ورود به پنل کاربری

اداره نظارت و سنجش افکار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 
 
هدف :
به منظور ایجاد هماهنگی در دستگاههای مختلف فرهنگی، تعیین استراتژی در این زمینه ضروری است. استراتژیست کسی است که بتواند پلی بین حال و آینده به وجود آورد، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و محدودیت ها با بصیرت و نگاه درست وضعیت را به خوبی تحلیل کرده و برنامه یی متناسب با آن موقعیت خاص تدوین نماید. گنجاندن هدف های کمی و کیفی و تعیین سیاست های اجرایی توسط مدیران ارشد دانشگاه به دور از نیاز سنجی و نظرخواهی و به دور از مشارکت کارشناسان حوزه های مختلف، ممکن است هدف ها را غیرممکن و غیر واقعی جلوه نماید، بنا بر این به منظور اثربخشی استراتژی لازم است ابتدا عوامل مهم و کلیدی که تصمیم گیری مدیران ارشد دانشگاه به آنها ابلاغ می گردد شناسایی شوند. پس میزان نسبی که هر یک از این عوامل تحت تأثیر قرار می گیرند بررسی گردد. پس به منظور استراتژی مناسب باید در هر مرحله از برنامه ریزی اشخاص خاصی برنامه را تدوین کنند، مدیران ارشد دانشگاه به طراحی و تدوین استراتژی بپردازند و مدیران میانی، واحدها و کارشناسان هدف های کمی برنامه تدوین نمایند. نظارت و ارزیابی دقیق، معنی شناسایی مسیر و تنظیم آهنگ حرکت سازمان و سنجش واقعی میزان پیشرفت فعالیت ها است. عکس مطلب نیز در عدم ارزیابی برنامه ها صادق است.

   واحد نظارت و ارزیابی 
 • گزارش گیری از مدیریت ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی.
 •  ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بر اساس شاخصهای ابلاغی از سوی وزارت عتف.
 •  تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی دانشگاه به صورت دوره ای یا بر اساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم.
 •  سنجش و رتبه بندی حوزه های مختلف فرهنگی دانشگاه بر اساس راهبردهای وزارت عتف.
 •  ارزیابی محتوایی و تحلیل بازخورد فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 •  جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص های فرهنگی و اجتماعی به منظور هدف گذاری دقیق.
 •  مدیریت و نظارت بر فضای مجازی.
 •  توجه به عرفان های کاذب و نحله های فکری، شناسایی و ارائه راهکار.
 •  ارزیابی هر یک از فعالیت ها به منظور بهبود جریان کار و استفاده بهینه از زمان و امکانات.

   واحد سنجش افکار
 •  برنامه ریزی و اجرای طرح جامع سنجش افکار دانشجویان ورودی جدید و دانش آموختگان.
 •  پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان.
 •  طراحی و توزیع پرسشنامه های مورد نظر در بین دانشگاهیان.
 •  تحلیل پرسشنامه و تهیه گزارش های موردی.
 •  ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 •  ایجاد سامانه پیشنهادات و انتقادات فعالیت های فرهنگی.
 •  تشکیل جلسات منظم با اعضای هیأت علمی و دریافت نظرات و پیشنهادات آن ها.

   واحد فضای مجازی
 •  شناسایی گروه های مجازی دانشجویی و رصد متن های درج شده.
 •  تهیه پاسخ های عالمانه و منطقی و درج در شبکه مجازی.
 •  نشر مطالب فرهنگی و مفید در فضای مجازی با همکاری مدیر فرهنگی.
 

    

دفعات مشاهده: 8404 بار   |   دفعات چاپ: 429 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر