الزویر در اقدامی دوستانه، دسترسی ۵۰ مجله مهم برای دانشگاههای وزارت عتف که کاربران آن بیشترین استفاده را از آنها داشته، یا بیشترین مقاله را در این مجلات منتشر کرده‌اند، برای  ۱۸ دانشگاه عضو باز کرده است. لیست مجلات در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

مجلات رایگان الزویر