مشخصات کلی رشته علوم اقتصادی

 | تاریخ ارسال: 1396/9/21 | 

در طرح جدید، تعداد واحدهای درسی به 140 واحد رسیده است. در قالب جدید، با حذف گرایش ها، دروس این دور در سه دسته طبقه بندی میشوند که عبارتند از دروس پایه، دروس تخصصی و دروس اختیاری.

طرح کلی برنامه

الف دروس پایه -22 واحد

ب دروس تخصصی -86 واحد

ج دروس اختیاری -10 واحد

جمع واحدها118 واحد

نکته: دروس اختیاری 10 واحد است که دانشجو میتواند از بین 11 خوشه ای که طراحی شده است، دو خوشه اصلی و فرعی به ترتیب به ارزش 6 واحد و 4 واحد انتخاب نماید. علاوه بر این خوشه ها، در راستای افزایش اختیار دانشکده های اقتصاد، هر دانشکده میتواند با توجه به توانمندیها و ظرفیت هایش، یک خوشه متناسب با ظرفیت علمی آن دانشکده تعریف نماید.

در برنامه جدید، دروس عمومی 22 واحد است که هرگونه تجدیدنظری در این دروس مربوط به کمیته معارف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد. از این رو در برنامه جدید هیچگونه تجدیدنظری در واحدهای مصوب قبلی به عمل نیامده است.

  • جهت مشاهده سرفصل دروس اینجا کلیک نمایید.
  • جهت مشاهده برنامه ترمیک ورودی96  اینجا  و ورودی 97 اینجا کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 29910 بار   |   دفعات چاپ: 835 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر