ورود به پنل کاربری

پودما نهای آموزشی کارکنان معاونت هزینه و خزانه داری گل کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | 

AWT IMAGE

  ۱. قانون مالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وآئین نامه مالی مربوط به آن

  جمعاً ۱۷ ساعت که برای دوره های شغلی حسابداری ، حسابرسی، ممیز حساب، بازرس، ذیحساب ومدیر دارائی اجرایی می شوند.

  عنوان پودمان ( درس)

  ساعت درس

  قانون مالی ومعاملاتی دانشگاهی

  ۵

  آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها

  ۱۲

  جمع

  ۱۷

  ۲. پودمان قانون محاسبات عمومی :

  جمعاً ۱۱۴ ساعت که برای دوره های شغلی حسابداری ، حسابرسی، ممیز حساب، بازرس، ذیحساب ومدیر دارائی اجرایی می شوند.

  

  عنوان پودمان

  ساعات درس

  تعاریف ومفاهیم نظری

  ۲۰

  اجرای بودجه (درآمد وهزینه ها)

  ۲۵

  نظارت مالی

  ۵

  تنظیم حساب وتفریغ بودجه

  ۱۰

  اموال دولتی

  ۳۲

  مقررات متفرقه

  ۱۰

  مقررات اعتبارات اسنادی

  ۱۲

  جمع

  ۱۱۴

  ۳. قوانین ومقررات استخدامی و اداری :

  جمعاً ۷۸ ساعت که برای دوره های شغلی حسابداری ، حسابرسی، ممیز حساب، بازرس، ذیحساب و مدیر دارائی اجرایی می شوند

  عنوان پودمان ( درس)

  ساعات درس

  قانون استخدام کشوری

  ۱۷

  قانون کار و تامین اجتماعی

  ۱۷

  آشنایی با تشکیلات وساختار وزارت اموراقتصادی و دارائی

  ۱۷

  آشنایی با قانون تخلفات اداری وبرخی ازموارد قانون مجازات اسلامی در خصوص اختلاس ، ارتشا وکلاهبرداری

  ۱۷

  مقررات استخدامی واداری دستگاههای مشمول قوانین خاص

  ۱۰

  جمع

  ۷۸

  ۴. مقررات مالی و محاسباتی :

  هدف : آموزش و آشنایی فراگیران رشته شغلی حسابداری ، حسابرسی، ممیز حساب، بازرس، ذیحساب و مدیر دارائی اجرایی با مفاهیم و اصطلاحات مالی و محاسباتی و نحوه اعمال و چگونگی نظارت مالی و گزارشات مالی و مدت آن ۱۳۸ ساعت می باشد.

  عنوان پودمان( درس)

  ساعات درس

  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

  ۱۰

  قانون تجمیع عوارض*

  ۱۰

  قانون مالیاتهای مستقیم

  ۲۰

  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  ۱۰

  قانون دیوان محاسبات کشور

  ۱۷

  قوانین مالی شرکتهای دولتی

  ۶

  قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی

  ۴

  قانون برنامه و بودجه درخصوص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

  ۱۷

  قانون مدنی

  ۱۷

  قانون تجارت

  ۱۷

  قانون تشکیل نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی ومقررات مالی مربوطه

  ۱۰

  جمع

  ۱۳۸

  * با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پودمان قانون تجمیع عوارض ملغی خواهد شد

  ۵. برنامه ریزی و بودجه بندی :

  هدف : آموزش و آشنایی فراگیران شاغل در رده های حسابداری ، حسابرسی، ممیز حساب، بازرس، ذیحساب ومدیر دارائی با مراحل تهیه و تنظیم بودجه و تجزیه و تحلیل آن و جزئیات کاربردی و تصویب بودجه مجلس بوده و مدت آن ۴۴ساعت می باشد.

  عنوان پودمان ( درس)

  ساعات درس

  آشنایی با انواع بودجه بندی ومدلهای آن وکاربرد آن دروزارت امور اقتصادی ودارائی

  ۱۷

  آشنائی باوضعیت بودجه بندی کشور

  ۱۰

  مراحل تهیه وتنظیم بودجه

  ۱۷

  جمع

  ۴۴

  ۶. اصول حسابداری (پیش نیاز):

  هدف : آموزش وآشنایی فراگیران با مفاهیم حسابداری و نقش حسابداری در تهیه اطلاعات مالی می باشد و مدت آن ۶۴ ساعت است.

  عنوان پودمان (درس)

  ساعات درس

  اصول حسابداری ۲و۱

  ۶۴

  جمع

  ۶۴

  ۷. حسابداری صنعتی :

  هدف : آموزش و آشنایی فراگیران با مفاهیم هزینه،روشهای هزینه یابی و حسابداری قیمت تمام شده است.مدت آن ۵۱ ساعت می باشد

  عنوان پودمان( درس)

  ساعات درس

  تعریف هزینه وطبقه بندی ان در حسابداری صنعتی

  ۱۰

  اشنایی با هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی

  ۱۲

  اشنایی با هزینه یابی مرحله ای در حسابداری صنعتی

  ۱۴

  اشنایی با نقطه سر به سر و انحرافات در حسابداری صنعتی

  ۱۵

  جمع

  ۵۱

  ۸. حسابداری دولتی

  هدف : آموزش وآشنائی فراگیران باسیستم حسابداری (روش متداول) دستگاههای اجرایی

  عنوان پودمان ( درس)

  ساعات درس

  حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه)

  ۳۲

  حسابداری دولتی (اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای)

  ۳۲

  بررسی مباحث جاری درحسابداری وحسابرسی دولتی

  ۳۴

  جمع

  ۹۸

  ۹. حسابرسی دولتی

  هدف : آشنائی و آموزش فراگیران در زمینه کنترلهای حسابداری و حسابرسی دولتی وکنترلهای داخلی در بخش دولتی و بمدت ۶۸ ساعت می باشد.

  عنوان پودمان( درس)

  ساعات درس

  حسابرسی دولتی

  ۳۴

  اصول حسابرسی

  ۳۴

  جمع

  ۶۸

  ۱۰ . قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت وسایر اوراق بهادار

  هدف : آشنایی حسابداران ، حسابرسان وبازرسان مالی دولتی بامفاهیم وتعاریف ، چگونگی میزان وانتشار وباز پرداخت وبازخرید تعهدات دستگاههای دولتی وخصوصی و روش اجرا انواع اوراق مشارکت و اوراق بهادار.

  عنوان پودمان ( درس)

  ساعات درس

  قانون نحوه اتشار اوراق مشارکت

  ۸

  قانون اتشار اسنادخزانه واوراق قرضه

  ۱۰

  جمع

 

 


دفعات مشاهده: 1557 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر