نشست مشترک فوق العاده هیات امنا به تاریخ 19- 2 -1400 

نشست مشترک فوق العاده هیات امنا به تاریخ ۱۹- ۲ -۱۴۰۰ 

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 
دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جلسه هیئت امنا به تاریخ 99/10/2

جلسه هیئت امنا به تاریخ ۹۹/۱۰/۲

 | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 
دفعات مشاهده: 934 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه مورخ 99/11/5

صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه مورخ ۹۹/۱۱/۵

 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
دفعات مشاهده: 1617 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صورتجلسه سومین جلسه از دوره هشتم هیئت امنا 99/04/30

صورتجلسه سومین جلسه از دوره هشتم هیئت امنا ۹۹/۰۴/۳۰

 | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
دفعات مشاهده: 2651 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوست های صورتجلسه امنا مورخ ۹۸/۶/۱۱

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دفعات مشاهده: 6405 بار   |   دفعات چاپ: 334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه فوق العاده هیئت امنای دانشگاه مورخ: 98/12/4

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دفعات مشاهده: 6203 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوست مصوبات هیئت امنای مورخ: 97/12/13

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دفعات مشاهده: 6223 بار   |   دفعات چاپ: 333 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه مورخ98/6/11

دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه مورخ: 98/6/11

 | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 
دفعات مشاهده: 11915 بار   |   دفعات چاپ: 592 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جلسه هیئت امنا دوره هشتم 97/12/13

جلسه هیئت امنا دوره هشتم 97/12/13

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
دفعات مشاهده: 15457 بار   |   دفعات چاپ: 779 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
موافقت با احکام عضویت اعضای حقیقی دوره هشتم هیات امنا

موافقت با احکام عضویت اعضای حقیقی دوره هشتم هیات امنا

 | تاریخ ارسال: 1397/12/21 | 
دفعات مشاهده: 19029 بار   |   دفعات چاپ: 929 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر