ورود به پنل کاربری

شیوه نامه شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 

ماده ۱ ـ تعریف
دبیرخانه مرکزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه که ازاین‌پس به‌اختصار دبیرخانه نامیده می­شود، بر اساس ماده ۲-۳  آیین نامه شبکه ملی جامعه و دانشگاه مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و به‌منظور اجرایی نمودن مصوبات شوراهای سیاست‌گذاری و هماهنگی، با مدیریت و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تشکیل و در دفتر ذی‌ربط  مستقر می‌گردد و یکی از مدیران حوزه معاونت ریاست دبیرخانه مرکزی را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۲ ـ وظایف دبیرخانه مرکزی
دبیرخانه موظف است در تعامل با دستگاه‌های عضو شورای سیاست‌گذاری (وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)  وظایف ذیل را پیگیری نماید:
 1. ایجاد سازوکار حقوقی و اداری لازم به‌منظور انجام وظایف شوراهای هماهنگی و سیاست‌گذاری؛ تدارک لازم برای تشکیل جلسات شوراهای هماهنگی و سیاست‌گذاری و تنظیم صورت‌جلسات مربوطه؛
 2. برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات شوراهای هماهنگی و سیاست‌گذاری؛
 3. ایجاد سازوکار حقوقی و اداری لازم به‌منظور تشکیل و نظارت بر عملکرد واحدهای استانی؛
 4. تسهیل پشتیبانی مالی، اداری و حقوقی از واحدهای استانی؛
 5. اخذ گزارش‌های لازم به‌منظور نظارت بر هزینه‌کرد مالی واحدهای استانی؛
 6. شناسایی و ایجاد ارتباطات لازم با سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی به‌منظور معرفی ظرفیت‌های شبکه و ارائه گزارش‌های تخصصی در سطح ملی و استانی؛
 7. تدوین پیش‌نویس برنامه‌وبودجه سالانه واحدهای استانی و ابلاغ اعتبارات تأمین‌شده خارج از منابع دانشگاه­های مادر استان­ها؛
 8. انجام وظیفه اداری دبیرخانه از طریق تهیه، ارسال، دریافت، بایگانی و پاسخگویی به نامه‌های اداری، گزارش‌های تخصصی، آیین‌نامه‌ها و مانند آن؛
 9. ایجاد سازوکار اداری و حقوقی لازم به‌منظور پشتیبانی، هدایت و حمایت علمی از واحدهای استانی؛
 10. نظارت بر عملکرد واحدهای استانی از طریق بررسی میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی سالانه آنها
 11. برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تسهیل اجرای برنامه­های ترویجی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در واحدهای استانی.
 
ماده ۳ ـ ارکان دبیرخانه مرکزی
۳-۱  رئیس دبیرخانه
رئیس دبیرخانه وظیفه پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور محول بر دبیرخانه از جمله فعالیت واحدهای استانی و کارگروه‌های تخصصی شبکه را بر عهده دارد. همچنین وظیفه تدوین دستور جلسات شورای هماهنگی کشوری و تنظیم مصوبات پیشنهادی شورای سیاستگذاری بر عهده رئیس دبیرخانه است. تعیین، پیشنهاد و نظارت بر عملکرد مالی دبیرخانه و واحدهای استانی نیز بر عهده رئیس دبیرخانه است.
 
۳-۲  مدیر اجرایی دبیرخانه
مدیر اجرایی دبیرخانه وظیفه پیگیری امور جاری دبیرخانه و واحدهای استانی، ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دبیران واحدهای استانی، ایجاد شبکه هماهنگی بین ارکان شبکه، پیگیری امور حقوقی و سازمانی کارگروه‌های دبیرخانه، پیگیری امور علمی و تخصصی کارگروه‌های دبیرخانه و نظارت بر حسن انجام امور محول بر دبیرخانه را بر عهده دارد.
 
۳-۳ کارگروه­های علمی
دبیرخانه به‌منظور پشتیبانی، هدایت و حمایت علمی از واحدهای استانی می‌تواند کارگروه‌های علمی را با موضوعات مصوب در آیین نامه تشکیل دهد. هر کارگروه از یک عضو هیئت‌علمی به‌عنوان مدیر کارگروه و حسب نیاز چند کارشناس تشکیل می‌شود. مدیر کارگروه به پیشنهاد دبیرخانه و با تائید مدیر شبکه انتخاب می‌شود. کارگروه موظف است در ارتباط دائم با کارگروه مربوطه در استان‌ها، بر فعالیت‌های تشکیلاتی و علمی آن‌ها نظارت کند و اقدامات لازم را برای تقویت ‌آن‌ها انجام دهد. همچنین موظف است بنا بر درخواست ریاست دبیرخانه نسبت به تدوین گزارش‌های لازم برای ارائه به نهادهای مرتبط و شوراهای هماهنگی و سیاست‌گذاری اقدام نماید. علاوه بر این، هر کارگروه موظف است برنامه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه در حوزه موضوعی خود را تهیه و به واحدهای استانی ارائه کند. 
 
ماده ۴ ـ ارکان واحدهای استانی
واحدهای استانی به‌عنوان بازوی اجرایی شبکه در دانشگاه مادر هر استان مستقر می‌باشد. این واحدها به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌‌کنند و دارای ارکان و وظایف ذیل هستند:
۴-۱ شورای هماهنگی استان
شورای هماهنگی استان به‌منظور هماهنگی دستگاه‌های مرتبط استانی و در راستای انجام وظایف محول با اعضای ذیل تشکیل می‌شود:
 1. رئیس واحد استانی که همان رئیس دانشگاه مادر است. (رئیس شورا)؛
 2. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار؛
 3. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان؛
 4. سه نفر به نمایندگی از تشکل‌های مردمی، اصناف و بخش خصوصی؛ 
 5. دبیر واحد استانی (که دبیر شورای هماهنگی استان نیز می‌باشد).
تبصره۲: تعیین نمایندگان تشکل‌های مردمی، اصناف و بخش خصوصی تا دو ماه بعد از تشکیل اولین جلسه شورای هماهنگی به نحو ذیل انجام می‌شود:
 1.  نماینده تشکل‌های مردمی از طریق برگزاری انتخابات توسط استانداری تعیین می‌شود. انتخابات با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی پس از اعلام فراخوان عمومی و با نصاب حداکثر حاضرین در جلسه برگزار می‌شود.
 2. نماینده اصناف و نماینده بخش خصوصی به ترتیب از طریق درخواست معاون سیاسی و اجتماعی استانداری  از (و توسط) اتاق اصناف و اتاق بازرگانی استان تعیین و معرفی می‌شود.
شورای هماهنگی استانی وظایف ذیل را بر عهده دارد:
 1. برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات شوراهای سیاست‌گذاری و هماهنگی کشوری در استان؛
 2. تسهیل، ساماندهی و پشتیبانی از فعالیت‌های واحد استانی شبکه؛
 3. بسترسازی برای استفاده دستگاه­های اجرایی مرتبط از تولیدات واحد استانی شبکه در فرایند سیاست­گذاری عمومی؛
 4. تأمین دسترسی واحد استانی شبکه به اطلاعات، اسناد، طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های کارشناسی در اختیار دستگاه‌ها؛
 5. نظارت و ارزیابی مداوم فعالیت شبکه؛
 6. حمایت مالی و نظارت بر عملکرد بودجه واحد استانی شبکه؛
 7. برگزاری نشست‌های فصلی به منظور پایش عملکرد شبکه و همینطور مسائل استان جهت برنامه‌ریزی برای ارتقای اثربخشی فعالیت‌های واحد استانی شبکه؛
 8. تصیمیمات شورای هماهنگی کشوری با اکثریت آرا تصویب خواهد شد.
 
۴-۲ رئیس واحد استانی
 رئیس واحد استانی شبکه یا قائم‌مقام وی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مادر استان)، وظایف ذیل را بر عهده دارد:
 1. تشکیل جلسات شورای هماهنگی استان؛
 2. اجرای مصوبات شورای هماهنگی استان؛
 3. پیشنهاد یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان به شورای هماهنگی به‌عنوان دبیر واحد استانی شبکه جهت طی روال صدور حکم طبق تبصره ۱۹ ماده ۲-۴ آیین نامه شبکه ملی جامعه و دانشگاه. دبیر منتخب باید یکی از اعضای هیئت‌علمی برجسته استان، واجد سرمایه اجتماعی قابل‌توجه و شبکه روابط مناسب باشد. همچنین آگاهی نسبی با حوزه‌های موضوعی مرتبط و مسائل توسعهاای۲ای=‌ای استان داشته باشد؛
 4.  تعیین و صدور حکم مدیران کارگروه‌های موضوعی استان از میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان با تخصص مرتبط و اشراف به مسائل استان و به پیشنهاد دبیر واحد استانی شبکه؛
 5. تهیه برنامه عملیاتی سالانه در ابتدای هر سال و ارسال آن به دبیرخانه مرکزی؛
 6. پی گیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد استانی شبکه؛
 7. ارائه گزارش عملکرد و هزینه­کرد سالیانه به دبیرخانه مرکزی و پیشنهاد بودجه سالانه؛
 8. پشتیبانی مالی، اداری و حقوقی از واحد استانی شبکه در چارچوب قوانین دانشگاه و مصوبات شورای هماهنگی استانی؛
 9. پشتیبانی مالی و اداری از اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛
 10. شناسایی و ایجاد ارتباطات لازم با سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی استان به‌منظور معرفی ظرفیت‌های شبکه و ارائه گزارش‌های تخصصی؛
 11. شناسایی و ایجاد ارتباطات لازم برای استفاده از ظرفیت سازمانی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان؛
 12. تهیه گزارش هزینه­کرد سالانه  و پیشنهاد بودجه سال آتی جهت ارسال به دبیرخانه مرکزی.
 
۳-۴ دبیر واحد استانی
 دبیر واحد استانی وظایف ذیل را بر عهده دارد:
 1. تشکیل دبیرخانه واحد استانی به‌منظور انجام وظیفه اداری دبیرخانه از طریق  تهیه، ارسال، دریافت، بایگانی و پاسخگویی به نامه‌های اداری، گزارش‌های تخصصی، آیین‌نامه‌ها و مانند آن با حضور یک نفر کارشناس تمام‌وقت؛
 2. تدوین و پیگیری صورت‌جلسات شورای هماهنگی استان؛
 3. تشکیل کارگروه­های علمی مصوب در آیین نامه بر اساس اولویت مسائل استانی؛
 4. معرفی مدیران کارگروه‌ها به رئیس واحد استانی شبکه با مشورت دبیرخانه مرکزی جهت صدور حکم؛
 5. انجام هماهنگی‌های لازم و نظارت بر شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان، فعالان اجتماعی و متخصصین استانی در قالب کارگروه‌ها زیر نظر دبیران کارگروه‌ها؛
 6. ارتباط‌گیری و هماهنگی با دستگاه‌های دولتی استان به‌منظور پشتیبانی و تسهیل فعالیت اعضای شبکه در راستای حل مسائل استان و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛
 7. ارائه گزارش­ها و توصیه‌های سیاستی درباره مسائل استانی به سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی کاربر در استان؛
 8. تهیه و ارائه گزارش عملکرد  و گزارش‌های علمی در شورای هماهنگی استان.
 
۴-۴ کارگروه‌های علمی
کارگروه­های علمی با پیگیری دبیر واحد استانی و مدیر کارگروه در حوزه­های موضوعی مصوب در آیین نامه و با دعوت از حدود ۲۰ الی ۳۰  نفر از نخبگان استانی به نمایندگی از چهار بخش دانشگاهی، دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی حسب موضوع تشکیل می‌شود. پیشنهاد می‌شود، حداقل یک‌سوم از اعضای هر کارگروه از میان زنان نخبه استان انتخاب شود. کارگروه‌های علمی وظایف ذیل را بر عهده دارند:
 1. تشکیل جلسه به‌صورت ماهانه به‌منظور بحث و تبادل‌نظر برای دست‌یابی به اجماع نخبگی در مورد اهم مسائل توسعه‌ای استان و راهکارهای مداخله‌ای نهادهای سیاست‌گذار استانی و ملی (در موضوعات کارگروه­ها)؛
 2. تهیه گزارش‌های راهبردی و تهیه توصیه‌های سیاستی درباره مسائل توسعه پایدار در سطح استان (در موضوعات کارگروه­ها)؛
 3. تهیه گزارش‌های موردی در مورد اتفاقات و رویدادهای ویژه استان؛
 4. پاسخگویی به تقاضاهای علمی کارگروه‌های علمی دبیرخانه مرکزی.
ماده ۵ ـ  بودجه و امور مالی
۵ـ۱. رئیس دانشگاه می‌بایست از محل بودجه مصوب سالانه واحد استانی شبکه و سایر ردیف‌های مربوطه در دانشگاه، در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه به مسئولین شبکه (اعم از اعضای شورای هماهنگی، قائم‌مقام، دبیر واحد استانی، دبیر و اعضای کارگروه‌ها) بنا بر کارکرد، پرداخت منظم داشته باشد.
۵ـ ۲. رئیس دانشگاه می‌بایست به‌منظور اداره امور جاری شبکه امکانات مالی و اداری لازم ازجمله نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبار مالی را در اختیار دبیر شبکه قرار دهد.

دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر