ورود به پنل کاربری

فلسفه بیست مهارت در بیست سالگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 

مهارت‌هایی مانند توانایی شهودی، استدلالی و انتقادی، کار گروهی و استفاده از اطلاعات، مهارت‌هایی هستند که قبل از ورود به بازار کار حتی برای کارهای تولیدی باید آموزش داده شوند.

جذب دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشـتن تواناییهـا و ویژگیهایی است که بخشی از آنها باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود.

در طرح بیست بیست (بیست مهارت در بیست سالگی) مهارت‌های کلیدی و اشتغال زا که دانشجویان همزمان با آموزش آکادمیک برای افرایش اشتغال‌پذیری می گذارنند، نحوه آموزش و ... شناسایی و معرفی می شوند. همچنین با بررسی تجارب سایر کشورها، نهادهای موثر و کارآمد در زمینه مهارت آموزی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پیشنهاد و شرح وظایفشان توضیح داده می‌شود.

به طور کلی مهارتها به سه دسته تقسیم می شوند:

 • مهارت های آکادمیک: که به رشته تحصیلی مربوط است.
 • مهارت های فنی حرفه ای: مربوط به یک شغل خاص است
 • مهارت های پایه اساسی:مهارت های پایه مربوط به شغل خاصی نیست اما در همه مشاغل  کاربرد دارد و اساسی است.  طرح بیست بیست به مهارت های پایه یا اساسی می پردازد

دفعات مشاهده: 23526 بار   |   دفعات چاپ: 487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف طرح بیست بیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 
 • - کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی
 • - تکمیل  آموزش ها و شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشور
 • -توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و  اشتغال پذیری
 • - تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404
 • - تحقـــق سیاســـتهای اقتصـــاد مقـــاومتی
 • -تحقق دانشگاه های کارآفرین
 • - ایجاد بستر اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش های غیر دولتی
 • - کــــاهش زمــــان بیکــــاری جمعیــــت تحصــــیلکرده فعــــال اقتصــــادی کشــــور از طریــــق رویکــــرد آموزشهای مبتنی بر الگوی شایستگی
 •  اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــای ســـخت افـــزاری، نـــرم افـــزاری، مغـــز افـــزاری و ســـازمان افـــزاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دفعات مشاهده: 23434 بار   |   دفعات چاپ: 486 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درباره طرح بیست بیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 

مرکز کارآفرینی دانشگاه خوارزمی با بررسی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی در زمینه مهارت های مورد نیاز بازار، بیست مهارت کلیدی شناسایی، تعریف و اجرا کرد که با عنوان طرح بیست بیست از سال 1396 انجام می شود. مهارت های طرح بیست بیست عبارتند از:

 1. کار گروهی
 2. ارتباطات
 3. تصمیم گیری
 4. حل مسئله(توانایی یافتن راه حل ها و پاسخ های نوآور برای مسائل)
 5. نحوه جستجوی شغل
 6. برنامه ریزی
 7. استفاده از اطلاعات
 8. رهبری(توانایی راه اندازی تیم کاری)
 9. خلاقیت
 10. فناوری اطلاعات (به کارگیری فناوری مناسب در کار)
 11. خود انگیزشی
 12. تفکر انتقادی
 13. توانایی بهره گیری از زبان خارجی
 14. تسلط بر نرم افزارهای رشته تحصیلی یا صنف کاری
 15. قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف (شایستگی های میان فرهنگی)
 16. فکر ابداعی(خلاقیت و نوآوری)
 17. آگاهی های مربوط به سازمان، بنگاه و تجارت
 18. ایده پردازی و ارزیابی ایده ها
 19. مهارت های نوشتن
 20. توانایی سخن گفتن در میان جمع

دفعات مشاهده: 23683 بار   |   دفعات چاپ: 478 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر طرح بیست بیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 


دفعات مشاهده: 22862 بار   |   دفعات چاپ: 435 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر