میزان شهریه های متقاضیان خارجی غیربورسیه میزان شهریه های متقاضیان خارجی غیربورسیه

 | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
 
 
میزان معادل دلاری شهریه دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی                        ۱۴۰۱ ۱۴۰۰
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده ردیف
دلار(ترمی) دلار (ترمی) دلار (ترمی)
۱۰۰۰ ۷۰۰ ۴۰۰ دانشکده های: ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و هنر و معماری، علوم جغرافیایی ۱
----- ۸۰۰ ۴۵۰ دانشکده های مدیریت، اقتصاد و علوم مالی ۲
۱۲۰۰ ۸۵۰ ۵۰۰ دانشکده های علوم زیستی، شیمی، فیزیک، علوم زمین، علوم ریاضی و  کامپیوتر و فنی و مهندسی ۳
 
تبصره ۱: دانشگاه می تواند براساس نظر مدیریت همکاری های علمی بین المللی و اعلام به هیأت رئیسه محترم براساس توانایی های علمی آموزشی تا ۸۰% شهریه را دریافت نماید.
تبصره ۲: دانشگاه مجاز است معادل ریالی شهریه ارزی دانشجویان خارجی را با استعلام از بانک مرکزی به نرخ نیمایی دریافت نماید. 
تبصره ۳: برای اولین دانشجوی خارجی که برای نخستین بار از یک کشور جدید اقدام به تحصیل در دانشگاه خوارزمی             می کند، با توجه به نظر شورای بورس دانشگاه و داشتن شرایط علمی مناسب و به جهت رسیدن به تنوع ملیتی و تأثیر بر روی رنکینگ بین المللی دانشگاه تا ۸۰% تخفیف در شهریه سال اول، لحاظ گردد.
تبصره ۴: در راستای گسترش و نشر زبان فارسی، دانشجویان خارجی که خواستار ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در هر سه مقطع تحصیلی هستند (به استثناء کشورهای فارسی زبان) با توجه به عملکرد مناسب تحصیلی آنها و با تأیید مدیریت همکاری های علمی بین الملل و طرح در هیأت رئیسه، تا حداکثر ۷۰% تخفیف در شهریه تحصیلی در سال برای آنها اعمال گردد. تصمیم گیری درباره میزان اعطای بورس در سال های بعد، براساس معدل بالای ۱۷ دانشجویان خواهد بود.
تبصره ۵: دانشجویان بورسیه معرفی شده از طرف سازمان امور دانشجویان که مدت تحصیل آنها در دوره کارشناسی ارشد بیش از ۴ نیمسال و دکترای تخصصی بیش از ۸ نیمسال است، بر اساس شهریه دانشجویان شبانه همان دوره و در همان سال ورود محاسبه می گردد.  
 
میزان معادل ریالی شهریه دانشجویان اتباع افغانستان، پاکستان، یمن و سوریه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده ردیف
سالانه (ریال) سالانه (ریال) سالانه (ریال)
۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، هنر و معماری و علوم جغرافیایی ۱
۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ دانشکده های مدیریت، اقتصاد، علوم مالی، علوم زیستی، شیمی، فیزیک، علوم زمین، علوم ریاضی و  کامپیوتر و فنی و مهندسی ۲
 
میزان معادل ریالی شهریه دانشجویان اتباع برای دوره های آموزش زبان فارسی
۵۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه امتحان تعیین سطح زبان فارسی ۱
۲۵۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی (سطح اول) ۲
۲۵۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی (سطح دوم) ۳
۲۵۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی (سطح سوم) ۴
 
میزان معادل ریالی شهریه دانشجویان اتباع عراقی بورسیه برای دوره های آموزش زبان فارسی
۵۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه امتحان تعیین سطح زبان فارسی ۱
۵۰۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی (سطح اول) ۲
۵۰۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی (سطح دوم) ۳
۵۰۰ دلار(محاسبه ریالی براساس نرخ روز نیمایی) هزینه دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی (سطح سوم) ۴
 
میزان معادل ریالی بررسی مدارک تحصیلی
 ریال ۳/۰۰۰/۰۰۰ اتباع افغانستان ۱
۵۰ دلار اتباع عراق ۲
 

دفعات مشاهده: 5009 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر