ورود به پنل کاربری

شرح وظایف کارکنان دفتر نظارت و ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | 

آقای عبداله حبیبی

کارشناس خدمات آموزشی(کارشناس ارشد)

 

· انجام امور بورسیه های داخل و خارج و جهت پیگیری امور مرتبط با بورسیه .

· پیگیری گزارش پیشرفت تحصیلی تا وصول آن و انعکاس به دانشکده ذیربط جهت اظهار نظر از روند ادامه تحصیل .

· تکمیل مدارک و وارد کردن اطلاعات بورسیه های دانشگاه ، و ثبت جهت صدور احکام از طریق سامانه sanbad  ( سامانه اداره کل بورس داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری  (

· مشخص کردن زمان ارزشیابی هر ترم متناسب با زمان انجام و قفل آن .

· پیگیری امور جهت احقاق حقوق دانشگاه مرتبط با بورسیه های سابق که از انجام تعهدات استنکاف ورزیده اند.

·  تهیه پاسخ لازم به نامه های ارسالی از طرف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی درامر ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی جهت ارتقاء و یا تبدیل وضعیت .

· تهیه و ارائه پاسخ به درخواست های دانشکده ها و گروه های آموزشی در امر ارزشیابی آموزشی .

· تجمیع ارزشیابی آموزشی (کیفیت تدریس ) برای هر عضو هیات علمی به تفکیک دانشکده و گروه های آموزشی.

· پردازش ارزشیابی آموزشی و استخراج نتایج هر نیمسال تحصیلی به تفکیک دانشکده وگروه های آموزشی .

· تهیه پاسخ نامه های اداری درون و برون سازمانی  از طریق اتوماسیون اداری.

·  انجام امور مربوط به تک تک اعضای هیات علمی دانشگاه در امر ارزشیابی آموزشی .

· انجام هرگونه کاری که درچارچوب وظایف مادون و مافوق به اینجانب محول می گردد.

· فعالیت در امر ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی .

· ارائه آمار و اطلاعات کلیه بورسیه ها و ارزشیابی آموزشی انجام شده هر نیمسال به تفکیک دانشکده و گروه های آموزشی به معاونت محترم آموزشی وتحصیلات تکمیلی با اکسل و نمودار .

· تکمیل پرونده ارتقاء اعضای هیات علمی و ارسال آن از طریق اتوماسیون اداری به صورت ارزشیابی چهارگانه  

· انجام امور برگزاری کارگاه های آموزشی و هماهنگی با مجموعه های ذیربط

· انجام کلیه امور ذکر شده از طریق سامانه گلستان ، اتوماسیون اداری و سامانه سندباد . 

· پیگیری و انجام امور مربوط به طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی .

· پیگیری امور مربوط به نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان البرز

· تشکیل و بررسی پرونده های اساتید نمونه کشوری و اساتید نمونه دانشگاه

· پیگیری امور مربوط به شورای بازنگری برنامه درسی.

· همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی.

· نظارت بر فعالیت های آموزشی.

· نظارت بر رعایت و اجرای مقرارت و مصوبات آموزشی.

· آسیب شناسی شیوه های برنامه ریزی درسی از طریق خروجی های آموزشی.

· ارائه برنامه های اصلاحی به منظور بهبود برنامه های در حال اجرا.

· اجرای طرحهای نظارتی مورد نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیل. 

· تهیه و تدوین گزارش حضور اساتید و تشکیل کلاس ها ، ازطریق سیستم آموزشی گلستان و ارسال آن به دفتر معاونت آموزشی.

· انجام سایر وظایف محوله مرتبط با پست تصدی.

 

  آقای علی حسن نصراللهی

کمک کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 

 

·  نظارت بر برگزاری کلاس ها به صورت ترمی .

·  همکاری و هماهنگی با کارشناسان مربوطه دانشکده ها در جهت بهبود برگزاری کلاس ها و اجـرای برنامه های درسی.

·  نظارت بر برگزاری امتحانات.

·  نظارت بر حد نصاب تشکیل کلاس ها و پیگیری ایجاد جلسات جبرانی.

·  نظارت بر حضور اعضای هیات علمی.

·  انجام امور دفتر در امر اطلاع رسانی در ارزشیابی و نظارت .

·  همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی.

 

 خانم معصومه الماسی پور

کمک کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 

· ارسال پرسشنامه دانش آموختگان برای ارتقاء اعضای هیات علمی .

·  انجام امور مربوط به ارزشیابی دانش آموختگان ممتاز .

· همکاری در امر برگزاری کارگاه های آموزشی .

· استخراج آمار ارزشیابی آموزشی دانشکده ها و تهیه گزارشات نتایج ارزشیابی از طریق سیستم گلستان .

· همکاری در امر ارزیابی استانی .

· بایگانی نامه های اداری و برگه های ارزشیابی اساتید به طور تفکیکی در تمامی گروههای آموزشی .                

· تشکیل پرونده دانشجویان که بورسیه می باشند انجام کارهای مربوط به کپی از مدارک وسایر اسناد مورد لزوم .

· انجام مراسلات کلیه نامه های اداری دفتر ، ارسال آنها .

· پیگیری کلیه امور مربوط به دفتر از طریق تلفن ، اتوماسیون و ایمیل .

 


دفعات مشاهده: 3088 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر