ورود به پنل کاربری

قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | 


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر غلامی در جلسه شورای قطب­های علمی، با درخواست دانشگاه خوارزمی مبنی بر تشکیل قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی در دانشگاه خوارزمی موافقت نمود.

 

اعضای قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی دانشگاه عبارتند از:

آقای دکتر حبیب اله عباسی-  آقای دکتر غلامعلی فلاح - آقای دکتر حامد صدقی-آقای دکتر فاضل اسدی مجد- آقای دکتر علیرضا نبی لو چهرقانی- آقای دکتر حسین حسن پور آلاشتی  خانم دکتر منظر سلطانی- خانم دکتر مهین پناهی و آقای دکتر حسین ابویسانی

 

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کردند: از قطب های علمی انتظار می­رود محورهای زیر را دراجرای برنامه های خود در اولویت قرار دهند:

در چارچوب اسناد بالادستی، اولویتهای مصوب نقشه جامع علمی و شورای عالی عتف و نیز هماهنگ با معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع فعالیت کنند.

توسعه کار جمعی و انجام فعالیتهای مشترک با دانشمندان و نخبگان داخلی و خارجی را برای تحقق برنامه های خود مورد توجه قرار دهند.

علاوه بر حرکت در مرزهای دانش به موضوعات بنیادی، کاربردی و مورد نیاز کشور بپردازند به گونه ای که دستاوردهای مشخصی را در کارنامه عملکرد خود به جامعه عرضه کنند

با رصد علم و فناوری و نیز آینده پژوهی در زمینه تخصصی مربوطه، به مثابه مرجع علمی، به دنبال نوآوری و فناوری های پیشرفته و مرز شکنی علمی باشند