اولویت ها

 | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 
اولویتهای پژوهشی کارگروه فناوریهای نوین در قالب تفاهمنامه‏‌های منعقده با دانشگاهها و مراکز معتبر بینالمللی نمود پیدا کردهاند و با مراجعه به این فرصتهای همکاری میتوان بخش عمدهای از این اولویتها را شناسایی نمود. از سوی دیگر با نگاهی کاربردی و نیاز محور، تعریف پروژه و پژوهش با رویکرد علوم زیر و نگاه منطقهای اروپا نیز مدنظر این گروه پژوهشی خواهد بود:
 • فناوری اطلاعات
 • نانو فناوری
 • زیست فناوری
 • علوم داده و هوش مصنوعی
 • هوا فضا
 • رباتیک
 • مکاترونیک
 • تولید محصولات High-tech
و  با محوریت کاربردی در حوزههای:
 • سرمایهگذاری و تجارت
 • حمل و نقل ارتباطات
 • کشاورزی و صنایع غذایی
 • صنعت
 • سلامت و بهداشت
 • گردشگری

دفعات مشاهده: 511 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر