اقتصاد صنعتی

 | تاریخ ارسال: 1394/11/6 | 

جدول دروس رشته اقتصاد صنعتی ردیف واحد پیش نیاز 42 حسابداری شرکتها 3 25
ردیف دروس عمومی واحد پیش نیاز 20 ریاضیات 2 4 19 43 حسابداری صنعتی 1 3 42
1 معارف اسلامی 1 2 - 21 آمار 1 4 19 44 مدیریت تولید 3 27و22
2 معارف اسلامی 2 2 1 22 آمار 2 4 21و20 45 ارزیابی طرحهای اقتصادی 3 29و27
3 زبان خارجی عمومی 3 13 23 روش تحقیق 3 22 46 اقتصاد سنجی 4 29و27و22
4 فارسی عمومی 3 - 24 اصول حسابداری 1 3 - 47 حقوق کار و روابط صنعتی 3 16و17و40
5 تربیت بدنی 1 1 - 25 اصول حسابداری 2 3 24
6 تربیت بدنی 2 1 5 26 اقتصاد خرد 1 4 14 جمع                                                                28 واحد
7 اخلاق و تربیت اسلامی 2 - 27 اقتصاد خرد 2 4 26 دروس اختصاصی - اختیاری
8 تاریخ اسلام 2 - 28 اقتصاد کلان 1 4 26 48 اقتصاد مدیریت 3 27و22
9 انقلاب اسلامی 2 - 29 اقتصاد کلان 2 4 28 49 ساختار بازار و کارکرد آن 3 27و40
10 متون اسلامی 2 - 30 پول و بانکداری 3 29 50 اقتصاد منطقه ای 2 27و29
جمع                                                  20 واحد 31 مبانی فقهی اقتصاد اسلام 3 29و27 51 اقتصاد نفت و نیرو 3 41
دروس پیش دانشگاهی 32 اقتصاد بخش عمومی 1 3 29و27 52 اقتصاد کار و نیروی انسانی 3 27
11 جمعیت و تنظیم خانواده 2 - 33 نظام اقتصادی صدر اسلام 2 29و27 53 بانکداری اسلامی 2 30
12 ریاضیات پیش دانشگاهی 4 - 34 نظامهای اقتصادی 3 33 54 اقتصاد بخش عمومی 2 3 32
13 زبان پیش دانشگاهی 4 - 35 تجارت بین الملل 3 29و27 55 مدیریت مالی 1 3 25
14 کلیات علم اقتصاد 4 - 36 مالیه بین الملل 3 35 56 آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری 3 19
جمع                                                   14 واحد 37 اقتصاد توسعه 3 29و27 57 اصول بیمه 3 19
دروس پایه و اصلی 38 اقتصاد ایران 3 37 58 اصول مدیریت ریسک 3 57
15 زبان خارجه 1 تخصصی 2 3 جمع                                                   78 واحد 59 سازمان و مدیریت صنعتی 3 40و16
16 اصول سازمان و مدیریت 3 - دروس اختصاصی - اجباری 60 جامعه شناسی ایران 2 18
17 حقوق تجارت 3 - 39 پژوهش عملیاتی 3 22و20 جمع                                                                36 واحد
18 مبانی جامعه شناسی 3 - 40 اقتصاد صنعتی 3 29 و27 مبانی کار آفرینی ( اختیاری-اختیاری)           2 واحد
19 ریاضیات 1 4 - 41 اقتصاد منابع 3 27


در صورتیکه درصد پاسخهای درس ریاضی در آزمون سراسری بالاتر از حد نصاب زیر باشد، دانشجو میتواند از گذراندن عنوان درسی فوق معاف گردد.
ریاضی گروه آزمایشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمایشی علوم تجربی 50% و بالاتر و گروه ریاضی 40% و بالاتر


مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس

جدول ترمیک رشته اقتصاد صنعتی (کلیک  کنید)


دفعات مشاهده: 16847 بار   |   دفعات چاپ: 718 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر