مطالب اقتصاد حمل و نقل

 | تاریخ ارسال: 1394/11/6 | 
جدول دروس رشته اقتصاد حمل و نقل 42 اقتصاد حمل و نقل 1 3 27
ردیف دروس عمومی واحد پیش نیاز 20 ریاضیات 2 4 19 43 جفرافیای حمل و نقل 3 27
1 معارف اسلامی 1 2 - 21 آمار 1 4 19 44 برنامه ریزی حمل ونقل 3 46
2 معارف اسلامی 2 2 1 22 آمار 2 4 21و20 45 ارزیابی طرحهای اقتصادی 3 29و27
3 زبان خارجی عمومی 3 13 23 روش تحقیق 3 22 46 برنامه ریزی اقتصادی 3 37
4 فارسی عمومی 3 - 24 اصول حسابداری 1 3 - 47 اصول بیمه 3 19
5 تربیت بدنی 1 1 - 25 اصول حسابداری 2 3 24 48 بیمه حمل و نقل 3 47
6 تربیت بدنی 2 1 5 26 اقتصاد خرد 1 4 14 جمع                                 28 واحد
7 اخلاق و تربیت اسلامی 2 - 27 اقتصاد خرد 2 4 26 دروس اختصاصی - اختیاری
8 تاریخ اسلام 2 - 28 اقتصاد کلان 1 4 26 49 حقوق حمل و نقل 3 17
9 انقلاب اسلامی 2 - 29 اقتصاد کلان 2 4 28 50 آشنایی با نرم افزارهای اقتصادی 3 19
10 متون اسلامی 2 - 30 پول و بانکداری 3 29 51 اصول بازاریابی  3 27
جمع                              20 واحد 31 مبانی فقهی اقتصاد اسلام 3 29و27 52 حسابداری شرکتها 3 25
دروس پیش دانشگاهی 32 اقتصاد بخش عمومی 1 3 29و27 53 حسابداری صنعتی 1 3 52
11 جمعیت و تنظیم خانواده 2 - 33 نظام اقتصادی صدر اسلام 2 29و27 54 تحقیقات بازاریابی 3 51
12 ریاضیات پیش دانشگاهی 4 - 34 نظامهای اقتصادی 3 33 55 اقتصاد حمل و نقل 2 3 42
13 زبان پیش دانشگاهی 4 - 35 تجارت بین الملل 3 29و27 56 سازمانهای اقتصادی و بازرگانی بین المللی 3 36
14 کلیات علم اقتصاد 4 - 36 مالیه بین الملل 3 35 57 اقتصاد ریاضی 3 29و27و20
جمع                          14 واحد 37 اقتصاد توسعه 3 29و27 58 بانکداری اسلامی 2 30
دروس پایه و اصلی 38 اقتصاد ایران 3 37 59 اقتصاد بخش عمومی 2 3 32
15 زبان خارجه 1 تخصصی 2 3 جمع                           78 واحد 60 مدیریت مالی 1 3 25
16 اصول سازمان و مدیریت 3 - دروس اختصاصی - اجباری 61 زبان خارجی 2 3 15
17 حقوق تجارت 3 - 39 پژوهش عملیاتی 3 22و20 جمع                          9 واحد
18 مبانی جامعه شناسی 3 - 40 اقتصاد شهری 2 27 مبانی کار آفرینی ( اختیاری-اختیاری)           2 واحد
19 ریاضیات 1 4 - 41 اقتصاد منطقه ای 2 29و27

در صورتیکه درصد پاسخهای درس ریاضی در آزمون سراسری بالاتر از حد نصاب های زیر باشد، دانشجو میتواند از گذراندن عنوان درسی ریاضیات پیش دانشگاهی معاف گردد.

ریاضی گروه آزمایشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمایشی علوم تجربی 50% و بالاتر و گروه ریاضی 40% و بالاتر   

*جدول ترمیک رشته اقتصاد حمل و نقل (کلیک کنید)
 

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس

دفعات مشاهده: 17706 بار   |   دفعات چاپ: 818 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر