ورود به پنل کاربری

مقالات چاپ شده در داخل کشور 86 تا 87

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 

1.         آزاد فلاح پرویز بررسی تاثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان 1386، مجله محیط شناسی، 33(43)،41-50
2.         آزاد فلاح پرویز اثر موفقیت و شکست بر پاسخ های فیزیولوژیک افراد کمال گرا و غیر کمال گرا 1386، فصلنامه تازه های علوم شناختی،9(33)،16-22.
3.         آزاد فلاح پرویز ناقرینگی فعالیت نواحی پیشین وپسین مغز در ارتباط با هیجان 1386، پژوهش در سلامت روانشناختی،1(2)،17-24.
4.      یوسفی ثوره، علیرضا مرادی ، و دهقانی محسن (1386) مطالعه سوء گیری توجه درافراد مبتلا به اختلال پراشتهایی عصبی با استفاده از تکلیف کشف نقطه. فصلنامه تازه های علوم شناختی. سال ، شماره  21-
5.      شاهقلیان مهناز، علیرضا مرادی ، (1386) . بررسی رابطه آلکسی تیمیا با سبکهای ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان با خرده فرهنگهای مختلف. فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز. سال اول
6.      علی فتحی آشتیانی. محمد باقر حبی. فاطمه سوری. هاله آزرمی. طاهره الهی. فاطمه رییسی. حمید طرخورانی. بررسی نظام ارزشی زنان شاغل. مجله علوم رفتاری. پاییز 1386صفحات 41 تا 51.
7.      صغری باقرپور کماچالی. هادی بهرامی احسان. علی فتحی آشتیانی. خدابخش احمدی. علی اصغر احمدی. رابطه الگوهای فرزندپروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی. مجله علوم رفتاری. پاییز 1386صفحات 33 تا 40.
8.      محمد تقی زرنوشه فراهانی. علی فتحی آشتیانی. شهرام توفیقی. مهدی حبیبی. بررسی رابطه بین سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران. مجله علوم رفتاری. پاییز 1386صفحات 79 تا 86.
9.      محمد قاسمی. مریم رضایی. علی فتحی آشتیانی. پروین میرزایی. نعمت اله جنیدی جعفری. مواجهه پرستاران با خشونت فیزیکی در بیمارستان . مجله طب نظامی تابستان 1386 دوره 9 شماره 2 صفحات 121- 113.
10.    پروین رفیعی نیا. پرویز آزاد فلاح. علی فتحی آشتیانی. سید کاظم رسول زاده طباطبایی. نقش برون گرایی، روان آزردگی گرایی و خلق مثبت و منفی در پرداز اطلاعات هیجانی. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. سال دوم. شماره 6 تابستان 1386 صفحات 53 تا 81.
11.    علی فتحی آشتیانی. سید عباس تولایی. مهدی عزیز آبادی فراهانی. مریم مغانی لنکرانی. ارتباط همبستگی علایم روانشناختی و اعتماد به نفس در جانبازان شیمیایی. مجله طب نظامی زمستان 1386 دوره 9 شماره 4 صفحات 282-273.
12.    رقیه آتشکار. علی فتحی آشتیانی. پرویز آزاد فلاح. رابطه ابعاد برونگردی، روان آزرده گرائی و روانگسسته گرائی با سیستم های مغزی/ رفتاری. مجله علوم رفتاری. زمستان 1386صفحات 103 تا 111.
13.    نادر حاجلو. سید کاظم رسول زاده طباطبایی. پرویز آزاد فلاح. علی فتحی آشتیانی. تاثیر تصور قالبی بر اسنادهای علی. مجله روانشناسی. سال دوازدهم. شماره 2 تابستان 1387 صفحات 197 تا 122 .
14.      علی ملازمانی، علی فتحی آشتیانی. بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر بهبودتصور از خود نوجوانان. مجله علوم رفتاری. دوره 2 بهار 1387
15.    اکبر آقایانی چاوشی، داود طالبیان، حمید طرخورانی،هما صدقی جلال، هاله آزرمی، علی فتحی آشتیانی. بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سلامتروان. مجله علوم رفتاری. دوره 2 تابستان 1387
16.      علی فتحی آشتیانی. وهمکاران (9 نفر). بررسی علایم اولیه اختلالات روانی مجروحین زلزله بم. مجله علوم رفتاری
17.      اکرم دهقانی. علی فتحی­آشتیانی. بررسی رابطه منبع کنترل و سلامت روانی در دانش آموزان. مجله علوم رفتاری
18.      محمدنقی فراهانی- سلامت روان شناختی نوجوانان تهرانی- فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی1386
19.      محمدنقی فراهانی-کاووسیان-ولی الله فرزاد-پروین کدیور-شهرارای، انگیزش تحصیلی، مجله روان شناسی دانشگاه تبریز1386
20.      محمدنقی فراهانی -امیدشکری و دیگران –استرس تحصیلی -مجله علوم رفتاری1387
21.      محمدنقی فراهانی -عبداللهی-ابراهیمی ، خلاقیت هیجانی و سبک های مقابله و سلامت روان شناختی، انجمن روانشناسی 1387
22.      محمدنقی فراهانی -شکری و دیگران ، استرس تحصیلی، پژوهش در سلامت روان شناختی1387
23.      محمدنقی فراهانی –علیرضا مرادی-چراغی ، اثر اضطراب و ارائه نحوه تکالیف بر کارامدی پردازش و عملکرد حافظه ،روان شناسی تبریز1387
24.      محمدنقی فراهانی –علیرضا مرادی-چراغی ، اثر اضطراب صفت وموقعیت پرفشار بر کارامدی پردازش و عملکرد حافظه فعال ، علوم رفتاری1387
25.      محمدنقی فراهانی -فرزاد ، ساخت پرسشنامه گردون ،روان شناسی دانشگاه الزهرا ،زیر چاپ


دفعات مشاهده: 5353 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر