میز خدمت و پاسخگویی دانشکده علوم جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
ردیف ایام هفته تاریخ میز خدمت
1 شنبه 16/1/99 غلام دولتی(پردیس کرج)
مدینه منصوری(پردیس کرج)
2 یک شنبه 17/1/99 معصومه کارخانه(پردیس تهران)
نسرین هاشمی نژاد(پردیس تهران)
3 دوشنبه 18/1/99 غلام دولتی(پردیس کرج)
اعظم ینگی ملکی(پردیس کرج)
4 سه شنبه 19/1/99 طیبه حبیب دخت(پردیس تهران)
معصومه کارخانه(پردیس تهران)
نسرین هاشمی نژاد(پردیس تهران)
5 چهارشنبه 20/1/99 *
6 شنبه 23/1/99 غلام دولتی(پردیس کرج)
مدینه منصوری(پردیس کرج)
غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
7 یکشنبه 24/1/99 معصومه کارخانه(پردیس تهران)
نسرین هاشمی نژاد(پردیس تهران)
غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
8 دوشنبه 25/1/99 غلام دولتی(پردیس کرج)
اعظم ینگی ملکی(پردیس کرج)
غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
9 سه شنبه 26/1/99 طیبه حبیب دخت(پردیس تهران)
معصومه کارخانه(پردیس تهران)
نسرین هاشمی نژاد (پردیس تهران)
غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
10 چهارشنبه 27/1/99 غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
11 شنبه 30/1/99 غلام دولتی(پردیس کرج)
مدینه منصوری(پردیس کرج)
غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
12 یکشنبه 31/1/99 معصومه کارخانه(پردیس تهران)
نسرین هاشمی نژاد (پردیس تهران)
غلامحسین بخشی(پردیس تهران)
شماره تماس ها تهران شماره تماس های کرج
86072908 آقای بخشی
86072716خانم حبیب دخت
86070786 خانم کارخانه
02634587783
02634579600
2404 داخلی آقای دولتی
2636 داخلی خانم ملکی
2334 داخلی خانم منصوری

دفعات مشاهده: 4382 بار   |   دفعات چاپ: 354 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر