مجلات حسابداری علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

 | تاریخ ارسال: 1400/1/24 | 

مطالبی که در این صفحه می خوانید برگرفته از کتاب روش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی نگارش پایان نامه و مقاله ، تالیف خانم دکتر زهرا دیانتی دیلمی، انتشارات عدالت نوین و نیز بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری خانم مریم ایرانمنش به راهنمایی خانم دکتر زهرا دیانتی دیلمی با عنوان" شناسایی چالش های انتشار مقاله در مجلات معتبر بین المللی حسابداری توسط محققان ایرانی با استفاده از روش پدیدارشناسی " می باشد. لذا کپی و بازنشر این مطالب  صرفا با ارائه رفرنس به این دو منبع مجاز است.

لازم است به عنوان یک محقق وقتی می خواهید نتایج تحقیق خود را در مجله ای به چاپ برسانید اطلاع داشته باشید که به طور کلی مجلات  تخصصی  به ۲ دسته تقسیم می شوند:

۱- مجلات تحلیلی و اطلاع رسانی (نظیر مجله حسابدار، مجله حسابدار رسمی، مجله حسابرس، Accountancy،  MagazineCa  )


 ۲-مجلات علمی ( نظیردو فصلنامه حسابداری  ارزشی و رفتاری وThe Accounting Review  و نظیر اینها  )
محقق می بایست متناسب سطح کار تحقیقی که انجام داده است، یکی از ۲ دسته مجلات فوق را برای انتشار مقاله اش انتخاب کند که در ادامه به شرح این مجلات پرداخته می شود:

الف-مجلات تحلیلی و اطلاع رسانی: بیشتر مقالاتی که حالت ترجمه دارند و به تشریح مباحث روز و نوین حسابداری می پردازند را منتشر می کنند.
ب-مجلات علمی:  اکثرا مقالاتی پژوهشی و مناسب موضوع مجله بوده و دارای ارزش افزوده علمی باشند را منتشر می کنند. به عبارت دیگر مقالاتی که از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد، علمی پژوهشی محسوب می شوند. مخاطبین اصلی مجلات علمی پژوهشی، اساتید دانشگاهها، دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی هستند. مجلات علمی پژوهشی را می توان در یک تقسیم بندی کلی به ۱۲ دسته تقسیم کرد:

 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ISI
 •  مجلات علمی نمایه شده در پایگاه ISI(ESCI)
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه Scopus
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ISC
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ABDC
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ABS
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ایگن فاکتور (Eigenfactor Rank)
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه سی ان آر اس(CNRS)
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه سیف ایچ (CEFAGE-UE Journal Ranking)
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ای جی ال (ERIM Journal List-EJL)
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه وی اچ بی VHB-JOURNAL))
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ایسگ
 • مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه هارزینگ (Harzing. Coms Journal Quality List)
 
۱-مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ISI :

منظور از مجلاتی که در لفظ عامیانه به مجلات ISI خوانده می شوند  یعنی مقاله شما در مجلاتی است  که در یکی چهار نمایه اصلی یا مجموعه هسته ای  Web of Science نمایه یا ایندکس شده باشند. این ۴ نمایه عبارتند از :

 1. Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) -- ۱۹۰۰-present         نمایه استنادی علوم
 2. Social Sciences Citation Index (SSCI) -- ۱۹۰۰-present               نمایه استنادی علوم اجتماعی
 3. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) -- ۱۹۷۵-present  نمایه استنادی هنر و علوم انسانی  
 4. Emerging Sources Citation Index (ESCI) -- ۲۰۰۵-present   نمایه استنادی منابع نوظهور           
 
پس هر  مجله ای که در هر نمایه دیگری غیر از چهار نمایه فوق الذکر نمایه شود، جزو مجموعه هستهwos نیست و به زبان عامیانه، آن مجله ISI محسوب نمی شود، حتی اکر اسم مجله در لیست مادر یا ISI master list  باشد.  لازم به ذکر است که مجلات نمایه شده در ۳ مجموعه اول دارای ضریب تاثیر(IF) هستند در گزارش سالانه ای تحت عنوان JCR (گزارش استنادی مجلات علمی- Journal Citation Report) ارائه می شوند. اما مجلات دسته چهارم(ESCI) فاقد ضریب تاثیر(IF)  هستند . هرساله بررسی می شود اگر کیفیت آنها مناسب بود به SCI منتقل می شوند.
لازم به ذکر است که  چندین سال است که دیگر موسسه ای به نام ISI که  مالکیت مادی و معنوی آن در اختیار فردی به نام  یوجین گارفیلدبود، وجود ندارد و مالیکت این موسسه به تامسون رویتر و هم اکنون نیز به شرکت کلاریویت آنالتیکس(Clarivate Analytics) منتقل شده است. مجلات معتبر حسابداری نمایه شده در پایگاه JCR  و نیز  ESCI در سال ۲۰۱۹ به قرار جداول ذیل هستند:

فهرست مجلات معتبر حسابداری نمایه شده WOS  مندرج در گزارش JCR در سال ۲۰۱۹( منبع:www.Thomsonreurters.com)
 
ISSN عنوان مجلات حسابداری رتبه ردیف
۰۰۰۱-۴۸۲۶ Accounting  Review ۱
۰۳۶۱-۳۶۸۲ Accounting  Organizations and Society ۲
۰۰۲۱-۸۴۵۶ Journal of Accounting Research ۳
۰۱۶۵-۴۱۰۱ Journal of Accounting and Economics ۴
۰۹۵۱-۳۵۷۴ Accounting Auditing & Accountability Journal ۵
۰۸۹۰-۸۳۸۹ British Accounting Review ۶
۱۰۴۴-۵۰۰۵ Management Accounting Research ۷
۱۰۴۵-۲۳۵۴ Critical Perspectives on Accounting ۸
۱۳۸۰-۶۶۵۳ Review of Accounting Studies ۹
۰۲۷۸-۴۲۵۴ Journal of Accounting and Public Policy ۱۰
۰۹۵۴-۱۳۱۴ Journal of International Financial Management & Accounting ۱۱
۰۸۱۰-۵۳۹۱ Accounting and Finance ۱۲
۱۴۶۷-۰۸۹۵ International Journal of Accounting Information Systems ۱۳
۲۰۴۰-۸۰۲۱ Sustainability Accounting Management and Policy Journal ۱۴
۰۸۲۳-۹۱۵۰ Contemporary Accounting Research ۱۵
۰۰۰۱-۳۰۷۲ Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies ۱۶
۰۹۶۳-۸۱۸۰ European Accounting Review ۱۷
۰۰۰۱-۴۷۸۸ Accounting and Business Research ۱۸
۰۱۵۵-۹۹۸۲ Accounting Forum ۱۹
۱۸۱۵-۵۶۶۹ Journal of Contemporary Accounting & Economics ۲۰
۰۸۹۸-۹۶۲۱ Accountability in Research-Policies and Quality Assurance ۲۱
۰۸۸۸-۷۹۹۳ Accounting Horizons ۲۲
۰۳۰۶-۶۸۶x Journal of Business Finance & Accounting ۲۳
۱۰۳۵-۶۹۰۸ Australian Accounting Review ۲۵
۱۱۳۸-۴۸۹۱ Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review ۲۶
۰۲۱۰-۲۴۱۲ Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida ۲۷
۱۸۷۴-۸۵۹۷ Educational Assessment Evaluation and Accountability ۲۸
۱۴۳۲-۸۸۱x Theoretical Chemistry Accounts ۲۹
۱۶۰۸-۱۶۲۵ Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics ۳۰
۱۱۷۶-۶۰۹۳ Qualitative Research in Accounting and Management ۳۱
 
فهرست مجلات معتبر حسابداری نمایه شده در پایگاه ESCIدر سال ۲۰۱۹( منبعWWW.Thomsonreurters.com):

   

eISSN ISSN Best Quartile H index عنوان مجلات حسابداری ردیف
۲۳۲۷-۴۴۶۸ ۰۱۴۸-۴۱۸۴ ۲۲ Accounting Historians Journal ۱
۱۵۵۸-۷۹۷۵ ۰۸۸۸-۷۹۹۳ ۶۹ Accounting Horizons ۲
۱۸۷۳-۶۲۸۹ ۰۳۶۱-۳۶۸۲ ۱۲۵ Accounting Organizations and Society ۳
۱۵۵۸-۷۹۶۷ ۰۰۰۱-۴۸۲۶ ۱۴۳ Accounting Review ۴
۲۱۸۰-۴۱۹۲ ۱۸۲۳-۴۹۹۲ ۱۲ Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance ۵
۱۸۷۳-۹۶۷۵ ۱۶۷۵-۳۱۹۴ ندارد ندارد Asia-Pacific Management Accounting Journal ۶
۱۸۳۴-۲۰۱۹ ۱۸۳۴-۲۰۰۰ ۹ Australasian Accounting Business and Finance Journal ۷
۱۵۵۸-۸۰۰۹ ۱۰۵۰-۴۷۵۳ ۲۱ Behavioral Research in Accounting ۸
۲۱۸۰-۴۳۲۶ ۱۷۵۵-۳۰۹۱ ۱۱ China Journal of Accounting Research ۹
۲۵۹۷-۶۲۲۲ ۲۵۹۷-۶۲۱۴ ندارد ندارد Indonesian Journal of Sustainabllity Accounting and Management ۱۰
۱۵۵۸-۷۹۸۳ ۰۷۳۹-۳۱۷۲ ۲۱ Issues in Accounting Education ۱۱
۱۸۷۹-۱۹۸۰ ۰۱۶۵-۴۱۰۱ ۱۴۳ Journal of Accounting & Economics ۱۲
۱۴۷۵-۶۷۹۰ ۰۰۲۱-۸۴۵۶ ۱۳۲ Journal of Accounting Research ۱۳
۱۴۶۸-۵۹۵۷ ۰۳۰۶-۶۸۶۱ ندارد ندارد Journal of Business Finance & Accounting ۱۴
۱۵۵۸-۷۹۴۰ ۱۵۵۴-۱۹۰۸ ۱۱ Journal of Emerging Technologies in Accounting ۱۵
۱۵۵۸-۸۰۲۵ ۱۵۴۲-۶۲۹۷ ۱۸ Journal of International Accounting Research ۱۶
۱۵۵۸-۸۰۳۳ ۱۰۴۹-۲۱۲۷ ۱۹ Journal of Management Accounting Research ۱۷
۱۹۸۸-۴۶۷۲ ۱۱۳۸-۴۸۹۱ ۱۶ Revista Decontabilidad-spanish Accounting Review ۱۸
۲۱۸۰-۳۱۳۷ ۱۹۸۵-۴۰۶۴ ۹ Journal Relevant to “ESCI Management List Accounting” ۱۹
۱۴۶۷-۶۲۸۱ ۰۰۰۱-۳۰۷۲ ۴۱ Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies ۲۰
۲۱۵۹-۴۲۶۰ ۰۰۰۱-۴۷۸۸ ۵۲ Accounting and Business Research ۲۱
۱۴۶۷-۶۲۹۵ ۰۸۱۰-۵۳۹۱ ۴۴ Accounting and Finance ۲۲
۱۷۵۸-۴۲۰۵ ۰۹۵۱-۳۵۷۴ ۹۲ Accounting & Accountability Journal ۲۳
۲۱۵۲-۲۸۲۰ ۲۱۹۴-۶۰۵۱     Accounting Economics and Law-A convivium ۲۴
۱۴۶۸-۴۴۸۹ ۰۹۶۳-۹۲۸۴ ۳۵ Accounting Education ۲۵
۱۴۶۷-۶۳۰۳ ۰۱۵۵-۹۹۸۲ ۴۲ Accounting Forum ۲۶
۱۷۴۹-۳۳۷۴ ۱۰۳۲-۳۷۳۲ ۲۷ Accounting History ۲۷
۲۱۵۵-۲۸۶۸ ۲۱۵۵-۲۸۵۱ ۱۹ Accounting History Review ۲۸
۱۷۴۴-۹۴۹۹ ۱۷۴۴-۹۴۸۰ ۱۸ Accounting in Europe ۲۹
۱۹۱۱-۳۸۳۸ ۱۹۱۱-۳۸۲۵     Accounting Perspectives ۳۰
۱۸۳۹-۵۴۶۵ ۱۰۳۰-۹۶۱۶ ۱۳ Accounting Research Journal ۳۱
۱۰۴۶-۵۷۱۵ ۰۸۸۲-۶۱۱۰ ۲۷ Advances in Accounting ۳۲
۲۰۴۶-۸۰۹۱ ۲۰۴۶-۸۰۸۳ ندارد ندارد African Journal of Accounting Auditing and Finance ۳۳
۱۴۶۷-۶۹۵۲ ۲۱۸۰-۳۸۳۸ ندارد ندارد Asian Journal of Accounting and Governance ۳۴
۱۷۵۸-۸۸۶۳ ۱۳۲۱-۷۳۴۸ ۲۰ Asian Review of Accounting ۳۵
۲۱۶۴-۲۲۵۷ ۱۶۰۸-۱۶۲۵ ۱۲ Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics ۳۶
۱۸۳۵-۲۵۶۱ ۱۰۳۵-۶۹۰۸ ۳۳ Journal Relevant To “ESCI Management List Accounting” ۳۷
۱۰۹۵-۸۳۴۷ ۰۸۹۰-۸۳۸۹ ۶۲ British Accounting Review ۳۸
۱۹۱۱-۳۸۴۶ ۰۸۲۳-۹۱۵۰ ۹۰ Contemporary Accounting Research ۳۹
۱۰۹۵-۹۹۵۵ ۱۰۴۵-۲۳۵۴ ۶۳ Critical Perspectives on Accounting ۴۰
۱۴۶۸-۴۴۹۷ ۰۹۶۳-۸۱۸۰ ۷۰ European Accounting Review ۴۱
۱۰۹۹-۱۱۷۴ ۱۰۵۵-۶۱۵۷ ندارد ندارد Intelligent Systems in Accounting Finance & Management ۴۲
۲۲۱۳-۳۹۳۳ ۱۰۹۴-۴۰۶۰ ۵۰ International Journal of Accounting ۴۳
۱۷۵۸-۹۰۳۷ ۱۸۳۴-۷۶۴۹ ۱۹ International Journal of Accounting and Information Management ۴۴
۱۸۷۳-۴۷۲۳ ۱۴۶۷-۰۸۹۵ ۴۸ International Journal of Accounting Information Systems ۴۵
۲۱۵۹-۴۴۸۹ ۱۳۹۴-۷۶۸۰ ندارد ندارد International Journal of Economics Management and Accounting ۴۶
۱۷۵۳-۶۷۲۳ ۱۷۵۳-۶۷۱۵ ۹ International Journal of Management and Financial Accounting ۴۷
۲۱۸۵-۴۷۹۳ ۲۱۸۵-۴۷۸۵     Japanese Accounting Review ۴۸
۱۸۳۹-۵۴۷۳ ۱۸۳۲-۵۹۱۲ ۲۳ Journal of Accounting and Organizational Change ۴۹
۱۸۷۳-۲۰۷۰ ۰۲۷۸-۴۲۵۴ ۷۰ Journal of Accounting and Public Policy ۵۰

۲- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه اسکاپوس(Scopus)

 
اسکاپوس، بزرگترین پایگاه اطلاعاتی"چکیده" و "استنادی" جهان است؛ یعنی علاوه بر چکیده مقالات، دارای فهرست منابع هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد استنادات به هر مقاله را فراهم می کند. اسکاپوس اواخر سال ۲۰۰۴ از سوی الزویر (ناشر هلندی Elsevier) راه اندازی شد. این پایگاه با همکاری ۲۱ موسسه از سراسر جهان ارائه شده و به سرعت رقیب جدی موسسه اطلاعات علمی (ISI) شد. اسکاپوس از دو شاخص تاثیر نرمال شده منبع هر مقاله (SNIP) و رتبه سایمگو مجله  (SJR) برای رتبه بندی مجلاتش استفاده می کند و ارزش نشریه را در استنادهای جهانی نشان می دهد. این پایگاه روزانه بروز رسانی می شود. اسکاپوس همه حیطه های علوم از جمله فنی، پزشکی، ادبیات، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی را در برمی گیرد. در مقایسه ای که با سایت علم(Wos) انجام شده، اسکاپوس حدود ۲۰ درصد پوشش بیشتری نسبت به آن داشته است، اما مقالات قبل از سال ۱۹۹۵ را شامل نمی شود در حالی که سایت علم(Wos) مقالات را از سال ۱۹۴۵ نمایه کرده است . فهرست مجلات معتبر حسابداری در سال ۲۰۱۹ طبق لیست ارائه شده در پایگاه اسکاپوس به شرح جدول ذیل می باشد.

فهرست مجلات معتبر حسابداری در سال ۲۰۱۹ طبق لیست ارائه شده در پایگاه اسکاپوس( منبع: scopus.com)
SJR SNIP Qرتبه عنوان مجلات حسابداری ردیف
۱۷.۱۳۴ ۶.۳۷۳ Journal of Finance ۱
۶.۹۹۶ ۴.۲۲۵ Journal of Accounting Research ۲
۱۱.۹۹۹ ۵.۲۸۵ Journal of Financial Economics ۳
۱۲.۸۳۷ ۴.۹۰۳ Review of Financial Studies ۴
۱.۹۷۵ ۲.۷۶۸ Management Accounting Research ۵
۵.۴۴۶ ۳.۷۲۹ Accounting Review ۶
۵.۸۲۱ ۳.۴۷۷ Journal of Accounting and Economics ۷
۱.۱۰۳ ۱.۹۳۴ British Accounting Review ۸
۱.۹۲۴ ۲.۳۹۳ Accounting, Organizations and Society ۹
۱.۸۲۳ ۱.۹۳۶ Critical Perspectives on Accounting ۱۰
۲.۳۳۸ ۲.۴۴۹ Mathematical Finance ۱۱
۰.۹۵۴ ۱.۴۷۲ Meditari Accountancy Research ۱۲
۱.۴۵۹ ۱.۸۷۹ Accounting, Auditing and Accountability Journal ۱۳
۰.۹۵۳ ۱.۴۰۱ Accounting Forum ۱۴
۱.۰۹۵ ۲.۱۳۷ Journal of Accounting Literature ۱۵
۱.۱۲۵ ۱.۹۴۸ Journal of Accounting and Public Policy ۱۶
۰.۶۱۹ ۱.۴۹۶ International Journal of Accounting Information Systems ۱۷
۲۹۹ ۱,۲۷۶ Contemporary Accounting Research ۱۸
۱.۸۲۲ ۱.۷۰۶ Auditing ۱۹
۳.۴۷۳ ۲.۴۶۴ Review of Accounting Studies ۲۰
۰.۸۶۳ ۱.۵۱۳ Accounting and Business Research ۲۱
۰.۹۷۳ ۱.۵۷۵ European Accounting Review ۲۲
۰.۴۸۱ ۱.۵۹۲ Journal of Accounting Education ۲۳
۱.۱۱۴ ۱.۱۶۴ Foundations and Trends in Accounting ۲۴
۰.۴۵ ۱.۲۵۹ International Journal of Accounting ۲۵
۰.۵۲ ۱.۲۳۸ Accounting Education ۲۶
۰.۴۶۶ ۱.۷۲۱ Journal of International Financial Management and Accounting ۲۷
۰.۴۹۴ ۱.۵۶۵ International Journal of Accounting and Information Management ۲۸
۰.۳۴ ۰.۸۵۲ International Journal of Managerial and Financial Accounting ۲۹
۰.۸۷۴ ۱.۴۷ Journal of Business Finance and Accounting ۳۰
۱.۱۰۶ ۱.۲۶۹ Journal of Management Accounting Research ۳۱
۰.۴۶۸ ۱.۲۷۱ Managerial Auditing Journal ۳۲
۱.۱۷ ۱.۲۹۶ Accounting Horizons ۳۳
۰.۴۳ ۱.۳۶ Accounting and Finance ۳۴
۰.۵۲ ۱.۳۷۸ China Journal of Accounting Research ۳۵
۰.۵۸۱ ۱.۲۸۶ Journal of Contemporary Accounting and Economics ۳۶
۰.۴۰۶ ۱.۱۴۱ Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review ۳۷
۰.۶۱ ۱.۰۷۸ Accounting History ۳۸
۰.۴۷۷ ۱.۰۳۶ Accounting History Review ۳۹
۰.۳۶۸ ۰.۵۹۷ Accounting in Europe ۴۰
۰.۴۱۳ ۰.۸۰۷ Qualitative Research in Accounting and Management ۴۱
۰.۶۶۹ ۱.۳۹۹ Review of Quantitative Finance and Accounting ۴۲
۰.۷۰۱ ۱.۵۲۴ Journal of Accounting, Auditing and Finance ۴۳
۰.۴۹ ۰.۸۷۹ Journal of Emerging Technologies in Accounting ۴۴
۰.۳۸۶ ۱.۰۲۳ Australian Accounting Review ۴۵
۰.۸۱۸ ۱.۰۵۸ Behavioral Research in Accounting ۴۶
۰.۳۱ ۰.۷۰۲ International Journal of Digital Accounting Research ۴۷
۰.۷۲ ۱.۴۸۸ Journal of Law, Finance, and Accounting ۴۸
۰.۳۲۳ ۰.۸۹۲ Asian Review of Accounting ۴۹
۰.۳۴۹ ۰.۹۵۱ Journal of Applied Accounting Research ۵۰
۰.۴۲۱ ۱.۲۰۳ Journal of International Accounting, Auditing and Taxation ۵۱
۰.۳۹۲ ۰.۷۲۱ Advances in Accounting ۵۲
۰.۴۰۵ ۰.۸۰۵ Advances in Management Accounting ۵۳
۰.۴۱ ۰.۸۱۱ Issues in Accounting Education ۵۴
۰.۳۹۷ ۰.۸۳۲ Journal of International Accounting Research ۵۵
۰.۳۷۲ ۱.۴۳۲ Journal of Islamic Accounting and Business Research ۵۶
۰.۲۷۴ ۰.۴۳۵ Social and Environmental Accountability Journal ۵۷
۰.۳۹۳ ۰.۷۷۷ Journal of Accounting and Organizational Change ۵۸
۰.۲۸۳ ۱.۰۰۶ Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics ۵۹
۰.۳۰۴ ۰.۸۹ Review of Accounting and Finance ۶۰
۰.۳۲ ۰.۸۳ Accounting Research Journal ۶۱
۰.۲۴۵ ۰.۲۶۱ Journal of Environmental Accounting and Management ۶۲
۰.۲۱۱ ۰.۴۹۵ Research in Accounting Regulation ۶۳
۰.۲۸۱ ۰.۸۹۵ Afro-Asian Journal of Finance and Accounting ۶۴
۰.۲۰۵ ۰.۶۳۳ Pacific Accounting Review ۶۵
۰.۱۱۸ ۰.۱۴۲ AccountingOpen Access ۶۶
۰.۲۹۹ ۰.۵۸۹ Accounting and the Public Interest ۶۷
۰.۱۸۳ ۱.۰۰۷ Studies in Managerial and Financial Accounting ۶۸
۰.۲۶۵ ۰.۸۸۶ Accounting, Economics and Law: A ConviviumOpen Access ۶۹
۰.۲۶۵ ۰.۵۳۱ Journal of Accounting in Emerging Economies ۷۰
۰.۱۷۷ ۰.۷۸۷ Academy of Accounting and Financial Studies Journal ۷۱
۰.۳۲۸ ۱.۲۹۸ Accounting Historians Journal ۷۲
۰.۱۸۷ ۰.۵۷۱ Accounting Perspectives ۷۳
۰.۱۸۴ ۰.۶۳۹ Asian Journal of Business and Accounting ۷۴
۰.۱۹۹ ۰.۲۱۷ Journal of Financial Reporting and Accounting ۷۵
۰.۱۳۷ ۰.۰۴۹ Advances in Accounting Behavioral Research ۷۶
۰.۱۴۴ ۰.۳۳۶ Asian Academy of Management Journal of Accounting and FinanceOpen Access ۷۷
۰.۱۹۸ ۰.۳۵۹ International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation ۷۸
۰.۱۴۸ ۱.۱۴۲ Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting ۷۹
۰.۱۰۸ ۰.۱۸۹ Advances in Environmental Accounting and Management ۸۰
۰.۲۹۶ ۰.۱۰۳ Advances in Public Interest Accounting ۸۱
۰.۱۳۵ ۰.۱۰۵ China Journal of Accounting Studies ۸۲
۰.۱۱۵ ۰.۱۹۱ International Journal of Banking, Accounting and Finance ۸۳
۰.۱۲۷ ۰.۹۰۱ South African Journal of Accounting Research ۸۴
۰.۱۰۳ ۰.۰ Journal of Accounting Review ۸۵
N/A N/A Accounting, Business and Financial History ۸۶
N/A N/A Handbooks of Management Accounting Research ۸۷
۰.۱۱۳ ۰.۰ Journal of Accounting, Ethics and Public Policy ۸۸
N/A N/A Research in Accounting in Emerging Economies ۸۹
۰.۱۲۵ ۰.۰ Studies in the Development of Accounting Thought ۹۰

۳- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ISC


مجلات ISC، مجلاتی هستند که در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی(Islamic World Science Citation Center) نمایه می شوند. این پایگاه، نخستین نظام رتبه بندی استنادی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز در سال ۱۳۸۷ با هدف بهبود نظام استنادی کشورهای اسلامی آغاز به کار کرد. برای مشاهده رتبه و اسامی مجلات این پایگاه کافی است به آدرس(https://jcr.isc.ac/main.aspx) مراجعه نمایید
 
فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق لیست پایگاه ISC در سال ۲۰۱۹( منبع: WWW.ISC.GOV.IR)
نام سازمان یا دانشگاه نشرکننده عنوان ردیف
دانشگاه تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش ‌های تجربی حسابداری ۲
دانشگاه اصفهان پژوهش های حسابداری مالی ۳
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ۴
دانشگاه شیراز پیشرفت های حسابداری ۵
انجمن حسابداری ایران تحقیقات حسابداری و حسابرسی ۶
دانشگاه خوارزمی حسابداری ارزشی و رفتاری ۷
دانشگاه پیام نور حسابداری دولتی ۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز حسابداری سلامت ۹
دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری مالی ۱۰
دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری مدیریت ۱۱
دانشگاه شهید باهنر کرمان دانش حسابداری ۱۲
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانش حسابداری مالی ۱۳
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ۱۴
دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات تجربی حسابداری مالی ۱۵
انجمن حسابداری ایران مطالعات حسابداری و حسابرسی ۱۶
دانشگاه بغداد مجله الدراسات المحاسبیه و المالیه ۱۷
آکادمی مدیریت آسیا Asian academy of management journal of accounting and finance ۱۸
دانشکده تجارت و حسابداری دانشگاه مالایا(مالزی) Asian journal of business and accounting ۱۹
دانشکده تجارت و حسابداری دانشگاه مالایا(مالزی) International journal of economics, management and accounting ۲۰
انجمن مهندسی مالی ایران International journal of finance and managerial accounting ۲۱

۴-مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ABDC


شورای روسای دانشکده های علوم مالی استرالیا (ABDC-Australian Business Deans Council) به منظور پیشرفت و افزایش کیفیت آموزش و پرورش در حوزه علوم مالی و تجاری از طریق ارتباط با دانشگاه ها، صنایع، دولت و انجمن های استرالیایی در سال ۲۰۰۲ به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی  تشکیل شد. این نهاد، مجلات معتبر در رشته های حسابداری، مالی، مدیریت، اقتصاد و سیستم های اطلاعاتی را در سطح بین المللی بررسی کرده و فهرست مجلات معتبر خود را تحت درجه های A*، A، B، C، ارائه می کند. این فهرست هر چند سال یک بار به منظور افزودن مجلات جدید مرتبط، حذف مجلات با کیفیت پایین و اصلاحات دیگر به روز می شود.

فهرست مجلات معتبر حسابداری (A*,A,B,C) در سال ۲۰۱۹ طبق رتبه بندی ABDC( منبع: www.abdc.edu.ir)
ISSN نام کشور عنوان مجله رتبه سال ۲۰۱۹ ردیف
۰۹۵۱-۳۵۷۴ انگلیس Accounting Auditing and Accountability A* ۱
۰۳۶۱-۳۶۸۲ انگلیس Accounting, Organizations and Society A* ۲
۰۸۹۰-۸۳۸۹ آمریکا British Accounting Review A* ۳
۰۸۲۳-۹۱۵۰ آمریکا Contemporary Accounting Research A* ۴
۰۱۶۵-۴۱۰۱ هلند Journal Accounting and Economics A* ۵
۰۰۲۱-۸۴۵۶ انگلیس Journal of Accounting Research A* ۶
۰۳۰۶-۶۸۶X انگلیس Journal of Business Finance & Accounting A* ۷
۱۰۴۹-۲۱۲۷ آمریکا Journal of Management Accounting Research A* ۸
۱۰۴۴-۵۰۰۵ آمریکا Management Accounting Research A* ۹
۱۳۸۰-۶۶۵۳ هلند Review of Accounting Studies A* ۱۰
۰۰۰۱-۴۸۲۶ آمریکا The Accounting Review A* ۱۱
۰۹۶۳-۸۱۸۰ انگلیس The European Review A* ۱۲
۰۰۰۱-۴۷۸۸ انگلیس Accounting and Business Research A ۱۳
۱۴۶۷-۶۲۹x آمریکا Accounting and Finance A ۱۴
۰۹۶۳-۹۲۸۴ انگلیس Accounting  Education A ۱۵
۱۰۳۲-۳۷۳۲ انگلیس Accounting History A ۱۶
۰۸۸۸-۷۹۹۳ آمریکا Accounting Horizons A ۱۷
۱۷۴۴-۹۴۸۰ انگلیس Accounting in Europe A ۱۸
۰۸۸۲-۶۱۱۰ آمریکا Advances in Accounting A ۱۹
۱۴۷۵-۱۴۸۸ آمریکا Advances in Accounting Behavioral Research A ۲۰
۱۴۷۴-۷۸۷۱ آمریکا Advances in Management Accounting A ۲۱
۱۰۵۰-۴۷۵۳ آمریکا Behavioral Research in Accounting A ۲۲
۱۰۲۹-۸۰۷X چین China Accounting and Finance Review A ۲۳
۱۰۴۵-۲۳۵۴ آمریکا Critical Perspectives on Accounting A ۲۴
۱۵۵۴-۰۶۴۲ آمریکا Foundations and Trends in Accounting A ۲۵
۱۴۶۷-۰۸۹۵ انگلیس International Journal of Accounting Information Systems A ۲۶
۰۷۳۹-۳۱۷۲ آمریکا Issues in Accounting Education A ۲۷
۰۲۷۸-۴۲۵۴ هلند Journal of Accounting and Public Policy A ۲۸
۰۱۴۸-۵۵۸X آمریکا Journal of Accounting Auditing and Finance A ۲۹
۰۷۳۷-۴۶۰۷ انگلیس Journal of Accounting Literature A ۳۰
۱۸۱۵-۵۶۶۹ انگلیس Jornal of Contemporary Accounting and Economics A ۳۱
۱۵۴۲-۶۲۹۷ آمریکا Journal of International Accounting Research A ۳۲
۱۱۷۶-۶۰۹۳ انگلیس Qualitative Research in Accounting and Management A ۳۳
۱۰۹۴-۴۰۶۰ انگلیس The International Journal of Accounting A ۳۴
۱۵۳۰-۹۳۲۰ آمریکا Accounting and the Public Interest B ۳۵
۱۰۴۱-۰۳۹۲ انگلیس Accounting Educators Journal B ۳۶
۰۱۵۵-۹۹۸۲ انگلیس Accounting Forum B ۳۷
۰۱۴۸-۴۱۸۴ آمریکا Accounting Historians Jounal B ۳۸
۲۱۵۵-۲۸۶X انگلیس Accounting History Review B ۳۹
۱۹۱۱-۳۸۲X کانادا Accounting Perspectives B ۴۰
۱۰۳۰-۹۶۱۶ انگلیس Accounting Research Journal B ۴۱
۲۱۹۴-۶۰۵۱ آلمان Accounting, Economics and Law-A convivium B ۴۲
۱۴۷۹-۳۵۹۸ انگلیس Advances in Environmental Accounting  and Management B ۴۳
۱۶۰۸-۱۶۲۵ انگلیس Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics B ۴۴
۱۳۲۱-۷۳۴۸ انگلیس Asian Review of Accounting B ۴۵
۱۸۳۴-۲۰۰۰ استرالیا Australasian Accounting Business and Finance Journal B ۴۶
۱۰۳۵-۶۹۰۸ استرالیا Australasian Accounting Review B ۴۷
۱۷۵۵-۳۰۹۱ چین China Journal of Accounting Research B ۴۸
۲۱۶۹-۷۲۱۳ چین China Journal of Accounting Studies B ۴۹
۱۰۵۵-۶۱۵X انگلیس Intelligent Systems in Accounting Finance and Management B ۵۰
۱۸۳۴-۷۶۴۹ انگلیس International Journal of Accounting and Information Management B ۵۱
۱۷۵۳-۶۷۱۵ سوئیس International Journal of Managerial and Finance Accounting B ۵۲
۱۸۳۲-۵۹۱۲ انگلیس Journal of Accounting & Organizational Change B ۵۳
۰۷۴۸-۵۷۵۱ انگلیس Journal of Accounting Education B ۵۴
۲۰۴۲-۱۱۶۸ هلند Journal of Accounting Emerging Economics B ۵۵
۰۹۶۷-۵۴۲۶ انگلیس Journal of Applied  Accounting Research B ۵۶
۱۰۴۴-۸۱۳۶ هلند Journal of  Corporate Accounting and Finance B ۵۷
۱۵۵۸-۷۹۴۰ آمریکا Journal of  Emerging Technologies in Accounting B ۵۸
۲۱۶۵-۳۷۵۵ آمریکا Journal of  Forensic & Investigative Accounting B ۵۹
۲۳۸۰-۲۱۳۸ آمریکا Journal of Forensic Accounting Research B ۶۰
۲۱۵۵-۳۸۱۵ آمریکا Journal of Governmental & Nonprofit Accounting B ۶۱
۱۰۶۱-۹۵۱۸ انگلیس Journal of International Accounting, Auditing and Taxation B ۶۲
۰۹۵۴-۱۳۱۴ انگلیس Journal of International Finance Management and Accounting B ۶۳
۱۰۹۶-۳۳۶۷ انگلیس Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management B ۶۴
۰۱۱۴-۰۵۸۲ انگلیس Pacific Accounting Review B ۶۵
۰۷۴۷-۵۵۳۵ انگلیس Quarterly Journal of Finance and Accounting B ۶۶
۱۰۵۲-۰۴۵۷ هلند Research in Accounting Regulation B ۶۷
۰۸۸۴-۰۷۴۱ انگلیس Research in Governmental and Non-Profit Accounting B ۶۸
۱۵۷۴-۰۷۶۵ انگلیس Research of  Professional Responsibility and Ethics in Accounting B ۶۹
۱۴۷۵-۷۷۰۲ انگلیس Review of Accounting and Finance B ۷۰
۱۵۷۳-۷۱۷۹ آمریکا Review of Quantitative Finance and Accounting B ۷۱
۱۱۳۸-۴۸۹۱ اسپانیا Spanish Accounting Review/ Revista de Contabilidad B ۷۲
۰۲۱۰-۲۴۱۲ اسپانیا Spanish Journal of Finance and Accounting B ۷۳
۲۰۴۰-۸۰۲۱ انگلیس Sustainability Accounting, Management and Policy Journal B ۷۴
۱۵۷۷-۸۵۱۷ آمریکا The International Journal of  Digital Accounting Research B ۷۵
۱۵۵۶-۵۱۰۶ آمریکا The Journal of Theoretical Accounting Research B ۷۶
۱۰۹۶-۳۶۸۵ آمریکا Academy of Accounting and Financial Studies Journal C ۷۷
۱۴۴۵-۹۵۴X استرالیا Accounting Accountability and Performance C ۷۸
۱۹۴۴-۵۹۲X آمریکا Accounting and Taxation C ۷۹
۰۷۹۱-۹۶۳۸ انگلیس Accounting, Finance and Governance Review C ۸۰
۱۰۸۵-۴۶۲۲ انگلیس Advances in Accounting Education: teaching and curriculum innovations C ۸۱
۱۰۴۱-۷۰۶۰ انگلیس Advances in Public Interest Accounting C ۸۲
۲۰۴۶-۸۰۸۳ آفریقا African Journal of Accounting, Auditing and Finance C ۸۳
۱۹۳۳-۳۴۰۴ آفریقا African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research C ۸۴
۱۷۵۱-۶۴۴۷ انگلیس Afro-Asian Journal of Finance and Accounting C ۸۵
۱۷۵۲-۷۷۶۷ آمریکا American Journal of Finance and Accounting C ۸۶
۰۸۸۶-۱۰۱۳ استرالیا Art Law and Accounting Reporter C ۸۷
۱۶۷۵-۳۱۹۴ مالزی Asia-Pacific Management Accounting Journal C ۸۸
۱۸۲۳-۴۹۹۲ مالزی Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance C ۸۹
۲۱۸۰-۳۸۳۸ مالزی Asian Journal of Accounting and Governance C ۹۰
۲۴۵۹-۹۷۰۰ اندونزی Asian Journal of Accounting Research C ۹۱
۱۹۸۵-۴۰۶۴ مالزی Asian Journal of Business and Accounting C ۹۲
۲۳۰۰-۱۲۴۰ انگلیس Copernican Journal of Finance & Accounting C ۹۳
۲۵۷۴-۰۴۷۴ آمریکا Global Journal of Accounting and Finance C ۹۴
۱۵۴۳-۲۹۵۵ آمریکا Global Perspectives on Accounting Education C ۹۵
۲۵۹۷-۶۲۱۴ اندونزی Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management C ۹۶
"۱۴۱۱-۸۸۵۸ اندونزی Indonesian Management and Accounting Research C ۹۷
۲۵۷۶-۱۲۸۵ آمریکا International Journal of Accounting & Finance Review C ۹۸
۲۴۴۸-۹۸۶۷ سریلانکا International Journal of Accounting and Business Finance C ۹۹
۱۷۵۲-۸۲۲۴ آمریکا International Journal of Accounting and Finance C ۱۰۰
۱۷۴۰-۸۰۰۸ آمریکا International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation C ۱۰۱
۱۷۵۵-۳۸۳۰ ایتالیا International Journal of Banking, Accounting and Finance C ۱۰۲
۱۷۵۳-۱۹۶۹ انگلیس International Journal of Behavioral Accounting and Finance C ۱۰۳
۱۷۵۷-۹۸۴۸ استرالیا International Journal of Critical Accounting C ۱۰۴
۲۰۴۱-۸۶۸X استرالیا International Journal of Economics and Accounting C ۱۰۵
۱۹۷۸-۰۵۹۱ اندونزی Issues in Social and Environmental Accounting: An International Journal C ۱۰۶
۰۹۷۲-۶۹۰X آمریکا IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices C ۱۰۷
۰۰۲۱-۸۴۴۸ آمریکا Journal of Accountancy C ۱۰۸
۱۵۸۳-۴۳۸۷ رومانی Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS) C ۱۰۹
۰۲۱۶-۴۲۳X اندونزی Journal of Accounting, Business and Management C ۱۱۰
۱۰۸۹-۶۵۲X آمریکا Journal of Accounting, Ethics and Public Policy C ۱۱۱
۱۴۴۳-۹۹۰۵ ایران Journal of Applied Management Accounting Research C ۱۱۲
۱۸۳۴-۲۵۸۲ استرالیا Journal of Applied Research in Accounting and Finance C ۱۱۳
۲۲۷۷-۲۱۴۶ هند Journal of Commerce and Accounting Research C ۱۱۴
۱۰۵۴-۳۰۰۷ کانادا Journal of Construction Accounting and Taxation C ۱۱۵
۱۹۸۵-۲۵۱۷ انگلیس Journal of Financial Reporting and Accounting C ۱۱۶
۱۴۰۱-۳۳۸X انگلیس Journal of Human Resource Costing and Accounting C ۱۱۷
۱۷۵۹-۰۸۱۷ انگلیس Journal of Islamic Accounting and Business Research C ۱۱۸
۱۴۴۸-۶۶۷۹ استرالیا Journal of the Asia Pacific Centre for Environmental Accountability C ۱۱۹
۱۵۲۸-۵۳۵۹ کانادا Management Accounting Quarterly C ۱۲۰
۱۶۷۵-۴۰۷۷ مالزی Management and Accounting Review C ۱۲۱
۱۹۴۹-۱۷۹۴ آمریکا Mustang Journal of Accounting and Finance C ۱۲۲
۱۵۵۴-۲۹۰۴ آمریکا Petroleum Accounting and Financial Management Journal C ۱۲۳
۱۴۷۹-۳۵۶۳ انگلیس Research in Accounting in Emerging Economies C ۱۲۴
۱۰۲۹-۱۹۵۴ آفریقا South African Journal of Accounting Research C ۱۲۵
۲۰۸۶-۶۸۸۷ اندونزی The Indonesian Journal of Accounting Research C ۱۲۶

۵- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ABS


انجمن دانشکده های علوم مالی بریتانیا (ABS [۱] )، فهرست مجلات معتبر در رشته های حسابداری، مالی، اقتصاد، مدیریت، سازمان و غیره را ارائه می کند. این انجمن در سال ۲۰۱۸ فهرست مجلات معتبر در رشته های یاد شده را به روزرسانی و ارائه کرده است و هدف خود را حمایت از اعضا برای حفظ استانداردهای سطح جهانی آموزش و پرورش و کمک به شکل گیری سیاست ها و ایجاد فرصت ها از طریق ارتباط با صنعت و دولت ذکر کرده است. این انجمن با ۱۲۰ عضو ( دانشکده های علوم مالی) به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی در انگلستان و ولز ثبت شده است ( محمدرضایی،۱۳۹۶). در این پایگاه نحوه امتیازدهی به مجلات با استفاده از تحلیل داده های پایگاه های معتبر اطلاعاتی مختلف، اعم از وب آف نالدج(Web of Knowledge)، تامسون رویترز(JCR)، سایماگو(SJR) و شاخص اسنیپ(The Source Normalized Impact Per Paper)، انجام می گیرد. بنابراین می توان گفت این پایگاه با انجام یک تحلیل نسبتا جامع از داده های مختلف، به نتایج قابل قبولی دست یافته است و در نتیجه اعتبار رتبه بندی این مجلات از سطح بالایی برخوردار است. این رتبه بندی با علامت AJG که راهنمای دامنه، موضوع و کیفیت نسبی مجلاتی است که محققان در رشته تجارت، مدیریت و حسابداری تحقیقات خود را در آن منتشر می کنند و بر این اساس مجلات به ۵ بخش به شرح جدول  ذیل تقسیم می شوند.

فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق لیست ABS در سال ۲۰۱۸( منبع: wwww.charteredabs.org)
AJG
۲۰۱۸
ISSN عنوان مجله ردیف
۴* ۰۰۰۱-۴۸۲۶ Accounting Review ۱
۴* ۰۳۶۱-۳۶۸۲ Accounting, Organizations and Society ۲
۴* ۰۱۶۵-۴۱۰۱ Journal of Accounting and Economics ۳
۴* ۰۰۲۱-۸۴۵۶ Journal of Accounting Research ۴
۴ ۰۸۲۳-۹۱۵۰ Contemporary Accounting Research ۵
۴ ۱۳۸۰-۶۶۵۳ Review of Accounting Studies ۶
۳ ۰۰۰۱-۳۰۷۲ Abacus ۷
۳ ۰۰۰۱-۴۷۸۸ Accounting and Business Research ۸
۳ ۰۱۵۵-۹۹۸۲ Accounting Forum ۹
۳ ۰۸۸۸-۷۹۹۳ Accounting  Horizons ۱۰
۳ ۰۹۵۱-۳۵۷۴ Accounting, Auditing and Accountability Journal ۱۱
۳ ۰۲۷۸-۰۳۸۰ Auditing: A Journal of  Practice and Theory ۱۲
۳ ۱۰۵۰-۴۷۵۳ Behavioral Research in Accounting ۱۳
۳ ۰۸۹۰-۸۳۸۹ British Accounting Review ۱۴
۳ ۰۰۰۷-۱۸۷۰ Accounting Tax Review ۱۵
۳ ۱۰۴۵-۲۳۵۴ Critical Perspectives on Accounting ۱۶
۳ ۰۹۶۳-۸۱۸۰ European Accounting Review ۱۷
۳ ۰۲۶۷-۴۴۲۴ Financial Accountability and Management ۱۸
۳ ۱۵۵۴-۰۶۴۲ Foundations and Trends in Accounting ۱۹
۳ ۱۰۹۴-۴۰۶۰ International Journal of Accounting ۲۰
۳ ۰۲۷۸-۴۲۵۴ Journal of Accounting and Public Policy ۲۱
۳ ۰۷۳۷-۴۶۰۷ Journal of Accounting  Literature ۲۲
۳ ۰۱۴۸-۵۵۸X Journal of Accounting, Auditing and Finance ۲۳
۳ ۰۳۰۶-۶۸۶X Journal of Business Finance and Accounting ۲۴
۳ ۱۰۶۱-۹۵۱۸ Journal of Intertional Accounting, Auditing and Taxation ۲۵
۳ ۰۱۹۸-۹۰۷۳ Journal of the American Taxation Association ۲۶
۳ ۱۰۴۴-۵۰۰۵ Management Accounting  Research ۲۷
۲ ۰۸۱۰-۵۳۹۱ Accounting and Finance ۲۸
۲ ۱۵۳۰-۹۳۲۰ Accounting and the Public Interest ۲۹
۲ ۱۷۴۴-۹۴۸۰ Accounting in Europe ۳۰
۲ ۱۰۳۰-۹۶۱۶ Accounting Research Journal ۳۱
۲ ۲۱۵۲-۲۸۲۰ Accounting, Economics and Law - A Convivium ۳۲
۲ ۰۸۸۲-۹۰۷۳ Advances in Accounting (incorporates "Advances in International Accounting" ISSN ۰۸۹۷-۳۶۶۰) ۳۳
۲ ۱۴۷۵-۱۴۸۸ Advances in Accounting Behavioral Research ۳۴
۲ ۱۴۷۴-۷۸۷۱ Advances in Management Accounting ۳۵
۲ ۱۰۵۸-۷۴۹۷ Advances in Taxation ۳۶
۲ ۱۳۲۱-۷۳۴۸ Asian Review of Accounting ۳۷
۲ ۱۶۰۸-۱۶۲۵ Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics ۳۸
۲ ۱۰۳۵-۶۹۰۸ Australian Accounting Review ۳۹
۲ ۱۷۵۵-۳۰۹۱ China Journal of Accounting Research ۴۰
۲ ۱۹۳۶-۱۲۷۰ Current Issues in Auditing ۴۱
۲ ۱۸۳۴-۷۶۴۹ International Journal of Accounting & Information Management ۴۲
۲ ۱۷۴۰-۸۰۰۸ International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation (IJAAPE) ۴۳
۲ ۱۴۶۷-۰۸۹۵ International Journal of Accounting Information Systems ۴۴
۲ ۱۰۹۰-۶۷۳۸ International Journal of Auditing ۴۵
۲ ۱۷۴۱-۳۵۹۱ International Journal of Disclosure and Governance ۴۶
۲ ۱۷۵۳-۶۷۲۳ International Journal of Managerial and Financial Accounting ۴۷
۲ ۱۸۳۲-۵۹۱۲ Journal of Accounting and Organizational Change ۴۸
۲ ۲۰۴۲-۱۱۶۸ Journal of Accounting in Emerging Economies ۴۹
۲ ۰۹۶۷-۵۴۲۶ Journal of Applied Accounting Research ۵۰
۲ ۱۸۱۵-۵۶۶۹ Journal of Contemporary Accounting and Economics ۵۱
۲ ۱۵۴۲-۶۲۹۷ Journal of International Accounting Research ۵۲
۲ ۱۴۶۷-۶۴۶X Journal of International Financial Management and Accounting ۵۳
۲ ۱۰۴۹-۲۱۲۷ Journal of Management Accounting Research (AAA) ۵۴
۲ ۲۱۹۱-۴۷۶۱ ournal of Management Control ۵۵
۲ ۱۰۹۶-۳۳۶۷ Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management ۵۶
۲ ۲۰۵۹-۱۹۰X Journal of Tax Administration ۵۷
۲ ۰۲۶۸-۶۹۰۲ Managerial Auditing Journal ۵۸
۲ ۱۱۷۶-۶۰۹۳ Qualitative Research in Accounting and Management ۵۹
۲ ۱۰۵۲-۰۴۵۷ Research in Accounting Regulation ۶۰
۲ ۲۰۴۰-۸۰۲۱ Sustainability Accounting, Management and Policy Journa ۶۱
۱ ۲۰۰۹-۸۷۶۶ Accounting, Finance & Governance Review (formerly the Irish Accounting Review) ۶۲
۱ ۱۴۷۹-۳۵۹۸ Advances in Environmental Accounting and Management ۶۳
۱ ۱۰۴۱-۷۰۶۰ Advances in Public Interest Accounting ۶۴
۱ ۲۰۴۶-۸۰۸۳ African Journal of Accounting Auditing and Finance (AJAAF) ۶۵
۱ ۱۵۴۳-۸۶۶X ATA Journal of Legal Tax Research ۶۶
۱ ۱۸۳۴-۲۰۰۰ Australasian Accounting, Business and Finance Journal ۶۷
۱ ۲۱۶۹-۷۲۱۳ China Journal of Accounting Studies ۶۸
۱ ۱۲۶۲-۲۷۸۸ Comptabilité Contrôle Audit ۶۹
۱ ۱۷۵۷-۹۸۵۶ International Journal of Critical Accounting ۷۰
۱ ۱۵۸۳-۴۳۸۷ Journal of Accounting and Management Information Systems ۷۱
۱ ۲۱۴۱-۶۶۶۴ Journal of Accounting and Taxation ۷۲
۱ ۲۱۶۵-۳۷۵۵ Journal of Forensic and Investigative Accounting (previsously Journal of Forensic Accounting) ۷۳
۱ ۱۹۴۲-۹۰۵۳ Journal of Forensic Studies in Accounting and Business ۷۴
۱ ۲۱۵۵-۳۸۱۵ Journal of Governmental & Nonprofit Accounting ۷۵
۱ ۱۷۵۹-۰۸۱۷‎ Journal of Islamic Accounting and Business Research ۷۶
۱ ۱۵۲۸-۵۳۵۰ Management Accounting Quarterly ۷۷
۱ ۲۰۴۹-۳۷۲X Meditari Accountancy Research ۷۸
۱ ۰۱۱۴-۰۵۸۲ Pacific Accounting Review ۷۹
۱ ۰۸۸۴-۰۷۴۱ Research in Governmental and Non-Profit Accounting ۸۰
۱ ۱۵۷۴-۰۷۶۵ Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting ۸۱
۱ ۰۹۶۹-۱۶۰X Social and Environmental Accountability Journal ۸۲
۱ ۱۰۲۹-۱۹۵۴ South African Journal of Accounting Research ۸۳
۱ ۱۹۸۸-۴۶۷۲ Spanish Accounting Review ۸۴
۱ ۰۲۱۰-۲۴۱۲ Spanish Journal of Finance and Accounting ۸۵
۱ ۰۷۳۶-۶۹۸۱ The EDP Audit, Control, and Security Newsletter ۸۶
۱ ۲۲۰۹-۰۳۹۸ Management Accounting Frontiers ۸۷
۱ ۱۸۷۸-۴۹۱۷ World Tax Journal ۸۸

۶-مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ایگن فاکتور (Eigenfactor Rank)


پایگاه ایگن فاکتور [۲] بر اساس داده های موسسه تامسون رویترز بنا نهاده شده است. رتبه بندی مجلات ایگن فاکتور، بسیار شبیه رتبه بندی های وب سایتهای گوگل است و هرچه مقدار این شاخص بالاتر باشد، بیانگر اهمیت بیشتر علمی یک مجله می باشد. نکته ای که در محاسبه ایگن فاکتور وجود دارد این است که بر خلاف ایمپکت فاکتور(IF)، در محاسبه این شاخص ارجاع نشریه به خود (Self-Citation) لحاظ نمی شود. در این پایگاه رتبه بندی بر اساس دو پارامتر EF و AI ارائه می شود. پارامتر EF مخفف Eigen Factor است که بیانگر میزان ارجاعات در کل علم است و پارامتر AI مخفف Article Influence است که بیانگر میزان تاثیر هر مقاله در ۵ سال بعد از انتشار آن است. در ادامه در جدول ذیل لیست مجلات حسابداری نمایه شده در این پایگاه آورده شده است.

فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق لیست ایگن فاکتور در سال ۲۰۱۹( منبع: www.eigenfactor.org)
AI EF عنوان مجله ردیف
۲.۳ ۰.۰۱۳ Accounting Review ۱
۴.۲ ۰.۰۱۲ Journal of Accounting & Economics ۲
۲.۹ ۰.۰۰۸ Journal of Accounting  Research ۳
۱.۶ ۰.۰۰۵ Contemporary Accounting Research ۴
۱.۴ ۰.۰۰۳ Review of Accounting Studies ۵
۱.۲ ۰.۰۰۳ Accounting Organizations and Society ۶
۰.۵ ۰.۰۰۱ Accounting Horizons ۷
۰.۴ ۰.۰۰۱ Journal of Business Finance & Accounting ۸
۰.۴ ۰.۰۰۱ Accounting  Auditing & Accontability Journal ۹
۰.۹ ۰.۰۰۱ Critical Perspectives on Accounting ۱۰
۰.۴ ۰.۰۰۱ Accounting And Finance ۱۱
۰.۶ ۰.۰۰۱ Journal of Accounting and Public Policy ۱۲
۰.۵ <۰.۰۰۱ European Accounting Review ۱۳
۰.۶ <۰.۰۰۱ Management Accounting Research ۱۴
۰.۴ <۰.۰۰۱ Accounting and Business Research ۱۵
۰.۳ <۰.۰۰۱ Abacus ۱۶
۰.۸ <۰.۰۰۱ British  Accounting  Review ۱۷
۰.۵ <۰.۰۰۱ International Journal of Accounting  Information System ۱۸
۰.۲ <۰.۰۰۱ Australian Accounting Review ۱۹
۰.۲ <۰.۰۰۱ Journal of International Financial Management & Accounting ۲۰
<۰.۱ <۰.۰۰۱ Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de ۲۱
<۰.۱ <۰.۰۰۱ Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics ۲۲

 

۷- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه سی ان آر اس(CNRS)

این رتبه بندی مجلات، توسط کمیته ملی تحقیقات علمی فرانسه [۳] در حوزه های اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، انجام می شود. مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه بزرگترین سازمان دولتی فرانسه در زمینه پژوهش علمی است که زیر نظر وزارت آموزش عالی و پژوهش فرانسه قرار دارد. این مرکز در ۱۹ اکتبر ۱۹۳۹ بنیان نهاده شد. بر پایه رتبه‌بندی سایمگو در سال ۲۰۰۹ مرکز ملی تحقیقات ملی فرانسه، رده نخست تولید علمی جهان را از آن خود کرد. بر پایه رتبه‌بندی وبومتریک (که بر پایه توانایی وب‌گاه‌های مراکز پژوهشی است) این مرکز پس از اداره کل ملی هوانوردی و فضا (ناسا) و دو مرکز پژوهشی در ایالات متحده آمریکا، رتبه چهارم در جهان و رتبه اول در اروپا را دارد. در این پایگاه مجلات در ۴ سطح به شرح جدول ذیل تقسیم می شوند:

فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق لیست CNRS در سال ۲۰۲۰( منبع: WWW.Gate.cnrs.fr.ir)
CAT ISSN عنوان مجله ردیف
۱g ۰۱۶۵-۴۱۰۱ Journal of Accounting and Economics ۱
۱ ۰۳۶۱-۳۶۸۲ Accounting, Organization and Society ۲
۱ ۰۰۲۱-۸۴۵۶ Journal of Accounting Research ۳
۱ ۱۰۴۴-۵۰۰۵ Management Accounting Research ۴
۱ ۰۰۰۱-۴۸۲۶ The Accounting Review ۵
۲ ۰۹۵۱-۳۵۷۴ Accounting, Auditing & Accountability Journal ۶
۲ ۰۲۷۸-۰۳۸۰ Auditing, A Journal of Practice and Theory ۷
۲ ۱۲۶۲-۲۷۸۸ Comptabilité Contrôle Audit ۸
۲ ۰۸۲۳-۹۱۵۰ Contemporary Accounting Research ۹
۲ ۱۰۴۵-۲۳۵۴ Critical Perspectives on Accounting ۱۰
۲ ۰۹۶۳-۸۱۸۰ European Accounting Review ۱۱
۲ ۰۲۷۸-۴۲۵۴ Journal of Accounting and Public Policy ۱۲
۲ ۰۳۰۶-۶۸۶X Journal of Business Finance and Accounting ۱۳
۲ ۱۳۸۰-۶۶۵۳ Review of Accounting Studies ۱۴
۳ ۰۰۰۱-۳۰۷۲ Abacus ۱۵
۳ ۰۰۰۱-۴۷۸۸ Accounting and Business Research ۱۶
۳ ۰۸۱۰-۵۳۹۱ Accounting and Finance ۱۷
۳ ۰۸۸۸-۷۹۹۳ Accounting Horizons ۱۸
۳ ۱۰۵۰-۴۷۵۳ Behavioral Research in Accou nting ۱۹
۳ ۰۸۹۰-۸۳۸۹ British Accounting Review ۲۰
۳ ۰۲۶۷-۴۴۲۴ Financial Accountability and Management ۲۱
۳ ۰۰۲۰-۷۰۶۳ International Journal of Accounting ۲۲
۳ ۱۰۹۰-۶۷۳۸ International Journal of Auditing ۲۳
۳ ۰۷۳۷-۴۶۰۷ Journal of Accounting Literature ۲۴
۳ ۰۱۴۸-۵۵۸X Journal of Accounting, Auditing and Finance ۲۵
۳ ۰۹۶۷-۵۴۲۶ Journal of Applied Accounting Research ۲۶
۳ ۱۵۴۲-۶۲۹۷ Journal of International Accounting Research ۲۷
۳ ۱۰۴۹-۲۱۲۷ Journal of Management Accounting Research ۲۸
۳ ۲۰۴۰-۸۰۲۱ Sustainability Accounting, Management and Policy Journal ۲۹
۴ ۰۱۵۵-۹۹۸۲ Accounting Forum ۳۰
۴ ۰۸۹۷-۳۶۶۰ Advances in Accounting ۳۱
۴ ۱۵۲۸-۵۳۵۹ Management Accounting Quarterly ۳۲
۴ ۰۲۶۸-۶۹۰۲ Managerial Auditing Journal ۳۳
۴ ۱۱۷۶-۶۰۹۳ Qualitative Research in Accounting & Management ۳۴
۴ ۱۴۷۵-۷۷۰۲ Review of Accounting and Finance ۳۵
۴ ۰۹۶۹-۱۶۰X Social and Environmental Accountability Journa ۳۶

۸- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه سیف ایچ (CEFAGE-UE Journal Ranking)

پایگاه سیف ایچ توسط مرکز مطالعات پیشرفته مدیریت و اقتصاد دانشگاه یورا (CEFAGE-UE) کشور پرتغال در سال ۲۰۰۶ با هدف ارتقاء تحقیقات در زمینه مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایجاد شد و یکی از مراکز مهم تحقیقاتی محسوب می شود. این مرکز اولین نظام رتبه بندی مجلات خود را در سال ۲۰۰۷  ارائه  داد. نسخه فعلی این رتبه بندی تنها در برگیرنده آندسته از مجلات معتبر بین المللی است که شناخته شده و خوشنام باشند.

فهرست مجلات حسابداری رتبه بندی شده در پایگاه سیف ایچ در سال۲۰۱۹( منبع: WWW.Cefage.uevora.pt.ir)
rank Journal Title Row
AA Accounting  Review ۱
AA Journal of Accounting and Economics ۲
AA Journal of Accounting  Research ۳
AA Journal of  Financial and  Quantitative Analysis ۴
AA Journal of  Financial Economics ۵
A Accounting, Organizations and Society ۶
A Contemporary Accounting Research ۷
A International of Mnagement Review ۸
A Review of Accounting Studies ۹
B Asia Pacific Journal of Management ۱۰
B British Journal of Management ۱۱
B European Financial Management ۱۲
B Financial  Management ۱۳
B Quantitative Finance ۱۴
C Abacus ۱۵
C Accounting and Business Research ۱۶
C Accounting Horizons ۱۷
C Auditing ۱۸
C Journal of Accounting and Public Policy ۱۹
C Management Accounting Research ۲۰
D Accounting and Finance ۲۱
D Accounting  Forum ۲۲
D Accounting  History ۲۳
D Accounting  History Review ۲۴
D Accounting, Auditing and Accountability Journal ۲۵
D Advances in Accounting ۲۶
D Australasian  Accounting  Review ۲۷
D Behaviour Research in Accounting ۲۸
D British Accounting  Review ۲۹
D Critical Perspectives on Accounting ۳۰
D Foundations and Trends in Accounting ۳۱
D International Journal of Accounting ۳۲
D International Journal of Accounting Information Systems ۳۳
D International Journal of Auditing ۳۴
D International Review of Finance ۳۵
D International Review of Finance Analysis ۳۶
D Issues in Accounting Education ۳۷
D Journal of Accounting Literature ۳۸
D Journal of Accounting, Auditing and Finance ۳۹
D Journal of Applied Accounting Research ۴۰
D Journal of Contemporary Accounting and Economics ۴۱
D Journal of International Accounting Research ۴۲
D Journal of International Accounting, Auditing and Taxation ۱ ۴۳
D Journal of International Financial Management and Accounting ۴۴
D Journal of Management Accounting Research ۴۵
D Managerial Auditing Journal ۴۶
D Review of Quantitative Finance and Accounting ۴۷
D Sustainability Accounting, Management and Policy Journal ۴۸

۹- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ای جی ال (ERIM Journal List-EJL)


موسسه تحقیقات مدیریتی اراسموس (ERIM) از زمان آغاز فعالیتش در سال ۱۹۹۸، یک محیط متمایز برای توسعه تحقیقات مدیریتی شناخته شده بین المللی ایجاد کرد و از آن زمان موقعیت خود را بعنوان یکی از سه موسسه تحقیقاتی برتر اروپایی حفظ کرده است. از جمله اهداف استراتژیک این موسسه، ارائه فهرست رتبه بندی شده مجلات (EJL)، کمک به بهبود کیفیت خروجی های علمی محققان این موسسه و افزایش شهرت دانشگاهی اش است. این موسسه یک برنامه در حوزه مالی و حسابداری دارد که هدفش افزایش دانش در زمینه تصمیم گیری های مالی شرکتها، مدیران و فعالان بازارهای مالی و نیز عملکرد بازارها و واسطه های مالی است. رتبه بندی مجلات در موسسه اراسموس به شرح جدول ذیل می باشد.

فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق رتبه بندی موسسه اراسموس در سال۲۰۱۹( منبع: WWW.Erim.eur.nl.ir)
رتبه بندی عنوان مجله ردیف
P* Accounting Review ۱
P* Accounting, Organizations and Society ۲
P* Contemporary Accounting Research ۳
P* Journal of Accounting Research ۴
P* Journal of Accounting and Economics ۵
P* Journal of Finance, The ۶
P* Journal of Financial Economics ۷
P* Journal of Financial and Quantitative Analysis ۸
P* Review of Accounting Studies ۹
P* Review of Finance (formerly European Finance Review) ۱۰
P* Review of Financial Studies ۱۱
P Abacus ۱۲
P Auditing: A Journal of Practice & Theory ۱۳
P European Accounting Review ۱۴
P Financial Management ۱۵
P Journal of Banking & Finance ۱۶
P Journal of Business Finance & Accounting ۱۷
P Journal of Corporate Finance ۱۸
P Journal of Empirical Finance ۱۹
P Journal of Financial Intermediation ۲۰
P Journal of Financial Markets ۲۱
P Journal of International Money and Finance ۲۲
P Journal of Money, Credit and Banking ۲۳
P Management Accounting Research ۲۴
PA Review of Asset Pricing Studies ۲۵
PA Review of Corporate Finance Studies ۲۶
M* Accounting Horizons ۲۷
M* Accounting and Business Research ۲۸
M* Accounting and Finance ۲۹
M* Accounting, Auditing & Accountability Journal ۳۰
M* Applied Financial Economics ۳۱
M* Behavioral Research in Accounting ۳۲
M* British Accounting Review ۳۳
M* European Financial Management ۳۴
M* European Journal of Finance ۳۵
M* Finance and Stochastics ۳۶
M* Financial Accountability & Management ۳۷
M* Financial Analysts Journal ۳۸
M* Financial Review ۳۹
M* Journal of Accounting Literature ۴۰
M* Journal of Accounting and Public Policy ۴۱

۱۰- مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه وی اچ بی VHB-JOURNAL))

رتبه بندی وی اچ بی (VHB) توسط انجمن علمی آلمانی تحقیقات تجاری با توجه به نظرات جمع آوری شده اساتید عضو این انجمن، حسن شهرت مجلات و به منظور بهبود قابلیت ارزیابی کیفیت مجلات صورت می گیرد.
این رتبه بندی همچنین شفافیت را افزایش می دهد و جهت گیری های تحقیقاتی را بهبود می بخشد. در این رتبه بندی مجلات به ترتیب در طبقات A+,A,B,C,D دسته بندی شده اند. آخرین رتبه بندی این پایگاه، با عنوان VHB-JOURNAL۳(JQ۳) ارائه شده است. برای برخی مجلات از علامت K.W. Z استفاده شده است که به معنی آن است که مجله مورد نظر یک مجله دانشگاهی نیست و برای برخی از مجلات نیز از علامت K.Rاستفاده شده است که به معنی آن است که مجله مذکور نمره لازم برای اینکه در رتبه بندی قرار گیرد را کسب نکرده است. فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق لیست VHB در سال ۲۰۱۹ به شرح جدول  ذیل می باشد.

فهرست مجلات معتبر حسابداری طبق لیست VHB در سال ۲۰۱۹( منبع: WWW.Vhbonline.org)
JQ۳ عنوان مجله ردیف
B Abacus ۱
D Accountancy ۲
B Accounting and Business Research ۳
C Accounting and Finance ۴
C Accounting and the Public Interest ۵
C Accounting Education: An International Journal ۶
C Accounting Forum ۷
C Accounting Historians Journal ۸
C Accounting History ۹
B Accounting History Review ۱۰
B Accounting Horizons ۱۱
C Accounting in Europe ۱۲
C Accounting Perspectives