تاریخچه-از ابتدا

 | تاریخ ارسال: 1395/10/4 | 

تاسیس مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه خوارزمی از سال 1386 با توجه به نیاز آزمایشگاه های زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، فیزیولوژی جانوری، سیستماتیک جانوری، تکوین جانوری، ژنتیک و اکولوژی و دیگر پایگاه های تحقیقاتی و پژوهشی  در دستور کار دانشکده علوم زیستی قرار گرفت.

این مرکز در هفت فاز راه اندازی شد و هم اکنون یکی از فعال ترین مراکز علمی در دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی است که دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی زیر نظر اعضاء هیأت علمی به صورت تمام وقت در این مرکز مشغول انجام پروژه های مربوط به پایان نامه و طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند.

روند پیشرفت و تکمیل آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

1) فاز اجرایی اول (شهریور 1386)

اصلاح و تعمیر و بازسازی ساختمان مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی بود که از سال 1386 آغاز شده بود. 

2) فاز اجرایی دوم (اردیبهشت 1387)

این فاز شامل تفکیک سالن ها و راه اندازی آزمایشگاه های ویژه جوندگان بود. بدین منظور ساختمان شماره یک به نگهداری حیوانات آزمایشگاهی شامل موش های سوری، رت، خرگوش، خوکچه هندی، اتاق قرنطینه، اتاق شستشو تجهیزات و قفس ها و استریلیزاسیون و اتاق جراحی، تزریق و نمونه‌گیری و انبار قفس اختصاص یافت.

3) فاز اجرایی سوم (تیرماه 1388)

این فاز شامل تفکیک سالن ها و راه اندازی آزمایشگاه های جانبی بود. ساختمان شماره 2 نیز به دفتر اداری، اتاق درس و سمینار و آزمایشگاه های تحقیقاتی ( PCR، ایمونوهیستوشیمی، ایمونوسیتوشیمی، کشت سلول، وسترن بلاتینگ و آزمایشات مربوط به رنگ سنجی بافت ها و سلول ها) و انبار ایزوله ویژه ی مواد شیمیایی اختصاص یافت.

4) فاز اجرایی چهارم (شهریورماه 1388)

این فاز شامل تجهیز و راه اندازی محل نگهداری نشخوارکنندگان و پرندگان بود. این بخش شامل انبار نگهداری علوفه و خوراک حیوانات آزمایشگاه، دو فضا ویژه نگهداری نشخوارکنندگان با سکوبندی علوفه و ابخوری، یک اتاق زایمان و ریکاوری حیوانات و همچنین محل نگهداری و تکثیر پرندگان مورد نیاز آزمایشگاه های فیزیولوژی جانوری و جنین شناسی می باشد.

5) فاز اجرایی پنجم (شهریورماه 1389)

این فاز شامل دو مرحله مجزا بود. مرحله ی اول مبنی بر تهیه نقشه و طرح اولیه و احداث برکه تحقیقاتی آبزیان و تسهیلات اکولوژی و مرحله ی دوم برپایی باغ گیاه شناسی و کشت نمونه های گیاهی پیشنهادی نادر اعضای هیأت علمی گروه علوم گیاهی است.

6) فاز اجرایی ششم (شهریورماه 1391)

آماده سازی و تجهیز محل نگهداری اسب.

7) فاز اجرایی هفتم (شهریورماه 1393)

این فاز شامل آماده سازی و تجهیز آزمایشگاه ویژه ی نگهداری پریمات ها می باشد.


دفعات مشاهده: 2065 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر