موضوع تفاهم نامه، همکاری در زمینه‌های علمی‌، مشاوره‌ای، پژوهشی، آموزشی از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت، بلندمدت و همکاری های پژوهشی از سوی دانشگاه خوارزمی است

شایان ذکر است که در حال حاضر دانشگاه خوارزمی دوره ی MBA بازار سرمایه را با مشارکت سازمان بورس برگزار می کند.  در این مراسم آقای دکتر سبحان اللهی ضمن تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت، توانمندی های دانشگاه در بخش مدیریت، اقتصاد و علوم مالی را تشریح نمودند.

 آقایان دکتر کیوانی، نوری، ممی پور، وزیری و چاووشی و همکاران مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه نیز در این برنامه حضور داشتند.