ورود به پنل کاربری
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
مرکز مشاوره

برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | 
ساعت حضور
اساتید روانشناس/مشاور اتاق ایام هفته
8-12
13/30-15/30
آقای خالقی
 
اتاق شماره یک
 
 
 
 
 
 
شنبه
 

 
10-12
13-17/30
آقای دکتر اسدپور
خانم کریم نژاد
اتاق شماره دو
 
8-12
13/30-17
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
8-12
13/30-17
 
خانم رنجبر
 
اتاق شماره چهار
8-12
13/30-17/30
خانم کریم نژاد
آقای دکتر کاوسیان
اتاق شماره پنج
8/30-11/30
13/30-17
آقای دکتر حسنی
خانم دکتر مقدسین
خانم رنجبر
 
اتاق شماره یک

 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
 
 

 
9-12
13/30-16/30
 
خانم دکتر شیری
 
اتاق شماره دو
8-12
13/30-17
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
8-12
13/30-17/30
 
مصاحبه تشخیصی
 
اتاق شماره چهار
8-12
13/30-15/30
15/30-17/30
خانم رنجبر
دانشجویان آقای دکتر اسدپور
آقای دکتر کاوسیان
 
اتاق شماره پنج
8-12
13/30-17/30
آقای دکتر ریحانی
خانم رنجبر
 
اتاق شماره یک
 
 
 
 
 
 
   دوشنبه
 

 
10-12
12/30-15/30
 
اقای دکتر هاشمی
 
اتاق شماره دو
8-12
13/30-17
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
8-12
13/30-17/30
خانم رنجبر
دانشجویان آقای دکتراسدپور
 
اتاق شماره چهار
10-12
13-17/30
15/30-17/30
خانم دکترمقدسین
دانشجویان آقای دکتراسدپور
آقای دکتر کاوسیان
 
اتاق شماره پنج
10-12
13/30-15/30
 
خانم دکتر اخوی
 
اتاق شماره یک
 
 
 
سه شنبه
 
 
 

 
8-12
13/30-17/30
 
آقای خالقی
 
اتاق شماره دو
8-12
13/30-17
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
8-12
13/30-17/30
 
مصاحبه تشخیص
 
اتاق شماره چهار
8-12
13/30-17/30
 
خانم کریم نژاد
 
اتاق شماره پنج
9-12
13/30-16/30
 
آقای دکترعرب زاده
 
اتاق شماره یک
 
 
 
چهارشنبه
 
 
 
 
 
 

 
8-12
13/30-16/30
آقای  خالقی
دانشجویان آقای دکتراسدپور
 
اتاق شماره دو
8-12
13/30-17
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
8-12
13/30-16/30
 
خانم کریم نژاد
 
اتاق شماره چهار
10-12
13/30-17/30
 
آقای دکتر کاوسیان
 
اتاق شماره پنج

دفعات مشاهده: 4546 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر