ورود به پنل کاربری

گروه برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 

   
  
هدف :
سیاستگذاری و برنامه ریزی با طرح ریزی برای دستیابی به هدفی معین است. برنامه ریزی علم است زیرا.طراحی و تدوین یک برنامه نیازمند علم و دانش است. در کشور ما بنا به ضرورتی که در بخش های تولیدی و صنعتی وجود داشته برنامه ریزی جایگاه خود را به دست آورده است اما در بخش های مختلف فرهنگی با توجه به تنوع دیدگاهها در این حوزه برنامه ریزی اهمیت بسیاری دارد که باید جایگاه خود را بازیابد. پس از برنامه ریزی لازم است کلیۀ فعالیت های فرهنگی در مسیر حرکت سازمانی خود به سوی هدف یا اهداف مشترک فرهنگی سوق پیدا کد و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه مدیران ارشد هماهنگی و انسجام فعالیت ها را در دستور کار خود قرار دهند. این هماهنگی و انسجام باید در کلیه ی امکانات، ابزارها و حمایت های قانونی در پیشبرد امور فرهنگی و هنری جامعه در یک مسیر هماهنگ و منظم پیش رود. سیاستگذاری و برنامه ریزی جریان مداوم در جهت پیشبرد فعالیت ها برای حصول هدف ها در مقاصد از پیش تعیین شده می باشد و یک فرآیند تصمیم گیری و تغییرات شامل مراحل ذیل می باشد :
                  
الف) آگاهی از وضع موجود ( مسأله یا مسائل فرهنگی، آگاهی از شرایط موجود).
ب )  در نظر گرفتن پیش فرض های برنامه ریزی و ملاحظات.
ج )  تعیین شقوق و راهبردهای کلی مختلف.
د )  تنظیم برنامه های پشتیبانی ( کمکی )
ها)  مقایسه ی راهبردها در پرتو هدف های مورد نظر.
و )  انتخاب یک راه حل و انتخاب سلسله عملیاتی که باید تعقیب شود.
ز )  تعیین هدف و نشان دادن برنامه ها در قالب اعداد و ارقام از طریق بودجه .

سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی برای نیل به هدف دارای اصولی می باشد که عبارتند از :
1).شناسایی وضع موجود ( شناخت وضعیت قبلی و فعلی فرهنگ دانشگاه ).
2) شناسایی هدف ها ( ترسیم وضعیت ایده آل برای وضعیت فرهنگی دانشگاه ).
3) شناسایی امکانات ( تعیین امکانات و محدودیت ها برای رسیدن به وضعیت موجود ).
عموماً از دو نوع برنامه ریزی استفاده می کنند : برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی
در برنامه ریزی جامع به برنامه های کلی و عمومی پرداخته می شد و در برنامه ریزی عملیاتی به کمی کردن و خود نگریستن توجه می شد.
عواملی که باعث استفاده نظام مند از برنامه ریزی را ضروری ساخت عبارتند از :
1) عواملی که فرهنگ و هنر در حوزه ی فعالیت های این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار می داد.
2) تعابیر مختلفی که در حوزه ی فرهنگ از فعالیت های فرهنگی به عمل می آمد.
3) حساسیت هایی که در طی سالیان در این بخش به وجود آمد.

وظایف اداره سیاستگذاری و برنامه ریزی
 •  تهیه و تدوین برنامه سند ( راهبردی ) فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارائه در قالب برنامه عملیاتی فرهنگی سالانه.
 •  بررسی و شناسایی موانع و مشکلات فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.
 •  تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 •  تهیه شاخص های اصلی در مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه. * تحقیق و مطالعه پیرامون مبانی معرفت دینی ( عقاید اسلامی، حکومت اسلامی، انسان شناسی،آسیب شناسی دینی و...)
 •  تحقیق و مطالعه پیرامون مناسبت های ملی، فرهنگی و اجتماعی زمینه های فکری قومیت ها و ارائه راهکارهای مناسب.
 •  تحقیق و مطالعه پیرامون مسائل روز جهان ( مسائل جهان اسلام و مسائل بین المللی ).
 •  تهیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی فرهنگی و اجتماعی
 •  ایده پردازی و برنامه ریزی جهت شناسایی استعدادها و جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.
 •  بررسی و پیگیری ابلاغیه ها و طرح های فرهنگی ارجاعی از وزارت علوم و دیگر مراکز فرهنگی و اجتماعی .
 •  تشکیل بانک اطلاعات فرهنگی و برنامه ریزی جهت تهیه و دریافت طرح های نو فرهنگی و اجتماعی.
 •  برنامه ریزی، ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی در دانشگاه.
 •  ارتباط مستمر با رابطین فرهنگی.
 •  ارتباط فرهنگی با وزارت، دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی و مطالعاتی.
 •  ایجاد رقابت سالم بین برنامه ریزان به منظور استفاده از بهترین برنامه ریزی و راهکار.

  واحد کرسی های آزاد اندیشی
 •  تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسی ها.
 •  بررسی درخواست های برگزاری کرسی های آزاد اندیشی.
 •  هماهنگی اجرایی کرسی های آزاد اندیشی.
 •  تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسی ها.
 •  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی فن بیان و منطق گفتگو.
 •  نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و شیوه نامه های برگزاری کرسی های آزاد اندیشی.

واحد فرهنگی استادان
 •  برنامه ریزی مناسب فرهنگی برای استادان و زمینه نقش آفرینی هر چه بیشتر در امور فرهنگی با استفاده بهینه از توان اساتید.
 •  برگزاری جلسات مشورت و گفتگو با استادان در خصوص مسائل فرهنگی.
 •  تهیه شناسامه فرهنگی برای هر یک از استادان.
 •  برگزاری برنامه فرهنگی، گردشگری و ... برای استادان.
 •  پی گیری تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی در حوزه فرهنگی اساتید.
 •  راهبری و نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی دانشگاه در سطح استادان.

   واحد اتاق فکر
 •  تشکیل منظم جلسات اتاق فکر.
 •  دعوت از  افراد و شخصیتهای فرهنگی جهت حضور در جلسات اتاق فکر و ارائه ایده ها و اندیشه های نو.
 •  نظارت و پشتیبانی از اعضای اتاق فکر و برنامه هایی که در دانشکده مربوطه اجرا می کنند.
 •  هماهنگی با هر یک از اعضا به منظور حضور و نقش آفرینی مؤثر فرهنگی در هر یک از اعضا در دانشکده خود.
 •  استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان در سیاستگذاری ها.
 •  ارزیابی فعالیت های هریک از اعضای اتاق فکر.
 

فرم درخواست مجوز فعالیت برای تشکل های اسلامی
آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان
    


 


دفعات مشاهده: 7693 بار   |   دفعات چاپ: 390 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر