختلف از جمله ساختمان، برج، راه و فرودگاه، سد، تونل، اسکله و سازه‌های دریایی، مترو، راه آهن، انواع سیلو، انواع نیروگاه، انواع تصفیه‌خانه و مانند این‌ها را در خود جای می‌دهد. هم‌چنین مطالعات کیفیت و آلودگی آب، محیط زیست، هوا، ارزیابی خطرات و مقاوم‌سازی در برابر زلزله، باد، آتش و سایر حوادث طبیعی از زمینه‌های مورد بحث در این رشته است. در سال‌های اخیر، مطالعه مصالح نوین، کاربرد فناوری اطلاعات و کار با نرم‌افزارهای مختلف، توسعه فراوانی در مهندسی عمران داشته است.

    هدف از تحصیل در دوره کارشناسی مهندسی عمران، پرورش مهندسانی است که توانایی طراحی و اجرای سازه‌های یادشده را داشته باشند. با توجه به تنوع زیادی که درس‌های این رشته دارد، دانش آموختگان مهندسی عمران، توانایی کاریابی در بسیاری از سازمان‌های دولتی را دارند. علاوه بر این بازار کار این رشته در بخش خصوصی جذابیت بالایی دارد. شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مهندسان مشاور، در عرصه‌های مختلف عمرانی، پذیرای مهندسان عمران هستند. در نهایت دانش آموختگان مهندسی عمران امکان عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و دریافت پروانه اجرا، نظارت و طراحی ساختمان‌ها را خواهند داشت. این رشته از سال 1388 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسي سازه
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي سازه

    هدف اصلی در این گرایش، تربیت افراد متخصص دارای توانایی‌های لازم جهت تحلیل، طراحی و نظارت بر اجرای بخش سازه در پروژه‌های مهندسی است. سلسله دروس نظری در این گرایش دربرگیرنده‌ی روش‌های تحلیل و مدل‌سازی، رفتارهای مصالح و سیستم‌های سازه‌ای، طراحی سازه‌های متنوع و آشنایی با فن‌آوری‌های نوین سازه‌ای است. دانشجویان این گرایش می‌توانند بر اساس علاقه، پایان نامه خود را در قالب پژوهش نظری یا آزمایشگاهی انجام دهند.

    گرایش‌ سازه، در اغلب پروژه‌های عمرانی مشارکت دارد مانند طراحی و احداث ساختمان‌ها، پل‌ها، سازه‌های زیر زمینی و تونل‌ها، سازه‌های صنعتی و مخازن، سازه‌های نیروگاهی و پالایشگاهی، سازه‌های ساحلی، سدها و نظایر آن. نیازهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به توسعه‌ی طرح‌های عمرانی، دورنمای کارکرد این رشته را برای دانش‌آموختگان روشن می‌سازد.

    این گرایش از سال 1385 در دانشگاه خوارزمی پذیرش دانشجو دارد.

    رشته مهندسی ژئوتكنيك
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی ژئوتكنيك

    مهندسی ژئوتکنیک شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی مهندسی رفتار لایه‌های زمین در رابطه با احداث سازه‌ها، تحلیل و طراحی انواع پی‌ها، سازه‌های نگهبان، تونل‌ها، سدهای خاکی، عملیات خاکی، روسازی‌ها و مدافن زباله و ارزیابی مخاطرات محتمل از قبیل فرونشست، زمین لغزش و روانگرایی می‌پردازد. ابزارهای علمی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک علوم پایه‌ای نظیر مکانیک خاک، مکانیک سنگ، دینامیک خاک و زمین‌شناسی مهندسی و علوم کاربردی نظیر مهندسی پی، تونل‌سازی، سدسازی و بهسازی خاک است.

    دانش‌آموختگان این رشته زمینه فنی کافی برای کار در شرکت‌های مشاور، آزمایشگاه‌های مکانیک خاک و تحقیقات صحرائی ژئوتکنیکی و شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در انواع پروژه‌های ساختمان سازی، دیوارهای ساحلی، راه و بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن و مترو، سدسازی، بهسازی خاک، پایدارسازی شیروانی‌ها و دیوارهای حائل را دارا می‌باشند.

    رشته مهندسی ژئوتکنیک از سال 1382 به عنوان اولین گرایش در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی گردید و هم اکنون در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

    رشته مهندسی و مدیریت ساخت
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی و مدیریت ساخت

    مهندسی و مدیریت ساخت یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که به مدیریت و یکپارچگی زمان، هزینه و کیفیت، منابع، ارتباطات، ریسک، محدوده، تدارکات و ذی‌نفعان در چرخه عمر پروژه های ساخت می‌پردازد. این رشته از مهندسی عمران که از پایان دهه ۱۹۷۰ رواج یافت برای بهبود مدیریت پروژه‌های عمرانی و سعی در ایجاد یکپارچگی در مدیریت ایجاد گردید. مدیریت پروژه، کنترل پروژه، مدیریت پیمان، روش‌های ساخت و ایمنی، بهداشت و محیط زیست از جمله مباحث اصلی این رشته هستند. هدف دوره، تربيت دانش آموختگانی است که از توانايی و دانش کافی در جهت برنامه ريزی، کنترل و مديريت پروژه‌ها برخوردار باشند. از طرف ديگر اين گرايش فقط محدود به مديريت نيست بلکه مهندسی را نيز در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر فارغ التحصيلان اين رشته مهارت‌های لازم در تمام زمينه های مديريت مانند امور قراردادها، برنامه ريزی و کنترل پروژه ها، هدايت و رهبری منابع انسانی را کسب می کنند. همچنين با زمينه های فناوری و اجرای سازه های مهم مانند پل ها، بنادر، سيلوها و ساختمان های مسکونی و اداری و مواد و مصالح ساخت آشنا می شوند.

    دانش‌آموختگان اين دوره می توانند علاوه بر آموزش و يا پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی، در مديريت و اجرای تمام پروژه‌های عمرانی فعاليت نمايند. بر همين اساس تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار ساخت و ساز مانند وزارت راه و مسکن، وزارت نفت، وزرات نيرو، وزارت صنايع، شهرداري‌ها، نظام مهندسی و شرکت‌های مشاور و پيمانکار مي‌توانند از همکاری دانش آموختگان اين دوره در جهت ارتقاء عملکرد پروژه‌ها بهره بگيرند.

    این گرایش با کلیه گرایش‌های مهندسی عمران، همچنین با رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت، حقوق، روانشناسی و ریاضی کاربردی ارتباط دارد.

    رشته مدیریت ساخت از سال 1394 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی گردید.

    رشته مهندسي راه و ترابري
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي راه و ترابري

    هندسی راه و ترابری یک رشته مهندسی منشعب از مهندسی عمران است که شامل برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری جاده ها، پل‌ها و تونل‌ها برای اطمینان از حمل و نقل ایمن کارا و قابل اطمینان مردم و کالاها می‌شود. در این گرایش اصول و استانداردهای نوين در ساخت راه‌های جديد و به‌سازی راه‌های قديمی مورد توجه و بررسی قرار می‌گيرد. طراحی هندسی انواع راه‌های ارتباطی (اعم از راه‌های درون شهری، برون شهری، راه‌آهن، فرودگاه و ...) و مباحث مربوط به مصالح، طراحی ضخامت سازه روسازی راههای مختلف اعم از راه‌آهن، پل، فرودگاه، بزرگراه‌ها و ...، نگهداری روسازی، زيرسازی، مديريت تعمیر و نگهداری و تحليل ترافيکی راه‌ها از جمله موضوعاتی است که در این گرایش به آن پرداخته می‌شود. همچنين طراحی مسيرهای خاص از جمله طراحی تونل، طراحی پل و مشخصات فنی و مهندسی آن‌ها نيز از مواردی است که در اين گرایش مطرح است. استانداردهای مهندسی راه و ترابری به طور مداوم در حال بهبود است.

    فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند در ادارات راه و ترابری استان‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک، مهندسین مشاور و دفاتر فنی شرکت‌های پيمانکاری که در هر یک از زمینه‌های مرتبط با راه یا ترافیک فعالیت دارند مشغول به‌کار شوند. همچنين اگر قصد کار اجرایی داشته باشند می‌توانند در کارگاه‌های شرکت‌های پیمانکاری که اکثراً محل کارگاه آن‌‌ها خارج از شهر است به کار بپردازند. هدف این گرایش ارائه دانش پیشرفته در برنامه‌ریزی و مهندسی راه و حمل و نقل به دانشجویان است. افرادی افراد آموزش دیده در این گرایش در نهایت توانایی‌های لازم جهت طراحی و نظارت بر پروژه‌های تخصصی در زمینه مهندسی راه و ترابری را بدست می‌آورند و ضمناً توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی که در این زمینه‌ها با آن روبرو می‌شوند را دارا خواهند بود. همچنین در این گرایش تجهیز دانشجویان به دانش و مهارت در شبیه‌سازی و مدل‌سازی ترافیک، زیرساخت‌های جاده‌ای و مدیریت ترافیک جزو اهداف محسوب می‌شود. همچنین دانشجویان در زمینه ایمنی راه و پایداری محیطی نیز اطلاعاتی کسب خواهند کرد.

    این گرایش در سال 1394 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه اندازی گردید.

    رشته مهندسي زلزله
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي زلزله

    رشته – گرایش‌های مختلفی شامل زمین شناسی، فیزیک زمین و لرزه شناسی، مدیریت بحران زلزله و مهندسی زلزله با شناخت و کاهش آسیب‌های لرزه‌ای مرتبطند. مهندسی زلزله بدلیل پیچیدگی بارگذاری زلزله و اثرات آن بر بناهای ساخت بشر، گستره جالبی از مباحث علمی، پژوهشی و میان رشته ای را شامل می شود که از جمله می‌توان به دینامیک سازه و خاک، تحلیل خميری و ناکشسان، اندرکنش سازه - خاک - آب، پردازش سیگنال، ارتعاشات تصادفی، تحلیل خطر لرزه‌ای، قابليت اعتماد، طراحی مقاوم، آسیب‌پذيری و بهسازی لرزه‌ای، کنترل غیرخطی و بهينه، پایش سلامت و تشخیص آسیب سازه‌ای اشاره نمود. پیچيدگي تحليل‌ها و تفسيرهای اين گرايش از مهندسی عمران نياز به آمار، محاسبات نرم و بهينه‌يابی را دو چندان می نمايد. مباحث ایمنی/ پزشکی، مهندسی ارزش و برآورد هزينه خسارات جانی/ اقتصادی/ اجتماعی، مسائل مکانيابی و شريان‌های حياتی، مکانیک شکست، سيستمهای مخابراتی، ابزار دقیق و هشدار/ واکنش سريع برای مديريت جامع بحران زلزله در کنار مباحث سازه‌ای مطرح هستند. با اين وصف، علاقه مندان به اين گرايش با آينده پژوهشي و دانش فنی گسترده در مباحث فرا رشته ای روبرو می باشند.

    گرایش مهندسی زلزله در سال 1387 در‌ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

    رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

    گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی یکی از گرایش‌های مهندسی عمران است که در زمینه تحلیل، طراحی و اجرای سازه‌ هایی مرتبط با آب فعالیت دارد. متخصصین این گرایش توانایی انجام پروژه‌های سازه ‌ای و آبی را دارند. این گرايش ارتباط تنگاتنگی با گرایش‌های دیگر مهندسی عمران از جمله ژئوتکنیک، منابع آب و مهندسی بنادر و سواحل دارد. دانشجویان این گرایش امکان انتخاب درس‌های اصلی گرایش‌های دیگر را بصورت اختیاری دارند.

    با توجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر در کشور و نیاز به استفادۀ بهینه از منابع آبی کشور، سدسازی و سازه های تأمين و توزیع آب، وجود متخصصین در این زمینه ‌ها و در سطوح مختلف مهندسی آب را بیشتر کرده است.

    امکان ادامه تحصيل در گرايش مهندسی آب و سازه‌ های هیدرولیکی در مقطع دکترا در داخل و خارج از کشور فراهم است. امکان استخدام و فعالیت دانش‌آموختگان این گرایش در مراکزی همچون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ ها وجود دارد. همچنین همکاری با شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاری برای نظارت بر اجرای پروژه‌ های موضوع فعالیت و مشارکت در طراحی سازه ‌های هیدرولیکی از توانایی های دانش آموختگان این گرایش است که بازار کار مناسبی را برای آنان فراهم می‌کند. به هر حال ضرورت این دوره با توجه به حجم سرمایه‌گذاری کشور در صنعت آب و نیاز فوق‌العاده به استحصال منابع آبی و استفاده صحیح از آنها جهت تأمین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و توسعه نیروگاه های برق‌آبی کاملاً مشهود است.

    گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی در دانشگاه خوارزمی دارای امکانات مختلفی در آزمایشگاه هیدرولیک این دانشگاه است که از جمله آن می توان به دستگاه‌های مختلف سرعت سنج، دبی سنج، کانال‌های مستقیم و قوس دار اشاره کرد که امکانات مناسبی برای انجام تحقیقات آزمایشگاهی برای دانشجویان علاقمند به تحقیقات آزمایشگاهی فراهم کرده است. علاوه بر این وجود یک سوپر کامپیوتر در دانشکده فنی و مهندسی امکان مناسبی برای انجام تحقیقات عددی فراهم کرده است. این گروه فعالیت خود را در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، از سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد آغاز نموده است.

    رشته مهندسي محيط زيست
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي محيط زيست

    دوره کارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست براي انجام مطالعات مهندسي محيط زيست طراحي شده است. مهمترين وظيفه متخصصين اين رشته نظارت بر اجرای پروژه‌های زيست محيطی است. از جمله اين پروژه ها می توان به شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا - طراحی تأسيسات آب و فاضلاب شهری و روستايی - کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد و برنامه‌ريزی و مديريت طرح‌های زيست محيطی اشاره کرد. مباحث مربوط به اتلاف گرما و انرژی حرارتی، تصفیه و پالایش آب و هوا و اصلاح و بهبود مکان‌هائی که در اثر آسیب‌ها و آلودگی‌های صنعتی صدمه دیده‌اند، از جمله موضوعات مورد بررسی متخصصان این رشته است.

    فارغ‌التحصیلان این گرایش می‌توانند در دفاتر محیط زیست شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، واحدهای محیط زیست مستقر در تمامی کارگاه‌های شرکت‌های پیمانکاری کشور و تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست، مشغول به کار شوند. علاوه بر این‌ها شرکت‌های مهندسی مشاور نیز در زمینه محیط زیست فعالیت می کنند.

    دانشجویان مطابق با علايق و اهداف حرفه اي خود از بين موارد زير می توانند زمینه‌های تحقیقاتی خود را انتخاب کنند:

    • مدل‌سازي و کنترل آلودگي هوا: براي مطالعه فرايندهاي محيطي جو و کاهش آلودگي هوا در سيستم هاي مهندسي.

    • مدل‌سازي محيط زيستي: براي مطالعه نحوه درک و پيش بيني سيستم‌هاي مختلف طبيعي و مهندسي شامل آب، خاک و هوا.

    • مديريت پسماندهاي جامد، پسماندهاي خطرناک و ژئوتکنيک زيست محيطي: براي مطالعه فرايندهاي دفع پسماندهاي جامد و خطرناک، پالايش خاک و بازيابي منابع در سيستم هاي مهندسي و طبيعي.

    • کيفيت آبهاي سطحي: براي مطالعه انتقال و تبديل آلاينده‌هاي آلي و معدني و گونه‌هاي ميکروبي ، چرخه مواد مغذي و کربن و ويژگيهاي کلي آب در آبهاي سطحي.

    • تصفيه آب و فاضلاب: براي مطالعه فرايندهاي تصفيه فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي براي تصفيه آب و فاضلاب و بازيابي منابع آب.

    این گرایش در سال 1385 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه اندازی شده است.

    مقطع دکترا
    رشته مهندسي ژئوتكنيك
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع دکترا > رشته مهندسي ژئوتكنيك

    مهندسی ژئوتکنیک شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی مهندسی رفتار لایه‌های زمین در رابطه با احداث سازه‌ها، تحلیل و طراحی انواع پی‌ها، سازه‌های نگهبان، تونل‌ها، سدهای خاکی، عملیات خاکی، روسازی‌ها و مدافن زباله و ارزیابی مخاطرات محتمل از قبیل فرونشست، زمین لغزش و روانگرایی می‌پردازد. ابزارهای علمی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک علوم پایه‌ای نظیر مکانیک خاک، مکانیک سنگ، دینامیک خاک و زمین‌شناسی مهندسی و علوم کاربردی نظیر مهندسی پی، تونل‌سازی، سدسازی و بهسازی خاک است.

    دانش‌آموختگان این رشته زمینه فنی کافی برای کار در شرکت‌های مشاور، آزمایشگاه‌های مکانیک خاک و تحقیقات صحرائی ژئوتکنیکی و شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در انواع پروژه‌های ساختمان سازی، دیوارهای ساحلی، راه و بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن و مترو، سدسازی، بهسازی خاک، پایدارسازی شیروانی‌ها و دیوارهای حائل را دارا می‌باشند.

    رشته مهندسی ژئوتکنیک از سال 1382 به عنوان اولین گرایش در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی گردید و هم اکنون در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

    رشته مهندسی سازه
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع دکترا > رشته مهندسی سازه

    هدف اصلی در این گرایش، تربیت افراد متخصص دارای توانایی‌های لازم جهت تحلیل، طراحی و نظارت بر اجرای بخش سازه در پروژه‌های مهندسی است. سلسله دروس نظری در این گرایش دربرگیرنده‌ی روش‌های تحلیل و مدل‌سازی، رفتارهای مصالح و سیستم‌های سازه‌ای، طراحی سازه‌های متنوع و آشنایی با فن‌آوری‌های نوین سازه‌ای است. دانشجویان این گرایش می‌توانند بر اساس علاقه، پایان نامه خود را در قالب پژوهش نظری یا آزمایشگاهی انجام دهند.

    گرایش‌ سازه، در اغلب پروژه‌های عمرانی مشارکت دارد مانند طراحی و احداث ساختمان‌ها، پل‌ها، سازه‌های زیر زمینی و تونل‌ها، سازه‌های صنعتی و مخازن، سازه‌های نیروگاهی و پالایشگاهی، سازه‌های ساحلی، سدها و نظایر آن. نیازهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به توسعه‌ی طرح‌های عمرانی، دورنمای کارکرد این رشته را برای دانش‌آموختگان روشن می‌سازد.

    این گرایش از سال 1385 در دانشگاه خوارزمی پذیرش دانشجو دارد.

  • گروه آموزشی مهندسی مکانیک
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي مكانيك
    گروه آموزشی مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي مكانيك

    مهندسی مکانیک شاخه‌ای از مهندسی است که فیزیک مهندسی و ریاضیات را با دانش مواد تلفیق نموده و با طراحی، آنالیز، ساخت سیستم‌های مکانیکی سروکار دارد. این رشته یکی از کهن‌ترین و گسترده‌ترین علوم مهندسی می‌باشد و به مادر علوم مهندسی‌ شهرت دارد. مهندسی مکانیک نیازمند درک مفاهیمی همانند مکانیک، دینامیک، ترمودینامیک، دانش مواد، آنالیز سازه‌‌ها و الکتریسیته است.

    یک فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک، می‌تواند به عنوان مهندس طراح، مهندس ناظر و کنترل کیفی در صنایع و سازمان‌های زیر مشغول به کار شود:

    صنایع خودروسازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، صنایع دفاعی، شرکت‌های تهویه مطبوع، سیستم‌های انتقال و تصفیه آب، تولید قطعه، نقشه‌‌کشی، تحلیل جامداتی و تحلیل سیالاتی در انواع کارخانجات صنعتی و...

    این رشته سال 1393 در دانشگاه خوارزمی راه اندازی گردید و هم اکنون نیز دانشجو می‌پذیرد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي
    گروه آموزشی مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي

    این گرایش شامل زمینه‌های تخصصی مکانیک جامدات، دینامیک ارتعاشات و کنترل می‌باشد که دانشجو با توجه به علاقمندی خود یکی از زمینه‌های فوق را انتخاب و براساس آن واحدهای تئوری و پایان نامه خود را اخذ می‌نماید.

    یکی از وظایف مهندسین مکانیک گرایش طراحی کاربردی بررسی نیروها و گشتاورهایی است که به هر عضو ماشین‌آلات وارد می شود. مهندسین مکانیک باید این مورد را بررسی کرده، بهترین حالت قطعه برای آن نیرو و گشتاور را بررسی کرده و بهترین کارایی آن قطعه را در بلند مدت ضمانت کنند. می توان گفت که در این گرایش مهندسین مکانیک به طراحی جامدات، ماشین آلات و اجزای آن، ارتعاشات ماشین‌آلات و کنترل سیستم ها می‌پردازند.

    فارغ التحصیلان این گرایش می توانند پس از فراگیری دروس نظری و تجربی در گرایش مربوطه به کار در صنایع مختلفی از جمله صنایع خودرو سازی، صنایع دفاعی (طراحی و تحلیل‌های جامداتی، دینامیک و ارتعاشاتی و کنترل)، صنایع غذایی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماشین آلات دوار، شرکت‌های رباتیک و تولید انواع مکانیزم‌های صنعتی (خصوصاً مباحث دینامیک و کنترل) ، پژوهشکده‌های فضایی (طراحی و ساخت ماهواره، موشک، پهپاد و غیره)، سیستم‌های مکانیکی و کنترلی پالایشگاه‌ها، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مکانیکی انواع نیروگاه‌هاو ... مشغول به کار شوند.

    گرایش طراحی کاربردی سال 1391 راه‌اندازی گردید و هم اکنون نیز دانشجو می‌پذیرد.

 • فیزیک
  • گروه آموزشی حالت جامد
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فيزيك - حالت جامد
    گروه آموزشی حالت جامد > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيك - حالت جامد

    در این گرایش در بخش نظری یک شاخه پژوهشی مربوط به مطالعه مواد سه بعدی، دو بعدی و حتی نانوذرات است. در این شاخه، خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی چنین ساختارهایی با استفاده از نرم افزارهای شبیه‌سازی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از آنجایی که مواد دوبعدی امروزه در بسیاری از زمینه‌ها من جمله حسگرهای گازی، فیلترکردن، اسپینترونیک مورد توجه قرار گرفته‌اند، غالب پژوهش‌ها مربوط به این دسته از ساختارها است. علاوه بر این در بخش نظری شاخه پژوهشی دیگری در زمینه بلورهای مایع وجود دارد که بیشتر به صورت تحلیلی به بررسی ساختارهای بلورهای مایع و خصوصیات ذاتی آنها می‌پردازد.

    در بخش تجربی نیز چند حوزه مطالعاتی برقرار است. حوزه اول مربوط به سنتز نانوذرات مغناطیسی با اهداف کاربردی مختلف من جمله، جذب امواج مغناطیسی و ساخت حسگرهای مغناطیسی است. حوزه دیگر مربوط به سنتز و استفاده از ساختارهای دوبعدی در ساخت جاذب‌ها، حسگرهای گازی است. همچنین در زمینه تولید لایه‌های نازک به روشهای مختلف من جمله سل-ژل، لایه نشانی پرتو الکترونی، اسپاترینگ نیز زمینه‌های مطالعاتی فعال هستند.

    مقطع دکترا
    رشته فيزيك - حالت جامد
    گروه آموزشی حالت جامد > مقطع دکترا > رشته فيزيك - حالت جامد

    در این گرایش در بخش نظری یک شاخه پژوهشی مربوط به مطالعه مواد سه بعدی، دو بعدی و حتی نانوذرات است. در این شاخه، خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی چنین ساختارهایی با استفاده از نرم افزارهای شبیه‌سازی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از آنجایی که مواد دوبعدی امروزه در بسیاری از زمینه‌ها من جمله حسگرهای گازی، فیلترکردن، اسپینترونیک مورد توجه قرار گرفته‌اند، غالب پژوهش‌ها مربوط به این دسته از ساختارها است. علاوه بر این در بخش نظری شاخه پژوهشی دیگری در زمینه بلورهای مایع وجود دارد که بیشتر به صورت تحلیلی به بررسی ساختارهای بلورهای مایع و خصوصیات ذاتی آنها می‌پردازد.

    در بخش تجربی نیز چند حوزه مطالعاتی برقرار است. حوزه اول مربوط به سنتز نانوذرات مغناطیسی با اهداف کاربردی مختلف من جمله، جذب امواج مغناطیسی و ساخت حسگرهای مغناطیسی است. حوزه دیگر مربوط به سنتز و استفاده از ساختارهای دوبعدی در ساخت جاذب‌ها، حسگرهای گازی است. همچنین در زمینه تولید لایه‌های نازک به روشهای مختلف من جمله سل-ژل، لایه نشانی پرتو الکترونی، اسپاترینگ نیز زمینه‌های مطالعاتی فعال هستند.

  • گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
   • مقطع کارشناسی
    رشته فيزيك
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی > رشته فيزيك

    این دوره شامل آموزش‌های نظری و عملی است. فارغ‌التحصیلان این رشته توانایی لازم برای پذیرش مسئولیت هدایت آزمایشگاه‌های آموزشی، همکاری در زمینه‌های مختلف با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، آمادگی برای ادامه تحصیلات در مقاطع بالاتر، کسب قابلیت سرپرستی آزمایشگاه‌های ساده پژوهشی در مراکز پژوهشی و ارایه طرح‌های جدید جهت کارآفرینی یا راه‌اندازی صنایع کوچک را دارند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فوتونيك
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فوتونیک

    فوتونیک از زمینه‌های تحقیقاتی نوین در فیزیک اتمی است که به مطالعه و ساخت منابع نوری جدید، شناخت پدیده های نوری، برهم‌کنش فوتون و ماده و در نهایت کاربرد آنها می‌پردازد. از شاخه‌های مهم در این زمینه به نانوفوتونیک و بیوفوتونیک می‌توان اشاره کرد.

    رشته علوم و فناوری نانو
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم و فناوری نانو

    یکی از مهمترین دستاوردها علمی بشر در دهه‌های اخیر قابلیت مطالعه، طراحی و ساخت ذرات در ابعاد بسیار ریز در بازه ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است که در اصطلاح نانوذرات نامیده می‌شوند. این موجب ایجاد زمینه تحقیقاتی متناظر به نام فناوری نانو در فیزیک شده است که به بررسی پدیده ها در این ابعاد می‌پردازد

    رشته اپتيك و ليزر
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته اپتيك و ليزر

    ساخت لیزر موجب پیشرفت‌های چشمگیری در فیزیک و دیگر علوم شد و درهای جدیدی را به روی فیزیکدانان در بررسی پدیده ها گشود. به دلیل اهمیت این منابع نوری و کاربرد فراوان آنها در تحقیقات علمی، صنایع و حتی زندگی روزمره گرایش ویژه‌ای در کنار زمینه اپتیک با قدمت طولانی‌تر به آن اختصاص یافته است.

  • گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته نجوم و اختر فيزيك
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع کارشناسی ارشد > رشته نجوم و اختر فيزيك

    در این شاخه به مطالعه اجرام سماوی از سیارات گرفته تا کهکشان‌ها می‌پردازیم. مطالعه ساختار کیهان و بررسی محیط‌های میان کهکشانی و انواع کهکشان‌ها. بررسی داده‌های رصدی و جستجو پیرامون منشا تشکیل سیاه‌چاله‌های ابرپرجرم و کهکشان‌ها و انواع آنها. حل عددی مسائل نسبیت عام در حد منظومه شمسی و تاثیر آنها در گاه‌شمار.

    رشته گرانش و كيهان شناسي
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع کارشناسی ارشد > رشته گرانش و كيهان شناسي

    شناخت عالم اولیه، درک و فهم انرژی و ماده تاریک از جمله مسائل مطرح در این شاخه می‌باشد.

    در این زیرگروه ما به مسائل مشترک بین فیزیک ذرات بنیادی و کیهان‌شناسی مانند نوترینوهای کیهانی و ماده تاریک نیز علاقه‌مند هستیم. به طور خلاصه فعالیت‌های پژوهشی ما در زمینه کیهان اولیه به صورت زیر است:

    • نظریه‌های تورمی و تورم ناهمسانگرد

    • کیهان‌شناسی عالم اولیه

    • تشکیل ساختارها

    • تحلیل داده‌های تابش زمینه کیهانی و قطبش تابش پس زمینه کیهان

    • نوترینوهای کیهانی و ماده تاریک

    علاوه بر این گروه در زمینه سیاهچاله‌ها نیز پژوهش می‌کند. ما همچنین به مسائلی مثل ترمودینامیک سیاهچاله‌ها و ارتباط آن با فیزیک آماری علاقه‌مند هستیم.

    علاوه بر این ما به نظریه هولوگرافی نیز علاقمند هستیم و کارهای پژوهشی انجام می‌دهیم.

    مقطع دکترا
    رشته نجوم و اختر فيزيك
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع دکترا > رشته نجوم و اختر فيزيك

    در این شاخه به مطالعه اجرام سماوی از سیارات گرفته تا کهکشان‌ها می‌پردازیم. مطالعه ساختار کیهان و بررسی محیط‌های میان کهکشانی و انواع کهکشان‌ها. بررسی داده‌های رصدی و جستجو پیرامون منشا تشکیل سیاه‌چاله‌های ابرپرجرم و کهکشان‌ها و انواع آنها. حل عددی مسائل نسبیت عام در حد منظومه شمسی و تاثیر آنها در گاه‌شمار.

    رشته گرانش و كيهان شناسي
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع دکترا > رشته گرانش و كيهان شناسي

    شناخت عالم اولیه، درک و فهم انرژی و ماده تاریک از جمله مسائل مطرح در این شاخه می‌باشد.

    در این زیرگروه ما به مسائل مشترک بین فیزیک ذرات بنیادی و کیهان‌شناسی مانند نوترینوهای کیهانی و ماده تاریک نیز علاقه‌مند هستیم. به طور خلاصه فعالیت‌های پژوهشی ما در زمینه کیهان اولیه به صورت زیر است:

    • نظریه‌های تورمی و تورم ناهمسانگرد

    • کیهان‌شناسی عالم اولیه

    • تشکیل ساختارها

    • تحلیل داده‌های تابش زمینه کیهانی و قطبش تابش پس زمینه کیهان

    • نوترینوهای کیهانی و ماده تاریک

    علاوه بر این گروه در زمینه سیاهچاله‌ها نیز پژوهش می‌کند. ما همچنین به مسائلی مثل ترمودینامیک سیاهچاله‌ها و ارتباط آن با فیزیک آماری علاقه‌مند هستیم.

    علاوه بر این ما به نظریه هولوگرافی نیز علاقمند هستیم و کارهای پژوهشی انجام می‌دهیم.

  • گروه آموزشی پلاسمای پزشکی
   • مقطع کارشناسی
    رشته فیزیک مهندسی – پلاسما
    گروه آموزشی پلاسمای پزشکی > مقطع کارشناسی > رشته فیزیک مهندسی – پلاسما

    دوره کارشناسي فیزیک مهندسی با توجه به ماهیت کاربردی علم فیزیک و نقش پایه‌ای آن در سایر شاخه های علوم و فناوری، به عنوان یک شاخه بین رشته‌ای و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص که هم از دانش پایه لازم در فیزیک برخوردار بوده و هم با مبانی اصلی رشته‌های مهندسی آشنا باشد، تعریف شده است. تجربه نشان داده که عموما دانش‌آموختگان فیزیک از نحوه کاربرد دانش خود در دنیای فناوری به خوبی آگاه نیستند و از طرف دیگر، دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی تسلط کمتری بر مبانی فیزیکی فناوری‌های روز دارند. اهمیت این موضوع با پدیدآمدن فناوری‌های نوین همانند، پلاسما بیشتر حس می‌شود. انتظار می رود دانش‌آموختگان رشته فیزیک مهندسی بتوانند این خلا را پر کنند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فيزيك پلاسما
    گروه آموزشی پلاسمای پزشکی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيك پلاسما

    در این دوره دانشجویان با دروس نظری و تجربی در زمینه پلاسما و کاربردهای آن آشنا می‌شوند و توان پژوهشی لازم برای حل مسایل مرتبط با پلاسما را کسب خواهند نمود.

    مقطع دکترا
    رشته فيزيك پلاسما
    گروه آموزشی پلاسمای پزشکی > مقطع دکترا > رشته فیزیک پلاسما

    در این دوره دانشجویان دروس پیشرفته نظری و تجربی در زمینه پلاسما و کاربردهای آن را فرا می‌گیرند و توان پژوهشی کافی برای حل مسایل مرتبط با پلاسما را کسب نمایند.

    رسالت این دوره تربیت افراد متخصصی است که با نوآوری در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند.

    رشته پلاسمای پزشکی
    گروه آموزشی پلاسمای پزشکی > مقطع دکترا > رشته رشته پلاسمای پزشکی

    با توجه به کاربرد روزافزون پلاسما در پزشکی و استقبال وسیع جهانی و همچنین استقبال پزشکان دانشکده های پزشکی در بکارگیری روش های درمانی نوین پلاسمایی، در این راستا و در جهت تولید علم، همکاری بنیادین گروه های علوم پایه با گروه های پزشکی یکی از بهترین راه حل های قابل انجام می باشد. لذا ضروری به نظر می رسد که تلفیقی از علوم و پزشکی را در سطح پیشرفته آن تحت رشته دکتری پلاسما- پزشکی داشته باشیم.

    مهم ترین هدف از ایجاد این رشته برقراری ارتباطی پویا و موثر با دنیای پزشکی و تولید علم در جهت رفع نیازهای آنها می باشد.

 • مدیریت
  • گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت بازرگاني - بازاريابي
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت بازرگاني - بازاريابي

    با تشدید رقابت فزاینده در بین شرکت‌ها و سازمان‌ها و نیز با وجود تغییرات و تحولات روزافزون در محیط‌های کسب و کار، بازاریابی و مدیریت بازار به عنوان یک فعالیت راهبردی در تعیین موفقیت و عملکرد سازمان‌ها اهمیت بسزایی پیدا کرده است. هدف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی، ارایه مفاهیم، روش‌ها، فنون و کارکردهای بازاریابی در ابعاد مختلف به دانشجویان و ایجاد فهم عمیق در خصوص مدیریت بازارها در آن‌ها و همچنین انتقال مفاهیم مربوط به تجربیات بازاریابی سازمان‌های بزرگ و مهم دنیا به دانشجویان است. طول دوره 4 نیمسال است که سه ترم آن دانشجویان کلاس های آموزشی (معادل 28 واحد) را می‌گذرانند و یک ترم نیز پایان نامه (4 واحد) مرتبط با رشته و گرایش را انجام می‌دهند.

    دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی علاوه بر دروس پایه و اصلی رشته، دروسی تخصصی مربوط مانند مدیریت استراتژیک بازاریابی، مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی، بازاریابی صنعتی و خدمات و همچنین اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری را می‌گذرانند.

    رشته مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

    در سال‌های اخیر با جدی‌تر شدن روندهای جهانی شدن بازارها و فرایندهای تولید جهانی در سرتاسر دنیا و افزایش حجم صادرات و واردات در بین کشورها و ملت‌ها، لزوم فعالیت‌های بین‌المللی در تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. هدف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین‌الملل تربیت نیروی انسانی فعال و متبحر در حوزه‌های مربوط به بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی و ایجاد دانش و بینش هم در خصوص عملیات و فرایندهای بازرگانی بین المللی و هم ارایه دانش در خصوص تدوین و اجرای استراتژی‌ها و راهبردهای مربوط به حوزه فعالیت‌های بین‌المللی سازمان‌ها به دانشجویان می‌باشد. طول دوره 4 نیمسال است که سه ترم آن دانشجویان کلاس‌های آموزشی (معادل 28 واحد) را می گذرانند و یک ترم نیز پایان نامه (4 واحد) مرتبط با رشته و گرایش را انجام می‌دهند.

    دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین الملل علاوه بر دروس پایه و اصلی رشته، دروسی تخصصی مربوط مانند اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی، استراتژی‌های بازرگانی بین المللی، مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات و همچنین بازاریابی بین المللی و صادرات را در طی دوره باید مطالعه کنند.

    رشته مديريت بازرگاني - مديريت استراتژيك
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت بازرگاني - مديريت استراتژيك

    هدف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت استراتژیک، آشنایی دانشجویان با مفاهیم تحول و تفکر استراتژیک در شرکت‌ها و سازمان‌ها و همچنین ایجاد دانش و توانایی در آن‌ها در کاربرد الگوها و نظریه های مربوط به مدیریت استراتژیک و ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و سازمانی و تقویت تفکر راهبردی و همچنین ارایه دانش در خصوص تبیین و تدوین استراتژی ها و همچنیت اجرا و کاربرد استراتژی های تدوین شده در سازمان‌ها است. طول دوره 4 نیمسال است که سه ترم آن دانشجویان کلاس‌های آموزشی (معادل 28 واحد) را می‌گذرانند و یک ترم نیز پایان نامه (4 واحد) مرتبط با رشته و گرایش را انجام می دهند.

    دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک علاوه بر دروس پایه و اصلی رشته، دروسی تخصصی مربوط مانند مدیریت تفکر و تحول استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژی، طرح ریزی کسب و کار و همچنین مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ را در طی دوره می‌گذرانند.

    رشته مديريت کسب و کار - بازاريابي
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت کسب و کار - بازاريابي

    در کل هدف اصلی دوره‌های مدیریت کسب و کار، تربیت و آماده سازی افراد با تخصص‌های مختلف و حوزه‌های کاری متنوع برای امور مدیریت و برنامه‌ریزی است، مخاطبان دوره معمولا افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالبا دانش آموختگان رشته های فنی - مهندسی و علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوب تر کسب و کار خویش و تلفیق دانش تخصصی با دانش مدیریتی می‌باشند. این رشته بیشتر عمل‌گرا و کاربردی هستند و در پی آموزش و بکارگیری عملی دانش مدیریتی موجود و انتقال تجربه‌های کاری است که در ابتدا در کشورهای صنعتی پی‌ریزی و اجرا شد و سپس در کشورهای در حال توسعه هم این دوره‌ها گسترش یافت. طول دوره چهار نیمسال است و در مجموع شامل 48 واحد که شامل 16 درس مدیریتی 3واحدی است که دانشجو می‌تواند در ترم آخر به جای دو درس تخصصی، پایان نامه 6 واحدی در گرایش مربوط اخذ نماید.

    دانشجویان گرایش بازاریابی در طول دوره توانایی و مهارت‌های لازم در مورد شناخت و تحلیل رفتار مشتریان و بازار را کسب می‌کنند و با مطالعه و پژوهش در مورد موضوعاتی مثل مدیریت برند، تحقیقات بازاریابی، تحلیل رفتار مصرف‌کننده، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری، دانش و بینش لازم را جهت مواجهه با ابعاد مختلف مدیریت بازارها کسب می‌نمایند.

  • گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات

    هدف این دوره تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است. گرایش تحقیق در عملیات یک علم کاربردی برای حل و تحلیل مسائل کمی جهت تصمیم گیری است. متخصصین این رشته به مسائل و چالش‌های ناشی از عملیات شرکت‌های تولیدی، مؤسسات مالی، بخش سلامت، سیستم‌های حمل و نقل، انرژی و دولت می‌پردازند. برای این منظور از تکنیک‌های بهینه سازی ریاضی، روش‌های آماری، شبیه سازی و هوش مصنوعی/ یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند.

    دروس مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات (1) و آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) از پیش نیازهای ورود به این رشته است. انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت صنعتی با گرایش تولید و عملیات می‌توانند به عنوان تحلیلگر داده، توسعه دهنده کسب‌وکارهای نوپا، تحلیل گر کسب‌وکار، متخصص ارزیابی عملکرد، متخصص مدیریت و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار شوند.

    رشته مديريت صنعتي - توليد و عملیات
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت صنعتي - توليد و عملیات

    هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی است. مدیریت تولید و عملیات یکی از حوزه‌های کاربردی است که متخصصین آن قادر به طراحی، استفاده، مدیریت و بهبود سیستم‌ها و فرایندهای خلق ارزش برای مشتریان در بخش تولید یا خدمات هستند. در این دوره مفاهیم اصلی، ابزارها و مدل‌های کمی مرتبط با مدیریت عملیات فرا گرفته می‌شود. بسیاری از چالش‌های کنونی این حوزه ناشی از انقلاب صنعتی 4، تنوع محصولات، مشکلات یکپارپگی و جهانی سازی، و ظهور فناوری های جدیدی همچون بلاکچین، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی است که دانشجویان به آن‌ها می‌پردازند.

    دروس مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات (1) و آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) از پیش نیازهای این رشته است. انتظار می رود فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت صنعتی با گرایش تولید و عملیات ‌بتوانند به عنوان مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید، مدیر طراحی و توسعه فرایندهای کسب‌وکار، مدیر توسعه محصول، تحلیل گر کسب‌وکار، متخصص مدیریت و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار شوند.

    رشته مديريت صنعتي - مديريت زنجيره تامين
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت صنعتي - مديريت زنجيره تامين

    هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی است. دانشجویان این رشته به یادگیری مفاهیم و تکنیکهای اصلی تحلیل، مدیریت و بهبود فرایندهای زنجیره تأمین برای صنایع مختلف می‌پردازند. در این رشته دانشجویان مهارت‌های تحلیلی، تفکر انتقادی و بینش‌های مدیریتی را فرا می‌گیرند و به موضوعاتی مانند برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی، مدیریت زنجیره تأمین جهانی، لجستیک، منبع یابی، خرید و کانال‌های توزیع، مدیریت روابط تأمین کننده، تدوین استراتژی زنجیره تأمین، مدیریت ریسک و پایداری زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره ارزش صنایع مختلف می‌پردازند.

    دروس مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات (1) و آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) از پیش نیازهای این رشته است. فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت صنعتی با گرایش زنجیره تأمین می‌توانند به عنوان مدیر زنجیره تأمین، مدیر لجستیک، مدیر کانال‌های توزیع و فروش و تحلیل گر زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار شوند.

    رشته مديريت فناوري اطلاعات - كسب و كارالكترونيكي
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت فناوري اطلاعات - كسب و كارالكترونيكي

    هدف از این رشته تربیت متخصصانی است که به سازمان‌ها در استفاده از فناوری‌های دیجیتال در جهت بهبود کسب‌وکار کمک ‌نمایند. فارغ‌التحصیلان این رشته، می‌توانند با تکیه ‌بر آموخته‌های خود وارد حوزه‌های توسعه‌ی کسب‌وکارهای الکترونیک، کارآفرینی و نوآفرینی دیجیتال شوند؛ یا به سازمان‌ها در زمینه‌ی کارآفرینی سازمانی با محوریت فناوری‌های دیجیتال کمک نمایند. از دروس تخصصی این رشته می‌توان به مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک، تجارت و کسب‌وکار الکترونیک و فناوری‌های کسب‌وکار الکترونیک اشاره نمود. انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب‌وکار الکترونیکی در یکی از جایگاه‌های شغلی زیر به فعالیت مشغول شوند.

    تحلیل‌گر کسب‌وکار:

    تحلیل کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین مهارت‌های سازمانی به شمار می‌رود. تحلیل‌گر کسب‌وکار به شناسایی نیازها پرداخته و الزامات فنی و کسب‌وکاری موردنیاز برای پاسخ به این نیازها را احصاء می‌نماید. الزامات شناسایی‌شده از طریق سیستم‌های الکترونیکی و فناوری‌های دیجیتال پیاده‌سازی می‌شوند.

    مدیر پروژه‌های تحول دیجیتال:

    با کسب دانش مناسب از مدیریت پروژه‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات بالأخص رویکردهای مدیریت پروژه چابک، فارغ‌التحصیلان این رشته، می‌توانند به سازمان‌ها در زمینه‌ی مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات کمک نمایند. یکی از نیازهای رو به رشد سازمان‌ها، شناسایی و پرورش مدیران پروژه‌های تحول دیجیتال است.

    متخصص بازاریابی دیجیتال:

    بازاریابی دیجیتال که در ادبیات کسب‌وکاری ایران به دیجیتال مارکتینگ نیز شناخته می‌شود، یکی از حوزه‌هایی است که فارغ‌التحصیلان مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب‌وکار الکترونیکی می‌توانند ایفای نقش نمایند. فارغ‌التحصیلان این رشته، توانایی تولید محتوا، توزیع محتوا، مدیریت کمپین‌های دیجیتال، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بازاریابی دیجیتال را خواهند داشت و به بدنه‌ی وسیعی از صنایع در کشور کمک خواهند نمود.

    متخصص طرح‌ریزی کسب‌وکارهای دیجیتال:

    از مرحله‌ی ایده تا مرحله‌ی پیاده‌سازی یک محصول دیجیتال، همیشه نیاز به متخصص طرح‌ریزی کسب‌وکارهای دیجیتال احساس می‌شود. متخصص طرح‌ریزی کسب‌وکارهای دیجیتال فردی است که هم‌زمان درک مناسبی از نیازهای کسب‌وکار داشته و هم می‌تواند تیم‌های فنی و نرم‌افزاری را مدیریت نماید. انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان این رشته به مهارت‌های متنوعی از جمله ارزیابی و امکان‌سنجی ایده، تبدیل ایده به یک محصول ارزشمند برای مشتری، طراحی محصول دیجیتال و مدیریت محصول دیجیتال تسلط پیدا نمایند.

    متخصص آینده‌نگاری فناوری‌های دیجیتال:

    یکی از زمینه‌های تحقیقاتی که برای سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد، آینده‌نگاری فناوری و تهیه نقشه راه‌ استفاده از فناوری‌های دیجیتال در سازمان است. می‌توان از فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه‌های تحقیق و توسعه، توسعه‌ی کسب‌وکارهای الکترونیک، آینده‌پژوهی فناوری و بررسی روندهای فناوری دیجیتال بهره‌مند شد.

    رشته مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندي كسب و كار
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندي كسب و كار

    هدف از این رشته تربیت متخصصانی است که به سازمان‌ها در بهره‌مندی از داده‌ها و اطلاعات در جهت تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک نموده و دانش سازمانی را مدیریت نمایند. امروزه با اهمیت یافتن تحلیل داده‌ها، نیاز به متخصصانی وجود دارد که به سازمان‌ها در زمینه‌های متنوعی نظیر مدیریت داده‌ها، مدیریت کیفیت داده‌ها، تحلیل داده‌ها و کسب بینش از داده‌ها، هوش تجاری، داده‌کاوی، فرآیند کاوی و مدیریت دانش کمک نمایند. فارغ‌التحصیلان این رشته، همچنین می‌توانند در حوزه‌های دیگر نیز به واحدهای سازمانی کمک نمایند. در زمینه‌ی تحقیقات بازاریابی و تحلیل رفتار مصرف‌کننده می‌توانند با تحلیل داده‌های بازار، بازاریابی و فروش به این واحدها کمک نمایند. در زمینه‌ی مدیریت و بهبود عملکرد می‌توانند نقش مشاوره‌ای برای واحدهای مرتبط با منابع انسانی ایفا نمایند. در زمینه‌ی بهبود فرآیندها به همراه فرآیندکاوی نقش مهمی در ارتقای عملکرد واحدهای بهبود سیستم‌ها و روش‌ها داشته باشند. همچنین به بخش‌های تحقیق و توسعه‌ی سازمان نیز در زمینه‌ی بهره‌گیری سازمان از روندهای جدید هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بینایی ماشین و کلان داده‌ها کمک نمایند.

    از دروس این رشته می‌توان به مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات، مبانی تئوری و فلسفی سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی، کارآفرینی و نوآوری دیجیتال، مبانی مدیریت دانش، مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت امنیت فناوری اطلاعات، تجارت و کسب‌وکار الکترونیک و تحلیل شبکه‌های اجتماعی اشاره نمود. انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش هوشمندی کسب‌وکار در یکی از جایگاه‌های شغلی زیر به فعالیت مشغول شوند.

    تحلیل‌گر کسب‌وکار:

    تحلیل کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین مهارت‌های سازمانی به شمار می‌رود. تحلیل‌گر کسب‌وکار به شناسایی نیازها پرداخته و الزامات فنی و کسب‌وکاری موردنیاز برای پاسخ به این نیازها را احصاء می‌نماید. الزامات شناسایی‌شده از طریق سیستم‌های الکترونیکی و فناوری‌های دیجیتال پیاده‌سازی می‌شوند.

    مدیر پروژه‌های نگهداشت و فرآوری داده:

    با کسب دانش مناسب از مدیریت پروژه‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات بالأخص رویکردهای مدیریت پروژه چابک؛ و همچنین کسب دانش موردنیاز در رابطه با مدیریت پایگاه‌های داده، مدیریت کیفیت داده‌ها و مدیریت و فرآوری داده‌ها، فارغ‌التحصیلان این رشته، می‌توانند به سازمان‌ها در زمینه‌ی مدیریت پروژه‌های نگهداشت و فرآوری داده کمک نمایند.

    متخصص مدیریت دانش:

    سازمان‌های پیشرو سازمان‌های دانش‌محور هستند. متخصصین مدیریت دانش با کسب آموزه‌های مرتبط می‌توانند به استخراج دانش، مدل‌سازی دانش، مدل‌سازی دانایی سازمانی و سرمایه‌های فکری سازمانی بپردازند. متخصصین مدیریت دانش با توانمندی بالایی که در زمینه‌ی مستندسازی دانش، تبدیل داده‌ها به دانش و طراحی سامانه‌های مدیریت دانش پیدا می‌کنند، به‌عنوان یکی از تخصص‌های حیاتی در کسب‌وکارهای ملی و بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌نمایند.

    متخصص مدیریت عملکرد:

    از ABC تا BSC و امروزه OKR، همواره مدیریت عملکرد یکی از جنبه‌های اثرگذار در بهبود عملکرد و بهره‌وری سازمانی بوده است. فارغ‌التحصیلان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب‌وکار می‌توانند با دانشی که در دوران تحصیلات تکمیلی به دست می‌آورند به سازمان‌ها در زمینه‌ی کمی سازی استراتژی‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها، ارزیابی عملکرد واحدها و افراد و همچنین طراحی داشبوردهای مدیریت عملکرد کمک نمایند. متخصصین مدیریت عملکرد در کنار متخصصین مدیریت و بهبود فرآیندها می‌توانند تیم‌های تخصصی را ایجاد نمایند که به بهبود بهره‌وری و اثربخشی سازمانی کمک مؤثری نماید.

    متخصص تحلیل و طراحی سیستم‌های هوش تجاری:

    متخصص تحلیل و طراحی سیستم‌های هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می‌نمایند که در زمینه‌های برنامه‌ریزی و کنترل، هوشمند شوند. فارغ‌التحصیلان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب‌وکار با ارائه‌ی گزارش‌های خودکار تعاملی و نمایش‌های بصری به‌صورت داشبورد با بهره‌گیری از داده‌های موجود در پایگاه‌های داده‌ای متفاوت، بررسی و ایجاد داشبوردهای مرتبط با تحلیل استراتژی‌های سازمان و تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد نقش مهمی را در حرکت سازمان‌ها به سمت نسل جدیدی از هوشمندی ایفا می‌کنند.

    متخصص مدیریت و برنامه‌ریزی منابع سازمانی:

    استفاده از سیستم‌های ERP و پیاده‌سازی آن‌ها، به همان اندازه که برای سازمان‌ها حائز اهمیت است، می‌تواند چالش‌برانگیز نیز باشد. انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان این رشته در سازمان‌ها و در زمینه‌ی شناسایی و انتخاب سیستم‌های ERP، انطباق این سیستم‌ها با خواسته‌ها و نیازهای سازمانی و مدیریت ریسک‌ها و چالش‌های مرتبط با آن نقش مؤثری را ایفا نمایند.

    متخصص آینده‌نگاری فناوری‌های دیجیتال:

    یکی از زمینه‌های تحقیقاتی که برای سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد، آینده‌نگاری فناوری و تهیه نقشه راه‌ استفاده از فناوری‌های دیجیتال مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار در سازمان است. می‌توان از فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه‌های تحقیق و توسعه، توسعه‌ی کسب‌وکارهای الکترونیک، آینده‌پژوهی فناوری، هوش مصنوعی، تحلیل کلان داده‌ها، یادگیری ماشین و بررسی روندهای فناوری دیجیتال بهره‌مند شد.

    رشته مدیریت کسب و کار - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

    هدف از این رشته تربیت متخصصانی است که به سازمان‌ها در زمینه‌ی تحلیل، طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی کمک نمایند. سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند در حوزه‌های متنوعی نظیر ارتباط با مشتریان، فروش، بازاریابی، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت منابع انسانی، حسابداری و مدیریت مالی به کار گرفته شوند. فارغ‌التحصیلان این رشته، همچنین می‌توانند در پروژه‌های توسعه‌ی نرم‌افزار یا معماری سازمان همراه با تحلیل‌گران نرم‌افزار تیم‌های تخصصی را تشکیل داده و هدایت کنند. از دروس تخصصی این رشته می‌توان به مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، تجارت الکترونیک و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت اشاره نمود. انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان مدیریت کسب‌وکار گرایش فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در یکی از جایگاه‌های شغلی زیر به فعالیت مشغول شوند.

    تحلیل‌گر کسب و کار:

    تحلیل کسب ‌و کار که یکی از مهم‌ترین مهارت‌های سازمانی به شمار می‌رود به شناسایی نیازها پرداخته و الزامات فنی و کسب‌وکاری مورد نیاز برای پاسخ به این نیازها را احصاء می‌کند. الزامات شناسایی‌شده از طریق سیستم‌های الکترونیکی و فناوری‌های دیجیتال پیاده‌سازی می‌شوند.

    تحلیل‌گر سیستم:

    تحلیل‌گر سیستم با همکاری با تحلیل‌گران کسب‌وکار می‌توانند نقش مهمی در طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری داشته باشند. تحلیل‌گر الزامات احصاء شده توسط تحلیل‌گران کسب‌وکار را بررسی نموده و آن را جهت توسعه توسط تیم فنی استانداردسازی می‌نمایند. استانداردسازی چرخه‌های توسعه سیستم و همچنین تست و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری نیز دیگر از موضوعاتی است که تحلیل‌گر سیستم در آن به ایفای نقش می‌پردازد.

    مدیر پروژه‌های توسعه نرم‌افزار:

    با کسب دانش مناسب از مدیریت پروژه‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات بالأخص رویکردهای مدیریت پروژه چابک؛ و همچنین کسب دانش موردنیاز در رابطه با تحلیل، طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی، فارغ‌التحصیلان این رشته، می‌توانند به سازمان‌ها در زمینه‌ی پروژه‌های توسعه نرم‌افزار کمک نمایند.

    مدیر پروژه‌های خدمات فناوری اطلاعات:

    مدیریت پروژه‌های خدمات فناوری اطلاعات همواره یکی از چالش‌های بزرگ برای هر سازمانی است. سیستم‌های متعدد، نیازهای متعدد و مشتریان ناراضی از خدمات؛ همیشه این چالش برای سازمان‌ها اعم از سازمان‌های کوچک، متوسط یا بزرگ وجود دارد. مدیران پروژه‌های خدمات فناوری اطلاعات با کسب دانش موردنیاز و همچنین آشنایی و کسب گواهینامه‌های تخصصی بین‌المللی نظیر ITIL می‌توانند به سازمان‌ها در بهبود خدمات فناوری اطلاعات کمک نمایند.

    متخصص آینده‌نگاری فناوری‌های دیجیتال:

    یکی از زمینه‌های تحقیقاتی که برای سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد، آینده‌نگاری فناوری و تهیه نقشه راه‌ استفاده از فناوری‌های دیجیتال مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار در سازمان است. می‌توان از فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه‌های تحقیق و توسعه، توسعه‌ی کسب‌وکارهای الکترونیک، آینده‌پژوهی فناوری، هوش مصنوعی، تحلیل کلان داده‌ها، یادگیری ماشین و بررسی روندهای فناوری دیجیتال بهره‌مند شد.

    رشته مدیریت کسب و کار - مدیریت عملیات و زنجیره تأمین
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

    هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی است. دانشجویان این دوره به یادگیری مفاهیم و تکنیکهای اصلی تحلیل و مدیریت فرایندهای عملیاتی، مالی، اطلاعاتی زنجیره تأمین می‌پردازند. این رشته مناسب دانشجویانی است که به دنبال مشاوره و یا اشتغال در حوزه عملیات، بازاریابی و مالی شرکت‌های تولیدی یا توزیع هستند. در این رشته به موضوعات تخصصی مانند برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی، لجستیک، منبع یابی و خرید، مدیریت روابط تأمین کننده، تدوین استراتژی زنجیره تأمین، امور مالی و حسابداری و سیستم‌های اطلاعاتی پرداخته می‌شود.

    دروس ریاضیات (1) و (2)، آمار و کاربردان در مدیریت (1) و یا آمار مهندسی از پیش نیازهای این رشته است. انتظار می رود فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت کسب‌وکار با گرایش عملیات و زنجیره تأمین بتوانند به عنوان مدیر زنجیره تأمین، مدیر لجستیک، مدیر کانال‌های توزیع و فروش و تحلیل گر زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار شوند.

  • گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته منابع انساني - مديريت منابع انساني اسلامی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی> مقطع کارشناسی ارشد > رشته منابع انساني - مديريت منابع انساني اسلامی

    هدف این دوره تربیت دانش آموختگانی است که علاوه بر آموزش ها، توانمندی ها و مهارت های تخصصی در زمینه مدیریت منابع انسانی قادر باشند تا به ترویج دانش مدیریت اسلامی و فرهنگ سازی رفتار در سازمان بر اساس مبانی اسلامی بپردازند. برنامه این دوره شامل 13 درس(26 واحد) مشترک، تخصصی و اختیاری و 6 واحد پایان نامه است که دانشجویان باید در زمینه تخصصی مدیریت منابع انسانی اسلامی به مطالعه و تحقیق بپردازند. برخی از دروس تخصصی این رشته عبارتند از: رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام، مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی، طراحی نظام جبران خدمات با رویکرد اسلامی، مطالعات تطبیقی و مانند آن است.

    رشته مديريت دولتي - توسعه منابع انساني
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی> مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت دولتي - توسعه منابع انساني

    هدف این دوره، آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز اداره ها، موسسه ها، شرکت های دولتی، عمومی، غیر انتفاعی و مردم نهاد است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پژوهشگر و متصدی به مطالعه و اقدام پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک کنند. رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی شامل 5 درس پایه، 5 درس اصلی و 4 درس تخصصی دو واحدی است. که دروس تخصصی آن در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی، حقوق و دستمزد، آموزش و توسعه و استراتژ ی های منابع انسانی است که علاوه بر آن دانشجویان باید پایان نامه 4 واحدی خود را در زمینه رشته و گرایش خود بگذرانند.

    مقطع دکترا
    رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی> مقطع دکترا > رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

    این دوره بالاترین مقطع دانشگاهی رشته مدیریت دولتی است که طی آن کوشش می شود تا افرادی با احاطه به نظریه ها، دانش ها و مهارت های رشته مدیریت دولتی و آگاهی از نوآوری ها و تازه های رشته پرورش یافته و در زمینه های آموزش و تحقیقات مدیریت دولتی و پژوهش های بنیادی و کاربردی و انجام وظایف مدیریتی توفیق داشته باشند. در این دوره دانشجویان طی 3 ترم دروس اصلی و تخصصی را می گذرانند و بعد از قبولی در امتحان جامع وارد دوره پژوهشی به منظور اخذ واحدهای پایان نامه و انجام رساله تخصصی در زمینه رشته و گرایش خود خواهند شد. معمولا طول این دوره 4 سال است که به دو نیمه آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود.

    دانشجویان گرایش مدیریت منابع انسانی علاوه بر دروس اصلی و پایه رشته دروس تخصصی از قبیل روابط فرد و سازمان، استراتژی های منابع انسانی، بهره وری در بخش دولتی و یا تحلیل مسائل برنامه ریزی منابع انسانی را به عنوان دوره آموزشی می گذرانند و در حوزه های مرتبط با منابع انسانی به پژوهش و تحقیق خواهند پرداخت.

    رشته مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی> مقطع دکترا > رشته مدیریت دولتی - رفتار سازمانی

    این دوره بالاترین مقطع دانشگاهی رشته مدیریت دولتی است که طی آن کوشش می شود تا افرادی با احاطه به نظریه ها، دانش ها و مهارت های رشته مدیریت دولتی و آگاهی از نوآوری ها و تازه های رشته پرورش یافته و در زمینه های آموزش و تحقیقات مدیریت دولتی و پژوهش های بنیادی و کاربردی و انجام وظایف مدیریتی توفیق داشته باشند. در این دوره دانشجویان طی 3 ترم دروس اصلی و تخصصی را می گذرانند و بعد از قبولی در امتحان جامع وارد دوره پژوهشی به منظور اخذ واحدهای پایان نامه و انجام رساله تخصصی در زمینه رشته و گرایش خود خواهند شد. معمولا طول این دوره 4 سال است که به دو نیمه آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود.

    دانشجویان گرایش رفتار سازمانی علاوه بر دروس اصلی و پایه رشته دروس تخصصی از قبیل نظریه های رفتاری سازمان، مدیریت تحول و نظریه های ارتباطات سازمانی پیشرفته را در دوره آموزشی می گذرانند و سپس در حوزه های مرتبط با رفتار سازمانی به پژوهش و مطالعه خواهند پرداخت.

  • گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
   • مقطع کارشناسی ارشد
    مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد > مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید

    مدیریت کارآفرینی- کسب و کار الکترونیکی
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کارآفرینی- کسب و کار الکترونیکی

    مدیریت کسب و کار- استراتژی
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کسب و کار- استراتژی

    مدیریت کسب ‌و کار - بازاریابی
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کسب‌وکار- بازاریابی

    مدیریت کسب و کار - رفتارسازمانی و منابع انسانی
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کسب و کار - رفتارسازمانی و منابع انسانی

    مدیریت کسب و کار - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کسب و کار - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

    مدیریت کسب و کار - مدیریت عملیات و زنجیره تأمین
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کسب و کار - مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

    مدیریت کسب و کار - مالی
    گروه آموزشی مدیریت کسب و کار> مقطع کارشناسی ارشد >مدیریت کسب و کار - مالی

  • گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک
   • مقطع کارشناسی
    رشته مديريت بيمه
    گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک > مقطع کارشناسی > رشته مديريت بيمه

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت امور بانكي
    گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک > مقطع کارشناسی > رشته مديريت امور بانكي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت امور گمركي
    گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک > مقطع کارشناسی > رشته مديريت امور گمركي

    توضیحات در مورد رشته

 • هنر و معماری
  • گروه آموزشی مهندسی معماری
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسی معماری
    گروه آموزشی مهندسی معماری > مقطع کارشناسی > رشته مهندسی معماری

    مهندسی معماری رشته ای است که در مرز بین هنر و مهندسی تعریف می شود ونیز با در نظر گرفتن نیازهای جسمانی و روانی انسان در تلاش است فضای زندگی را در راستای زیست بهینه ساماندهی کند.

  • گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي شهرسازي
    گروه آموزشی مهندسی شهرسازی > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي شهرسازي

    مهندسی شهرسازی با مطالعه و بررسی عوامل کالبدی، روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر، به مداخله و تنظیم فضا به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان می پردازد.

  • گروه آموزشی چندرسانه ای
   • مقطع کارشناسی
    رشته چندرسانه اي
    گروه آموزشی چندرسانه ای > مقطع کارشناسی > رشته چندرسانه اي

    رشته چندرسانه ای دانشی است که با استفاده از رسانه های جدید سعی در تولید محتوایی متناسب با نیاز های روز دارد. فارغ التحصیلان این رشته توانایی آن را دارند تا در حوزه تبلیغات، روابط عمومی، آموزش و بازار یابی کار کنند.