ورود به پنل کاربری
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
اداره انتشارات

کتب در دست چاپ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | 
۱ دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر دکتر سراج زاده انجام اصلاحات توسط مولف ترجمه
۲ مدیریت بهره وری نیروی انسانی دکتر حسن رنگریز انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
۳ تحلیل و طراحی الگوریتم ها مهندس نصرت علی اشرفی پیامین انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
۴ مدل سازی ریاضی مسائل کارگاهی زمان بندی تولید دکتر بهمن نادری انجام اصلاحات توسط مولف تصنیف
۵ تحول در تجارت از سنت به دیجیتال دکتر مهدی تقی پور ارزیابی اولیه ترجمه
6 تلفیق هنر در برنامه درسی دکتر مرجان کیان-حسن شرفی داوری تالیف
7 شهر هوشمند دکتر موسی کمانرودی-افشار حاتمی-حسن آهار-مظهر احمدی-سامان حیدری داوری ترجمه
8 آمادگی جسمانی کودکان دکتر ندا خالدی صفحه ارایی
و طراحی جلد
ترجمه
9 تواریخ پولیبیوس اصلاح توسط مترجم ترجمه
10 پوزولان ها و کاربرد آنها در بتن دکتر امیر اصغری داوری تالیف
11 مبانی بهسازی خاک دکتر قنبری صفحه ارایی تالیف
12 مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی در کسب و کارها دکتر ایزد بخش اصلاح مولف ترجمه
13 هیدورژئولوژی تونل در محیط های سنگی دکتر نخعی داوری تالیف
14 تغییرات سیستم حسی دکتر عباس بهرام اصلاح مولف ترجمه
15 ادبیات تطبیقی-الادب المقارن دکتر عبد الله حسینی داوری ترجمه
16 نسبیت به زبان ساده دکتر محمد علی گنجعلی صفحه ارایی ترجمه
17 حقوق شهروندی در قلمرو لیزینگ دکتر گنج بخش ارزیابی اولیه تالیف
18 اصول کلی و مفاهیم در توالی ها دکتر مهرشید ریاحی ارزیابی اولیه تالیف

دفعات مشاهده: 7935 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر