کتب منتشره فارسی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 

عنوان کتاب

تصویر روی جلد

عنوان :روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری : همراه با نرم افزار spss

نویسنده: دکتر زهرا دیانتی دیلمی

سال چاپ : 1397

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان : روش پژوهش در حسابداری : راهنمای علمی برای نگارش مقاله با رویکرد مجلات معتبر بین المللی

نویسنده : دکتر فخر الدین محمدرضائی

سال چاپ : 1396

عنوان : رهنمود عملی مدیریت مالی سازمانهای مردم نهاد

نویسنده : امیر ابراهیم زاده و دکتر محسن تنانی

سال چاپ : 1395

عنوان : حسابداری دولتی

نویسنده : حسین حسینی عراقی

سال چاپ : 1395

عنوان :درک رشد اقتصادی- نظریه و آزمودن نوین

مترجم: دکترناصر فرشاد گهر،فرناز بادپر

سال چاپ : 1394

عنوان :اصول حسابداری (1) بادیدگاه اخلاقی

نویسنده: دکتر زهرا دیانتی دیلمی

سال چاپ : 1394

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان :روش تحقیق در حسابداری

راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله

نویسنده: دکتر زهرا دیانتی دیلمی

سال چاپ :1394

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان: حسابداری برای مدیران

تالیف و ترجمه : دکتر زهرا دیانتی دیلمی

سال چاپ :1393

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان :حسابداری برای بچه های حسابی

نویسنده: دکتر زهرا دیانتی دیلمی

سال چاپ : 1392

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان :بایسته های پژوهش در علوم اجتماعی

نویسنده: دکتر ناصر فرشاد گهر

سال چاپ : 1392

عنوان :مجموعه مقالات همایش حسابداری ارزشی

نویسنده: دکتر زهرا دیانتی دیلمی

سال چاپ : 1392

عنوان :سیاست انرژی در روابط بین الملل

نویسنده: دکتر ناصر فرشاد گهر

سال چاپ : 1392

عنوان :ایروبیک-حرکات کششی ونرمشی

نویسنده: احمد زاکانی

سال چاپ : 1392

عنوان :حسابداری دولتی-چاپ نهم

نویسنده: سید حسین حسینی عراقی/ آقالو

سال چاپ : 1392 چاپ دهم

عنوان :حکمرانی مناسب در توسعه منطقه خاور میانه وشمال آفریقا

نویسنده: دکتر ناصر فرشاگهر

سال چاپ : 1389

عنوان :مبانی وکاربرد کامپیوتر -چاپ اول

نویسنده: مهندس زرین اقبالی

سال چاپ : 1389

عنوان :اصول عمومی تربیت بدنی و ورزش(ویراست دوم)

نویسنده: احمد زاکانی

سال چاپ : 1389

عنوان :حسابرسی دولتی

نویسنده: سید حسین حسینی عراقی

سال چاپ : 1388

عنوان :تاریخ فقه وفقهای شیعه از قرن ششم تا هشتم

نویسنده: دکترحجت روح اللهی

سال چاپ : 1388

عنوان :مجموعه سوالات ودروس کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی وحسابداری (با انتشارات هیات)

نویسنده: عباس حسینی سهی

سال چاپ : 1388

عنوان :حسابداری صنعتی 2

نویسنده: حسینی سهی/عربی

سال چاپ : 1387

عنوان :روش تحقیق در ماخذ شناسی در علوم اجتماعی

نویسنده: دکتر ناصر فرشاد گهر/شهیدی

سال چاپ : 1385


دفعات مشاهده: 9634 بار   |   دفعات چاپ: 900 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر