فیلم آموزشی کارگاه صفحه شخصی اعضای هیات علمی فیلم آموزشی کارگاه صفحه شخصی اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش پنل مدیریت صفحه شخصی اعضای هیات علمی در پرتال دانشگاه خوارزمی آموزش پنل مدیریت صفحه شخصی اعضای هیات علمی در پرتال دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فیلم آموزشی معرفی صفحه جدید اعضای هیات علمی در پرتال دانشگاه خوارزمی فیلم آموزشی معرفی صفحه جدید اعضای هیات علمی در پرتال دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای مدیریت صفحه رسمی اساتید در پرتال دانشگاه راهنمای مدیریت صفحه رسمی اساتید در پرتال دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 

 
راهنمای مدیریت صفحه رسمی اساتید در پرتال دانشگاه 
فیلم آموزشی معرفی صفحه جدید اعضای هیات علمی در پرتال دانشگاه خوارزمی 

دفعات مشاهده: 121 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فیلم آموزشی پنل مدیریت قالب جدید زیرسایت های پرتال دانشگاه خوارزمی فیلم آموزشی پنل مدیریت قالب جدید زیرسایت های پرتال دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر