نشست هم اندیشی اعضای بسیج اساتید دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 | 

دفعات مشاهده: 167 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگهی مزایده عمومی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 | 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگهی مزایده عمومی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/7 | 

دفعات مشاهده: 1273 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه مهم اسکان خوابگاه ( شماره ۱ ) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 

دفعات مشاهده: 2356 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگهی مزایده عمومی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 

دفعات مشاهده: 1733 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراسم روز ملی بسیج اساتید

 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 

دفعات مشاهده: 2056 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 

دفعات مشاهده: 2704 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی با روشهای ارتباط موثر و تعامل سازنده بین استاد و دانشجو

 | تاریخ ارسال: 1402/2/17 | 

دفعات مشاهده: 2547 بار   |   دفعات چاپ: 185 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جذب امریه سربازی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/7 | 

دفعات مشاهده: 3777 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین همایش بانوان فرهیخته استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 

دفعات مشاهده: 3484 بار   |   دفعات چاپ: 202 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

 | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 

دفعات مشاهده: 3344 بار   |   دفعات چاپ: 200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 

دفعات مشاهده: 3315 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشسن هم اندیشی استادان و نخبگان

 | تاریخ ارسال: 1401/11/26 | 

دفعات مشاهده: 3342 بار   |   دفعات چاپ: 205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جشنواره فرهنگی، دانشجویی کهن دیارمان

 | تاریخ ارسال: 1401/11/23 | 

دفعات مشاهده: 3213 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نقش رسانه ها در مدیریت افکار عمومی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 

دفعات مشاهده: 3058 بار   |   دفعات چاپ: 193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نخستین جشنواره ملی گوهرشاد

 | تاریخ ارسال: 1401/11/9 | 

دفعات مشاهده: 3116 بار   |   دفعات چاپ: 184 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراسم اعتکاف دانشگاه های استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 

دفعات مشاهده: 3245 بار   |   دفعات چاپ: 202 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالوژی و معدن

 | تاریخ ارسال: 1401/10/27 | 

دفعات مشاهده: 3182 بار   |   دفعات چاپ: 205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشست هم اندیشی استادان و نخبگان

 | تاریخ ارسال: 1401/10/17 | 

دفعات مشاهده: 3271 بار   |   دفعات چاپ: 202 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند اولین کارگاه آنلاین بین المللی تخصصی در سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/10/14 | 

دفعات مشاهده: 3148 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر