کتب در دست چاپ

 | تاریخ ارسال: 1396/9/21 | 
ردیف عنوان کتاب نویسنده/ مترجم مرحله چاپ تالیف/ترجمه
۱ دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر دکتر سراج زاده انجام اصلاحات توسط مولف ترجمه
۲ مدیریت بهره وری نیروی انسانی دکتر حسن رنگریز انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
۳ تحلیل و طراحی الگوریتم ها مهندس نصرت علی اشرفی پیامین انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
۴ مدل سازی ریاضی مسائل کارگاهی زمان بندی تولید دکتر بهمن نادری انجام اصلاحات توسط مولف تصنیف
5 تلفیق هنر در برنامه درسی دکتر مرجان کیان-حسن شرفی انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
6 شهر هوشمند دکتر موسی کمانرودی-افشار حاتمی-حسن آهار-مظهر احمدی-سامان حیدری انجام اصلاحات توسط مولف ترجمه
7 تواریخ پولیبیوس شریفی انجام اصلاحات توسط مترجم ترجمه
8 پوزولان ها و کاربرد آنها در بتن دکتر امیر اصغری انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
9 هیدورژئولوژی تونل در محیط های سنگی دکتر نخعی ارسال اصلاحات داوری تالیف
10 توسعه رفتار حرکتی دکتر عباس بهرام اخذ فیپا ترجمه
11 ادبیات تطبیقی-الادب المقارن دکتر عبد الله حسینی ارسال اصلاحات داوری ترجمه
12 حقوق شهروندی در قلمرو لیزینگ دکتر گنج بخش داوری تالیف
13 مقدمه ای بر اصول تجزیه و تحلیل عملکرد دکتر ارشم ارسال برای مولف ترجمه
14 مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی دکتر علیرضا الهی ارسال برای مولف تالیف
15 اقتصاد کشاورزی کاربردی دکتر کریم ارسال اصلاحات برای مولف تالیف
16 تصمیم گیری چند شاخصه ای دکتر خاکستری داوری ترجمه
17 بازی اموزی فرایند یاد دهی-یاد گیری دکتر نسرین محمد حسنی داوری ترجمه
18 مصرف مکان در گردشگری دکتر موسی کمان رودی داوری تالیف
19 ابعاد روانشناختی خودکشی دکتر حمید خانی پور داوری تالیف
20 واکنش جفت شدن متقاطع کاتالیز شده با فلز دکتر عزیز اله حبیبی داوری ترجمه

دفعات مشاهده: 23686 بار   |   دفعات چاپ: 923 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر