ورود به پنل کاربری
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
مدیریت امور عمومی

معرفی همکاران اداره خدمات عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ | 
آقای نشاط فراهانی
رئیس اداره خدمات عمومی
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای قادر ابراهیمی
مسؤول مخابرات
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه
خانم زینب امام نژاد
پیشخدمت
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای شمس الدین اویسی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای داود باقری
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای رحیم بایرامی
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت:کرج
رزومه
آقای سعید بختیاری
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای  بهرام بهمن دار
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای عبدالحسین پورگلزاری
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی: 
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای مجید ثمری
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: ۸۱۵۸۲۲۵۶/ داخلی: ۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای محمدرضا جعفری
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: 
۸۶۰۷۰۷۰۹/ داخلی: ۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای حسن جمشیدی
مسؤول خدمات عمومی
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای غلامرضا جمشیدی
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی: 
۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای جعفر حاتمی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۰۷۹۰ / داخلی: ۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای  قاسم حبیب الهی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی: ۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای حسین زارعی
راننده 
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای علی رستمی
مکانیک
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۰۷۹۰/ داخلی: ۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای حسین شیخ لر
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای جعفر صائمی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه

آقای مهدی صدر زاده
متصدی امور دفتری
شماره تماس مستقیم: ۸۸۸۲۶۸۰۶/ داخلی: ۴۴۹۵
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای حسین طیبی زاده
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای جواد عابدینی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای جواد عظیمی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای حبیب فریدونی
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای رضا قاسمی
اپراتور مخابرات
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای ابراهیم کاسه گر فرجی
جلوبندی ساز
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای شیخعلی کرمی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای شهروز کوچکی
مسؤول اداره خدمات عمومی
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۰۱۳۰/ داخلی: ۴۴۹۵
محل خدمت: تهران
رزومه

آقای نصراله کیان
راننده
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای مهدی کیومرثی
راننده
شماره تماس مستقیم: 
۸۶۰۷۰۷۹۰/ داخلی: ۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای علی محمدی
راننده
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای سید محمد معرفتی
مکانیک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
۲۲۵۶
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای فضل اله مفاخری
راننده وسائط نقلیه سبک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای امیر نوزاد عثمانوندان
باتری ساز
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای عبدالمناف مهری
مکانیک
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای ابوالفضل هداوند
اپراتور مخابرات
شماره تماس مستقیم:
۸۱۵۸۲۲۱۱ / داخلی: ۲۲۱۱
محل خدمت: تهران
رزومه
آقای محمد یحیوی
راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
شماره تماس مستقیم: 
۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰/ داخلی: ۲۲۸۵
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای مهدی یوسفی
متصدی امور عمومی
شماره تماس مستقیم:
۸۸۸۲۶۸۰۶ / داخلی: ۴۴۳۲
محل خدمت: تهران
رزومه
 

دفعات مشاهده: 442 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر