طرح های پژوهشی 84 تا 86

 | تاریخ ارسال: 1394/9/17 | 

 1- طرح مطالعه وضعیت خواندن ونارسا خوانی دردانش آموزان یک زبانه ( تهران ) دو زبانه ) تبریزی وسنندجی )‌دبستانی , آقای دکتر علیرضا مرادی سعید اکبری زردخانه و دیگران , 1385
2- آزمون خواندن ونارسان خوانی ( نما ) , "آقای دکتر علیرضا مرادی , 1385
3-رابطه رفتارهای بهنجار ونابهنجار نوجوانان 15تا18 ساله تهران , دکتر علیرضا مرادی , 1385
4- ارتباط مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری انگ زدن به بیماران روانی.,  آقای دکتر کاویانی , 1385
5-  بررسی اثربخشی آموزش کنترل استرس در داوطلبان کنکور.,  آقای دکتر کاویانی , 1385
6- استفاده از یک مدل تجربی برای بررسی کمبودهای شناختی در افسردگی و خودکشی,  آقای دکتر کاویانی , 1385
7- کاربرد فیلم برای القای هیجان و تنظیم بازتاب از جا پریدن Modulated Startle Reflex,  آقای دکتر کاویانی , 1385
8- بررسی همه گیر شناختی اضطراب و افسردگی در سطح شهر تهران,  آقای دکتر کاویانی  , 1385
9 - بررسی همایندی مرضی Comorbidity اضطراب و افسردگی در ایران,  آقای دکتر کاویانی , 1385
10- مطالعه مقدماتی برای اعتباریابی TCI و EPQ-R در جمعیت جوان ایرانی,  آقای دکتر کاویانی , 1385
11-  بررسی تغییرات خلقی (احساسی) ناشی از تغییرات آب و هوایی,  آقای دکتر کاویانی , 1385
12- هنجارسازی و اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی کلونینجر TCI,  آقای دکتر کاویانی , 1385
13- هنجارسازی و اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ-R,  آقای دکتر کاویانی , 1386
14- آزمون پدیدارشناسی حافظه سرگذشتی در جمعیت ایرانی,  آقای دکتر کاویانی , 1386
15- بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر رشد شناختی کودکان.,  آقای دکتر کاویانی ,  1386
16- کاوش در واژه های هیجانی (احساسی) در لغت نامه (فرهنگ) های معتبر زبان فارسی.,  آقای دکتر کاویانی , 1386


دفعات مشاهده: 9684 بار   |   دفعات چاپ: 621 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر