ورود به پنل کاربری

تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۴ | 


 
موضوع نیمسال اول
پیش ثبت نام ۲۵ ـ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
 (۲۱ اردیبهشت ماه لغایت ۱ خردادماه) ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ ـ ۹۷
انتخاب واحد ۱۳ ـ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۸
انتخاب واحد با تاخیر ۱۷ ـ ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸
شروع کلاسها ۹۸/۶/۲۳
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۳۰ شهریورماه لغایت ۳ مهرماه ۱۳۹۸ 
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۹ آذرماه لغایت ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸
ارزشیابی نیمسال اول و پیش ثبت نام نیمسال دوم ۹۸ ـ ۹۷ ۲۰ ـ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸ 
پایان کلاسها ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
امتحانات ۲۹ ـ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸