ورود به پنل کاربری
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
کتابخانه مرکزی

کارکنان کتابخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ | 

کارکنان کتابخانه مرکزی واحد تهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

مسئولیت

1

مهری آزادگان

دیپلم

رسمی

امانت

2

کامران باقر

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادی

امانت

3

آمنه پورآقائی

کارشناسی  ارشدکتابداری

رسمی

نشریات

4

عبدالعظیم خسروبیگی

کارشناسی کتابداری

قراردادی

مرجع

5

کبری رئوفی

کارشناسی ارشدکتابداری

پیمانی

امانت

6

محمد سروری

کارشناسی ارشد کتابداری

پیمانی

سفارشات

7

حاجیه نظیری آستانه

کارشناسی ارشدکتابداری

پیمانی

امانت

8

سیده زهرا کاظمی

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

فهرستنویسی

9

فریده مرادی

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادی

مسئول دفتر


کارکنان کتابخانه مرکزی واحد کرج

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

مسئولیت

1

ثریا بایرامی

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادی

امانت

2

مریم حکیم جوادی

دیپلم

قراردادی

نشریات

3

مینا طالقانی

کارشناسی  ارشد کتابداری

پیمانی

امانت

4

سیدعبداله سید میرزایی

دیپلم

قراردادی

اطلاع رسانی

5

بهرام محمد سیدی امین

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

فهرستنویسی

6

نسرین صحرایی

کارشناسی کتابداری

رسمی آزمایشی

فهرستنویسی

7

محمدحسن علی اکبری

کارشناسی تاریخ

رسمی

مرجع

8

رقیه علیپور

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادی

امانت

9

حمیدرضا فراهانی

--

قراردادی

امانت کیف

10

فاطمه علیرضایی

کارشناسی مدیریت

رسمی

مسئول دفتر

11

سیده فاطمه نجاتی

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

امانت

12

 سمانه فتوحی

 کارشناسی ارشد کتابداری

 قراردادی

 پایان نامه

13 پریچهر آقا سیدجوادی کارشناسی ارشد کتابداری رسمی مرجع
14 لاله بشیرزاده کارشناسی کتابداری قراردادی فهرستنویسی
15 علی اکبر سرپرست کارشناسی ارشد کتابداری رسمی فهرستنویسی

رئیس و معاون کتابخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

مسئولیت

1

داریوش علیمحمدی

دکتری کتابداری

رسمی

رئیس کتابخانه

2

ایوب بهنام

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

معاون کتابخانه

 


دفعات مشاهده: 3334 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر