ورود به پنل کاربری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
کتابخانه مرکزی

مقررات استفاده از کتابخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۲۳ | 

آئین نامه استفاده از کتابخانه

 

استفاده کنندگان

 

تمامی اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی با ارائه کارت عضویت کتابخانه و اعضای طرح غدیر با ارائه کارت غدیر و سایر مراجعان اعم از استادان،پژوهشگران ودانشجویان خارج از دانشگاه خوارزمی می توانند با ارائه معرفی نامه از خدمات کتابخانه استفاده کنند.لازم به ذکر است که مراجعین با ارائه معرفی نامه فقط می توانند از منابع موجود در داخل سالن کتابخانه استفاده کنند.

 

شرایط عضویت

 

1. اعضاء هیات علمی وکارکنان دانشگاه خوارزمی(اعم از رسمی وقراردادی) با ارائه فتوکپی آخرین حکم کارگزینی و فتوکپی قرارداد و یک قطعه عکس.

2.دانشجویان دانشگاه خوارزمی با ارائه کارت تحصیلی یا معرفی نامه از اداره آموزش و یک قطعه عکس.

 

مدت عضویت

 

1.اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی دانشگاه خوارزمی تا پایان اشتغال.

2.اعضاء هیات علمی و کارکنان قراردادی دانشگاه خوارزمی تا پایان قرارداد.

3.دانشجویان دانشگاه خوارزمی تا پایان فراغت ازتحصیل.

4.دارندگان کارت طرح غدبر تا پایان طرح.

 

مقررات استفاده از کتابخانه

 

1.کتاب باارائه کارت عضویت کتابخانه و کارت طرح غدیر امانت داده می شود.

2.با کارت دانشجوئی و کارت شناسائی ، کتاب امانت داده نمی شود.

3.مراجعان با استفاده از کارت عضویت و کارت طرح غدیر اشخاص دیگری نمی توانند کتاب به امانت بگیرند.

4.اعضاء هیات علمی و دانشجویان دکتری می توانند در یک زمان حداکثر 7 جلد کتاب برای مدت 20روز به امانت بگیرند.

5.دانشجویان فوق لیسانس می توانند در یک زمان حد اکثر 5جلد کتاب برای مدت 20روز به امانت بگیرند.

6.دانشجویان لیسانس و کارکنان دانشگاه می توانند در یک زمان حد اکثر 3جلد کتاب برای مدت 20روز به امانت بگیرند.

7. اگر عضوی کارت عضویت خود را گم کند ، موظف است به کتابخانه اطلاع بدهد تا طبق مقررات کتابخانه کارت المثنی صادر شود.

8.امانت گیرنده می تواند مدت امانت را ،با اطلاع کتابدار مسئول میز امانت برای یک هفته دیگر تمدید کند، مشروط بر اینکه عضو دیگری آن کتاب را درخواست نکرده باشد.

9. چنانچه کتابی بیش از یک درخواست کننده داشته باشد ، کتابدار میز امانت می تواند مدت امانت آن کتاب را کاهش دهد.

10.مدارک مرجع مانند واژه نامه ها،دایره المعارفها، کتابشناسیها، فهرستها، اطلسها، مجلات، روزنامه ها، پایان نامه ها، نقشه ها، عکسها و مدارک کمیاب برای مطالعه در داخل کتابخانه می باشد وبه امانت داده نمی شود.

 

مقررات مربوط به دیرکرد باز گرداندن کتابها

 

    اعضائی که کتاب به امانت گرفته شده را در موعد مقرر به کتابخانه عودت ندهند ،گم کنند و یا خساراتی به آنها وارد کنند به ترتیب زیر جریمه خواهند شد:

1. اگر عضوی کتاب به امانت گرفته شده را در موعود مقرر به کتابخانه عودت ندهد برای یک روز دیر کرد ،مبلغ 2000 ریال جریمه می شود و تاخیر بیش از دو هفته برای بار اول تذکر ودر دفعات بعد کارت عضویت ایشان باطل می شود.

2. هر گاه امانت گیرنده کتابی را گم کند ، باید کتاب گم شده را عیناّ تهیه نماید و بهای آماده سازی آن را بپردازد. در صورت عدم امکان تهیه ، ملزم است بهای آن را به نرخ روز( به تشخیص مسئول کتابخانه)به اضافه بهای آماده سازی پرداخت کند.

3.هرگاه امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد کند به ترتیب زیر جریمه خواهد شد:

الف.اگر خسارت وارد شده باعث غیر قابل استفاده شدن کتاب شود مانند ردیف(2) جریمه خواهد شد

.ب.در موارد دیگر میزان خسارت وارده توسط مسئول کتابخانه تعیین می شود و به امانت گیرنده اعلام می گردد


دفعات مشاهده: 4377 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر