روسای سابق

 | تاریخ ارسال: 1397/11/9 | 
مدیران سابق کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
 
نام و نام خانوادگی: پروین اعتصامی
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (1315-1316)
رشته تحصیلی: شاعره نامی ایران  
نام و نام خانوادگی: محمد جواد مشکور
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (1341- 1349)
رشته تحصیلی: تاریخ اسلام
نام و نام خانوادگی: پروین سلیمانی
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (1349-1355)
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات و تحقیقات اجتماعی
نام و نام خانوادگی: پریدخت فشارکی
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (1355 -     )
رشته تحصیلی: جغرافیا
نام و نام خانوادگی: پروین صدر ثقه الاسلامی
سمت: رییس کتابخانه دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (1355-1376)
رشته تحصیلی: دکتری علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی: سیامک عرب
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (1376-1378)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی: محمود فتوحی
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (1379-1381)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 


نام و نام خانوادگی: بهادر باقری
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (1381-1384)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 


نام و نام خانوادگی: فواد پورآرین
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (1384- 1386)
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ

 


نام و نام خانوادگی: حسن افراخته
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (1386 - 1390)
رشته تحصیلی: دکتری جغرافیا
نام و نام خانوادگی: یزدان منصوریان
سمت:رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت:(1390 - 1392)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 نام و نام خانوادگی: نصرت ریاحی‌نیا
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (1392 - 1393)
رشته تحصیلی:دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگی: یزدان منصوریان
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (1393 - 1395)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگی: داریوش علیمحمدی
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (1395 - شهریور 1398)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دفعات مشاهده: 11527 بار   |   دفعات چاپ: 928 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر